Biologia /

cykl komórkowy notatki z tematu 3.5 i 3.6 nowa era

cykl komórkowy notatki z tematu 3.5 i 3.6 nowa era

 3.5. Cykl komórkowy
Cykl komórkowy- ogół procesów, które zachodzą od powstania komórki do jej podziału na
dwie komórki potomne.
Cykl komórk

cykl komórkowy notatki z tematu 3.5 i 3.6 nowa era

user profile picture

pola

38 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

notatki z biologi z cyklu komórkowego

 

1

Notatka

3.5. Cykl komórkowy Cykl komórkowy- ogół procesów, które zachodzą od powstania komórki do jej podziału na dwie komórki potomne. Cykl komórkowy ma dwa etapy: Etap interfazy, czyli okres między podziałami, w czasie którego komórka zwiększa swoje rozmiary, gromadzi materiały zapasowe i powiela organelle komórkowe i replikuje DNA. Dzielimy ją na trzy fazy: G₁, S i G₂. ● Każda komórka po podziale musi odziedziczyć wszystkie geny, dlatego zachodzi replikacja DNA. Proces ten polega na tym, że do każdej nici DNA jest dobudowywana nowa. Interfaza: ● ● Etap podziału komórki (faza M), podczas niej następuje podział jądra komórkowego i cytoplazmy. Podział jądra nazywamy mitozą. Rozpoczyna się fazą G₁, w której komórka rośnie, powstają nowe organelle oraz zachodzi synteza białek niezbędnych do funkcjonowania komórki. Niektóre komórki w fazie G₁ nie przygotowują się do kolejnego podziału, lecz specjalizują się w komórki określonego typu. Przechodzą one do fazy Go czyli inaczej do fazy spoczynkowej. Kolejna faza to faza S, w której trakcie dochodzi do replikacji DNA i połączenie powstałych cząsteczek z histonami. Ostatni etap to faza G₂, przygotowanie komórki do podziału, synteza białek niezbędnych do tego procesu (oprócz histonów). Etap podziału komórki: ● Najpierw zachodzi mitoza, czyli podział jądra. Najważniejszym etapem mitozy jest rozdzielanie chromosomów. W efekcie powstają dwa jądra potomne o takiej samej zawartości DNA. • Później zachodzi podział cytoplazmy, czyli cytokineza. Wtedy zachodzi rozdzielenie cytozolu i organelli do dwóch komórek potomnych. Faza...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

S Jak zmienia się ilość DNA w cyklu komórkowym? Faza G₁ Faza G₂ Faza M 2c, czyli 46 chromosomów, ilość charakterystyczna dla komórek budujących ciało W tej fazie zachodzi podwojenie DNA, więc chromosomów jest 4c Jest taka sama ilość jak w fazie S, czyli 46 chromosomów. Każda komórka potomna, w wyniku podziału dostaje jedną cząsteczkę każdego chromosomu. Pod koniec fazy M komórki mają, tyle samo chromosomów, co komórka rodzicielska, czyli 2c Większość komórek dzieli się parę razy, po czym umiera. Czasem zdarza się, że dochodzi do zaburzenia cyklu. Takie komórki nazywane są komórkami nowotworowymi, stale się dzielą i powodują zagrożenie dla życia. 3.6. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy. Mitoza- podział jądra komórkowego, w którego wyniku powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów, co komórka rodzicielska. Mejoza- podział jądra komórkowego, w którego wyniku z jednej komórki rodzicielskiej cztery komórki potomne, o zredukowanej o połowie licznie chromosomów. diploidalne komórki- 2n, haploidalne komórki- n j Znaczenie mitozy: Wzrost całego organizmu oraz jego części ● Rozmnażanie bezpłciowe organizmów ● Wytwarzanie nowych komórek ciała ● Regeneracja uszkodzonych tkanek Znaczenie mejozy: mitoza || 2n 2n XX 2n || 11 2n Rozmnażanie płciowe Przekazywanie informacji genetycznej Zróżnicowanie genetyczne osobników tego samego gatunku 8 mejoza 00 n n XX 2n 2n Powstanie organizmu wielokomórkowego: Gamety powstają w wyniku mejozy, a z połączenia dwóch gamet powstaje diploidalna zygota, która dzieli się mitotycznie. Kolejne mitozy prowadzą do powstania organizmu wielokomórkowego. n 8 Apoptoza- naturalny przebieg obumierania komórek. Dotyczy on komórek uszkodzonych, zainfekowanych lub takich, które powstały w nadmiernej ilości. Dzięki apoptozie liczba komórek w organizmie zachowuje się na odpowiednim poziomie. Przebieg apoptozy: 1. Komórka funkcjonuje normalnie do otrzymania sygnału do rozpoczęcia apoptozy. 2. Po otrzymaniu sygnału komórka traci wodę i się kurczy. Rozpada się otoczka jądrowa a DNA jest cięte na fragmenty. Błona uwypukla się i tworzą się pęcherzyki. Błona uwypukla się i tworzą się pęcherzyki. 3. Komórka rozpada się na małe pęcherzyki. 4. Pęcherzyki są pochłaniane przez sąsiadujące komórki lub makrofagi. 1 n

Biologia /

cykl komórkowy notatki z tematu 3.5 i 3.6 nowa era

user profile picture

pola

38 Followers

 3.5. Cykl komórkowy
Cykl komórkowy- ogół procesów, które zachodzą od powstania komórki do jej podziału na
dwie komórki potomne.
Cykl komórk

Otwórz

notatki z biologi z cyklu komórkowego

Podobne notatki

Know Cykl komórkowy  thumbnail

175

Cykl komórkowy

Mejozą mitoza cykl komórkowy

Know Cytologia  thumbnail

26

Cytologia

przygotowanie do sprawdzianu

Know Cykl komórkowy - MITOZA  thumbnail

562

Cykl komórkowy - MITOZA

Przebieg cyklu komórkowego wraz z mitozą.

Know układ rozrodczy thumbnail

16

układ rozrodczy

Znajdziesz tutaj - budowę układów rozrodczych (kobiety i mężczyzny) - rolę układów rozrodczych - choroby - higienę i badania - cykl menstruacyjny

Know podziały komórkowe, mitoza i mejoza | klasa 8 thumbnail

192

podziały komórkowe, mitoza i mejoza | klasa 8

klasa 8, „Puls życia”, nowa era mam nadzieję, że spodoba wam się ta notatka, miłej nauki <3

Know mitoza thumbnail

364

mitoza

biologia

3.5. Cykl komórkowy Cykl komórkowy- ogół procesów, które zachodzą od powstania komórki do jej podziału na dwie komórki potomne. Cykl komórkowy ma dwa etapy: Etap interfazy, czyli okres między podziałami, w czasie którego komórka zwiększa swoje rozmiary, gromadzi materiały zapasowe i powiela organelle komórkowe i replikuje DNA. Dzielimy ją na trzy fazy: G₁, S i G₂. ● Każda komórka po podziale musi odziedziczyć wszystkie geny, dlatego zachodzi replikacja DNA. Proces ten polega na tym, że do każdej nici DNA jest dobudowywana nowa. Interfaza: ● ● Etap podziału komórki (faza M), podczas niej następuje podział jądra komórkowego i cytoplazmy. Podział jądra nazywamy mitozą. Rozpoczyna się fazą G₁, w której komórka rośnie, powstają nowe organelle oraz zachodzi synteza białek niezbędnych do funkcjonowania komórki. Niektóre komórki w fazie G₁ nie przygotowują się do kolejnego podziału, lecz specjalizują się w komórki określonego typu. Przechodzą one do fazy Go czyli inaczej do fazy spoczynkowej. Kolejna faza to faza S, w której trakcie dochodzi do replikacji DNA i połączenie powstałych cząsteczek z histonami. Ostatni etap to faza G₂, przygotowanie komórki do podziału, synteza białek niezbędnych do tego procesu (oprócz histonów). Etap podziału komórki: ● Najpierw zachodzi mitoza, czyli podział jądra. Najważniejszym etapem mitozy jest rozdzielanie chromosomów. W efekcie powstają dwa jądra potomne o takiej samej zawartości DNA. • Później zachodzi podział cytoplazmy, czyli cytokineza. Wtedy zachodzi rozdzielenie cytozolu i organelli do dwóch komórek potomnych. Faza...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

S Jak zmienia się ilość DNA w cyklu komórkowym? Faza G₁ Faza G₂ Faza M 2c, czyli 46 chromosomów, ilość charakterystyczna dla komórek budujących ciało W tej fazie zachodzi podwojenie DNA, więc chromosomów jest 4c Jest taka sama ilość jak w fazie S, czyli 46 chromosomów. Każda komórka potomna, w wyniku podziału dostaje jedną cząsteczkę każdego chromosomu. Pod koniec fazy M komórki mają, tyle samo chromosomów, co komórka rodzicielska, czyli 2c Większość komórek dzieli się parę razy, po czym umiera. Czasem zdarza się, że dochodzi do zaburzenia cyklu. Takie komórki nazywane są komórkami nowotworowymi, stale się dzielą i powodują zagrożenie dla życia. 3.6. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy. Mitoza- podział jądra komórkowego, w którego wyniku powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów, co komórka rodzicielska. Mejoza- podział jądra komórkowego, w którego wyniku z jednej komórki rodzicielskiej cztery komórki potomne, o zredukowanej o połowie licznie chromosomów. diploidalne komórki- 2n, haploidalne komórki- n j Znaczenie mitozy: Wzrost całego organizmu oraz jego części ● Rozmnażanie bezpłciowe organizmów ● Wytwarzanie nowych komórek ciała ● Regeneracja uszkodzonych tkanek Znaczenie mejozy: mitoza || 2n 2n XX 2n || 11 2n Rozmnażanie płciowe Przekazywanie informacji genetycznej Zróżnicowanie genetyczne osobników tego samego gatunku 8 mejoza 00 n n XX 2n 2n Powstanie organizmu wielokomórkowego: Gamety powstają w wyniku mejozy, a z połączenia dwóch gamet powstaje diploidalna zygota, która dzieli się mitotycznie. Kolejne mitozy prowadzą do powstania organizmu wielokomórkowego. n 8 Apoptoza- naturalny przebieg obumierania komórek. Dotyczy on komórek uszkodzonych, zainfekowanych lub takich, które powstały w nadmiernej ilości. Dzięki apoptozie liczba komórek w organizmie zachowuje się na odpowiednim poziomie. Przebieg apoptozy: 1. Komórka funkcjonuje normalnie do otrzymania sygnału do rozpoczęcia apoptozy. 2. Po otrzymaniu sygnału komórka traci wodę i się kurczy. Rozpada się otoczka jądrowa a DNA jest cięte na fragmenty. Błona uwypukla się i tworzą się pęcherzyki. Błona uwypukla się i tworzą się pęcherzyki. 3. Komórka rozpada się na małe pęcherzyki. 4. Pęcherzyki są pochłaniane przez sąsiadujące komórki lub makrofagi. 1 n