Biologia /

Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych

Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych

 część
regulatoroma
GENY są podstanowymi jednostkami dziedziczenia.
Pojedynczy
GEN to fragment DNA, który zaniera informaye dotyczącą
budawy

Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

14

Udostępnij

Zapisz

Genetyka molekularna 1.1 Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych

 

4/2

Notatka

część regulatoroma GENY są podstanowymi jednostkami dziedziczenia. Pojedynczy GEN to fragment DNA, który zaniera informaye dotyczącą budawy białka lub cząsteczki RNA (krasu rybomikleinorego). POLIPEPTYD-diugi Tańcuch aminokwasón (białko). BUDOWA GENU ORGANIZMU EUKARIOTYCZNEGO ekson GEN Z część Strukturalna N skład części strukturalnej wchodzą EKSONY sekwenge kodujące • INTRONY - sekwencje niekodujące intron II A CZĘŚCI REGULATOROWE genón biorą udział w regulagi odczytywania informaci genetycznej CHROMATYDA połowa chromosomu, zawiera jeding agsteczkę DNA część regulatorna GENY NIE CIĄGŁE organizmów eukariotycznych zamierają introny. GENY CIĄGLE organizmón proeukariotycznych (bezjądrowych) nie mają intronów. ORGANIZACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO m Pomiędzy podziałami komórki DNA jest połączone z białkami histonowymi, którymi tworzy CHROMAT YNĘ. W czasie PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH chromatyna przybiera najbardziej skondensonaną postać CHROMOSOMY so wtedy zbudowane z dróch chromatyd połączonych centromerem. CHROMATYDA cząsteczka DNA X=26- CENTROMER miejsce połączenia dwich chromatyd histony centromer M Chromosom w dzielącej się komórca. włókna chromatyny chromatyda GENOM www M GENOM - kompletna informaya genetyczna komórki Genom tworza geny ani RNA. Zwykle zestanie chromosomon genomem nazywamy DNA znajdujący się w pojedynczym GENOM JĄDROWY - znajduje się w jądrze komórkowym. GENOM MITOCHONDRIALNY - znajduje się w mitochondrium. DNAI RNA DNA I RNA so knasami nukleinowy mi reszta fosforanona cukier pięciowęglowy lub organizmu. wwwww i odcinki pazagenowe, które nie kodują białek SOB W CECHA Struktura Caasteczki Cukier Zasady azotone Rodzaje Rola nim komórkowym zbudowane z nukleotydów połączonych więzaniami DNA podwójna helisa (dwie nici DNA) deoksyryboxa quanina, cytozyna, adenina, tymina jeden rodzaj zawiera informację genety cang-odpowiada za dziedziczenie cech ✓ AT GC CG TA TUDA Zasada azotowa REPLIKACJA DNA-proces zachodzący w jądrze do uzyskania dwoch identycznych cząsteczek DNA. Bierze udziałt N enzym - POLIMERAZA DNA. Replikacja LOG7 GC AT - CZĄSTECZKA CG RNA pojedyncza nić ryboza TA guanina, cytozyna, adenina, uracyl mRNA - informausing. tRNA - transportujący ~RNA - rybosomalny bierze udział w biosyntezie biatel 1 MACIERZYSTA DNA плити fosfodiestronymi. AT GC CG TA CZĄSTECZKI POTOMNE tomórkowym, który prowadzi DNA zachodu pred podziałem

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Biologia /

Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

 część
regulatoroma
GENY są podstanowymi jednostkami dziedziczenia.
Pojedynczy
GEN to fragment DNA, który zaniera informaye dotyczącą
budawy

Otwórz

Genetyka molekularna 1.1 Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych

Podobne notatki
Know Genetyka  thumbnail

34

422

Genetyka

genetyka molekularna zagadnienia

Know Genetyka  thumbnail

17

318

Genetyka

Notatka dotyczy genetyki. Znajdują się tam między innymi informacjie o mutacjach, dziedziczeniu chorób, płci i grupy krwi, a także informacje o mitozie, mejozie oraz budowie DNA i RNA

Know DNA thumbnail

2

31

DNA

notatka z działu genetyka

Know Ekspresja genów  thumbnail

20

47

Ekspresja genów

Notatka z zakresu podstawowego na temat genetyki molekularnej

Know budowa i rola jądra komórkowego thumbnail

71

1155

budowa i rola jądra komórkowego

biologia jądro komorkowe

Know Genetyka, DNA, RNA, Ekspresja genów, kod genetyczny  thumbnail

44

632

Genetyka, DNA, RNA, Ekspresja genów, kod genetyczny

notatki biologia na czasie3

część regulatoroma GENY są podstanowymi jednostkami dziedziczenia. Pojedynczy GEN to fragment DNA, który zaniera informaye dotyczącą budawy białka lub cząsteczki RNA (krasu rybomikleinorego). POLIPEPTYD-diugi Tańcuch aminokwasón (białko). BUDOWA GENU ORGANIZMU EUKARIOTYCZNEGO ekson GEN Z część Strukturalna N skład części strukturalnej wchodzą EKSONY sekwenge kodujące • INTRONY - sekwencje niekodujące intron II A CZĘŚCI REGULATOROWE genón biorą udział w regulagi odczytywania informaci genetycznej CHROMATYDA połowa chromosomu, zawiera jeding agsteczkę DNA część regulatorna GENY NIE CIĄGŁE organizmów eukariotycznych zamierają introny. GENY CIĄGLE organizmón proeukariotycznych (bezjądrowych) nie mają intronów. ORGANIZACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO m Pomiędzy podziałami komórki DNA jest połączone z białkami histonowymi, którymi tworzy CHROMAT YNĘ. W czasie PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH chromatyna przybiera najbardziej skondensonaną postać CHROMOSOMY so wtedy zbudowane z dróch chromatyd połączonych centromerem. CHROMATYDA cząsteczka DNA X=26- CENTROMER miejsce połączenia dwich chromatyd histony centromer M Chromosom w dzielącej się komórca. włókna chromatyny chromatyda GENOM www M GENOM - kompletna informaya genetyczna komórki Genom tworza geny ani RNA. Zwykle zestanie chromosomon genomem nazywamy DNA znajdujący się w pojedynczym GENOM JĄDROWY - znajduje się w jądrze komórkowym. GENOM MITOCHONDRIALNY - znajduje się w mitochondrium. DNAI RNA DNA I RNA so knasami nukleinowy mi reszta fosforanona cukier pięciowęglowy lub organizmu. wwwww i odcinki pazagenowe, które nie kodują białek SOB W CECHA Struktura Caasteczki Cukier Zasady azotone Rodzaje Rola nim komórkowym zbudowane z nukleotydów połączonych więzaniami DNA podwójna helisa (dwie nici DNA) deoksyryboxa quanina, cytozyna, adenina, tymina jeden rodzaj zawiera informację genety cang-odpowiada za dziedziczenie cech ✓ AT GC CG TA TUDA Zasada azotowa REPLIKACJA DNA-proces zachodzący w jądrze do uzyskania dwoch identycznych cząsteczek DNA. Bierze udziałt N enzym - POLIMERAZA DNA. Replikacja LOG7 GC AT - CZĄSTECZKA CG RNA pojedyncza nić ryboza TA guanina, cytozyna, adenina, uracyl mRNA - informausing. tRNA - transportujący ~RNA - rybosomalny bierze udział w biosyntezie biatel 1 MACIERZYSTA DNA плити fosfodiestronymi. AT GC CG TA CZĄSTECZKI POTOMNE tomórkowym, który prowadzi DNA zachodu pred podziałem

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację