Biologia /

Ogólna budowa i funkcje szkieletu

Ogólna budowa i funkcje szkieletu

 Ogólna buitowa i funkcje szkieletu
Szkielet osioNy: Szkielet kończyn:
-czaszka,
-mostek,
-żebra,
- kręgosip.
- obojczyk,
- Topatka,
-kość r

Ogólna budowa i funkcje szkieletu

user profile picture

Maja Siewierska

2 Followers

14

Udostępnij

Zapisz

- szkielet osiowy i szkielet kończyn, - kształty kości, - budowa wewnętrzna kości, - budowa kości długiej, - funkcje szkieletu.

 

2

Notatka

Ogólna buitowa i funkcje szkieletu Szkielet osioNy: Szkielet kończyn: -czaszka, -mostek, -żebra, - kręgosip. - obojczyk, - Topatka, -kość ramienna, -kość promieniowa, -kość łokciowa, -kość miedniczna, Kształty kośa kośa płaskie kośa różnokształtne ↓ kości czaszki, m.in. kręgi kręgo- mostek, Topatki, Kośa biodrowe stupa kości ręki, -kość udona, -rzepka, -kość piszczelowa -kość strzałkowa, - kości stopy. kości krótkie kości długie kości nadgarstka m.in. paliczki ( kości i kości stępu palcon) i kość udoNa Budowa wewnetrzna kości Na powierzchni kośa znajduje się okostna. Pod okostną jest położona warstwa tkanki kostniej zbitej. W Kościach występuje też tkanka kostna gabczasta... Kości są połączone ze sobą tkanką chrzestno. Wewnątrz kośu znajduje się jama sxpikowa, Wypełniona szpikiem kostnym. Budowa kosu długiej. -Składa się z nasad i trzonu, - nasady zbudowane są z tkanki kostnej gabczastej, trzon zbudowany jest z tkanku kostnej zbitej - no zewnątrz występuje okostna nasady pokryte są tkanką chrzęstną, wewnątrz znajduje się jama sepikowa wypełniona sxpikiem kostnym. G Funkcje Szkieletu: - ochrania narzadf. - Stanowi miejsce przyczepu mięśni, -produkuje elementy morfoty came krwi, magazynuje składniki mineraine - decyduje o ksztańcie ciała.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Biologia /

Ogólna budowa i funkcje szkieletu

user profile picture

Maja Siewierska

2 Followers

 Ogólna buitowa i funkcje szkieletu
Szkielet osioNy: Szkielet kończyn:
-czaszka,
-mostek,
-żebra,
- kręgosip.
- obojczyk,
- Topatka,
-kość r

Otwórz

- szkielet osiowy i szkielet kończyn, - kształty kości, - budowa wewnętrzna kości, - budowa kości długiej, - funkcje szkieletu.

Ogólna buitowa i funkcje szkieletu Szkielet osioNy: Szkielet kończyn: -czaszka, -mostek, -żebra, - kręgosip. - obojczyk, - Topatka, -kość ramienna, -kość promieniowa, -kość łokciowa, -kość miedniczna, Kształty kośa kośa płaskie kośa różnokształtne ↓ kości czaszki, m.in. kręgi kręgo- mostek, Topatki, Kośa biodrowe stupa kości ręki, -kość udona, -rzepka, -kość piszczelowa -kość strzałkowa, - kości stopy. kości krótkie kości długie kości nadgarstka m.in. paliczki ( kości i kości stępu palcon) i kość udoNa Budowa wewnetrzna kości Na powierzchni kośa znajduje się okostna. Pod okostną jest położona warstwa tkanki kostniej zbitej. W Kościach występuje też tkanka kostna gabczasta... Kości są połączone ze sobą tkanką chrzestno. Wewnątrz kośu znajduje się jama sxpikowa, Wypełniona szpikiem kostnym. Budowa kosu długiej. -Składa się z nasad i trzonu, - nasady zbudowane są z tkanki kostnej gabczastej, trzon zbudowany jest z tkanku kostnej zbitej - no zewnątrz występuje okostna nasady pokryte są tkanką chrzęstną, wewnątrz znajduje się jama sepikowa wypełniona sxpikiem kostnym. G Funkcje Szkieletu: - ochrania narzadf. - Stanowi miejsce przyczepu mięśni, -produkuje elementy morfoty came krwi, magazynuje składniki mineraine - decyduje o ksztańcie ciała.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację