Biologia /

Nicienie kl.6

Nicienie kl.6

 Nicienie
Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało
jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa
tych zwierząt.
Gdzie żyją?

Komentarze (2)

Udostępnij

Zapisz

53

Nicienie kl.6

user profile picture

Iga<33

17 Followers
 

Biologia

 

6

Notatka

Notatka nicienie na podstawie podręcznika Puls życia 6

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Nicienie Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa tych zwierząt. Gdzie żyją? Nicienie spotykamy we wszystkich środowiskach wodnych, 1 lądowych. Większość nicieni żyje w organizmach voślin i zwievent, w tym człowieka. Prowadzą one pascóytniczy tryb życa. Jak wyglądają? Nicienie to awierzęta o wydłżonym, nitkowatym ciele, 2wykle zwężonym na końcuch. Chrom je groby askórek, jest on odporny na działanie vóżnych scloodliwych substance. W przypadku vicieni pasożytniczych, chroni je przed działaniem enzymów trawiennych. Larwy formy devoste pasożytniczych nicioni puzebywają a organizmie jednego żywiciela. Cecha tu vóżni nicienie od płazińców. ovaz Choroba wywoływana przez glustę ludzka - puscżytuje jelice centum ocłowieka. Jau się zavaria? Pirez zjedzenie pchavenu, w którym anajdują się jaja glisty - najczęściej warzywa owoce Lub woda jakne sa arawy. zaburzenia pracy różnych nacządów, głównie okłado oddechowego amniejszenie apetyto, nudnosa, wymioty, bieyonlu, bule buzucha jak zapobiegać? Myć ręce po powrocie do dome, Dokładnie myć cwoce i warzywa przed a jedzeniem. 7. Człowiek połyku jaja gusty, znajdujące się w wodzie lub warzywach W pożywieniu 003 4. Samice glisty skła dają w jelice jaja, Ltive wraz z kalem człowieka dostają się do gleby jaja gusty W 2. W jelice człowieka z jaj wylę - gają się larwy glisty, utive wędrują liczne na purez navządy płucu ciała Min. 200 Lavwa Lavwa w płucach w jelicie Samiec Samica 3. Larwy kończą wędrówkę w jehue cienkim, gdzie rozwijają się w dorosie sumce i samice Owsica Puzyczyną tej chodby jest zarażenie owsiluem ludzkim. Występuje w jekcie grubym człowielow, najczęściej u dzieci. U jak się zavazić? Najczęściej przez połlimięcie jaj owsików...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przeniesionych na releach do ust lub znajdujących się na przedmiotach codziennego użytko. jakie są obrawy? Swędzenie cholic cobytu, utive nasila się w nocy, niespokojny sen, comniejszenie apetytu, nerwowość, 1 zaburzenia koncentracji uwagi. jak zapobiegać. Myć ręce, obunać krótko paznokce, mydłem zabawki wynoszone na ne na podwórko. ( myć wodą z Włośnrica Wywoływana jest puzez włośnia spivaluego. Dovoste osobniku żyją w jelice cienkim człowieka ovaz innych ssaków np. dzików, Swiń I szczorów. all sig zavatic Purez włośnia Przez zjedzenie sorowego lub niedogotowa- nego mięsa, najczęściej świni hub daka, ktive zawiera Lavwy akie są objawy? Nudnośa, wymioty, biegunki, bole burudha, wyschen govąocha (ponad 40°C), silne bóle vuręśını, okovrch twarzy. jak biegać? Spożywać przebadane mięso, w któryon nie stwierdzono lava włośni, hopione w sklepie. Nie jeść potraw 2 sorowego mięso. W jelicie cienkim żywiciela samica włośnia vodai larwy, hitove z krwią docierają do mięśni. Tam zwijają się w spivale i otaczają ochronną torebha.. maczenie nicieni w przyrodzie Jiększość nicieni to Dieuseis vicieni to groźne puscryty. Nicience litive nimi nie stanowią pokarm innych ewievent 2jadają bakterie, drobne protisty, grzyby oraz niewie beclivęgowce, w tym tym inne vicienie. odżywiają się szozątkam organizmów, które znajdują & w glebie, puzer co pozyczyniają się do tworzema próchnicy. W naczenie pricieni dla człowietra eede aczenie: wszystkim nicienie mają dla dla człowieka człowieka negatywne 7 Są pusceytami, ktove wywołują choroby np. włośnicę lativa może prowadzić do śmieval. > są pasożytami zwierząt hodowlanych, powodoją min. je krowy produkują mniej mleka. 1 ->jevoją na voślinach uprawnych, min na burakach i ziemniakuch, co powoduje zmniejszenie plonów.

Biologia /

Nicienie kl.6

Nicienie kl.6

user profile picture

Iga<33

17 Followers
 

Biologia

 

6

Notatka

Nicienie kl.6

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Nicienie
Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało
jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa
tych zwierząt.
Gdzie żyją?

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

53

Komentarze (2)

I

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Notatka nicienie na podstawie podręcznika Puls życia 6

Podobne notatki

1

Nicienie Notatka Biologia Klasa 6

Know Nicienie Notatka Biologia Klasa 6  thumbnail

300

 

6

1

Nicienie-biologia klasa 6 nowa era

Know Nicienie-biologia klasa 6 nowa era thumbnail

251

 

6

2

Biologia- płazińce

Know Biologia- płazińce thumbnail

305

 

6

2

Płazińce Biologia Nowa Era Klasa 6 Szkoła Podstawowa Puls Życia

Know Płazińce Biologia Nowa Era Klasa 6 Szkoła Podstawowa Puls Życia thumbnail

466

 

6

Więcej

Nicienie Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa tych zwierząt. Gdzie żyją? Nicienie spotykamy we wszystkich środowiskach wodnych, 1 lądowych. Większość nicieni żyje w organizmach voślin i zwievent, w tym człowieka. Prowadzą one pascóytniczy tryb życa. Jak wyglądają? Nicienie to awierzęta o wydłżonym, nitkowatym ciele, 2wykle zwężonym na końcuch. Chrom je groby askórek, jest on odporny na działanie vóżnych scloodliwych substance. W przypadku vicieni pasożytniczych, chroni je przed działaniem enzymów trawiennych. Larwy formy devoste pasożytniczych nicioni puzebywają a organizmie jednego żywiciela. Cecha tu vóżni nicienie od płazińców. ovaz Choroba wywoływana przez glustę ludzka - puscżytuje jelice centum ocłowieka. Jau się zavaria? Pirez zjedzenie pchavenu, w którym anajdują się jaja glisty - najczęściej warzywa owoce Lub woda jakne sa arawy. zaburzenia pracy różnych nacządów, głównie okłado oddechowego amniejszenie apetyto, nudnosa, wymioty, bieyonlu, bule buzucha jak zapobiegać? Myć ręce po powrocie do dome, Dokładnie myć cwoce i warzywa przed a jedzeniem. 7. Człowiek połyku jaja gusty, znajdujące się w wodzie lub warzywach W pożywieniu 003 4. Samice glisty skła dają w jelice jaja, Ltive wraz z kalem człowieka dostają się do gleby jaja gusty W 2. W jelice człowieka z jaj wylę - gają się larwy glisty, utive wędrują liczne na purez navządy płucu ciała Min. 200 Lavwa Lavwa w płucach w jelicie Samiec Samica 3. Larwy kończą wędrówkę w jehue cienkim, gdzie rozwijają się w dorosie sumce i samice Owsica Puzyczyną tej chodby jest zarażenie owsiluem ludzkim. Występuje w jekcie grubym człowielow, najczęściej u dzieci. U jak się zavazić? Najczęściej przez połlimięcie jaj owsików...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przeniesionych na releach do ust lub znajdujących się na przedmiotach codziennego użytko. jakie są obrawy? Swędzenie cholic cobytu, utive nasila się w nocy, niespokojny sen, comniejszenie apetytu, nerwowość, 1 zaburzenia koncentracji uwagi. jak zapobiegać. Myć ręce, obunać krótko paznokce, mydłem zabawki wynoszone na ne na podwórko. ( myć wodą z Włośnrica Wywoływana jest puzez włośnia spivaluego. Dovoste osobniku żyją w jelice cienkim człowieka ovaz innych ssaków np. dzików, Swiń I szczorów. all sig zavatic Purez włośnia Przez zjedzenie sorowego lub niedogotowa- nego mięsa, najczęściej świni hub daka, ktive zawiera Lavwy akie są objawy? Nudnośa, wymioty, biegunki, bole burudha, wyschen govąocha (ponad 40°C), silne bóle vuręśını, okovrch twarzy. jak biegać? Spożywać przebadane mięso, w któryon nie stwierdzono lava włośni, hopione w sklepie. Nie jeść potraw 2 sorowego mięso. W jelicie cienkim żywiciela samica włośnia vodai larwy, hitove z krwią docierają do mięśni. Tam zwijają się w spivale i otaczają ochronną torebha.. maczenie nicieni w przyrodzie Jiększość nicieni to Dieuseis vicieni to groźne puscryty. Nicience litive nimi nie stanowią pokarm innych ewievent 2jadają bakterie, drobne protisty, grzyby oraz niewie beclivęgowce, w tym tym inne vicienie. odżywiają się szozątkam organizmów, które znajdują & w glebie, puzer co pozyczyniają się do tworzema próchnicy. W naczenie pricieni dla człowietra eede aczenie: wszystkim nicienie mają dla dla człowieka człowieka negatywne 7 Są pusceytami, ktove wywołują choroby np. włośnicę lativa może prowadzić do śmieval. > są pasożytami zwierząt hodowlanych, powodoją min. je krowy produkują mniej mleka. 1 ->jevoją na voślinach uprawnych, min na burakach i ziemniakuch, co powoduje zmniejszenie plonów.