Biologia /

I i II prawo Mendla

I i II prawo Mendla

 (u wszystkich organizmów i większości wirusów)
Gen- podstawowa jednostka dziedziczności. Fragment cząsteczki DNA zawierający informacje pot

I i II prawo Mendla

user profile picture

Olga;)

1325 Followers

Udostępnij

Zapisz

76

 

4/2/3

Notatka

na podstawie Biologia na czasie 4

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

(u wszystkich organizmów i większości wirusów) Gen- podstawowa jednostka dziedziczności. Fragment cząsteczki DNA zawierający informacje potrzebne do wytworzenia białka lub RNA. Allel- odmiany tego samego genu. Allel dominujący - allel, który ujawnia się w fenotypie heterozygot i homozygot dominujących. Oznaczany jest wielką literą, np. A. Allel recesywny - allel, który ujawnia się jedynie w fenotypie homozygot recesywnych. Oznaczany jest małą literą, np. a. Cecha dominująca do jej ujawnienia wystarczy tylko jeden allel dominujący. Cecha recesywna - do jej ujawnienia niezbędne są dwa allele recesywne. Homozygota - organizm diploidalny, posiadający dwa jednakowe allele danego genw, np. homozygota dominująca AA, homozygota recesywna aa. Heterozygota-organizm diploidalny, posiadający różne allele danego genu, np. Aa. Genotyp- zespół wszystkich genów zawartych w materiale genetycznym danego osobnika. Fenotyp - zespół wszystkich cech przejawiających się u danego osobnika. Zależny jest od genotypu i wpływu środowiska. - Dziedziczenie jądrowe (chromosomowe, mendlowskie) – dotyczy genów zlokalizowanych w genomie jądrowym. Dziedziczenie dwurodzicielskie. phoma mendera L> prawo czystości gamet. La dotyczy dziedziczenia cech pojedynczych ↳ każda gameta in wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu ↳> homozygota wytwarza jeden rodzaj gamet, natomiast heterozygota wytwarza zacosze dwa rodzaje gamet w stosunku liczbowym 1:1 wobec danego ↳> przykład: F₂ 1 prawo Mendla 2 →> roślina diploidalna o kwiatach czerwonych posiada parę alleli AA, to haploidalne gamety wytwarzane przez tę roślinę będą posiadały...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

allel A A- - kwiaty czerwone PAA x aa G A, A ха, а Aa 2 F₁x F Aa x Aa G A, a x_A, a a-kwiaty biate 4 A A a AAA |Aa stosunek genotypów 1:2:1 stosunek fenotypów 3:11 czer bia a Aaaa p(22) = = = 25% P AABB x aabb GAB x ab 11 prawo Mendla prawo niezależnej segregacji cech ↳cecha uwarunkowana jedną parą alleli jest niezależnie od cechy uwarunkowanej drugą parą alleli (allele warunkujące jedną i drugą cechę muszą znajdować się na różnych chromosomach) A nasiona żotte F2 1 cecha a nasiona zielone }₁ J₂ B-nasiona gładkie b-nasiona pomarszczone 2, cecha AaBb podwójna heterozygota Osobnik przejawiający cechę dominującą może być albo homozygotą dominującą, albo heterozygotą. Aby to sprawdzić można posłużyć się krzyżówką testową. Polega na krzyżowaniu osobnika o nieznanym genotypie z homozygotą recesywną. Jeżeli stosunek fenotypów w pokoleniv F₁ wynosi 1:1 → osobnik testowany F F₁x F Aabb x AaBb G AB, Ab, ab, ab x AB, Ab, ab, ab jest heterozygota Jeżeli w pokoleniv F, wszystkie osobniki mają ten sam fenotyp. → osobnik testowany jest homozygotą Ab a B AB 18 A6 Ab q AB AABB AABb AaBB Aa Bb gładkie gładkie gladkie gladbie ab a B ab AAB6 AA66 AaBb Aabb gładkie pomarszczone gładkie pomerszczone АаВВ Аавь /aaBB gładkie gładkie gładkie давь gładkie aa Bb gbadkie Aabb aaBb aabb pomarszczone gbodkie pomarszczone Przykłady cech człowieka warunkowanych przez allele dominujące i recesywne Aliel dominujący Allel recesywny jasne włosy proste włosy krótkie rzęsy jasne oczy przylegające uszy brak piegów prosty nos ciemne włosy kręcone włosy długie rzęsy ciemne oczy odstające uszy piegi orli nos grupa krwi Rh+ st. fenotypów: 93.3.1 A_B_ A-bb aaB aabb grupa krwi Rh- A_ heterozygote Prawdopodobieństwo wystąpienia potomstwa o fenotypie zielone, zczone nasiona : jedno spośród szesnastu pól S 16= 0,0625= 6,25%

Biologia /

I i II prawo Mendla

I i II prawo Mendla

user profile picture

Olga;)

1325 Followers
 

4/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 (u wszystkich organizmów i większości wirusów)
Gen- podstawowa jednostka dziedziczności. Fragment cząsteczki DNA zawierający informacje pot

Otwórz aplikację

na podstawie Biologia na czasie 4

(u wszystkich organizmów i większości wirusów) Gen- podstawowa jednostka dziedziczności. Fragment cząsteczki DNA zawierający informacje potrzebne do wytworzenia białka lub RNA. Allel- odmiany tego samego genu. Allel dominujący - allel, który ujawnia się w fenotypie heterozygot i homozygot dominujących. Oznaczany jest wielką literą, np. A. Allel recesywny - allel, który ujawnia się jedynie w fenotypie homozygot recesywnych. Oznaczany jest małą literą, np. a. Cecha dominująca do jej ujawnienia wystarczy tylko jeden allel dominujący. Cecha recesywna - do jej ujawnienia niezbędne są dwa allele recesywne. Homozygota - organizm diploidalny, posiadający dwa jednakowe allele danego genw, np. homozygota dominująca AA, homozygota recesywna aa. Heterozygota-organizm diploidalny, posiadający różne allele danego genu, np. Aa. Genotyp- zespół wszystkich genów zawartych w materiale genetycznym danego osobnika. Fenotyp - zespół wszystkich cech przejawiających się u danego osobnika. Zależny jest od genotypu i wpływu środowiska. - Dziedziczenie jądrowe (chromosomowe, mendlowskie) – dotyczy genów zlokalizowanych w genomie jądrowym. Dziedziczenie dwurodzicielskie. phoma mendera L> prawo czystości gamet. La dotyczy dziedziczenia cech pojedynczych ↳ każda gameta in wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu ↳> homozygota wytwarza jeden rodzaj gamet, natomiast heterozygota wytwarza zacosze dwa rodzaje gamet w stosunku liczbowym 1:1 wobec danego ↳> przykład: F₂ 1 prawo Mendla 2 →> roślina diploidalna o kwiatach czerwonych posiada parę alleli AA, to haploidalne gamety wytwarzane przez tę roślinę będą posiadały...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

allel A A- - kwiaty czerwone PAA x aa G A, A ха, а Aa 2 F₁x F Aa x Aa G A, a x_A, a a-kwiaty biate 4 A A a AAA |Aa stosunek genotypów 1:2:1 stosunek fenotypów 3:11 czer bia a Aaaa p(22) = = = 25% P AABB x aabb GAB x ab 11 prawo Mendla prawo niezależnej segregacji cech ↳cecha uwarunkowana jedną parą alleli jest niezależnie od cechy uwarunkowanej drugą parą alleli (allele warunkujące jedną i drugą cechę muszą znajdować się na różnych chromosomach) A nasiona żotte F2 1 cecha a nasiona zielone }₁ J₂ B-nasiona gładkie b-nasiona pomarszczone 2, cecha AaBb podwójna heterozygota Osobnik przejawiający cechę dominującą może być albo homozygotą dominującą, albo heterozygotą. Aby to sprawdzić można posłużyć się krzyżówką testową. Polega na krzyżowaniu osobnika o nieznanym genotypie z homozygotą recesywną. Jeżeli stosunek fenotypów w pokoleniv F₁ wynosi 1:1 → osobnik testowany F F₁x F Aabb x AaBb G AB, Ab, ab, ab x AB, Ab, ab, ab jest heterozygota Jeżeli w pokoleniv F, wszystkie osobniki mają ten sam fenotyp. → osobnik testowany jest homozygotą Ab a B AB 18 A6 Ab q AB AABB AABb AaBB Aa Bb gładkie gładkie gladkie gladbie ab a B ab AAB6 AA66 AaBb Aabb gładkie pomarszczone gładkie pomerszczone АаВВ Аавь /aaBB gładkie gładkie gładkie давь gładkie aa Bb gbadkie Aabb aaBb aabb pomarszczone gbodkie pomarszczone Przykłady cech człowieka warunkowanych przez allele dominujące i recesywne Aliel dominujący Allel recesywny jasne włosy proste włosy krótkie rzęsy jasne oczy przylegające uszy brak piegów prosty nos ciemne włosy kręcone włosy długie rzęsy ciemne oczy odstające uszy piegi orli nos grupa krwi Rh+ st. fenotypów: 93.3.1 A_B_ A-bb aaB aabb grupa krwi Rh- A_ heterozygote Prawdopodobieństwo wystąpienia potomstwa o fenotypie zielone, zczone nasiona : jedno spośród szesnastu pól S 16= 0,0625= 6,25%