Biologia /

Paprotniki

Paprotniki

 paprotniki
Naleia do organowców -> ich sporofit jest wbudowany 2 Koreno, Jodyg i liśw.
sq roślinami naczyniowymi -5 w ich sporoficie występ

Paprotniki

user profile picture

Julia Tumińska

81 Followers

24

Udostępnij

Zapisz

Notatka na temat paprotników: paprocie skrzypowe widłakowe cykl rozwojowy znaczenie Zgodne z nową podstawą programową.

 

4/2

Notatka

paprotniki Naleia do organowców -> ich sporofit jest wbudowany 2 Koreno, Jodyg i liśw. sq roślinami naczyniowymi -5 w ich sporoficie występuje drewno. sa i liście Sporotrofofine -iqug funkge zarodnionośng i asymilacyjna - inaczej paprowe Lysporofit składa się z Kigua, wanych, wenkich koreni przybyszowych oraz dużych, puercastych usu L> Nicks cose wytwarza jeden rodzaj carodników, koore Kweekey'a w jeanopienne gametofity -rozno zarodnikowe są nieliczne (awa rodzaje zarodników -> dwupienne gametofity) L> gametofit ma postać niewielkiej plechy, przytwierdzonej -powstają na nim rodnic i plemnie Nalera do nich, np. nerecenica samcza, paprotka riwyczajna, marsywa, pióropusenck struese. cykl rozwajowy nercanicy samcej doinary datafit (20) miody Sporo fit 5 Sporotit do momencu wykształcenva wsui korysta г asymaatow wytwaranych prez predroble. to grupa roślin o roinym pochodzeniu. Mimo co mają pewne cechy wspólne: wytwanają zarodniki • maja, heteromorficing premianę pokoleń, ' gametoftpodnienie sporofile trafofile i - na sporofilach cnayoey' q się zarodnie, a trofotice preprowadraga fotosyntere 1 Na spodnej stronie znajdują się zarodrive. zarodnia 81 mejora roanda y carodniki. (2) Po do reencu caradników (^n) potpuersweń otwierający wygina rozerwanie a howoduje wysypanie się zarodników Kveikey Gcy. 2ardanck unt premnia 3 Mejaspary Kiełkują i wytwaraga predrosie, cyw gametofit. Un) Predrogle jest jednopuenne. -gametofit rodnwa premnia Plemniku prepuywają do warstewce wody rodnw w pokrywającej doing powverichnus priedrosca. Jest to paproć jeano- Larodnikowa 7 caroaniki są nie- arochicowane mortalo. gianie and piwowo -wyrastay'a z nich jeanopienne gameto- "fity. skrzypowe Ly do współczesnych należy zaledwie 30 gatunków 27 ich sporofity mają włonowana budowę Jodyg nadwemnych oraz kially - sq tróinucowane na Krótkie werty i wydłucone mie arywerla -2 werów kiaad wyrastaja, korenie przyby stowe, a 2 Jodygi - Okołki odgaięween bounych oraz tuskowatych wsw crosnog cych w pochewke L> fotosyntere preprowadza Jodyga 17 na staycach...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

pędów asymilacyjnych maga anajdował się kłosy zaroandanoone - na ich spodniej stronie woksitałcaja sur caroolnue L7 Och zarodniki są zróinocowane fizjologicznie - wyrastaja z nich dwupvenne gatnetofity cyki rozwojowy skrypu ponego sporofit NUOSING 2 Kiacia wyrastal ped acerpanio- nosny. sporatit STU (20) miboly sporofit Rowija się spotatic w postaci pedu pionnego, który wytwa." на касае с вший киї doumiera jesienia. FOT acrodnionośny mejora gametofit maski (20) plemnia int 2apcodnenie uść pęd pęd zaroanionośny płonny Qurodnionośny gametofit są niezrónicowane ✓ morfologicirve, ale sa piwowo zarodniki (An) Esq caopatrone w sprężyce Lariski ternu sa rozno- stone w grupach i gametotuty kietkey'a dook sielove, co viation 2 apčadnienie gametofit Zenski (in) -rodnia Lapjodnienie wymaga dbenośw wody widłakowe L7obecnie obejmują ok. 1000 gatunków roślin, a w Polsce zaledwie 13 - wszystkie są pod ochroną L7 niewielkie rośliny L7sporofity charakteryzują się widecestymi rozgaiq weniami Korem przy byscowych i pędów -uswe asymilacyjne sa drobne i walone, a L7 gametofit jest wykle berrillen growego". 2 croandonosne skupiają się w koos carodnwonośny round; wymaga doenoów gryba mokoryzowego sporofit widiaka cykl rozwojowy widlicki astrozębnej 2 misaly sporofit gametofit rodnia gametofit ieński Komórka Gajowa (^n) wymaga Nody Kecikowanie odbywa sug w obrębove 2arodno w KWODUC 20rocnionośnym. makrospora (un) S zápiangenie plemnia gametofit męski (in) Mokro- mokosporotic gora mejoras makrosporotil imakrosporangiem znaczenie •tworg siedliska dla will zwierat 0 sa srodcem pokarmu mokrosporangium chwastami learnirých Ball Sporofit Kios Laradnionośny dojraiy Sparafet (2n) mikrosporotic ciśwe Akios sarodnoonosny 2 aradniono- bor пе Imakrosporopic sa uagiliwymi •áróduto substange szczątki drewiastych paprotników utworyly 2000a węgia kamiennego -rosuna roinozaroanikowa L72arodnike zrothicowane morfologicznie wyrastaja & nuch dwu- puenne sunce a redukowane gametofity.

Biologia /

Paprotniki

user profile picture

Julia Tumińska

81 Followers

 paprotniki
Naleia do organowców -> ich sporofit jest wbudowany 2 Koreno, Jodyg i liśw.
sq roślinami naczyniowymi -5 w ich sporoficie występ

Otwórz

Notatka na temat paprotników: paprocie skrzypowe widłakowe cykl rozwojowy znaczenie Zgodne z nową podstawą programową.

Podobne notatki
Know Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe thumbnail

107

1228

Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe

biologia klasa 2. źródło „biologia na czasie” klasa 2

Know Mchy - rośliny o dominującym gametoficie  thumbnail

118

1375

Mchy - rośliny o dominującym gametoficie

biologia klasa 2 rozszerzenie

Know Paprotniki thumbnail

63

831

Paprotniki

Notatka dotycząca paprotników

Know Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe thumbnail

14

166

Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe

Moja notatka o paprotnikach

Know Mchy - cechy oraz budowa - biologia rozszerzona thumbnail

45

687

Mchy - cechy oraz budowa - biologia rozszerzona

Krótkie podsumowanie najważniejszych cech mchów oraz budowa płonnika, gametofitu i sporofitu.

Know Paprotniki thumbnail

2

161

Paprotniki

opis paprotnikow 1. sporofit skrzypów 2. pęd zarośniony i pęd plony 3. cykl rozwojowy skrzypu polnego

paprotniki Naleia do organowców -> ich sporofit jest wbudowany 2 Koreno, Jodyg i liśw. sq roślinami naczyniowymi -5 w ich sporoficie występuje drewno. sa i liście Sporotrofofine -iqug funkge zarodnionośng i asymilacyjna - inaczej paprowe Lysporofit składa się z Kigua, wanych, wenkich koreni przybyszowych oraz dużych, puercastych usu L> Nicks cose wytwarza jeden rodzaj carodników, koore Kweekey'a w jeanopienne gametofity -rozno zarodnikowe są nieliczne (awa rodzaje zarodników -> dwupienne gametofity) L> gametofit ma postać niewielkiej plechy, przytwierdzonej -powstają na nim rodnic i plemnie Nalera do nich, np. nerecenica samcza, paprotka riwyczajna, marsywa, pióropusenck struese. cykl rozwajowy nercanicy samcej doinary datafit (20) miody Sporo fit 5 Sporotit do momencu wykształcenva wsui korysta г asymaatow wytwaranych prez predroble. to grupa roślin o roinym pochodzeniu. Mimo co mają pewne cechy wspólne: wytwanają zarodniki • maja, heteromorficing premianę pokoleń, ' gametoftpodnienie sporofile trafofile i - na sporofilach cnayoey' q się zarodnie, a trofotice preprowadraga fotosyntere 1 Na spodnej stronie znajdują się zarodrive. zarodnia 81 mejora roanda y carodniki. (2) Po do reencu caradników (^n) potpuersweń otwierający wygina rozerwanie a howoduje wysypanie się zarodników Kveikey Gcy. 2ardanck unt premnia 3 Mejaspary Kiełkują i wytwaraga predrosie, cyw gametofit. Un) Predrogle jest jednopuenne. -gametofit rodnwa premnia Plemniku prepuywają do warstewce wody rodnw w pokrywającej doing powverichnus priedrosca. Jest to paproć jeano- Larodnikowa 7 caroaniki są nie- arochicowane mortalo. gianie and piwowo -wyrastay'a z nich jeanopienne gameto- "fity. skrzypowe Ly do współczesnych należy zaledwie 30 gatunków 27 ich sporofity mają włonowana budowę Jodyg nadwemnych oraz kially - sq tróinucowane na Krótkie werty i wydłucone mie arywerla -2 werów kiaad wyrastaja, korenie przyby stowe, a 2 Jodygi - Okołki odgaięween bounych oraz tuskowatych wsw crosnog cych w pochewke L> fotosyntere preprowadza Jodyga 17 na staycach...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

pędów asymilacyjnych maga anajdował się kłosy zaroandanoone - na ich spodniej stronie woksitałcaja sur caroolnue L7 Och zarodniki są zróinocowane fizjologicznie - wyrastaja z nich dwupvenne gatnetofity cyki rozwojowy skrypu ponego sporofit NUOSING 2 Kiacia wyrastal ped acerpanio- nosny. sporatit STU (20) miboly sporofit Rowija się spotatic w postaci pedu pionnego, który wytwa." на касае с вший киї doumiera jesienia. FOT acrodnionośny mejora gametofit maski (20) plemnia int 2apcodnenie uść pęd pęd zaroanionośny płonny Qurodnionośny gametofit są niezrónicowane ✓ morfologicirve, ale sa piwowo zarodniki (An) Esq caopatrone w sprężyce Lariski ternu sa rozno- stone w grupach i gametotuty kietkey'a dook sielove, co viation 2 apčadnienie gametofit Zenski (in) -rodnia Lapjodnienie wymaga dbenośw wody widłakowe L7obecnie obejmują ok. 1000 gatunków roślin, a w Polsce zaledwie 13 - wszystkie są pod ochroną L7 niewielkie rośliny L7sporofity charakteryzują się widecestymi rozgaiq weniami Korem przy byscowych i pędów -uswe asymilacyjne sa drobne i walone, a L7 gametofit jest wykle berrillen growego". 2 croandonosne skupiają się w koos carodnwonośny round; wymaga doenoów gryba mokoryzowego sporofit widiaka cykl rozwojowy widlicki astrozębnej 2 misaly sporofit gametofit rodnia gametofit ieński Komórka Gajowa (^n) wymaga Nody Kecikowanie odbywa sug w obrębove 2arodno w KWODUC 20rocnionośnym. makrospora (un) S zápiangenie plemnia gametofit męski (in) Mokro- mokosporotic gora mejoras makrosporotil imakrosporangiem znaczenie •tworg siedliska dla will zwierat 0 sa srodcem pokarmu mokrosporangium chwastami learnirých Ball Sporofit Kios Laradnionośny dojraiy Sparafet (2n) mikrosporotic ciśwe Akios sarodnoonosny 2 aradniono- bor пе Imakrosporopic sa uagiliwymi •áróduto substange szczątki drewiastych paprotników utworyly 2000a węgia kamiennego -rosuna roinozaroanikowa L72arodnike zrothicowane morfologicznie wyrastaja & nuch dwu- puenne sunce a redukowane gametofity.