Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Czym zajmuje się ekologia?

7.05.2022

243

18

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA?
1. Ekologia
Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania
między organizm

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKOLOGIA? 1. Ekologia Jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada zależności i oddziaływania między organizmami oraz między organizmami, a środowiskiem ich życia. Wiedza z zakresu ekologii pozwala na świadome przeciwdziałanie zmianom środowiska wynikającym z ingerencji człowieka oraz ochrony przyrody. 2. Ochrona środowiska, a ochrona przyrody Ochrona środowiska - nauka o zmianach w środowisku przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka oraz sposobach zapobiegania skutkom działalności człowieka lub łagodzenia tych skutków. Zajmuje się: • przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska ● utrzymywanie elementów przyrodniczych W stanie niezmienionym lub przywracaniem ich do stanu występującego w naturze Ochrona przyrody działalność dążąca do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnowienia zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Dotyczy: ● gatunków zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych siedlisk tych gatunków • przyrody nieożywionej - zbiorniki wodne, jaskinie 3. Różnice między ekologią, ochroną środowiska, a ochroną przyrody RÓŻNICE MIĘDZY EKOLOGIĄ, OCHRONĄ ŚRODWISKA ORAZ OCHRONĄ PRZYRODY Ekologia Bada wpływ innych organizmów i czynników środowiska na wzrost, rozwój i rozmnażanie Ochrona środowiska Zajmuje się zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska, aby nie doprowadzić do wyniszczenia siedliska C03 * ΠΠ::::/ Ochrona przyrody Ochrona gatunkowa i ochrona miejsca jego bytowania 4. Zakres badań ekologicznych ORGANIZM → POPULACJA → BIOCENOZA → EKOSYSTEM → BIOM → BIOSFERA ● • Populacja - grupa osobników należących do tego samego gatunku, żyjąca na danym obszarze i w danym czasie. ● ● Organizm osobnik danego gatunku grupa osobników o podobnej budowie i fizjologii mogących się swobodnie krzyżować. Są do siebie podobne na podstawie sekwencji materiału genetycznego. Biocenoza - układ różnych populacji, wzajemnie uwarunkowanych, żyjących na tym samym obszarze i w danym czasie. Ekosystem = biocenoza + biotop (biotop...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

- elementy nieożywione ekosystemu) Biom - zespół podobnych biocenoz występujących na dużych obszarach. Biosfera - przestrzeń, w której żyją organizmy, obejmująca dolną część atmosfery, powierzchniowe warstwy litosfery i prawie całą hydrosferę. 5. Nisza ekologiczna, a siedlisko Nisza ekologiczna wszystkie wymagania istotne dla życia, wzrostu i rozmnażania się osobnika lub gatunku, oraz funkcja jaką pełni w biocenozie. Obejmuje: Warunki środowiska - temperatura, wilgotność, nasłonecznienie ● Zasoby środowiska - pokarm, sole mineralne, CO2, energia słoneczna • Powiązania organizmu z innymi organizmami – konkurencja, drapieżnictwo ● Siedlisko przestrzeń fizyczna, w której występuje dany osobnik lub gatunek. Może dotyczyć obszaru lądowego lub wodnego. Często wyodrębniony na podstwie cech geograficznych, klimatycznych, glebowych. W tym samym siedlisku mogą występować organizmy o różnych niszach ekologicznych. 6. Klasyfikacja czynników środowiska Czynniki abiotyczne - elementy środowiska nieożywionego, takie jak składniki klimatu (temperatura, nasłonecznienie, wiatr, ciśnienie, opady atmosferyczne, wilgotność powietrza) oraz czynniki podłoża (zawartość wody i soli mineralnych, struktura i żyzność gleby) • Czynniki biotyczne elementy środowiska ożywionego, czyli oddziaływania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe 7. Tolerancja ekologiczna organizmów Jest to zdolność przystosowania się organizmu do zmian czynników środowiska bez szkody dla jego rozwoju i życia. Prawo minimum - możliwość rozwoju organizmu określa ten składnik, który występuje w ilości niewystarczającej w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Jest to czynnik ograniczający, gdyż pomimo odpowiedniego stężenia wszystkich innych składników, ogranicza wzrost i rozwój organizmu. Prawo tolerancji ekologicznej - bytowanie organizmów określają dwie skrajne wartości czynnika ograniczającego: wartość minimalna i maksymalna. Wyznaczają zakres zmienności czynnika środowiska, w którym organizm może funkcjonować. Przekroczenie tych wartości może doprowadzić do zgonu organizmu. Zakres tolerancji ekologicznej Temperatura • eurytermiczne stenotermiczne Światło: euryfotyczne stenofotyczne spełnianie czynności życiowych Wilgotność: pessimum dolny punkt krytyczny Zasada współdziałania czynników minimalne, maksymalne i optymalne wartości dowolnego czynnika nie są stałe. Mogą ulegać zmianą w zależności od innych czynników. Zakres tolerancji ekologicznej jest węższy u osobników młodocianych. Wraz z wiekiem zakres ten się poszerza. Zasolenie: 8. Eurybionty i stenobionty Eurybionty - gatunki o szerokim zakresie tolerancji w stosunku do danego czynnika. Stenobionty - gatunki o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do danego czynnika. euryhydryczne • stenohydryczne ● euryhaliczne • stenohaliczne przeżycie Jeden gatunek może wykazywać odmienny zakres tolerancji ekologicznej do dwóch różnych czynników środowiska. Przykłady gatunków w zależności do rodzaju czynnika środowiskowego: wzrost rozmnażanie optimum natężenie czynnika środowiska pessimum górny punkt krytyczny 9. Tolerancja ekologiczna, a rozmieszczenie organizmów Organizmy zależnie od własnego zakresu tolerancji ekologicznej osiedlają się w takich miejscach, gdzie warunki będą sprzyjały ich rozwojowi. 10. Formy ekologiczne roślin w zależności od dostępności wody Charakterystyka Formy ekologiczne Hydrofity Higrofity Mezofity Kserofity ● ● rośliny stale żyjące w wodzie pobierają wodę całą powierzchnią ciała słabo rozwinięty system korzeniowy lub jego brak cienkie, elastyczne łodygi - nie stawiają oporu prądom wodnym cienkie, delikatne blaszki liściowe • słabo wykształcone tkanki przewodzące brak tkanek wzmacniających - unoszą się w toni wodnej, dlatego nie potrzebują ● ● Rośliny • miękisz powietrzny (aerenchyma) w łodygach pływających: i liściach- unoszenie roślin na wodzie przez gromadzenie powietrza W pustych przestrzeniach; również zbiornik tlenu potrzebnego do oddychania wzmocnienia mała ilość aparatów szparkowych lub ich brak - CO₂ pobierane w postaci rozpuszczonej w wodzie • żyją w środowisku stale wilgotnym rosną w miejscach zacienionych słabo rozwinięty system korzeniowy czerpać wodę z powietrza delikatne łodygi duże, cienkie blaszki liściowe - intensywna transpiracja nie zamykają aparatów szparkowych, bo mają duży dostęp do wody, dlatego nie muszą jej oszczędzać cienka warstwa kutykuli brak kutykuli duża ilość chloroplastów mogą przystosowane do środowiska o umiarkowanej wilgotności dobrze rozwinięty system korzeniowy dobrze wykształcone tkanki przewodzące, mechaniczne, okrywające i miękiszowe charakteryzują się zmiennością sezonową Odporne na suszę wywołaną: brakiem wody, niską temperaturą, dużym zasoleniem Rośliny zanurzone W wodzie: ● ● Przykłady ● rzęsa wodna grążel żółty grzybienie białe Rośliny ziemno-wodne: ● jeżogłówka gałęzista strzałka wodna ● moczarka kanadyjska rogatek wywłócznik O ● niecierpek pospolity zawilec gajowy szczawik zajęczy ● rzeżucha łąkowa ● liściach fasola drzewa liściaste Sklerofity: potrafią silnie ograniczyć transpirację - zdolne do przetrwania długiej suszy dobrze rozwinięty system. korzeniowy sięgający w głąb ziemi małe, twarde, skórzaste liście sztywne łodygi - przy silnej redukcji liści przejmują funkcje fotosyntetyczne aparaty szparkowe głęboko ukryte ograniczenie transpiracji gruba warstwa kutykuli · Sukulenty ● oleander ● WE'RE przystosowane do magazynowania wody ● słabo ● rozwinięty system korzeniowy, kaktus rozgałęziony w powierzchniowej warstwie Sukulenty liściowe: gleby grube, mięsiste liście magazynujące wodę (miękisz spichrzowy) lub liście przekształcone w ciernie (zmniejszenie transpiracji), a wtedy woda magazynowana jest w łodydze gruba warstwa kutykuli Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi powyżej 170mg/m³ Pustynia porostowa lub brak porostów Duże miasta i ośrodki przemysłowe eukaliptus akacja Wrzos Sukulenty łodygowe: wilczomlecz ● agawa ● aloes 11. Bioindykatory - gatunki wskaźnikowe Są to gatunki wrażliwe na zmiany środowiska o dobrze znanych wymaganiach ekologicznych. Jego obecność w danym miejscu wskazuje na dane warunki środowiska. Ich obecność świadczy o stanie zanieczyszczenia środowiska. 12. Skala porostowa - ocena zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla Strefa I rojnik rozchodnik Strefa II • Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi 170-100mg/m³ Porosty o plesze skorupiastej Zadrzewione obszary miast i ośrodków przemysłowych ● Strefa III • Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi 100-70mg/m³ ● Porosty o plesze skorupiastej lub listkowatej Zadrzewione obszary miast ● Strefa IV ● ● Strefa V ● Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi 70-50mg/m³ Porosty o plesze listkowatej, rzadko krzaczkowatej Obszary leśne w pobliżu miast i ośrodków przemysłowych Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi 50-40mg/m³ Porosty o plesze listkowatej i krzaczkowatej Duże obszary leśne Strefa VI ● Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi 40-30mg/m³ ● Porosty o wszystkich rodzajach plech • Rozległe naturalne kompleksy leśne Strefa VII • Zawartość SO₂ w powietrzu wynosi mniej niż 30mg/m³ ● Porosty o plesze krzaczkowatej oraz gatunki bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia Nieliczne strefy o prawie czystym powietrzu ●