Biologia /

Korzeń- organ podziemny rośliny

Korzeń- organ podziemny rośliny

 T: Korzeń - organ podziemny vośliny
Organy wegetatyume odpociclive do wrest i vauty voiling bo
worstriking or odbywoniu się veiling. (Lisie

Korzeń- organ podziemny rośliny

user profile picture

Martyna

65 Obserwujących

18

Udostępnij

Zapisz

Notatka z korzenia

 

4/2

Notatka

T: Korzeń - organ podziemny vośliny Organy wegetatyume odpociclive do wrest i vauty voiling bo worstriking or odbywoniu się veiling. (Lisie, Ladygi, korenie - coment pidu - korenie mocowanie rośliny w podłowe pobierają H₂0 i sole it 1. Podstawowe funkje Kamenia: -stabliranja rośliny or poultoru -pobieranie H₂O i soli mineralnych 15/ 2. Rodzaje systembu korzeniowych: -palowy - okrytonasienne dwuliścienne, nagonesione, ma korzeń głony 2bud igaki korzenia i ma krótsze cieńsze kopenie boczne. - wiązkowy - paprotniki rośliny jednolissienne ,nie me konenia głowmegs lece wyrastają liczne delikatne korenie przybyszove i te korzenie mają dużą zdolność pochłaniania wody & małej objętości gleby. komenie przybyszove-elementy pędu (pochodzenie pędowe), mają przy rozmn. vegetatywnym, możne verwać listek rośling i włożye op na kilka dni do wody i upesiną be korenie 3. Bud- anatomioma korenia (veun.) 414 a) bud. strefowa - produrój posttużny korzenia streke kozeni bocznych (stveľa uprośnięta -strefa ułośnikowa (strela voznicowania się) 7-strefa wydłużonia (strela clang any ino) I strefa podziałon komórkowych uzaplicka długość • Strefa podziałów kom. (stożek wzrostu korzenia), kom. tk. twórczych cały was się dziela mitotyunie, powoduje to uzrost kopenia na pierwotny przyrost na grubość. Jest oslonisty czupecky • Crapeuzka chroni stożek wzrostu, część kom. & 1 powstała tu. i nie Ovaz • Strefa mydłużania zbud: ze słabo zróżnicowanych kom. któve się dziela intensywnie zwiększają swoje vozmiary Strefa włośnikowa zbud. x kom. które ulegają specjalizacji w różne typy tkanek (stałe). Dzięki temu wyodrębniają się te the piensotne tk. stałe...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

i się rozwijają kozzenie bocone. Przez włośniki lepszce uchłanianie H.O. • Strefa wyrośnięta utrymuje voślinę er pottaru i przewodzi H₂O i sole mineralne, took Dochodzi tu do utómego pzyrostu na długość 1 Jest pokryta egxoderma (vorstwa miękisen o skorkovacicelych ścianach kom). b) pierwotra bud--przekrój poprzeceny korzenia i obazume strely włośnikowej 114 piew, korenia, 115 u góry, nie na dole. * th • kore pierwotna twory the miękiszowa, uczestniczy w transporcie, H₂O 2 do walca osiowego, funkeja spichrowa rycoderma włośnik pienesotne tyko trustne włośnik miękisz zasadniczy drewno ryzodem kova pionowy osiowy ułożenie napremiankyte ryzodermy miękisz tako pieno the drewno pierwotne -okolnica (porycykel) -svodskórnia (endoderma) solami Rezoderma - zewnętrzną warstva koszenia, jej kom- uyturamają włośnik. Hom Kora piensotra- pod ryzalema, zbud: 3 tk. miękiszowej i przewodzi H₂O soln mineralnymi ze skórka do vaka osiowego. U niektórych voślin pełni lunkije spicheova. Najbardaej wewn worstex kory piew today stanowi Svódskórnia, któr requluje przepływ subs. międay korą piew. walcem o. a Wale twory osiowy - zajmuje centralna cee'ść korzenia. Jego rewnęting warstwę kom. miękiszowych które zouhovaly zdaność podziałową. Je m.in. wytwarzanie korzeni bocnych, 2 niej też poustaje miarga dednica zbud. 2 funkeja to 1 Pellagen. c) bud. wtóma - wtórny prepost ra grubość • odpornadają za to mmystomy eshome lub boume (kambium, [elogen) • & korka i Pelagenu. i Pelodermy od wewnąte korkowica się tworzy the drewno Kambium itume ( Wywartanie drewna wtornego po weun. stronie pierscienia kambium i Tyka wtórnego po rewn. stronie pierścienia kambium. Wrecultarie wwiększa się obwód korenia, a ryzoderma ovaz kora pienetha pekają i odpadają Тико wtórne > ㅋ Myzoderma felém pelogen Peladenma Wytwamtanie tómej th.oknys. -korkowicy-przez Pelogen. - Pelagem Tyko pierwotne Ots Kambium 9 } powe • Powstawanie maystemów atomych : kambium i Pellogenu. Ichewno pierwotne kova piensotha 4. Modyfikacje bud. i lunkiji korcami: 1118 maja - korzenie spichrove - burak, marchew, zodkiewka, ich kostenie sa dobre rezwinięty miękisz spichnowy es kozeniu głównym - korzenie podporowe - kukurydza, ligoure, Todygi wyrastają korzenie Idore uvastaja is glebe -korzenie czepne - blusecz, wrastają w różne seczeliny co umoclivia pryczepianie się do vóżnych podpór -kozenie powietrine - epifity (vośliny ktore porastają inne rośliny np. niektóre storzyle), porosla, nie uvasta & thanki innej vośling, idzie coraz wyżej do światła i pobiera H₂O - ssawki (haustoria) - rośliny półpasażytnicze i pasaytnicze np. jemioła, sama nie przeprowadza fotosyntezy ale H₂0 i sole min. pobiera 2 org. żywiciela za pomocą koreni (stavek), Tuskiewnik, konianka 1 - kovanie oddechowe ( pneumatolory) - vośliny bagiene, mają ograniczoną wymiane gazową, wyrustaja pionowe w gove nad ziemie korzenie i umożliwiają pobieranie powietrza -korzenie asymilacyjne - storczyli epicostam, przeprowadzanie lotosyntercy