Biologia /

rodzaje tkanek

rodzaje tkanek

 RODZAJE TKANKI AACZNEJ:
töhmisha
Ⓒtkania łączna właschive: Nichnista, tłuszczowa, zarodkowa, biobra, zbitse), nateczhorata
thanha casona po

rodzaje tkanek

user profile picture

Maria Mitko

2 Obserwujących

28

Udostępnij

Zapisz

biologia klasa pierwsza tkanki

 

1/2

Notatka

RODZAJE TKANKI AACZNEJ: töhmisha Ⓒtkania łączna właschive: Nichnista, tłuszczowa, zarodkowa, biobra, zbitse), nateczhorata thanha casona podporora kortha, chrzęstne I thankia laceno płynna: krew, limfa ↓ : -substancja międzykomórkwa shiadu sa a berpostacionej substancji podstawowej i włókien białkowych [m.in. włokion inlagenowych I sprężystych). PRZYKŁADY WYSTEPONANIA TRANEK ŁĄCZNYCH •WSZYSTKIE rodzaje thanks facing suradija sis 2 komórek i mubstancji międzykomórkowej. Komórki so emplete wino cornucone w substancji międzykomórturej. • thanka chrzestna pokrywa nasady kości. → knew - wypełnia naczynia kronośnego TRANKA JĄCZNA POWSTAJE TKANIA ZACZNEJ ZARODKOWEJ TKANKA ŁĄCZNA PODPORONA. np. thanks chrzęstna i kostna 3 sitwossone 2 womórek chrzestnych które I występuja N jambach direstnych); substangi. milday komórkowej *est wytrzymała → thanka kostna- buduje hasa → thanka wiolinista- twory ścięgna; występuje w shorze. → thanks thiszerowa - twony thanks podshorna, sa rozciąganie i ściskanic P ~ Coasty orna) dzięki włównom brathonym 2 DO GLÓWNYUM ZADAŃ TRANKI FACZNEJ NALEŻY UTRZYMYWAME ŁĄCZNOSU MIĘDZY RÓŻNYMI TRAMAMI. ↳ Dlatego występuje nienial w każdym 2 naba, dow i pomiędzy narza, dan SZPIK KOSTNY WYTWARZA KUPEN TKANKA ACZNA WŁAŚCIWA 3 np. thanka włóknista i tłuszczowe • slutade się 2 różnego rodzaju komórek i substancji międzykomórkowej in utórej sa, Nłókna biathowe, głównie kolagenowe). buduje m.in. ścięgno, więzadła i shore 3 właśuwa. • Młada się 2 homórek wypełnionych tłuszczem u osób dorostych występuje głównie Ahanka tłuszczowa żółta (jej funluje to magazynowanie substancji zapasowych, ancortyzacja i termoizolaga - subbstangi między komórkowej • Junywa powierzonail stamore hobi, buduje 3 dnigim rodzajem thanks tłuszczowej jest thanks matzowing uszma: crementy krtani omar I tłuszczowa brunatna (pełniqua funkige S to say...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nichtóre kości, np. zebra 2 mosthiem •sutada się 2 homórek kostnych. i 2 substangi misdzykomórkowej (która zawiera dura, iloso sali mineralnych, nadających jej twardość, i włólna holagemove, odpowiadające 120 elastyczno30 kości budige schierd i stamont magazyn soli mineralnych. KREN → składa się ze składników komórkowych. i dużej ilości allostomy's nitędzy komórkowej. (nazywanej osoczem) -do sadników komsthorych należa," kominki i płythi krwi (trombougly) → GRÓWNE FUNBCJE KRIVI. -transport hormonów, thenu i substanyi pokarmowych -odprowadzenie końcowych produbition premiony mateni (CO₂ i mocznik) regulaga poziomu wody, elektroliton i temperatung & organizmie. -udział w procesach odpomościowych. d ODDAJE ISTOTE I ZNACZENIE TKANKI MURNEY. MFA termoregulacyjna,); u człowieka występuje głównie w okresie noworodhonym. powstaje 2 płynu thontwowego, będącego presa, czem osaza przez włosowate maczynia krwionośne do prestriem międzykomórkowych Iraniene znaczna, Ilość limfocytów i substancje, które prenosi między osoczem a thankiami. funluje limfy. -transport tlusziców udział w procesach odpornościowych. SKŁADNIKI KOMORKOWE (ENEMENTY MORFOTYCZNE) KRNINIU BLACE SKŁADNIKI KRUNI KRNINKI CZERNONE PŁYTKI KB Menhocyty). [(tromboryty) smaja jadro hom. fragmenty kompreh dhnwillestych dyshow, nie część z nich jest zawierają jadne kom i zdolna do niches mitochondriow (erytrocyty) 2 mają kształt P SUBSTANCJA MIĘDZY COMERMONIA -OSOCZE > dzięki nemoglobinie odpomośccome, neutralicuja kows. transportuja, then i drobnoustroje, produkują częściowo CO₂ precinciato 2 > stłado się głównie z wody (90%) i rozpuszczamych lub T otoczone błona, nie mają zawieszonych w wizy indązkow jądna kom. organicznych i neorganismych; bratch → odpowiadają za realije, biorą udział w urzepnięciu soli mineralnych, shisnation pokarmowych i podulitón metabolichen > uczestniczy transporcie substangi procesach odpomościowych i knepnique amor. RODZAJE TKANEK I PRZYKŁADY ICH WYSTĘ PONAMA tkanka nervore: mózg, rdzeń lore goury, very 2 tkanka nabłonhomą pęcherzyki płucne, no shoreli, nationale wyściclający jelito. : 3 tkanka mięśniowa: serce, mięśnie gładnie prewodu pokarmowego, mięśnie schieletowe thanka łączna: krew, kość, suiging, thanks tluszczowa TRANKA NABFONKONA MA IKTÓRE ZWARTY UKEAD KOMÓREK TWORZĄ JEDNĄ LUB WELE WARATH UFOŻONYCIA NA BROME PODSTAWNNEJ, CZY WARSTME SUBSTANCJI MIĘDZYKOMÓRKOWEY ZAMERAJĄCEJ WRÓKNA BIAAKONE WYRÓŻNIAMY 5 GŁÓWNYCH RODZAJÓW TKANKI NABIONKOWEY" 1. NABAONEK JEDNONARSTWONY PŁASKI -budowa piashie komórki twonące cientia, warsting - funkjce: umożliwice transport różnych substangi, np. tlenu i CO₂. - występowanie: pęcherzyni plucome i włosowate naczynia krwionośne. płucne паступі błona podstanns jadro kom. 12. NABAONEK JEDMOWARSTWOWY SZEŚCIENNY! -budare- komórki w kształcie sześcianów. -funuje: wydzida i wchłania substancje, wyściela priemody wyprowadzające różnych gniczołów - Występowanie: przewody wyprowadzające gruczołów (np. slipaneli), kanaliki nerwowe. 3. NABAONEK JEDNO WARSTWOWY WALCONATY -doudobe: hysolive komórki w kształcie walce, niekiedy mają wypustlin (haitono kosmuill -funkja wchłania i wydziela substanje- -mystęponame: żołądel, jelito ciała @o 4. NABŁONEK JEDNOWARSTWOWY MEKORZĘDOWY -budowa: wyscie i niskie homórki, których williad daje wrażenie wielowarstwowości. Komórki moga, mill heshi. -funliga wyświele duża część dróg oddechowych ręski usuwają, zanieczyszczenia -występowanie drogi oddechowe 5. NABZONEK WIELOWARSTWOWY OKASKA -budowa: wiele warstw komórek, utóre so coraz cienisze w miarę oddelenia się od błony podstawing funluje: pełni głównie funkcję ochrana, występowaniem: powierchnia ciała TKANKA MIĘŚMOWA jest zbudowana 2 wydłużonych elementów : homorel (mięśniowych lub włókien mięśniowych.. mają zdolność do lurczenia się, 100. zamerają liczne filamenty (włókientia) zbudowane z bistel aktyny (fillementy cientie) lub miozyny (filamenty grube). thanke mesniowa poprzecznie prażkowana sena 3 buduje serce >komórii mięśnione so vidlasto rozgałęzione i połaczone tow. wstawkami w przestrzenna, sice. Maja 1 lub 2 jadra komórtione położone centralnie. > popriciane pradio razie. • skurcze są szybkie interależne od voli D )))))) ↓ neurony 50₂ zdane do prewodzenia impulsów nerwarych Zodbierają bodźce ze Sredońsko zemetrinego i wewnętrinego -spriekazują informaije to różnych narządów, przez co kontroluja i поставупијам ich prace -istentia T THANKA NERICOWA sutada się 2 2 rodzajów komórek których działanie się uzupełnia sa to: komorlu nerwowe, czyli neurony i homórhu glejove RODZAJE TRANKY MIĘŚMOWEJ, thanlia mięśniowa poprzecznie prążkowana schweletowa: IMPULSY BIEGNA 00 DENDRYTÓW DO AKSONU > buduje mięśnie schieletowe > pioline mięśniowe są długie, cylindryczne. Jadna znajdują się no ich donerach na preparatach mikroskopowych jest widoczne popneczne. pm, 2 ażkowanie włólins & Murcze sa prawic zawsze zależne od woli 3 tkanka mięśniowa gładha : intoma > buduje siany narządów wewnętrznych, uap. jelit > komórki mięsmone so wydłużone, wil zone no końcach, mają jedno, centralnie położone jadno komórkowe komórki glejone. → dostarczają neuronom mubstany odżywczych trona ostonli mielinore won't alsonów. > brak prażliovania & shurcze sa powalne, długstmate i niezależne od holi. I SHE => neurony odpowiadają za główna funkje, thanky nerwowej - prewadzenie impulsów nerwonych => komórlu glejowe odgrywają rolę, pomocnicza, stanowia podpore komórek nemorych, wspomagają ich wznost i funkcjonowanie. jądra homórkowe BUDOWA NEURONY. jest zbudowany z ciała homórki nerwowej, zawie nejącego ja, dn komórkowe i 2 rodzajów. туритей) 1 dendry bowliczne unothie, rozgałęziające się wypustle. 2- Alisonu - pojedyniza, długa i rozgałęziona no woncu wypustie najczęściej stoczona osłontia, mielinowa, która skraca czas prowodzenis impulsów nerwowych. dendryty jadro komórkowe alison ciało komory herwonej cione rozgałę zelońzenie alisonu