Biologia /

pierwiastki chemiczne

pierwiastki chemiczne

 CHEMICZNE
Pierwiastki wchodzące w Sktad organizmów występują w postaci
jonów lub sq składnikami związków chemicznych.
Swieza masa całkowita

pierwiastki chemiczne

B

biologiczne_notatki

30 Followers

12

Udostępnij

Zapisz

pierwiastko chemiczne;) notatka zawiera informacje o makro- i mikroelementach <3

 

4/1

Notatka

CHEMICZNE Pierwiastki wchodzące w Sktad organizmów występują w postaci jonów lub sq składnikami związków chemicznych. Swieza masa całkowita maso, organizmów lub ich części, wyrazona w jednostkach masy, np.gramy(g) Sucha masa masa organizmów lub ich części po wysuszeniu (odparowaniu wody) wyrażona w jednostkach masy, np.gro.my (g). Pierwiastki biogenne pierwiastki, które stanowią główny składnik Zwiazków organicznych. 0 " G MAKROELEMENTY Pierwiastki chemiczne, których zawa- rtość w suchej masie komórek wynosi powyżej 0.01%: 4 Pierwiastki biogenne: C.H.O.N.S.P Pozostałe makroelementy: Ca, Mg, K, Na.Cl.. pierwiastki AZOT (N). GLOWNE FORMY WYSTEPDWANIA: NO 3- NH4+ i GLOWINE FUNKCJE BIOLOGICZNE: •Jest składnikiem blatek • Jest składnikiem kwasów nukleinowych PRZYKŁADOWE OBJAWY NIEDOBORU: • zaburzenia metaboliczne związane z niedoborem białek. zahamowanie wzrostu. | | | | | | | | | | | || 4 9 4 znaczenie wybranych makro- i mikroelementów 1 MIKROELEMENTY. Pierwiastki chemiczne, których zawartość N suchej masie komórek Hynosi poniżej 0,017. Fe,1,Cu, Co, F, Zn, Mn, Mo, B, Se, Cr. FOSFORCP) GLOWNE FORMY WYSTĘPOWANIA PO FUNKCJE BIOLOGICZNE: Jest składnikiem szkieletu 9 SIARKA(5) GŁOWNE FORMY WYSTEPOWANIA: 502 FUNKCJE BIOLOGICZNE: •• Jest składnikiem keratyny białka budujacego włosy, skóre i poznokcie. •Jest składnikiem koenzymu A. OBJAWY NIEDOBORU Pogorszenie stanu skóry NCOSÓN i poznokci. WAPN (Ca) GLONNE FORMY WYSTEPONANIA: Ca²+, CaCO3 FUNKCJE BIOLOGICZNE: • Jest składnikiem kości i zębów... → Uczestniczy w przemionach energetycznych Jest składnikiem fosfolipidów, fosfoprotein i kwasów nukleinowych. 3 Jest składnikiem pektyn i ściany komórkowej u roślin. OBJAWY NIEDOBORU: Jest niezbędny do funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Bierze udział w procesie krzepnięcia krwi Jest kofaktorem wielu enzymów. MAGNEZ (MG). GŁOWNE FORMY WYSTEPOWANIA: Mg2+ FUNKCJE BIOLOGICZNE • Jest niezbędny do prawidłowego działania komórek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

mieśniowych i nerwowych.... ə Jest aktywatorem wielu enzymów. Uczestniczy i uzyskiwaniu energii z. ATP. → Krzywica osteoporoza próchnico zębóN zaburzenia knepnięcia krwi drgawki i sitne skurcze mięśni. Jest składnikiem Chlorofily. OBJANY NIEDOBORU: • zwiększenie pobuduwości komórek nerwowych i mięśniowych. zaburzenia rytmu pracy serco. @ POTAS(K) GŁOWNE FORMY WYSTEPOWANIA: K+. FUNKCJE BIOLOGICZNE: 0 • Bierze udział w przewodzeniu impulsóN nerNowych. Q Wpływa na skurcze mięśni Jest ważnym składnikiem płynów ustrojowych U roślin jest aktywatorem wielu enzymów oraz determinuje wielkośŠĆ potencjatu osmotycznego komórek. OBJANY NIEDOBORU Zaburzenia rytmu pracy serca. • Ostabienie mięśni. 4 A 3 2 * 4 * # A SOD(Na) FORMY WYSTEPOWANIA: Nat FUNKCJE BIOLOGICZNE: Bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych • Jest ważnym składnikiem płynów ustrojowych OBJAWY NIEDOBORU: utrata pobudliwości komórek nerwonych... 。 CHLOR (CL) FORMY WYSTEPONANIA CL FUNKCJE BIOLOGICZNE: Odpowiada za rownowage wodno-mineralno. Wychodzi w skład kwasu solnego jednego z głównych składników Soku żołądkowego Uczestniczy w fotolizie wody w fazie jasnej fotosyntezy OBJAWY NIE.DOBORU 6 ZELAZO (FE) FORMY WYSTEPONANIA: Fe²+ FUNKCJE BIOLOGICZNE: Jest składnikiem białek złożonych m.in transportujących then 3 > zaburzenia trawienia zaburzenia gospodarki wodno-mineralnej OBJANY NIEDOBORU: osłabienie i niedokrwistość. zaburzenia rytmu pracy serca. zakłócenie procesu oddychania komórkowego 0 (hemoglobina) lub magazynując go (mioglobina). Wchodzi w skład Nielu enzymóN m. in biorących udział w fotosyntezie oddychaniu tlenowym. JOD(D) FORMY WYSTEPONANIA: I ə FUNKCJE BIOLOGICZNE: • Jest składnikiem hormonów tarczycy OBJANY NIEDOBORU. powiększenie tarczycy (Hole) niedorozwój umysłowy, 2 4 2. 2 Ö 0:0 1 A

Biologia /

pierwiastki chemiczne

B

biologiczne_notatki

30 Followers

 CHEMICZNE
Pierwiastki wchodzące w Sktad organizmów występują w postaci
jonów lub sq składnikami związków chemicznych.
Swieza masa całkowita

Otwórz

pierwiastko chemiczne;) notatka zawiera informacje o makro- i mikroelementach <3

Podobne notatki
Know Witaminy i sole mineralne thumbnail

102

921

Witaminy i sole mineralne

Notatka dla liceum

Know Układ pokarmowy  thumbnail

4

58

Układ pokarmowy

Pierwsza część notatek z układu pokarmowego. (Biologia na czasie 3, zakres rozszerzony)

Know witaminy thumbnail

268

2910

witaminy

:)

Know CHOROBY GENETYCZNE JEDNOGENOWE thumbnail

6

112

CHOROBY GENETYCZNE JEDNOGENOWE

Choroby dziedziczone autosomalnie recesywnie, dominująco, sprzeżone z płcią

Know Choroby genetyczne thumbnail

49

791

Choroby genetyczne

jednogenowe i chromosomalne

Know skład chemiczny organizmów thumbnail

916

8227

skład chemiczny organizmów

na podstawie Biologia na czasie 1 oraz dodatkowych materiałów od nauczyciela

CHEMICZNE Pierwiastki wchodzące w Sktad organizmów występują w postaci jonów lub sq składnikami związków chemicznych. Swieza masa całkowita maso, organizmów lub ich części, wyrazona w jednostkach masy, np.gramy(g) Sucha masa masa organizmów lub ich części po wysuszeniu (odparowaniu wody) wyrażona w jednostkach masy, np.gro.my (g). Pierwiastki biogenne pierwiastki, które stanowią główny składnik Zwiazków organicznych. 0 " G MAKROELEMENTY Pierwiastki chemiczne, których zawa- rtość w suchej masie komórek wynosi powyżej 0.01%: 4 Pierwiastki biogenne: C.H.O.N.S.P Pozostałe makroelementy: Ca, Mg, K, Na.Cl.. pierwiastki AZOT (N). GLOWNE FORMY WYSTEPDWANIA: NO 3- NH4+ i GLOWINE FUNKCJE BIOLOGICZNE: •Jest składnikiem blatek • Jest składnikiem kwasów nukleinowych PRZYKŁADOWE OBJAWY NIEDOBORU: • zaburzenia metaboliczne związane z niedoborem białek. zahamowanie wzrostu. | | | | | | | | | | | || 4 9 4 znaczenie wybranych makro- i mikroelementów 1 MIKROELEMENTY. Pierwiastki chemiczne, których zawartość N suchej masie komórek Hynosi poniżej 0,017. Fe,1,Cu, Co, F, Zn, Mn, Mo, B, Se, Cr. FOSFORCP) GLOWNE FORMY WYSTĘPOWANIA PO FUNKCJE BIOLOGICZNE: Jest składnikiem szkieletu 9 SIARKA(5) GŁOWNE FORMY WYSTEPOWANIA: 502 FUNKCJE BIOLOGICZNE: •• Jest składnikiem keratyny białka budujacego włosy, skóre i poznokcie. •Jest składnikiem koenzymu A. OBJAWY NIEDOBORU Pogorszenie stanu skóry NCOSÓN i poznokci. WAPN (Ca) GLONNE FORMY WYSTEPONANIA: Ca²+, CaCO3 FUNKCJE BIOLOGICZNE: • Jest składnikiem kości i zębów... → Uczestniczy w przemionach energetycznych Jest składnikiem fosfolipidów, fosfoprotein i kwasów nukleinowych. 3 Jest składnikiem pektyn i ściany komórkowej u roślin. OBJAWY NIEDOBORU: Jest niezbędny do funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Bierze udział w procesie krzepnięcia krwi Jest kofaktorem wielu enzymów. MAGNEZ (MG). GŁOWNE FORMY WYSTEPOWANIA: Mg2+ FUNKCJE BIOLOGICZNE • Jest niezbędny do prawidłowego działania komórek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

mieśniowych i nerwowych.... ə Jest aktywatorem wielu enzymów. Uczestniczy i uzyskiwaniu energii z. ATP. → Krzywica osteoporoza próchnico zębóN zaburzenia knepnięcia krwi drgawki i sitne skurcze mięśni. Jest składnikiem Chlorofily. OBJANY NIEDOBORU: • zwiększenie pobuduwości komórek nerwowych i mięśniowych. zaburzenia rytmu pracy serco. @ POTAS(K) GŁOWNE FORMY WYSTEPOWANIA: K+. FUNKCJE BIOLOGICZNE: 0 • Bierze udział w przewodzeniu impulsóN nerNowych. Q Wpływa na skurcze mięśni Jest ważnym składnikiem płynów ustrojowych U roślin jest aktywatorem wielu enzymów oraz determinuje wielkośŠĆ potencjatu osmotycznego komórek. OBJANY NIEDOBORU Zaburzenia rytmu pracy serca. • Ostabienie mięśni. 4 A 3 2 * 4 * # A SOD(Na) FORMY WYSTEPOWANIA: Nat FUNKCJE BIOLOGICZNE: Bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych • Jest ważnym składnikiem płynów ustrojowych OBJAWY NIEDOBORU: utrata pobudliwości komórek nerwonych... 。 CHLOR (CL) FORMY WYSTEPONANIA CL FUNKCJE BIOLOGICZNE: Odpowiada za rownowage wodno-mineralno. Wychodzi w skład kwasu solnego jednego z głównych składników Soku żołądkowego Uczestniczy w fotolizie wody w fazie jasnej fotosyntezy OBJAWY NIE.DOBORU 6 ZELAZO (FE) FORMY WYSTEPONANIA: Fe²+ FUNKCJE BIOLOGICZNE: Jest składnikiem białek złożonych m.in transportujących then 3 > zaburzenia trawienia zaburzenia gospodarki wodno-mineralnej OBJANY NIEDOBORU: osłabienie i niedokrwistość. zaburzenia rytmu pracy serca. zakłócenie procesu oddychania komórkowego 0 (hemoglobina) lub magazynując go (mioglobina). Wchodzi w skład Nielu enzymóN m. in biorących udział w fotosyntezie oddychaniu tlenowym. JOD(D) FORMY WYSTEPONANIA: I ə FUNKCJE BIOLOGICZNE: • Jest składnikiem hormonów tarczycy OBJANY NIEDOBORU. powiększenie tarczycy (Hole) niedorozwój umysłowy, 2 4 2. 2 Ö 0:0 1 A