grzyby

 1. przykłady grybów
workowce trufle, smardze
O podstawczaki muchomor, podgrybek
sprzężniowce pleśniak biały.
2. cechy grzybów
O
O
O
O
O
O
s

grzyby

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

budowa i czynności życiowe grzybów

 

2

Notatka

1. przykłady grybów workowce trufle, smardze O podstawczaki muchomor, podgrybek sprzężniowce pleśniak biały. 2. cechy grzybów O O O O O O są udzozyune materiałem zapasowym jest glikogen nie maja, chloroplastów formy morfologiczne grybów: •jednokomórkowe wielokomórkowe tworace owocniki ciato дкува sa plechowcami nie tworeace owocników 3. rodzaje strzępek komórczakowe hymenofor spodnia część kapeluszą twoea się tam zarodniki • blaszkowy orurkowy Budowa i czynności życiowe grzybów R 4. budowa gryba kapeluszowego T grybnia zbudowana ze streepek strzępka wielokomórkowe jednoją drowe wielokomórkowe dikariotyczne. A A•••• Owocnik luzna grybnia zbudowany ze ściśle utożonych streapek tworących nibytkanke, plektenchyme Joo Ooooo Goo ed 5. czynności życiowe • odżywianie grybów osmotrofy uwalniają do otoczenia · enzymy, na związki proste, które osmotrof możę pobrać i wykożystać saprotrofy: saprobionty - rozkładają, martwą materię organiczną, do postaci nieogranicznej bakterie, grey by saprofagi - zapoczątkowują proces rozkladu dżdżownica zuk gnojaz. podział grzybów saprobionty symbionty pasożyty gryby drapieżne oddychanie grzybów mikoryza- symbioza między roślinami a grybami 64. mikoryza zewnętiena streepki ograniczają werost komórki korzenia i przejmują funkcję pobierania wody mikoryza wewnętrna streepki wnikają, do wnętrza komórek korenia, nie ograniczając jego werostu tlenowe bez udziatu Henu rozmnażanie bezptciowe płciowe: pączkowanie podział grybni (fragmentacja) mitospory. mejospory. które rozkładają złożone związki fermentacja gametogamiataczenie gamet. gametangiogamiataczenie gametangión somatogamiataczenie różnoimiennych streepków 8. Z 1 O kariogamia In+ 1n cykl rozwojouy grybów sprężniowych gametangiogamia, niezróżnicowana 1. z zarodników rozwijają się identyczne, ale różnoptciowe grybnie 2. na końcach streapek powstają, gametangia 3.plazmogamia 4. zachodzi gametangiogamia 5. powstaje zygospora 6 .dochodzi do kariogamii różnoimiennych jader 7. mejoza DIKARIOFAZA pojedyńczym zestawie chromosomów zygospory wyrasta wielojadrowa haploidalna strzępka zawierająca mejospory 9. mejospory wysypują się z zarodni na strepce plazmogamia 2n zygota DIPLOFAZA HAPLOFAZA strzępki mejospory mejoza An rozmnażanie bezpłcione odbywa się poprzez mitospory. plazmogamia - raczenie się cytoplazm → grybnia dikariotyczna. kariogamia - potoczenie jąder zygospora - grubościenna zygota o charakterze przetrwalnikowym podział zarodników ze względu na miejsce powstawania endospory powstaja, wewnątre zarodni. egzospory mogą,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

powstawać poprzez odcinanie seczyłowych komórek. podział zavodników (sporów) ze względu na sposób powstawania mitospory konidialne -sporangialne mejospory podstawkowe workowe cykl rozwojowy workowców 1. wielokomórkowe, haploidalne, różnoptciowe grybnie. 2.gayonie wytwarzają, plemnie i lęgnie. 68. 3. gametangiogamia 4. plazmogamia 5. różnoimienne jadra ukṭadają się w pary jąder sprzężonych. 6. przemieszczają się do strzępek z legni mejoza jadro zygotyczne gametangiogamia 7. kariogamia 8. każde jądro zygotyczne prechodzi mejozę. 9. tworzy się worek z 4 jądrami haploidalnymi 10. jądra dzielą się mitotycznie - 8 zarodników 11. uwolnione z zarodni zarodniki rozwijają się w haploidalne grzybnie cykl rozwojowy podstawczaków 69. somatogamia 1. z zarodni podstawkowych wyrastają wielokomórkowe haploidalne i zróżnicowane płciowo grzybnie 2. somatogamia dwóch różnopiciowych streepek 3. plazmogamia 4. komórka z parą jąder spręzionych 5. geyonia rozrasta się twork of owocnik 6. kariogamia w szczytowych komórkach steepek - jedno jądro 2n 7. każde jądro zygotyczne dzieli się mejotycznie na 4 1n 8. zarodniki odrywają się od podstawek i kiełkują w nowe greybnie haploidalne O og 00/00/00/ -> 'grybnia dikariotyczna dają początek podstawka zarodnikom podstawkowym и mitora i ii i 000 00 mejoza jądro zygotyczne gametangia różnia się, morfologicznie tworzy się owocnik z gryoni dochodzi do kaniogami w szczytowych miejscach owocnika rozmnażanie bezpłciowe odbywa się przez mitospory owocnik w którym doszło do kariogamii staje się zawodnic. → workiem zawodnik konidialny oooo twory się owocnik W szczytowych komórkach strepek dochodzi do kariogami zarodniki odrywają się od podstawek i kiek kuja w nowe grybnie rozmnażanie bezpiciowe zachodzi przez fragmentację grybni.

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

 1. przykłady grybów
workowce trufle, smardze
O podstawczaki muchomor, podgrybek
sprzężniowce pleśniak biały.
2. cechy grzybów
O
O
O
O
O
O
s

Otwórz

budowa i czynności życiowe grzybów

Podobne notatki
Know Grzyby- heterotroficzne beztkankowce thumbnail

10

47

Grzyby- heterotroficzne beztkankowce

Notatka o grzybach

Know Grzyby thumbnail

20

246

Grzyby

🍄

Know Grzyby-heterotroficzne beztkankowce thumbnail

5

39

Grzyby-heterotroficzne beztkankowce

☺️☺️

Know  różnorodność prokariotów, protistów, grzybów i porostów  thumbnail

6

97

różnorodność prokariotów, protistów, grzybów i porostów

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

Know Grzyby i porosty  thumbnail

125

1437

Grzyby i porosty

Grzyby i porosty klasa 2 pr

Know Grzyby-heterotroficzne beztkankowce thumbnail

2

31

Grzyby-heterotroficzne beztkankowce

notatka robiona w oparciu o podręcznik do 2 klasy (rozszerzenie)

1. przykłady grybów workowce trufle, smardze O podstawczaki muchomor, podgrybek sprzężniowce pleśniak biały. 2. cechy grzybów O O O O O O są udzozyune materiałem zapasowym jest glikogen nie maja, chloroplastów formy morfologiczne grybów: •jednokomórkowe wielokomórkowe tworace owocniki ciato дкува sa plechowcami nie tworeace owocników 3. rodzaje strzępek komórczakowe hymenofor spodnia część kapeluszą twoea się tam zarodniki • blaszkowy orurkowy Budowa i czynności życiowe grzybów R 4. budowa gryba kapeluszowego T grybnia zbudowana ze streepek strzępka wielokomórkowe jednoją drowe wielokomórkowe dikariotyczne. A A•••• Owocnik luzna grybnia zbudowany ze ściśle utożonych streapek tworących nibytkanke, plektenchyme Joo Ooooo Goo ed 5. czynności życiowe • odżywianie grybów osmotrofy uwalniają do otoczenia · enzymy, na związki proste, które osmotrof możę pobrać i wykożystać saprotrofy: saprobionty - rozkładają, martwą materię organiczną, do postaci nieogranicznej bakterie, grey by saprofagi - zapoczątkowują proces rozkladu dżdżownica zuk gnojaz. podział grzybów saprobionty symbionty pasożyty gryby drapieżne oddychanie grzybów mikoryza- symbioza między roślinami a grybami 64. mikoryza zewnętiena streepki ograniczają werost komórki korzenia i przejmują funkcję pobierania wody mikoryza wewnętrna streepki wnikają, do wnętrza komórek korenia, nie ograniczając jego werostu tlenowe bez udziatu Henu rozmnażanie bezptciowe płciowe: pączkowanie podział grybni (fragmentacja) mitospory. mejospory. które rozkładają złożone związki fermentacja gametogamiataczenie gamet. gametangiogamiataczenie gametangión somatogamiataczenie różnoimiennych streepków 8. Z 1 O kariogamia In+ 1n cykl rozwojouy grybów sprężniowych gametangiogamia, niezróżnicowana 1. z zarodników rozwijają się identyczne, ale różnoptciowe grybnie 2. na końcach streapek powstają, gametangia 3.plazmogamia 4. zachodzi gametangiogamia 5. powstaje zygospora 6 .dochodzi do kariogamii różnoimiennych jader 7. mejoza DIKARIOFAZA pojedyńczym zestawie chromosomów zygospory wyrasta wielojadrowa haploidalna strzępka zawierająca mejospory 9. mejospory wysypują się z zarodni na strepce plazmogamia 2n zygota DIPLOFAZA HAPLOFAZA strzępki mejospory mejoza An rozmnażanie bezpłcione odbywa się poprzez mitospory. plazmogamia - raczenie się cytoplazm → grybnia dikariotyczna. kariogamia - potoczenie jąder zygospora - grubościenna zygota o charakterze przetrwalnikowym podział zarodników ze względu na miejsce powstawania endospory powstaja, wewnątre zarodni. egzospory mogą,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

powstawać poprzez odcinanie seczyłowych komórek. podział zavodników (sporów) ze względu na sposób powstawania mitospory konidialne -sporangialne mejospory podstawkowe workowe cykl rozwojowy workowców 1. wielokomórkowe, haploidalne, różnoptciowe grybnie. 2.gayonie wytwarzają, plemnie i lęgnie. 68. 3. gametangiogamia 4. plazmogamia 5. różnoimienne jadra ukṭadają się w pary jąder sprzężonych. 6. przemieszczają się do strzępek z legni mejoza jadro zygotyczne gametangiogamia 7. kariogamia 8. każde jądro zygotyczne prechodzi mejozę. 9. tworzy się worek z 4 jądrami haploidalnymi 10. jądra dzielą się mitotycznie - 8 zarodników 11. uwolnione z zarodni zarodniki rozwijają się w haploidalne grzybnie cykl rozwojowy podstawczaków 69. somatogamia 1. z zarodni podstawkowych wyrastają wielokomórkowe haploidalne i zróżnicowane płciowo grzybnie 2. somatogamia dwóch różnopiciowych streepek 3. plazmogamia 4. komórka z parą jąder spręzionych 5. geyonia rozrasta się twork of owocnik 6. kariogamia w szczytowych komórkach steepek - jedno jądro 2n 7. każde jądro zygotyczne dzieli się mejotycznie na 4 1n 8. zarodniki odrywają się od podstawek i kiełkują w nowe greybnie haploidalne O og 00/00/00/ -> 'grybnia dikariotyczna dają początek podstawka zarodnikom podstawkowym и mitora i ii i 000 00 mejoza jądro zygotyczne gametangia różnia się, morfologicznie tworzy się owocnik z gryoni dochodzi do kaniogami w szczytowych miejscach owocnika rozmnażanie bezpłciowe odbywa się przez mitospory owocnik w którym doszło do kariogamii staje się zawodnic. → workiem zawodnik konidialny oooo twory się owocnik W szczytowych komórkach strepek dochodzi do kariogami zarodniki odrywają się od podstawek i kiek kuja w nowe grybnie rozmnażanie bezpiciowe zachodzi przez fragmentację grybni.