Biologia /

etapy oddychania tlenowego

etapy oddychania tlenowego

 ADP+Pi
fosfolyracja
substratowa
Etapy oddychania tlenowego
Iglikoliza
glukoza
>/<~
기
2X pirogronian
ATP <
C6H12O6 + 602
substrat
wysokoener

etapy oddychania tlenowego

user profile picture

Karolina Gałkowska

20 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

biologia-metabolizm

 

1/2

Notatka

ADP+Pi fosfolyracja substratowa Etapy oddychania tlenowego Iglikoliza glukoza >/<~ 기 2X pirogronian ATP < C6H12O6 + 602 substrat wysokoenergetyczny NAD + odwodorowanie (dehydrogenaza) SNADH 6CO2 + H2O + ATP glukoza ulega utlenieniu do pirogronianiu przez dwukrotne odwodorowanie oraz następuje fosfolyracja substratowa czyli powstanie ATP. erro glukozy pirogromah cytozol reakcja pomostowa cykl krebsa I reakcja pomostowa matriks mitochondrium dekarboksylacja oksydacyjna pirogromianu porogromian C3 NAD+ COM <NAOH } acetylo Co (C2) dekarboksylacja pirogoronian ulega przemianę w acetylo Co C2 poprzez dwukrotne odwodorowanie. podczas reakcji pomostowej odbywa się dekarboksylacja czyli uwolnienie produktu oddychania. odwodorowanie III Cykl Krebsa mitochondrium matriks C6 Cytrynian acetylo Co A си CO₂ ² 2 Cykl Krebsa сог szczawiooctan ATP NAD+ NADH FAD SFADH NAD+ NADH utlenianie cytrynianiu przez czterokrotne odwodorowanie dekarboksylacja fosfolyracja substratowa acetylo Co A czyli aktywny octan jest substratem w cyklu krebsa. Akceptorem jego jest czteroweglowy szczawiooctan. w wyniku kondensacji powstaje sześciowęglowy cytrynian, który ulega utlenianiu przez czterokrotne odwodorowanie do szczawiooctanu. IV łańcuch oddechowy, fosfolyracja oksydacyjna ADP ADP ADP H+ NAD I AD TUBICH ATP ATP UBICHINON utlenianie końcowe 2H+ → 2H+ + 2e- O2 + 2e-02- PEYTO CYTOCHROM C ATP 2H+ + O2- →H2O (woda metaboliczna) Czterokrotne odwodorowanie (0₂) H₂O kolejne enzymy w łańcuchu oddechowym mają coraz to większy potencjał oksydoredukcyjny, co oznacza, że charakteryzują się większym przyjmowaniem wodorów. W ubichinonie następuje jonizacja wodoru OKSYDACJA CYTOCHROMOWA Transport wodorów lub samych elektronów odbywa się w ten sposob, że enzym przyjmujacy wodór z utlenionego substratu ulega redukcji, a przekazując go na następny enzymowy łańcuch powoduje redukcję tamtego, a sam się utlenia. Utlenianie zredukowanego ubichinonu zachodzi pod wpływem cytochromu B, którego funkcja polega na zmianie utlenienia żelaza Fe2+ Fe3+ Wielokrotna wędrówka wodoru i elektronu wzdłuż łańcucha oddechowego umożliwia stopniowe uwalnianie energii. Jest ona częściowo wiązana jako energia chemiczna w ATP, a częściowo tylko rozprasza się w postaci energii...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

cieplnej. Łańcuch oddechowy odbywa się w wewnętrznej pofałdowanej błonie mitochondrium. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE ✓ z udziałem tlenu oddychanie tlenowe całkowite utlenienie glukozy akceptorem e- jest 02 bez udziału tlenu / oddychanie beztlenowe całkowite utlenienie glukozy akceptorem e- jest inny związek niż tlen np.azotany i siarczany bakterie denitryfikacyjne fermentacja niecałkowite utlenienie glukozy FERMENTACJA alkoholowa np.drożdże C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2 FERMENTACJA ALKOHOLOWA glukoza C6H12O6 Is NAD+ NADH 매요 2x pirogronian CH3 C COOH (0₂ etanal (aldehyd) CH3 CHO NADH NAD+ ↓ GNANAN C etanol C2H5OH FERMENTACJA MLEKOWA C6H12O6 glukoza ADP icin АТРЫ 2x pirogronian ↓s NAD+ mleczanowa np.mięśnie poprzecznie prążkowane C6H12O6 → CH3-CH-COOH 2 kwas mlekowy NADH NADH NAD+ mleczan CH3 C COO- OH utlenianie przez odwodorowanie glikoliza(cytozol) dekarboksylacja redukcja glikoliza(cytozol redukcja

Biologia /

etapy oddychania tlenowego

user profile picture

Karolina Gałkowska

20 Followers

 ADP+Pi
fosfolyracja
substratowa
Etapy oddychania tlenowego
Iglikoliza
glukoza
>/<~
기
2X pirogronian
ATP <
C6H12O6 + 602
substrat
wysokoener

Otwórz

biologia-metabolizm

Podobne notatki
Know Oddychanie komórkowe - tlenowe thumbnail

37

618

Oddychanie komórkowe - tlenowe

Temat z metabolizmu do biologii rozszerzonej dla klasy 1

Know Oddychanie tlenowe  thumbnail

21

174

Oddychanie tlenowe

Bardzo dokładne notatki dotyczące oddychania tlenowego - wszystko co jest potrzebne do matury;

Know Inne procesy metaboliczne  thumbnail

4

63

Inne procesy metaboliczne

Temat z metabolizmu dla klasy 1 biologii rozszerzonej

Know Oddychanie wewnątrzkomórkowe thumbnail

8

135

Oddychanie wewnątrzkomórkowe

Oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe i beztlenowe

Know Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe thumbnail

73

1363

Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe

Jest to notatka o procesie oddychania tlenowego

Know metabolizm thumbnail

505

4743

metabolizm

notatka z metabolizmu, oddychania tlenowego, fotosyntezy, fermentacji i innych procesów uzyskiwania energii :)

ADP+Pi fosfolyracja substratowa Etapy oddychania tlenowego Iglikoliza glukoza >/<~ 기 2X pirogronian ATP < C6H12O6 + 602 substrat wysokoenergetyczny NAD + odwodorowanie (dehydrogenaza) SNADH 6CO2 + H2O + ATP glukoza ulega utlenieniu do pirogronianiu przez dwukrotne odwodorowanie oraz następuje fosfolyracja substratowa czyli powstanie ATP. erro glukozy pirogromah cytozol reakcja pomostowa cykl krebsa I reakcja pomostowa matriks mitochondrium dekarboksylacja oksydacyjna pirogromianu porogromian C3 NAD+ COM <NAOH } acetylo Co (C2) dekarboksylacja pirogoronian ulega przemianę w acetylo Co C2 poprzez dwukrotne odwodorowanie. podczas reakcji pomostowej odbywa się dekarboksylacja czyli uwolnienie produktu oddychania. odwodorowanie III Cykl Krebsa mitochondrium matriks C6 Cytrynian acetylo Co A си CO₂ ² 2 Cykl Krebsa сог szczawiooctan ATP NAD+ NADH FAD SFADH NAD+ NADH utlenianie cytrynianiu przez czterokrotne odwodorowanie dekarboksylacja fosfolyracja substratowa acetylo Co A czyli aktywny octan jest substratem w cyklu krebsa. Akceptorem jego jest czteroweglowy szczawiooctan. w wyniku kondensacji powstaje sześciowęglowy cytrynian, który ulega utlenianiu przez czterokrotne odwodorowanie do szczawiooctanu. IV łańcuch oddechowy, fosfolyracja oksydacyjna ADP ADP ADP H+ NAD I AD TUBICH ATP ATP UBICHINON utlenianie końcowe 2H+ → 2H+ + 2e- O2 + 2e-02- PEYTO CYTOCHROM C ATP 2H+ + O2- →H2O (woda metaboliczna) Czterokrotne odwodorowanie (0₂) H₂O kolejne enzymy w łańcuchu oddechowym mają coraz to większy potencjał oksydoredukcyjny, co oznacza, że charakteryzują się większym przyjmowaniem wodorów. W ubichinonie następuje jonizacja wodoru OKSYDACJA CYTOCHROMOWA Transport wodorów lub samych elektronów odbywa się w ten sposob, że enzym przyjmujacy wodór z utlenionego substratu ulega redukcji, a przekazując go na następny enzymowy łańcuch powoduje redukcję tamtego, a sam się utlenia. Utlenianie zredukowanego ubichinonu zachodzi pod wpływem cytochromu B, którego funkcja polega na zmianie utlenienia żelaza Fe2+ Fe3+ Wielokrotna wędrówka wodoru i elektronu wzdłuż łańcucha oddechowego umożliwia stopniowe uwalnianie energii. Jest ona częściowo wiązana jako energia chemiczna w ATP, a częściowo tylko rozprasza się w postaci energii...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

cieplnej. Łańcuch oddechowy odbywa się w wewnętrznej pofałdowanej błonie mitochondrium. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE ✓ z udziałem tlenu oddychanie tlenowe całkowite utlenienie glukozy akceptorem e- jest 02 bez udziału tlenu / oddychanie beztlenowe całkowite utlenienie glukozy akceptorem e- jest inny związek niż tlen np.azotany i siarczany bakterie denitryfikacyjne fermentacja niecałkowite utlenienie glukozy FERMENTACJA alkoholowa np.drożdże C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2 FERMENTACJA ALKOHOLOWA glukoza C6H12O6 Is NAD+ NADH 매요 2x pirogronian CH3 C COOH (0₂ etanal (aldehyd) CH3 CHO NADH NAD+ ↓ GNANAN C etanol C2H5OH FERMENTACJA MLEKOWA C6H12O6 glukoza ADP icin АТРЫ 2x pirogronian ↓s NAD+ mleczanowa np.mięśnie poprzecznie prążkowane C6H12O6 → CH3-CH-COOH 2 kwas mlekowy NADH NADH NAD+ mleczan CH3 C COO- OH utlenianie przez odwodorowanie glikoliza(cytozol) dekarboksylacja redukcja glikoliza(cytozol redukcja