Biologia /

Chemiczne podstawy życia

Chemiczne podstawy życia

 2. Chemiczne podstawy życia
2.1. Skład chemiczny organizmów.
Makro- i mikroelementy.
Pierwiastki obecne w organizmach wchodzą w skład
związ

Chemiczne podstawy życia

user profile picture

Łucja Wójcik

24 Followers

159

Udostępnij

Zapisz

Notatka z działu "Chemiczne podstawy życia" - zakres podstawowy

 

1

Notatka

2. Chemiczne podstawy życia 2.1. Skład chemiczny organizmów. Makro- i mikroelementy. Pierwiastki obecne w organizmach wchodzą w skład związków chemicznych lub występują w postaci jonów. Pierwiastki chemiczne: O związki chemiczne: • związki organiczne: - węglowodany - białka - lipidy - kwasy nukleinowe • związki nieorganiczne - woda - sole mineralne Mikroelementy to pierwiastki, które występują w organizmie w niewielkich ilościach (stanowią mniej niż 0,01% jego suchej masy). Mikroelementy: O żelazo (Fe) miedź (Cu) O O jod (1) Ofluor (F) O kobalt (Co) O inne Makroelementy to pierwiastki, które występują w organizmie w dużych ilościach (stanowią 0,01% lub więcej jego suchej masy). Makroelementy: O pierwiastki biogenne • węgiel (C) wodór (H) ● ● • tlen (0) azot (N) • fosfor (P) ● • siarka (S) ● O inne • wapń (Ca) • potas (K) ● sód (Na) • chlor (CI) ● ● magnez (Mg) Znaczenie mikroelementów: O żelazo ● wchodzi w skład m. in. hemoglobiny - białka, dzięki któremu erytrocyty transportują krew O miedź • jest składnikiem enzymów, które uczestniczą w uzyskiwaniu energii • uczestniczy w procesie tworzenia melanin - barwników skóry O jod ● • jest składnikiem hormonów tarczycy, przez co wpływa na pracę serca i układu nerwowego oraz na przemianę materii O fluor ● • jest składnikiem szkliwa, które zabezpiecza zęby przed uszkodzeniami chemicznymi (np. przed kwasami wytwarzanymi przez bakterie) O kobalt • jest składnikiem witaminy B12, która bicze udział w powstawaniu erytrocytów Znaczenie makroelementow: O tlen 0 • jest składnikiem związków organicznych • jest substratem oddychania tlenowego zachodzącego w mitochondrium O węgiel • jest składnikiem wszystkich związków organicznych • związki węgla - głównie glukoza - stanowią substrat oddychania tlenowego O wodór • jest składnikiem związków organicznych • w postaci jonów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

decyduje o pH płynów ustrojowych np. krwi i limfy azot • jest składnikiem kwasów nukleinowych i białek O fosfor • jest składnikiem kwasów nukleinowych • występuje w ATP (nośniku informacji) fosforan wapnia buduje kości i zęby ● O siarka • jest składnikiem wielu białek, występuje m.in. w białkach budujących włosy i paznokcie O wapń • jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych i nerwowych ● • buduje kości ● • uczestniczy w krzepnięciu krwi O magnez • jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych i nerwowych • reguluje działanie enzymów ● O sód i potas • biorą udział w przewodzeniu impulsów nerwowych ● • uczestniczą w regulowaniu ciśnienia krwi oraz ilości wody w organizmie O chlor • jest składnikiem płynów ustrojowych • jest składnikiem soku żołądkowego 2.2. Znaczenie wody dla organizmów. Woda jest głównym związkiem nieorganicznym wchodzącym w skład wszystkich organizmów. Cząsteczka wody jest zbudowana z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ma ona budowę polarną, dzięki czemu może łączyć się z innymi cząsteczkami za pomocą wiązań wodorowych. Rola wody: O w organizmie: • składnik chemiczny organizmu • środowisko reakcji metabolicznych ● O poza organizmem: • środowisko życia organizmu Właściwości wody i ich znaczenie biologiczne: Odobry rozpuszczalnik: • umożliwia transport substancji w organizmie stanowi środowisko reakcji chemicznych ● O gęstość zależna od temperatury: • umożliwia przetrwanie organizmów wodnych w zimie pod powierzchnią lodu Oduże napięcie powierzchniowe: umożliwia utrzymanie się niewielkich organizmów na powierzchni wody O wysokie ciepło parowania: umożliwia organizmom termoregulację Oduże ciepło właściwe: ● chroni organizmy przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia 2.3. Węglowodany - budowa i znaczenie. Węglowodany to związki organiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. Monosacharydy łączą się wiązaniem O-glikozydowym, dzięki czemu tworzą disacharydy i polisacharydy. Podział węglowodanów: O cukry proste (monosacharydy) Odwucukry (disacharydy) Owielocukry (polisacharydy) Charakterystyka węglowodanów: O monosacharydy: • mają szkielet węglowy zbudowany z 3 - 8 atomów węgla niektóre, np. glukoza, występują w postaci łańcucha lub pierścienia • są słodkie w smaku • dobrze rozpuszczają się w wodzie ● O disacharydy: ● są zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych są słodkie w smaku ● ● O polisacharydy: dobrze rozpuszczają się w wodzie są zbudowane z wielu cząsteczek cukrów prostych ● • występują w postaci łańcuchów nie są słodkie w smaku słabo rozpuszczają się w wodzie lub wcale ● ● Monosacharydy: Opentozy (5 atomów węgla, C5): • ryboza deoksyryboza O heksozy (6 atomów węgla, C6): • glukoza • fruktoza ● • galaktoza Disacharydy: O maltoza (glukoza + glukoza) laktoza (glukoza + galaktoza) sacharoza (glukoza + fruktoza) Polisacharydy: O homoglikany • glikogen ● • celuloza ● • chityna skrobia O heteroglikany heparyna ● Funkcje węglowodanów: O energetyczna (np. glukoza, fruktoza) O zapasowa (np. skrobia, glikogen) O budulcowa (np. ryboza, deoksyryboza) Znaczenie monosacharydów: O glukoza • podstawowe źródło energii ● O fruktoza • dodatkowe źródło energii ● O galaktoza • składnik laktozy O deoksyryboza ● O ryboza składnik DNA Znaczenie disacharydów: O maltoza (cukier słodowy) ● ● • produkt rozkładu skrobii O laktoza (cukier mlekowy) składnik mleka ssaków sacharoza (cukier buraczany, trzcinowy) • forma transportowa cukrów u roślin składnik RNA ● Znaczenie polisacharydyów: O skrobia ● materiał zapasowy u roślin O glikogen materiał zapasowy u zwierząt i grzybów O celuloza • buduje ścianę komórkową roślin O chityna • buduje ściany komórkowe grzybów • buduje szkielet zewnętrzny stawonogów np. owadów Reakcje wykrywania węglowodanów: Owykrywanie glukozy (odczynniki Fehlinga I i II): • ceglastoczerwony osad O wykrywanie skrobii (płyn Lugola): • granatowa barwa 2.4. Białka - budulec życia. Białka są polimerami zbudowanymi z 20 różnych rodzajów aminokwasów połączonych wiązaniami perpydowymi. Wszystkie białka występujące w organizmach powstają na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA i RNA. Budowa aminokwasu: O centralny węgiel (C) O podstawnik (R) O grupa karboksylowa (-COOH O grupa aminowa (-NH₂) Podział białek: Oproste (tylko aminokwasy) ● • histony • keratyna • albuminy ● • globuliny O złożone (aminokwasy + część niebiałkowa) mioglobina • hemoglobina • fibrynogen • kolagen ● Funkcje białek: O enzymatyczna (np. pepsyna) O strukturalna (np. kolagen) O magazynująca (np. mioglobina) O transportowa (np. hemoglobina) O odpornościowa (np. globuliny) O ochronna (np. fibrynogen) O regulująca pracę organizmu (np. insulina) O wspomagająca ruch (np. aktyna) 2.5. Właściwości i wykrywanie białek Większość białek rozpuszcza się w wodzie i tworzy roztwór koloidalny. Koagulacja to proces polegający na łączeniu się cząsteczek koloidu w większe struktury. Koagulacja jest procesem odwracalym. Denaturacja to proces polegający na naruszeniu struktury białka. Denaturacja jest procesem nieodwracalnym. Do wykrywania białek stosujemy np. reakcję biuretową. Pozwala ona wykryć obecność wiązań perpydowych. 2.6. Lipidy - budowa i znaczenie. Lipidy należą do związków organicznych. Ich cząsteczki zawierają węgiel, wodór i tlen. W skład niektórych lipidów mogą też wchodzić azot lub fosfor. W lipidach alkohol jest połączony z kwasami tłuszczowymi wiązaniem estrowym. Do wykrywania lipidów służy odczynnik Sudan III. Podział lipidów: 0 ze względu na budowę: • lipidy proste - tłuszcze właściwe - woski ● • lipidy złożone - fosfolipidy - glikolipidy 0 ze względu na konsystencję: • stałe - masło - smalec ciekłe - olej - tran O ze względu na pochodzenie: • roślinne - oliwa - olej • zwierzęce - smalec - tran Lipidy proste: Obudowa ogólna: tłuszcze właściwe: ● alkohol kwasy tłuszczowe ● budowa: ● • funkcje: ● - glicerol - kwasy tłuszczowe O woski: - materiał zapasowy organizmów - termoizolacja ochrona mechaniczna narządów wewnętrznych budowa: - alkohol inny niż glicerol - kwasy tłuszczowe funkcje: - warstwa wodoodporna na piórach ptaków - powłoka chroniąca rośliny przed utratą wody Lipidy złożone: Obudowa ogólna: alkohol ● • kwasy tłuszczowe • dodatkowe związki ● O fosfolipidy: budowa: ● - hydrofobowy ogon - hydrofilowa głowa (glicerol i reszta kwasu fosforowego) • funkcja: ● ● - budulcowa - budują błony biologiczne O glikolipidy: budowa: - glicerol - kwasy tłuszczowe - cukier • funkcja: - budulcowa - budują błony biologiczne 2.7. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Rodzaje kwasów nukleinowych: O kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) 0 kwas rybonukleinowy (RNA) DNA i RNA to polimery składające się z nukleotydów. Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA): Obudowa nukleotydu: • deoksyryboza ● • reszta fosforanowa ● • zasady azotowe: - adenina (A) - tymina (T) - guanina (G) - cytozyna (C) O funkcja: • materiał genetyczny O występowanie: • zwierzęta: -jądro komórkowe - mitochondria • rośliny: ● -jądro komórkowe - mitochondria - chloroplasty • grzyby: -jądro komórkowe - mitochondria niektóre wirusy Kwas rybonukleinowy (RNA): Obudowa nukleotydu: • ryboza • reszta fosforanowa ● • zasady azotowe: O funkcja: O występowanie: A - adenina (A) - uracyl (U) - guanina (G) - cytozyna (C) с • udział w syntezie biatek Komplementarność zasad w DNA A C ● • jądro komórkowe • cytozol ● • mitochondria • chloroplasty == Komplementarność zasad w RNA T € G U G Rodzaje RNA: O rRNA: • buduje rybosomy O tRNA: • transportuje aminokwasy na rybosomy O mRNA: ● zawiera informacje o budowie białka

Biologia /

Chemiczne podstawy życia

user profile picture

Łucja Wójcik

24 Followers

 2. Chemiczne podstawy życia
2.1. Skład chemiczny organizmów.
Makro- i mikroelementy.
Pierwiastki obecne w organizmach wchodzą w skład
związ

Otwórz

Notatka z działu "Chemiczne podstawy życia" - zakres podstawowy

Podobne notatki
Know Lipidy thumbnail

294

2716

Lipidy

zakres rozszerzony

Know skład chemiczny organizmów thumbnail

8

234

skład chemiczny organizmów

skład chemiczny organizmów, znaczenie makro- i mikroelementów, znaczenie wody w organizmach, znaczenie, budowa i podział węglowodanów, białka oraz funkcje białek

Know Makro- i mikroelementy thumbnail

3

44

Makro- i mikroelementy

Notatka zawiera: -Składniki chemiczne -podział związków chemicznych -co to są makro- i mikroelementy -lista makroelementow biogennych i innych -lista mikroelementów.

Know Budowa i funkcje sacharydów thumbnail

127

1530

Budowa i funkcje sacharydów

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Know Cukry thumbnail

1

52

Cukry

Cukry proste, disacharydy, oligosacharydy, polisacharydy - charakter chemiczny, właściwości, rola biologiczna

Know Układ pokarmowy  thumbnail

4

58

Układ pokarmowy

Pierwsza część notatek z układu pokarmowego. (Biologia na czasie 3, zakres rozszerzony)

2. Chemiczne podstawy życia 2.1. Skład chemiczny organizmów. Makro- i mikroelementy. Pierwiastki obecne w organizmach wchodzą w skład związków chemicznych lub występują w postaci jonów. Pierwiastki chemiczne: O związki chemiczne: • związki organiczne: - węglowodany - białka - lipidy - kwasy nukleinowe • związki nieorganiczne - woda - sole mineralne Mikroelementy to pierwiastki, które występują w organizmie w niewielkich ilościach (stanowią mniej niż 0,01% jego suchej masy). Mikroelementy: O żelazo (Fe) miedź (Cu) O O jod (1) Ofluor (F) O kobalt (Co) O inne Makroelementy to pierwiastki, które występują w organizmie w dużych ilościach (stanowią 0,01% lub więcej jego suchej masy). Makroelementy: O pierwiastki biogenne • węgiel (C) wodór (H) ● ● • tlen (0) azot (N) • fosfor (P) ● • siarka (S) ● O inne • wapń (Ca) • potas (K) ● sód (Na) • chlor (CI) ● ● magnez (Mg) Znaczenie mikroelementów: O żelazo ● wchodzi w skład m. in. hemoglobiny - białka, dzięki któremu erytrocyty transportują krew O miedź • jest składnikiem enzymów, które uczestniczą w uzyskiwaniu energii • uczestniczy w procesie tworzenia melanin - barwników skóry O jod ● • jest składnikiem hormonów tarczycy, przez co wpływa na pracę serca i układu nerwowego oraz na przemianę materii O fluor ● • jest składnikiem szkliwa, które zabezpiecza zęby przed uszkodzeniami chemicznymi (np. przed kwasami wytwarzanymi przez bakterie) O kobalt • jest składnikiem witaminy B12, która bicze udział w powstawaniu erytrocytów Znaczenie makroelementow: O tlen 0 • jest składnikiem związków organicznych • jest substratem oddychania tlenowego zachodzącego w mitochondrium O węgiel • jest składnikiem wszystkich związków organicznych • związki węgla - głównie glukoza - stanowią substrat oddychania tlenowego O wodór • jest składnikiem związków organicznych • w postaci jonów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

decyduje o pH płynów ustrojowych np. krwi i limfy azot • jest składnikiem kwasów nukleinowych i białek O fosfor • jest składnikiem kwasów nukleinowych • występuje w ATP (nośniku informacji) fosforan wapnia buduje kości i zęby ● O siarka • jest składnikiem wielu białek, występuje m.in. w białkach budujących włosy i paznokcie O wapń • jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych i nerwowych ● • buduje kości ● • uczestniczy w krzepnięciu krwi O magnez • jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych i nerwowych • reguluje działanie enzymów ● O sód i potas • biorą udział w przewodzeniu impulsów nerwowych ● • uczestniczą w regulowaniu ciśnienia krwi oraz ilości wody w organizmie O chlor • jest składnikiem płynów ustrojowych • jest składnikiem soku żołądkowego 2.2. Znaczenie wody dla organizmów. Woda jest głównym związkiem nieorganicznym wchodzącym w skład wszystkich organizmów. Cząsteczka wody jest zbudowana z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Ma ona budowę polarną, dzięki czemu może łączyć się z innymi cząsteczkami za pomocą wiązań wodorowych. Rola wody: O w organizmie: • składnik chemiczny organizmu • środowisko reakcji metabolicznych ● O poza organizmem: • środowisko życia organizmu Właściwości wody i ich znaczenie biologiczne: Odobry rozpuszczalnik: • umożliwia transport substancji w organizmie stanowi środowisko reakcji chemicznych ● O gęstość zależna od temperatury: • umożliwia przetrwanie organizmów wodnych w zimie pod powierzchnią lodu Oduże napięcie powierzchniowe: umożliwia utrzymanie się niewielkich organizmów na powierzchni wody O wysokie ciepło parowania: umożliwia organizmom termoregulację Oduże ciepło właściwe: ● chroni organizmy przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia 2.3. Węglowodany - budowa i znaczenie. Węglowodany to związki organiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. Monosacharydy łączą się wiązaniem O-glikozydowym, dzięki czemu tworzą disacharydy i polisacharydy. Podział węglowodanów: O cukry proste (monosacharydy) Odwucukry (disacharydy) Owielocukry (polisacharydy) Charakterystyka węglowodanów: O monosacharydy: • mają szkielet węglowy zbudowany z 3 - 8 atomów węgla niektóre, np. glukoza, występują w postaci łańcucha lub pierścienia • są słodkie w smaku • dobrze rozpuszczają się w wodzie ● O disacharydy: ● są zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych są słodkie w smaku ● ● O polisacharydy: dobrze rozpuszczają się w wodzie są zbudowane z wielu cząsteczek cukrów prostych ● • występują w postaci łańcuchów nie są słodkie w smaku słabo rozpuszczają się w wodzie lub wcale ● ● Monosacharydy: Opentozy (5 atomów węgla, C5): • ryboza deoksyryboza O heksozy (6 atomów węgla, C6): • glukoza • fruktoza ● • galaktoza Disacharydy: O maltoza (glukoza + glukoza) laktoza (glukoza + galaktoza) sacharoza (glukoza + fruktoza) Polisacharydy: O homoglikany • glikogen ● • celuloza ● • chityna skrobia O heteroglikany heparyna ● Funkcje węglowodanów: O energetyczna (np. glukoza, fruktoza) O zapasowa (np. skrobia, glikogen) O budulcowa (np. ryboza, deoksyryboza) Znaczenie monosacharydów: O glukoza • podstawowe źródło energii ● O fruktoza • dodatkowe źródło energii ● O galaktoza • składnik laktozy O deoksyryboza ● O ryboza składnik DNA Znaczenie disacharydów: O maltoza (cukier słodowy) ● ● • produkt rozkładu skrobii O laktoza (cukier mlekowy) składnik mleka ssaków sacharoza (cukier buraczany, trzcinowy) • forma transportowa cukrów u roślin składnik RNA ● Znaczenie polisacharydyów: O skrobia ● materiał zapasowy u roślin O glikogen materiał zapasowy u zwierząt i grzybów O celuloza • buduje ścianę komórkową roślin O chityna • buduje ściany komórkowe grzybów • buduje szkielet zewnętrzny stawonogów np. owadów Reakcje wykrywania węglowodanów: Owykrywanie glukozy (odczynniki Fehlinga I i II): • ceglastoczerwony osad O wykrywanie skrobii (płyn Lugola): • granatowa barwa 2.4. Białka - budulec życia. Białka są polimerami zbudowanymi z 20 różnych rodzajów aminokwasów połączonych wiązaniami perpydowymi. Wszystkie białka występujące w organizmach powstają na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA i RNA. Budowa aminokwasu: O centralny węgiel (C) O podstawnik (R) O grupa karboksylowa (-COOH O grupa aminowa (-NH₂) Podział białek: Oproste (tylko aminokwasy) ● • histony • keratyna • albuminy ● • globuliny O złożone (aminokwasy + część niebiałkowa) mioglobina • hemoglobina • fibrynogen • kolagen ● Funkcje białek: O enzymatyczna (np. pepsyna) O strukturalna (np. kolagen) O magazynująca (np. mioglobina) O transportowa (np. hemoglobina) O odpornościowa (np. globuliny) O ochronna (np. fibrynogen) O regulująca pracę organizmu (np. insulina) O wspomagająca ruch (np. aktyna) 2.5. Właściwości i wykrywanie białek Większość białek rozpuszcza się w wodzie i tworzy roztwór koloidalny. Koagulacja to proces polegający na łączeniu się cząsteczek koloidu w większe struktury. Koagulacja jest procesem odwracalym. Denaturacja to proces polegający na naruszeniu struktury białka. Denaturacja jest procesem nieodwracalnym. Do wykrywania białek stosujemy np. reakcję biuretową. Pozwala ona wykryć obecność wiązań perpydowych. 2.6. Lipidy - budowa i znaczenie. Lipidy należą do związków organicznych. Ich cząsteczki zawierają węgiel, wodór i tlen. W skład niektórych lipidów mogą też wchodzić azot lub fosfor. W lipidach alkohol jest połączony z kwasami tłuszczowymi wiązaniem estrowym. Do wykrywania lipidów służy odczynnik Sudan III. Podział lipidów: 0 ze względu na budowę: • lipidy proste - tłuszcze właściwe - woski ● • lipidy złożone - fosfolipidy - glikolipidy 0 ze względu na konsystencję: • stałe - masło - smalec ciekłe - olej - tran O ze względu na pochodzenie: • roślinne - oliwa - olej • zwierzęce - smalec - tran Lipidy proste: Obudowa ogólna: tłuszcze właściwe: ● alkohol kwasy tłuszczowe ● budowa: ● • funkcje: ● - glicerol - kwasy tłuszczowe O woski: - materiał zapasowy organizmów - termoizolacja ochrona mechaniczna narządów wewnętrznych budowa: - alkohol inny niż glicerol - kwasy tłuszczowe funkcje: - warstwa wodoodporna na piórach ptaków - powłoka chroniąca rośliny przed utratą wody Lipidy złożone: Obudowa ogólna: alkohol ● • kwasy tłuszczowe • dodatkowe związki ● O fosfolipidy: budowa: ● - hydrofobowy ogon - hydrofilowa głowa (glicerol i reszta kwasu fosforowego) • funkcja: ● ● - budulcowa - budują błony biologiczne O glikolipidy: budowa: - glicerol - kwasy tłuszczowe - cukier • funkcja: - budulcowa - budują błony biologiczne 2.7. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Rodzaje kwasów nukleinowych: O kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) 0 kwas rybonukleinowy (RNA) DNA i RNA to polimery składające się z nukleotydów. Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA): Obudowa nukleotydu: • deoksyryboza ● • reszta fosforanowa ● • zasady azotowe: - adenina (A) - tymina (T) - guanina (G) - cytozyna (C) O funkcja: • materiał genetyczny O występowanie: • zwierzęta: -jądro komórkowe - mitochondria • rośliny: ● -jądro komórkowe - mitochondria - chloroplasty • grzyby: -jądro komórkowe - mitochondria niektóre wirusy Kwas rybonukleinowy (RNA): Obudowa nukleotydu: • ryboza • reszta fosforanowa ● • zasady azotowe: O funkcja: O występowanie: A - adenina (A) - uracyl (U) - guanina (G) - cytozyna (C) с • udział w syntezie biatek Komplementarność zasad w DNA A C ● • jądro komórkowe • cytozol ● • mitochondria • chloroplasty == Komplementarność zasad w RNA T € G U G Rodzaje RNA: O rRNA: • buduje rybosomy O tRNA: • transportuje aminokwasy na rybosomy O mRNA: ● zawiera informacje o budowie białka