Geografia /

Strefy roślinne ziemi

Strefy roślinne ziemi

 Strefy roślinne Ziemi Co to strefa roślinna?
Na Ziemi istnieje wiele rodzajów roślin, które potrzebują rozmaitych warunków
klimatycznych (t

Strefy roślinne ziemi

user profile picture

Megi

194 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

znajdziesz tutaj: - co to strefa roślinna? - strefy roślinne - roślinność strefowa i astrefowa - stepy - sawanna - tajga - tundra

 

8/1

Prezentacja

Strefy roślinne Ziemi Co to strefa roślinna? Na Ziemi istnieje wiele rodzajów roślin, które potrzebują rozmaitych warunków klimatycznych (temperatura powietrza, wilgotność, światło) oraz podłoża glebowego, dobrze rozwijać. by mogły się Z tego względu na Ziemi tworzą się charakterystyczne strefy roślinne, a ich rozmieszczenie nawiązane jest do stref klimatycznych oraz występujących w nich typów gleb. Strefy roślinne Na Ziemi możemy wyróżnić 11 stref roślinnych, są to: - Wilgotne lasy równikowe (strefa klimatów równikowych) - Las monsunowy i suchy las podrównikowy (strefa klimatów równikowych) - Sawanna (strefa klimatów równikowych) - Pustynia i półpustynia (strefa klimatów zwrotnikowych) - Roślinność typu śródziemnomorskiego (strefa klimatów podzwrotnikowych) - Las podzwrotnikowy (strefa klimatów podzwrotnikowych i zwrotnikowych) - Step (strefa klimatów umiarkowanych) Lasy liściaste i mieszane (strefa klimatów umiarkowanych ciepłych) - Tajga (strefa klimatów umiarkowanych chłodnych) Tundra (strefa klimatów okołobiegunowych) - Pustynia lodowa (strefa klimatów okołobiegunowych) - 0 40 160 140 120 100 80 pustynie lodowe tundra tajga (lasy północne iglaste) lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej 40 J 60° 80 stepy roślinność typu śródziemnomorskiego pustynie i półpustynie sawanny 60 140 40 160 40 1:270 000 000 1 20 20 lasy podzwrotnikowe wilgotne lasy równikowe lasy namorzynowe roślinność wysokogórska Roślinność strefowa i astrefowa Roślinność strefowa - roślinność, która wykazuje ścisłe powiązanie ze strefami klimatycznymi, np.: drzewa zrzucające liście na zimę Roślinność astrefowa - roślinność, której rozmieszczenie nie wykazuje związku ze strefami klimatycznymi, ale ma specyficzne warunki występowania. Zalicza się do niej, np.: roślinność wodną,, wydmową oraz górską photos Sawanna Występują w Afryce, ale także w Ameryce Południowej i Australii Klimat Sawanny leżą w strefach klimatów równikowych, typ wilgotny, suchy i wybitnie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

suchy. Panuje tam wysoka temperatura powietrza przez cały rok, a pory roku dzielone są na dwie: suchą i deszczową Gleby Na sawannach występują m.in. gleby czerwonobure oraz cynamonowoczerwone Roślinność Roślinność ograniczona jest do twardolistnych sucholubnych traw oraz pojedynczych drzewach, np. akacji, baobabów. Im bardziej wilgotny jest klimat, tym większa jest liczba drzew dream e-tapetki.pl Stepy Występują w Eurazji od Niziny Węgierskiej (tzw. puszta) i wybrzeży Morza Czarnego, po środkowe Chiny, w Ameryce Płn., gdzie tworzą pas prerii Wielkich Równin. Występują też w Ameryce Płd. - w Urugwaju i Argentynie, gdzie nazywa się je pampą Klimat Stepy leżą w strefie klimatów umiarkowanych, typ ciepły kontynentalny. Charakteryzują się gorącym latem i mroźną zimą oraz małymi sumami opadów, które nieznacznie większe są w lecie Gleby Występujące tam gleby to głównie czarnoziem Roślinność Roślinność ma głównie formację trawiastą z przewagą kostrzew, ostnic i turzyc. Drzewa rosną jedynie w dolinach rzek, ponieważ nie mają wystarczającej ilości opadów Prerie (w Ameryce Północnej) TAPETUS.PL Pampa (w Ameryce Południowej) Puszta (na Węgrzech) Tajga Występują w Europie, Azji, Ameryce Północnej Klimat Tajga leży w klimacie umiarkowanym chłodnym na półkuli północnej. Ma krótkie i ciepłe lato oraz długą i mroźną zimę. Występują tam niewielkie ilości opadów. ➤ Gleby Występują tam głównie gleby bielicowa i marzłociowe gleby tajgi Roślinność Występują tam przede wszystkim drzewa iglaste: świerki, sosny, jodły i modrzewie, ale oprócz tego znajdują się również drzewa liściaste, głównie brzozy i topole. Możemy napotkać tam również torfowiska. Tundra Klimat Tundry znajdują się w strefie klimatów okołobiegunowych. Charakteryzuje się bardzo krótkim i chłodnym latem oraz długą i mroźną zimą. Występują tam bardzo silne wiatry oraz małe sumy opadów. ➤ Gleby: tundrowe Roślinność Rosną tam głównie mchy, krzewinki oraz porosty oraz nieliczne gatunki karłowatych drzew, np. wierzba lapońska i brzoza Dziękuję za uwagę :) Źródła: Podręcznik: "Oblicza geografii 1”, wyszukiwarka internetowa

Geografia /

Strefy roślinne ziemi

user profile picture

Megi

194 Followers

 Strefy roślinne Ziemi Co to strefa roślinna?
Na Ziemi istnieje wiele rodzajów roślin, które potrzebują rozmaitych warunków
klimatycznych (t

Otwórz

znajdziesz tutaj: - co to strefa roślinna? - strefy roślinne - roślinność strefowa i astrefowa - stepy - sawanna - tajga - tundra

Podobne notatki
Know Środowisko przyrodnicze Ameryki  thumbnail

53

1158

Środowisko przyrodnicze Ameryki

Ukształtowanie teranu/Klimat/Strefy/roślinność/wody powierzchniowe

Know Zróżnicowanie klimatyczne Europy thumbnail

154

1732

Zróżnicowanie klimatyczne Europy

na podstawie podręcznika Planeta Nowa

Know Pedosfera i biosfera  thumbnail

27

488

Pedosfera i biosfera

Notatka dotyczy tematów: „Gleby na kuli ziemskiej” „Szata roślinna na Ziemi”

Know geografia glebe i rzezbiotwórcza dzialalnosc wiatru thumbnail

3

77

geografia glebe i rzezbiotwórcza dzialalnosc wiatru

przydatne informacje I definicje

Know gleby i ich rodzaje  thumbnail

18

408

gleby i ich rodzaje

opisy gleb wraz z roślinnością i strefami

Know Wietrzenie skał  thumbnail

89

752

Wietrzenie skał

poziom rozszerzony

Strefy roślinne Ziemi Co to strefa roślinna? Na Ziemi istnieje wiele rodzajów roślin, które potrzebują rozmaitych warunków klimatycznych (temperatura powietrza, wilgotność, światło) oraz podłoża glebowego, dobrze rozwijać. by mogły się Z tego względu na Ziemi tworzą się charakterystyczne strefy roślinne, a ich rozmieszczenie nawiązane jest do stref klimatycznych oraz występujących w nich typów gleb. Strefy roślinne Na Ziemi możemy wyróżnić 11 stref roślinnych, są to: - Wilgotne lasy równikowe (strefa klimatów równikowych) - Las monsunowy i suchy las podrównikowy (strefa klimatów równikowych) - Sawanna (strefa klimatów równikowych) - Pustynia i półpustynia (strefa klimatów zwrotnikowych) - Roślinność typu śródziemnomorskiego (strefa klimatów podzwrotnikowych) - Las podzwrotnikowy (strefa klimatów podzwrotnikowych i zwrotnikowych) - Step (strefa klimatów umiarkowanych) Lasy liściaste i mieszane (strefa klimatów umiarkowanych ciepłych) - Tajga (strefa klimatów umiarkowanych chłodnych) Tundra (strefa klimatów okołobiegunowych) - Pustynia lodowa (strefa klimatów okołobiegunowych) - 0 40 160 140 120 100 80 pustynie lodowe tundra tajga (lasy północne iglaste) lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej 40 J 60° 80 stepy roślinność typu śródziemnomorskiego pustynie i półpustynie sawanny 60 140 40 160 40 1:270 000 000 1 20 20 lasy podzwrotnikowe wilgotne lasy równikowe lasy namorzynowe roślinność wysokogórska Roślinność strefowa i astrefowa Roślinność strefowa - roślinność, która wykazuje ścisłe powiązanie ze strefami klimatycznymi, np.: drzewa zrzucające liście na zimę Roślinność astrefowa - roślinność, której rozmieszczenie nie wykazuje związku ze strefami klimatycznymi, ale ma specyficzne warunki występowania. Zalicza się do niej, np.: roślinność wodną,, wydmową oraz górską photos Sawanna Występują w Afryce, ale także w Ameryce Południowej i Australii Klimat Sawanny leżą w strefach klimatów równikowych, typ wilgotny, suchy i wybitnie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

suchy. Panuje tam wysoka temperatura powietrza przez cały rok, a pory roku dzielone są na dwie: suchą i deszczową Gleby Na sawannach występują m.in. gleby czerwonobure oraz cynamonowoczerwone Roślinność Roślinność ograniczona jest do twardolistnych sucholubnych traw oraz pojedynczych drzewach, np. akacji, baobabów. Im bardziej wilgotny jest klimat, tym większa jest liczba drzew dream e-tapetki.pl Stepy Występują w Eurazji od Niziny Węgierskiej (tzw. puszta) i wybrzeży Morza Czarnego, po środkowe Chiny, w Ameryce Płn., gdzie tworzą pas prerii Wielkich Równin. Występują też w Ameryce Płd. - w Urugwaju i Argentynie, gdzie nazywa się je pampą Klimat Stepy leżą w strefie klimatów umiarkowanych, typ ciepły kontynentalny. Charakteryzują się gorącym latem i mroźną zimą oraz małymi sumami opadów, które nieznacznie większe są w lecie Gleby Występujące tam gleby to głównie czarnoziem Roślinność Roślinność ma głównie formację trawiastą z przewagą kostrzew, ostnic i turzyc. Drzewa rosną jedynie w dolinach rzek, ponieważ nie mają wystarczającej ilości opadów Prerie (w Ameryce Północnej) TAPETUS.PL Pampa (w Ameryce Południowej) Puszta (na Węgrzech) Tajga Występują w Europie, Azji, Ameryce Północnej Klimat Tajga leży w klimacie umiarkowanym chłodnym na półkuli północnej. Ma krótkie i ciepłe lato oraz długą i mroźną zimę. Występują tam niewielkie ilości opadów. ➤ Gleby Występują tam głównie gleby bielicowa i marzłociowe gleby tajgi Roślinność Występują tam przede wszystkim drzewa iglaste: świerki, sosny, jodły i modrzewie, ale oprócz tego znajdują się również drzewa liściaste, głównie brzozy i topole. Możemy napotkać tam również torfowiska. Tundra Klimat Tundry znajdują się w strefie klimatów okołobiegunowych. Charakteryzuje się bardzo krótkim i chłodnym latem oraz długą i mroźną zimą. Występują tam bardzo silne wiatry oraz małe sumy opadów. ➤ Gleby: tundrowe Roślinność Rosną tam głównie mchy, krzewinki oraz porosty oraz nieliczne gatunki karłowatych drzew, np. wierzba lapońska i brzoza Dziękuję za uwagę :) Źródła: Podręcznik: "Oblicza geografii 1”, wyszukiwarka internetowa