Biologia /

Rośliny lądowe biologia klasa 2

Rośliny lądowe biologia klasa 2

 ROŚLINY LĄDOWE
-autotroficzne organizmy thankowe.
-ciaio zwykle zróżnicowane na organy
-zaliczamy do nich: mszaki, paprotniki.
rośliny nago

Rośliny lądowe biologia klasa 2

user profile picture

Lena Kox

27 Obserwujących

50

Udostępnij

Zapisz

Rośliny lądowe. Biologia rozszerzona

 

2/3

Notatka

ROŚLINY LĄDOWE -autotroficzne organizmy thankowe. -ciaio zwykle zróżnicowane na organy -zaliczamy do nich: mszaki, paprotniki. rośliny nagozalążkowe oraz okrytozalążkowe: Rośliny wtornie wodne rośliny, które w toku ewolucji zasiedlity. zbiorniki wodne i pnystosowały się do życia w środ. wodnym syniosity pierwsze rośliny loclawe (pojawienie-era paleozoiczna) □prechstawiciele: Rynia, kuusonia. □ izomorficznae premicence pokoleń - gametofity i sporofity - rośliny niezależne o podobnej budowie, uztałcie, rozmicerach □ pasiadały nadziemne, bezlistne, wialusto rozgałęzione pędy. Na ich szczycie były zurodnie. Szczytowy odcinek tego pędu, który zawiera wiązkę przewodzącą to TELOM. rośliny gametoficie (An) :↓ glewini, watrobowce, mchu dominującym • największe zróżnicowanie /budowy •dominujqca. gl. raslin podobieństwa zielenic i roślin Igclowych. * chloroplasty zawierające chlorofil a i b *surobia jako mat. zapasowy * ściany hom. 2 celulozy 2 ryniofitów wywodzi się linia rozwojowa, w jej wyniku powstały Bo przewyższanie TEORIA TELOMOWA ROŚLINY TELOMOWE zaliczamy tu wszystkie rosliny lodowe (żyjące i umarie), które powstały z linii rozwojowych wywodzących się 2 ryniafitow rośliny o dominujowym Saproficie (2n) (pasuzegcine argany powstury 2 pneusztaiceń telonow) (gametafit wegt tu anacznej redukçi i cuthowicie uzależnić się ad pololenia bezpiciowego). ↓ widlakowe, sknypowce, paprociolice, rasliny nasienne. weding niej wszystkie organy współczesnych roślin poustaty w wyniku stopniowego prelisztutcanic się pędów ryniofitów bocznych następuje szybszy wzrost jednego z telonow. W efekcie tego wykształca się ped główny oraz jego rozgałęzienia w postaci pędów Bo spłaszczanie intensywnie rozgałęzione telony uuiadają się w jednej płaszczyźnie 3. zrastanie systemy rozgałęzień zrastaia się. W efencie tego procesu wytwanaja slę liście uspotezesne rośliny ladowe. •heteromorficzna premiance pokoleń - gametofit rożni się od sporofitu dominuje organy wegetatywne honenie, todygi, liście zapewniają wzrast i rozwój generatywne kwillty zbudowany. 2. orgunów odpowiedzialne za procesy rozmnażania piciowego CECHY...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

ŚRODOWISKA LĄDOWEGO 1 •nisha dostępność wody i soli mineralnych. 2• mata gęstość powietrza (mniejsza niż cytoplazmy więc organy railin Iądowych muszą być wzmacniane mechanicznie) 2. przewodzącej 3 • działanie wiatru (L> thankce wzmacniajaca) 4.• nisha wilgotność powietna- phyczynia się do szybkiej utraty wody 2 roślin wskutel transpiraci (parowania 2 nudziemnych części rośling 5• duża dostępność świaetia, utóre jest konieczne do fotosyntezy. 6. wanania temperatury (Ls thanka okrywająca) - wykształcenie tkanek 1. okrywające (shorka). organowce- rośliny o supraficie. zróżnowanym na organy adaptaja roslin do spice no ladzie życice na (przystosowanie) pokryta kutykulg 2 kutyny i washow ogranicza parowanie apuraty stpuerlowe-umožllwiajg wymicene, деганла między railing, a otoczeniem 2 drewna (usylemu) transportuje wodę i sole min. pobierane przez konvenie wzmacniająca oraz 2 Tyka (floemu) - rozprowadza prode. fotosyntezy wytworzone w liściach. 3. mechanicznej - jej ściany ham. byty inurustowane ligning (wzmacniającej) (dnewnikiem) dzięki czemu rośliny mogły osiągnąć duże rozmiary -dzięki niej nadziemna część nie ugina się pod wianym ciężarem i apiera się ruchom powietra -) heteromorficzna przemiana pokolen adaptacja roślin do życia na lądzie mata ilość wody i soli mineralnych w środ. thanki przewodzące. •zapewniaja transport wody z koreni do liści ● rozbudowany system korzeniowy •usprawnia pobieranie wody 2 gleby. nisua zawartość CO₂ liście zaopatrzone W aparaty szparkowe •reguluja transpirację • reguluja i zapewnicia sprawna wymianę gazowa atmosferze thanki durywające • ograniczaja transpiracie (parowanie wody) wiosniui-zwięuszanie Powienchni chronnej • mata gęstość powietrza, działanie wiatru ↓ thanki wzmacniające • nadają większą wytrzymałość mechaniczna i usztywnienie. pedom •dzięki nim nadziemna część rasliny nie ugina się pod własnym ciężarem i opiera się ruchom powietrzu ● przestwory międzquomoruowe sieć kanałów • tworza wewnątrz rośliny i usprawniajo transport. CO₂ w roślinie dobrze rozwiniety system korzeniowy • pozwala na utrzymanie się rośliny w podłożu