Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Różnorodność biologiczna

18.06.2022

1940

61

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


1. Środowisko tworzą czynniki....
L> BIOTYCZNE (żywe)
M
różnorodność biologiczna-
↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione)
Czynniki biotyczne i abiotyczn

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1. Środowisko tworzą czynniki....
L> BIOTYCZNE (żywe)
M
różnorodność biologiczna-
↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione)
Czynniki biotyczne i abiotyczn

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1. Środowisko tworzą czynniki....
L> BIOTYCZNE (żywe)
M
różnorodność biologiczna-
↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione)
Czynniki biotyczne i abiotyczn

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1. Środowisko tworzą czynniki....
L> BIOTYCZNE (żywe)
M
różnorodność biologiczna-
↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione)
Czynniki biotyczne i abiotyczn

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1. Środowisko tworzą czynniki....
L> BIOTYCZNE (żywe)
M
różnorodność biologiczna-
↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione)
Czynniki biotyczne i abiotyczn

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1. Środowisko tworzą czynniki....
L> BIOTYCZNE (żywe)
M
różnorodność biologiczna-
↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione)
Czynniki biotyczne i abiotyczn

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1. Środowisko tworzą czynniki.... L> BIOTYCZNE (żywe) M różnorodność biologiczna- ↳ ABIOTYCZNE (nie ożywione) Czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałują na siebie nawzajem. 2. Czynniki abiotyczne, które mają wpływ na ograniceenie rozmieszczenia organizmów: temperatura •dostęp do wody → ukształtowanie terenu. →> światło ->zasolenie O →>> gleba ma 3. Środowisko lądowe różni się od wodnego... gęstością → oświetleniem - ilością docierającego światła → zawartością Henu i dwutlenku węgla. →wahaniem temperatur ilością dostępnej wody. i sole mineralne @gaska 37 4. Tolerancja ekologiczna - zdolność pnystosowania się organizmów do zmian czynników abiotycznych. Każdy gatunek wykazuje określony zakres tolerancji względem danego czynnika. 5. Siedlisko - przestrzeń występowania określonego gatunku, na który oddziałuje zespół czynników abiotycznych umożliwiających jego życie. 6. Zakres tolerancji przedział wartości czynnika, w którym organiem jest zdolny do życia. Każdy organizm określony zakres tolerancji ekologicznej od minimum do maksimum. 7. Wśród organizmów wyróżniamy: ↳ EUROBIONTY- to g mają się do zmian danego czynnika czy czynników i ich obszar występowania jest rozległy, np. → Wróbel 10. ↳> STENOBIONTY - to organizmy, które mają wąski zakres tolerancji ekologicznej, czyli mają ograniczony zasing wystepawania пр. → bocian 8. BIONDYKATORY - czyli gatunki wskażnikowe. To organizmy o wąskim zakresie tolerancji, np. rozwielitki →palka wodna szerokolistna pstrąg →chlorella porosty 9. Zasoby przyrody - wszystkie składniki materii i energii wykonystywane pnez człowieka, czyli bogactwa naturalne. → to gatunki, Zasoby przyrody dzielimy ↳› NIEODNAWIALNE- to takie, których kiedyś zabraknie zostaną wyczerpane. Są to: → rudy metali węgiel Kamienny węgiel brunatny gaz ziemny naftowa ropa wiatru energia energia → energia wody które słońca szeroki zakres tolerancji ekologicznej, czyli lepiej przystosowuje na: energetycane niewyczerpywalne L> ODNAWIALNE - to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

takie, których nigdy nie zabraknie - nie wyczerpią się. Są to: powietrze lasy wody → rośliny -> Zwierzęta rudy niemetali →sol kamienna ➜>> nicenergetycane zywe - biotyczne. ON NAVIGATIO M. Żródła energii mogą być : ↳ NIEODNAWIALNE-paliwa kopalne, których wykorzystanie powoduje zanieczyszczanie środowiska - produkcja gazów cieplarnianych (CO₂) L> ODNAWIALNE - nie zanieczyszczają środowiska, bo zamieniają: →> energię słoneczna w elektryczną (baterie słoneczne - fotoogniwa) energię wodną, w elektryczną (elektrownie wodne) → energię wiatru w elektryczną (elektrownie wiatrowe) W 12. Koncepcja zrównoważonego rozwoju - ma na celu troskę o przyszłe pokolenia gospodarczych i społecznych z myślą o ochronie środowiska i zakłada ona: poprawę warunków życia toksycznych z procesów gospodarczych -> przemyślane i rozsądne wykorzystywanie nieodnawialnych zasobów przyrody Korzystanie z odnawialnych źródeł energii -> ochrona przyrody ludności, stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i 13. Sposoby oszczędzania zasobów nieodnawialnych.... - oszczędzanie energii → oszczędzanie wody. korzystanie z energii słońca, wody, wiatru is → recykling - przetwarzanie i ponowne wykorzystanie odpadów → segregacja →>Kompostowanie -> spalanie →składowanie ograniczanie produkcji odpadów oraz integrowanie działań i geotermii 14. Różnorodność biologiczna - to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizayi. Obejmuje zróżnicowanie gends, gatunków oraz ekosystemów. Dotyczy wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemii movskich i słodkowodnych zespołach ekologicznych, których są częścią. ekosystemach lądowych 15. Wyróżniamy poziomy różnorodności: ↳ EKOSYSTEMOW- występowanie różnych ekosystemów, np. 16. Sposoby użytkowania ekos źródTo Henu →las liściasty → las iglasty. Ekosystemy rożnią się od siebie liczbą, i składem gatunków. ↳> GATUNKOWA- określa liczbę gatunków występujących na jednostce powieńchni w danym ekosystemie. ↳ GENETYCZNA- dotyczy zróżnicowania osobników w obrębie gatunku. →źródło żywności →źródło surowców odnawialnych i nie odnawialnych →> źródło materiałów budowlanych →źródło surowców do miejsca turystyki ekosystemów: Intensywne użytk i 17. W wyniku intensywnego użytkowania ekosystemow grozi im zachwianie i różne skutki, m.in. spadek różnorodności biologicznej. ● utkowanie polega oraz w przemysłu wypoczynku →niszczenie siedlisk Osuszenie zabijaniu organizmów ->> zanieczyszczaniu środowiska - powietrza, wody, gleby na'. ona wprowadzenie obcych gatunków do ekosystemów. 18. Przyczyny zagrożeń dla różnorodności biologicznej w Polsce: -> wylesianie → działania związane z prowadzeniem gospodarki wodnej fragmentacja siedliski krajobrazów intensyfikacja produkcji rolnej zagrożenia środowiska morskiego - zanieczyszczanie morz niekontrolowany i nierozważny rozwój turystyki →niska świadomość społeczna → osuszanie terenow → wzrost transportu lądowego i wodnego → masowe, niekontrolowane odłowy ->wprowadzanie obcych gatunków 19. Sposoby ochrony różnorodności biologicznej: -> Ochrona obszarowa: parki, rezerwaty, obszary chronione krajobrazu →> ochrona gatunkowa: • ŚCISŁA • CZESCIONA . → Ochrona indywidualna: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentagi ogrody botaniczne ogrody zoologiczne →> REINTRODUKCJA - przenoszenie rozmnożonych w ogrodach gatunków w miejsca, gdzie kiedyś występowały → bank genow 20. Czynna ochrona przyrody - zakłada ingerencję człowieka w środowisko, tj. ->Koszenie Tak -> domki lęgowe dla ptaków korytarze ekologiczne → likwidacja gatunkow inwazyjnych → odtwarzanie liczebności gatunków zagrożonych. → dokarmianie zwierząt →> 21. W Polsce istnieja formy ochrony przyrody. → ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybow parki narodowe parki krajobrazowe rezerwaty pryrody obszary chronionego krajobrazu 22. Przykłady gatunków chro rys →żubr →foka szara bociany (czamy i biały) →Zimorodek chronionych - 23. Przykłady chronionych →> arnika gorska ROŚLIN: przylaszczka Wawrzynek wilczełyko ZWIERZĄT: pomniki przyrody Obszary NATURA 2000 → stanowiska dokumentacyjne użytki ekologiczne zespoly pnyrodnicro-krajobrazove → żółw błotny →Kozica jeż europejski -> salamandra plamista -> Świstak → Storczyk → Konwalia majowa paprocie (augosz Królewski)