Biologia /

grzyby

grzyby

 GRZY6Y
grzyby - organizmy heterotroficzne, jednoliomortowe lub wieloliondriowe o budowie plechowej, większość
zasiedlaya wilgotne środowisu

grzyby

user profile picture

Martynka🧬

308 Followers

Udostępnij

Zapisz

397

 

2

Notatka

budowa komórek grzyba, strzępki, zarodniki grzybów

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

GRZY6Y grzyby - organizmy heterotroficzne, jednoliomortowe lub wieloliondriowe o budowie plechowej, większość zasiedlaya wilgotne środowisua lądowe o niewielum nastonecznieniu (temp 5-40°C) oraz odpowiedniej zawartośa materi organicznej, niektore występują w zbiomillach wodnych. I BUDOHA KOMÓREK GRZYBÓW suradn główny swładniu: chityna wakuola- Rodzaje strzępek: mitochondrium suomdruowa strepua uomorczallowa Substance zapasowe: glikogen oraz tluszcze jądra rybosom jądra uomorowe GRZYBY JEDNO- I HIELOKOMÓRKOWE uomdruaue ✓ formy jednoliomoricue cytozol centrosom wakriole - magazynuyą wodę i jony, a takze substancje zapasowe oraz uboczne produlity przemiany materi. Często zawierają związlu tryące, pełniące fobronną, lub barwnilu, utóre przywabiają zwierzęta uczestniczące w rozprzestrzenianiu się zarodników. Ich ważną funuyą jest f. trawienna. septa aparall Golgiego O www D nieliczne wieluszość znich w pewnych warunkach wytwarta grzybnie Pnp. drożdże pielarste jądro > strze pla welchondruowa jednojądrowa uomorlicue perousy som formy morfologiczne grzybów ↓ 1 stateczlia śródplazmatyana gładlia uom> strepla-> grybnia: owocnik/ przetrwatrite blona komorkowa sialeczuia środplazmalyozna szorstka D jądra D potocznie nazywane pleśniani D liczne D. np. rozlozeli czemiejący handlowe strephia wieldiomdrliowa diliariotyczna (dwujądrowa) formy wieldiomarlowe formy weldiomorowe • Abudowane z użnych strzępel & zbudowane z luźnych strzępeli D liczne i pleuitenchymatycznych owochilidw septa np. borowili szlachetnry 仔 414 4 ļ Saprobiontyczne odzywają się martwą materią organiczną tron kapelusz (pleutenchymatyczny nadziemny owocnile) hymenofor techemenafory -warstwa zarodnilia ↓ hymenium (warstwa rodna) grzybnia -> Turliowaty (borouili) OD2YHIANIE GRZYBOW sprawdź porosty Wszystwie grzyby odzywiają się osmotroficznie, są heterotrofami. grzyby biasaliowany (pieczarlu) plecha nibytuanliowa plecha nitlicuata } V pasożytnicze symbiotyczne atakują rośliny, zwierzęta, symbioza z innymi inne grzyby D Owocnik organizmomi, lub miloryza z lorzeniami rosun 4 2 drapieżne 4 chuytają przeliształconymi strzępuami nieunellie zumierzeta glebowe milioryza - symbioza między roślinami a grzybami. Strzępli grzyba oplatają korzenie roślin lub whilają do wnętrzna komoreli korzenia. Zuvielisza się powleromia chłonna lorzenia, co suutluje lepszym zaopatrzeniem rośliny w wodę i sole mineralne. Strzępui grybów dostarczają roślinom substange wzrostowe i witaminy. Gryby odzywają się produliami fotosyntezy przeprowadzanej przez rośliny ZARODNIKI GRZYBÓW → zarodniki...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- (mitospory i mejospory) homóriu rozrodcze, uczestniczące w rozmnażaniu i rozprzestrzenianu grzybow zarodnili zaliczone do endospor tworzą się wewnątrz struktur zwanych zarodniami (sporangiami). zaliczane do egzospor powstają przez adunanie się homdrell na końcach strepel zarodnionośnych mitospory powstają w wyniku podziałów miłotycznych liomdrek macierzystych i uczestniczą w rozmnażaniu bezpłciowym. mejo spory tworzą się w wyniku podziałów mejolycznych komdrek macierzystych i uczestniczą w rozmnażaniu płciowym. w większości grzybow powstaja w owocnillach w obrębie tzw. hymenofordw zawierających hymenium. ODDYCHANIE GRZYBÓW Grzyby uzyskują energie w procesie oddychamia tlenowego lub fermentacji ✓ U ROZHNAZANIE SIĘ GRZYBÓW Rozmnażanie bezpłciowe polega na : • fragmentacji plechy - kazdy fragment plechy może dać początek nowej grzybrii (np.w hodowlii pieczarck). pęczkowanini - na womdruach np. drożdży tworzą się drobne wyrostki - pączlu- utóre rosną, po czym odrywają się od uom macierzystej alliocholowa mleczanowa (np.drożdze) (np. gatunu z rodzaju Penicillium) rozsiewanie mitospor - zarodniudw powstających w wyniku mitory (rueruchliwe - aplanospory (g.lądowe), ruchliwe - zoospory (g. wodne)) Rozmnażanie pluowe (zapłodnienie. gametogamia - Tączenie się gamet, utóre może przyjmować postać izo- *gamatangiogamię - Taczenie całych gametangiów, zawartość plemieni prielewa się do lęgni (np. u workowcdw) + połączenie się jąder kom. somatogamię łączenie i zrastanie się zróżnicowanych płciowo strzępek (np. w podstawczallow) tariogamia- -> diploidalne jądro zygotyczne, mejoza -> haploidalne zarodniki - mejospory) DIKARIOFAZA (in+ (n) ->zygota DIPLOFAZA (2n) HAPLOFAZA (in) anizo- lub cogami ( strzęplu L plazmagamia ) połączenie się cytoplazmy gametangidw lub strzępek t powstają strzępii dwujądrowe - ditiomiotyczne mejoza mejospory gamety (powstają w gamentanglach, ( ) Legnie plemnie gametangia męs. gamentangia zen.

Biologia /

grzyby

grzyby

user profile picture

Martynka🧬

308 Followers
 

2

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 GRZY6Y
grzyby - organizmy heterotroficzne, jednoliomortowe lub wieloliondriowe o budowie plechowej, większość
zasiedlaya wilgotne środowisu

Otwórz aplikację

budowa komórek grzyba, strzępki, zarodniki grzybów

Podobne notatki

M

4

Grzyby

Know Grzyby  thumbnail

4

 

2

user profile picture

5

Grzyby

Know Grzyby thumbnail

3

 

1/2/3

user profile picture

1

Budowa i różnorodność grzybów - Puls życia 5

Know Budowa i różnorodność grzybów - Puls życia 5  thumbnail

17

 

5/6

user profile picture

3

Grzyby

Know Grzyby thumbnail

19

 

2

GRZY6Y grzyby - organizmy heterotroficzne, jednoliomortowe lub wieloliondriowe o budowie plechowej, większość zasiedlaya wilgotne środowisua lądowe o niewielum nastonecznieniu (temp 5-40°C) oraz odpowiedniej zawartośa materi organicznej, niektore występują w zbiomillach wodnych. I BUDOHA KOMÓREK GRZYBÓW suradn główny swładniu: chityna wakuola- Rodzaje strzępek: mitochondrium suomdruowa strepua uomorczallowa Substance zapasowe: glikogen oraz tluszcze jądra rybosom jądra uomorowe GRZYBY JEDNO- I HIELOKOMÓRKOWE uomdruaue ✓ formy jednoliomoricue cytozol centrosom wakriole - magazynuyą wodę i jony, a takze substancje zapasowe oraz uboczne produlity przemiany materi. Często zawierają związlu tryące, pełniące fobronną, lub barwnilu, utóre przywabiają zwierzęta uczestniczące w rozprzestrzenianiu się zarodników. Ich ważną funuyą jest f. trawienna. septa aparall Golgiego O www D nieliczne wieluszość znich w pewnych warunkach wytwarta grzybnie Pnp. drożdże pielarste jądro > strze pla welchondruowa jednojądrowa uomorlicue perousy som formy morfologiczne grzybów ↓ 1 stateczlia śródplazmatyana gładlia uom> strepla-> grybnia: owocnik/ przetrwatrite blona komorkowa sialeczuia środplazmalyozna szorstka D jądra D potocznie nazywane pleśniani D liczne D. np. rozlozeli czemiejący handlowe strephia wieldiomdrliowa diliariotyczna (dwujądrowa) formy wieldiomarlowe formy weldiomorowe • Abudowane z użnych strzępel & zbudowane z luźnych strzępeli D liczne i pleuitenchymatycznych owochilidw septa np. borowili szlachetnry 仔 414 4 ļ Saprobiontyczne odzywają się martwą materią organiczną tron kapelusz (pleutenchymatyczny nadziemny owocnile) hymenofor techemenafory -warstwa zarodnilia ↓ hymenium (warstwa rodna) grzybnia -> Turliowaty (borouili) OD2YHIANIE GRZYBOW sprawdź porosty Wszystwie grzyby odzywiają się osmotroficznie, są heterotrofami. grzyby biasaliowany (pieczarlu) plecha nibytuanliowa plecha nitlicuata } V pasożytnicze symbiotyczne atakują rośliny, zwierzęta, symbioza z innymi inne grzyby D Owocnik organizmomi, lub miloryza z lorzeniami rosun 4 2 drapieżne 4 chuytają przeliształconymi strzępuami nieunellie zumierzeta glebowe milioryza - symbioza między roślinami a grzybami. Strzępli grzyba oplatają korzenie roślin lub whilają do wnętrzna komoreli korzenia. Zuvielisza się powleromia chłonna lorzenia, co suutluje lepszym zaopatrzeniem rośliny w wodę i sole mineralne. Strzępui grybów dostarczają roślinom substange wzrostowe i witaminy. Gryby odzywają się produliami fotosyntezy przeprowadzanej przez rośliny ZARODNIKI GRZYBÓW → zarodniki...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

- (mitospory i mejospory) homóriu rozrodcze, uczestniczące w rozmnażaniu i rozprzestrzenianu grzybow zarodnili zaliczone do endospor tworzą się wewnątrz struktur zwanych zarodniami (sporangiami). zaliczane do egzospor powstają przez adunanie się homdrell na końcach strepel zarodnionośnych mitospory powstają w wyniku podziałów miłotycznych liomdrek macierzystych i uczestniczą w rozmnażaniu bezpłciowym. mejo spory tworzą się w wyniku podziałów mejolycznych komdrek macierzystych i uczestniczą w rozmnażaniu płciowym. w większości grzybow powstaja w owocnillach w obrębie tzw. hymenofordw zawierających hymenium. ODDYCHANIE GRZYBÓW Grzyby uzyskują energie w procesie oddychamia tlenowego lub fermentacji ✓ U ROZHNAZANIE SIĘ GRZYBÓW Rozmnażanie bezpłciowe polega na : • fragmentacji plechy - kazdy fragment plechy może dać początek nowej grzybrii (np.w hodowlii pieczarck). pęczkowanini - na womdruach np. drożdży tworzą się drobne wyrostki - pączlu- utóre rosną, po czym odrywają się od uom macierzystej alliocholowa mleczanowa (np.drożdze) (np. gatunu z rodzaju Penicillium) rozsiewanie mitospor - zarodniudw powstających w wyniku mitory (rueruchliwe - aplanospory (g.lądowe), ruchliwe - zoospory (g. wodne)) Rozmnażanie pluowe (zapłodnienie. gametogamia - Tączenie się gamet, utóre może przyjmować postać izo- *gamatangiogamię - Taczenie całych gametangiów, zawartość plemieni prielewa się do lęgni (np. u workowcdw) + połączenie się jąder kom. somatogamię łączenie i zrastanie się zróżnicowanych płciowo strzępek (np. w podstawczallow) tariogamia- -> diploidalne jądro zygotyczne, mejoza -> haploidalne zarodniki - mejospory) DIKARIOFAZA (in+ (n) ->zygota DIPLOFAZA (2n) HAPLOFAZA (in) anizo- lub cogami ( strzęplu L plazmagamia ) połączenie się cytoplazmy gametangidw lub strzępek t powstają strzępii dwujądrowe - ditiomiotyczne mejoza mejospory gamety (powstają w gamentanglach, ( ) Legnie plemnie gametangia męs. gamentangia zen.