Biologia /

Systematyka

Systematyka

 1.
O
O
O
O
2. zasady klasyfikacji.
O
systematytyka
podzia na taksony → system taksonomiczny
1,700 milionów gatunków.
O
taksonomia - określa

Systematyka

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

11

Udostępnij

Zapisz

opis tej dziedziny i związane z nią pojęcia

 

1/2

Notatka

1. O O O O 2. zasady klasyfikacji. O systematytyka podzia na taksony → system taksonomiczny 1,700 milionów gatunków. O taksonomia - określa reguły klasyfikacji i nazewnictwa filogenetyka - określa pokrewieństwo ewolucyjne O taksonom przyporządkowane są odpowiednie kategorie taksonomiczne nazewnictwo binominalne bocian biały epitet gatunkowy reguta priorytetu - pierwszeństwo ma nazwa nadana najwcześniej naziva rodzajowa 3. typy systemów klasyfikacyjnych system sztuczny Zasady podziału systematycznego budoua mosfologiczna budoua anatomiczna -budowa fėjologiczna analogia- podobieństwo wynikające z prowadzonego trybu życia dowód enolucji zbiernej (konwergencji) system naturalny budoua morfologiczna budoua anatomiczna -budowa fizjologiczna białka -budowa molekularno -DNA odzwierciedla filogenezę homologia wspólne pochodzenie, podobny plan budawy jednak 4. podział taksonów spełniają odmienne funkcje gdyż organizmy je posiadające żyją w odmiennych środowiskach, dowód ewolucji rozbierenej (dywergencji) takson monofiletyczny obejmuje wspólnego prodka i wszystkich jego potomków takson parafiletyczny wywodzi się od jednego peodka, ale nie obejmuje wszystkich jego potomków takson polifiletyczny wywodzi się od różnych przodków i obejmuje organizmy bardzo daleko ze soba, spokrewnione kladogram - graficzna interpretacja taksonbw monofiletycznych 5. gatunek podstawowa gategoria taksonomicena grupa podobnych organizmów, zdolnych do krzyżowania się i wydawania płodnego potomstwa gatunek rodzaj rodzina <ead < gromada < typ < królestwo < domena

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Biologia /

Systematyka

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

 1.
O
O
O
O
2. zasady klasyfikacji.
O
systematytyka
podzia na taksony → system taksonomiczny
1,700 milionów gatunków.
O
taksonomia - określa

Otwórz

opis tej dziedziny i związane z nią pojęcia

1. O O O O 2. zasady klasyfikacji. O systematytyka podzia na taksony → system taksonomiczny 1,700 milionów gatunków. O taksonomia - określa reguły klasyfikacji i nazewnictwa filogenetyka - określa pokrewieństwo ewolucyjne O taksonom przyporządkowane są odpowiednie kategorie taksonomiczne nazewnictwo binominalne bocian biały epitet gatunkowy reguta priorytetu - pierwszeństwo ma nazwa nadana najwcześniej naziva rodzajowa 3. typy systemów klasyfikacyjnych system sztuczny Zasady podziału systematycznego budoua mosfologiczna budoua anatomiczna -budowa fėjologiczna analogia- podobieństwo wynikające z prowadzonego trybu życia dowód enolucji zbiernej (konwergencji) system naturalny budoua morfologiczna budoua anatomiczna -budowa fizjologiczna białka -budowa molekularno -DNA odzwierciedla filogenezę homologia wspólne pochodzenie, podobny plan budawy jednak 4. podział taksonów spełniają odmienne funkcje gdyż organizmy je posiadające żyją w odmiennych środowiskach, dowód ewolucji rozbierenej (dywergencji) takson monofiletyczny obejmuje wspólnego prodka i wszystkich jego potomków takson parafiletyczny wywodzi się od jednego peodka, ale nie obejmuje wszystkich jego potomków takson polifiletyczny wywodzi się od różnych przodków i obejmuje organizmy bardzo daleko ze soba, spokrewnione kladogram - graficzna interpretacja taksonbw monofiletycznych 5. gatunek podstawowa gategoria taksonomicena grupa podobnych organizmów, zdolnych do krzyżowania się i wydawania płodnego potomstwa gatunek rodzaj rodzina <ead < gromada < typ < królestwo < domena

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację