Biologia /

skład chemiczny

skład chemiczny

user profile picture

Anna Szyller

87 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

skład chemiczny

 1. Pierwiastki dziele się he molimoelementy (N
mosie suchej +0,01%) i miunelementy
(N mosie suchej +0,01%)
Pierwiestui biogenne - C, H, O,

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

pierwiastki przez działanie chemiczne, Wiązania con walencyjne, wiązanie jonowe, oddziaływania międzycząsteczkowe, Wiązania wodorowe, woda, grupy funkcyjne, substancje hydrofilowe i hydrofobowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

1. Pierwiastki dziele się he molimoelementy (N mosie suchej +0,01%) i miunelementy (N mosie suchej +0,01%) Pierwiestui biogenne - C, H, O, N, makros Ca (Co2+•Co C03) - do komórek nerwowych i mipsniaych N procesie knepnięcie krwi. -swiednik ściany komórkowej, mg 21. • 24. organiczne) પ્ત. - 2. Odziaływanie chemiczne Wigzania chemiczne (Toup etomy Napsteczki lub związki) oddziaływanie międzycząsteczkowe (powodują prycippenie lub odpychenie wolnych etortów lub czosteczeń) więzonie Wondencyjne więżenie jpnove viqzania (uczestniczy podczas tego electro by relency ine etomu, a nodhej wip- ronie należy od elektroyjemności, czyli od ich rodnośu prysippenie otomoN) S, P suniej pny- wippe gromadzi Sig Dadunel ujemny mikro Fe (• zw. orgoniczne). -shadnik białe zło zonych IN składzie wielu enzymów Cu, Co, F, Cr, mn, 20, Mo, Cd, Sn, Se All Si, B wiązania kowalencyjne powstaje w wyniku utwonenia wspólnych por elektronowych, gdy stomy mają tolp samp eveli troujemność to thony się wigzenie niespolerypone de utore wspólne pero nolezy ten semo do dou etomów. Gdy etomy nieznacznie no- zmią się elektroyjemnościp, thony się więzenie spoloryzowane. Dzięki temu niektóre cpsteczui mejo oherenter pdomy / dwubiegunowy). S. toll zbu- dovere częsteako to dipol elektryczny St stom, który słabiej prycippe me Todunen H + St H₂O wiązanie jonower poustojo między atomami piernier studi znacznie rózniących się eleutroujemnościp. Elektrony welencyjne. 30 oz odrywane i prejęte priez rewniptning powodup Angiego otomu. W ten sposób etom phyjmujący jest to jonem ujemnym e e andajęcy jonem. dodatnim (hationemy No 다 Not Oddziaływania międay cząstenkas oddziałyrenie dipol-dipol jon-dipol Nigrenie vodorowe. sity von der Neelse (częsteczki niepolome i chwilowe dipole) oddziaływanie hydrofobowe (w wodzie, nie so dipolemi np. tłuszcze) dipol-dipol powstaje między cząsteczkiami...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

polomymi. Polegajo no prycippeniu noznojmiennych biegunóN dipoli sąsiadujących. jun- dipul Powstaje między jonemi e związkami polomymi. pr No thood 4₂0 S of the wiązania wodorowe Powstaje między atomem wadoni o dodatnim tedunku, e atomem innego pierwies the silnie elektroujemnego. Sp one słabsze od więzeń wowstencyjnych. 101 . Związki chemiczne (to wytwenence więzeń chemicznych między atomami pierniostlow) związki nieorgeniczne (zezwyczaj nie me () związki organiczne (podstawowy Ci duze rozmiary i ztozone) 5. Woda (bezbarwne, prezroczyste, główny związek nie- ongeniany, rozpuszczalnik związków polemnych) S- -dipol deltryczny -poleme budowa powoduje więzenie wodorowe S+ a) Spójność i phylegente ( kobezją i edhezje), dzięki temu Nate moze premieszczać sip N gurp po novotny zovenej powlenchni (6) Nyschie nepięcie powierzchniowe (pnyuppenie cząsteczek do powietnem, driphi temu powstaje błone) granicy z (6) wysoie ciepło perowenie (eby wode remienice się w pore potreba duzej energii, dridhi temu służy jeklo termoregulator) weiz Crozerwanie Wigton wodoro pare wych) apy fankoyne droksycow ole, secherydy ) dehydowa yoy, secherylly) tonow by, sacharydy ) OH مبهد -сен O 30 arboksycowon ( • verboksylowe, amfomasy) a inawar skresy, rosedy ortove). funkcyine to opści częsteczeń wzhezjące che włosuności. -NCH H istancje -hydrofilowe (rozpuszc видаторование Співтогр doshonety 0 domej lub jonowej. Rozpuszczalność me duży wp trensport soli mineralnych.

Biologia /

skład chemiczny

skład chemiczny

user profile picture

Anna Szyller

87 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

skład chemiczny

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 1. Pierwiastki dziele się he molimoelementy (N
mosie suchej +0,01%) i miunelementy
(N mosie suchej +0,01%)
Pierwiestui biogenne - C, H, O,

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

O

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

pierwiastki przez działanie chemiczne, Wiązania con walencyjne, wiązanie jonowe, oddziaływania międzycząsteczkowe, Wiązania wodorowe, woda, grupy funkcyjne, substancje hydrofilowe i hydrofobowe

Podobne notatki

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

5478

 

4/1/7

4

skład chemiczny organizmów

Know skład chemiczny organizmów thumbnail

7398

 

1/2/3

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

5598

 

4/1/7

3

alkohole monohydroksylowe

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

2400

 

4/2/3

Więcej

1. Pierwiastki dziele się he molimoelementy (N mosie suchej +0,01%) i miunelementy (N mosie suchej +0,01%) Pierwiestui biogenne - C, H, O, N, makros Ca (Co2+•Co C03) - do komórek nerwowych i mipsniaych N procesie knepnięcie krwi. -swiednik ściany komórkowej, mg 21. • 24. organiczne) પ્ત. - 2. Odziaływanie chemiczne Wigzania chemiczne (Toup etomy Napsteczki lub związki) oddziaływanie międzycząsteczkowe (powodują prycippenie lub odpychenie wolnych etortów lub czosteczeń) więzonie Wondencyjne więżenie jpnove viqzania (uczestniczy podczas tego electro by relency ine etomu, a nodhej wip- ronie należy od elektroyjemności, czyli od ich rodnośu prysippenie otomoN) S, P suniej pny- wippe gromadzi Sig Dadunel ujemny mikro Fe (• zw. orgoniczne). -shadnik białe zło zonych IN składzie wielu enzymów Cu, Co, F, Cr, mn, 20, Mo, Cd, Sn, Se All Si, B wiązania kowalencyjne powstaje w wyniku utwonenia wspólnych por elektronowych, gdy stomy mają tolp samp eveli troujemność to thony się wigzenie niespolerypone de utore wspólne pero nolezy ten semo do dou etomów. Gdy etomy nieznacznie no- zmią się elektroyjemnościp, thony się więzenie spoloryzowane. Dzięki temu niektóre cpsteczui mejo oherenter pdomy / dwubiegunowy). S. toll zbu- dovere częsteako to dipol elektryczny St stom, który słabiej prycippe me Todunen H + St H₂O wiązanie jonower poustojo między atomami piernier studi znacznie rózniących się eleutroujemnościp. Elektrony welencyjne. 30 oz odrywane i prejęte priez rewniptning powodup Angiego otomu. W ten sposób etom phyjmujący jest to jonem ujemnym e e andajęcy jonem. dodatnim (hationemy No 다 Not Oddziaływania międay cząstenkas oddziałyrenie dipol-dipol jon-dipol Nigrenie vodorowe. sity von der Neelse (częsteczki niepolome i chwilowe dipole) oddziaływanie hydrofobowe (w wodzie, nie so dipolemi np. tłuszcze) dipol-dipol powstaje między cząsteczkiami...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

polomymi. Polegajo no prycippeniu noznojmiennych biegunóN dipoli sąsiadujących. jun- dipul Powstaje między jonemi e związkami polomymi. pr No thood 4₂0 S of the wiązania wodorowe Powstaje między atomem wadoni o dodatnim tedunku, e atomem innego pierwies the silnie elektroujemnego. Sp one słabsze od więzeń wowstencyjnych. 101 . Związki chemiczne (to wytwenence więzeń chemicznych między atomami pierniostlow) związki nieorgeniczne (zezwyczaj nie me () związki organiczne (podstawowy Ci duze rozmiary i ztozone) 5. Woda (bezbarwne, prezroczyste, główny związek nie- ongeniany, rozpuszczalnik związków polemnych) S- -dipol deltryczny -poleme budowa powoduje więzenie wodorowe S+ a) Spójność i phylegente ( kobezją i edhezje), dzięki temu Nate moze premieszczać sip N gurp po novotny zovenej powlenchni (6) Nyschie nepięcie powierzchniowe (pnyuppenie cząsteczek do powietnem, driphi temu powstaje błone) granicy z (6) wysoie ciepło perowenie (eby wode remienice się w pore potreba duzej energii, dridhi temu służy jeklo termoregulator) weiz Crozerwanie Wigton wodoro pare wych) apy fankoyne droksycow ole, secherydy ) dehydowa yoy, secherylly) tonow by, sacharydy ) OH مبهد -сен O 30 arboksycowon ( • verboksylowe, amfomasy) a inawar skresy, rosedy ortove). funkcyine to opści częsteczeń wzhezjące che włosuności. -NCH H istancje -hydrofilowe (rozpuszc видаторование Співтогр doshonety 0 domej lub jonowej. Rozpuszczalność me duży wp trensport soli mineralnych.