Biologia /

Systematyka

Systematyka

user profile picture

Karina Fiłatowa

7 Followers
 

Biologia

 

1/2/3

Notatka

Systematyka

 1.
O
O
O
O
2. zasady klasyfikacji.
O
systematytyka
podzia na taksony → system taksonomiczny
1,700 milionów gatunków.
O
taksonomia - określa

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

7

opis tej dziedziny i związane z nią pojęcia

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

1. O O O O 2. zasady klasyfikacji. O systematytyka podzia na taksony → system taksonomiczny 1,700 milionów gatunków. O taksonomia - określa reguły klasyfikacji i nazewnictwa filogenetyka - określa pokrewieństwo ewolucyjne O taksonom przyporządkowane są odpowiednie kategorie taksonomiczne nazewnictwo binominalne bocian biały epitet gatunkowy reguta priorytetu - pierwszeństwo ma nazwa nadana najwcześniej naziva rodzajowa 3. typy systemów klasyfikacyjnych system sztuczny Zasady podziału systematycznego budoua mosfologiczna budoua anatomiczna -budowa fėjologiczna analogia- podobieństwo wynikające z prowadzonego trybu życia dowód enolucji zbiernej (konwergencji) system naturalny budoua morfologiczna budoua anatomiczna -budowa fizjologiczna białka -budowa molekularno -DNA odzwierciedla filogenezę homologia wspólne pochodzenie, podobny plan budawy jednak 4. podział taksonów spełniają odmienne funkcje gdyż organizmy je posiadające żyją w odmiennych środowiskach, dowód ewolucji rozbierenej (dywergencji) takson monofiletyczny obejmuje wspólnego prodka i wszystkich jego potomków takson parafiletyczny wywodzi się od jednego peodka, ale nie obejmuje wszystkich jego potomków takson polifiletyczny wywodzi się od różnych przodków i obejmuje organizmy bardzo daleko ze soba, spokrewnione kladogram - graficzna interpretacja taksonbw monofiletycznych 5. gatunek podstawowa gategoria taksonomicena grupa podobnych organizmów, zdolnych do krzyżowania się i wydawania płodnego potomstwa gatunek rodzaj rodzina <ead < gromada < typ < królestwo < domena

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Biologia /

Systematyka

Systematyka

user profile picture

Karina Fiłatowa

7 Followers
 

Biologia

 

1/2/3

Notatka

Systematyka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 1.
O
O
O
O
2. zasady klasyfikacji.
O
systematytyka
podzia na taksony → system taksonomiczny
1,700 milionów gatunków.
O
taksonomia - określa

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

7

Komentarze (1)

V

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

opis tej dziedziny i związane z nią pojęcia

1. O O O O 2. zasady klasyfikacji. O systematytyka podzia na taksony → system taksonomiczny 1,700 milionów gatunków. O taksonomia - określa reguły klasyfikacji i nazewnictwa filogenetyka - określa pokrewieństwo ewolucyjne O taksonom przyporządkowane są odpowiednie kategorie taksonomiczne nazewnictwo binominalne bocian biały epitet gatunkowy reguta priorytetu - pierwszeństwo ma nazwa nadana najwcześniej naziva rodzajowa 3. typy systemów klasyfikacyjnych system sztuczny Zasady podziału systematycznego budoua mosfologiczna budoua anatomiczna -budowa fėjologiczna analogia- podobieństwo wynikające z prowadzonego trybu życia dowód enolucji zbiernej (konwergencji) system naturalny budoua morfologiczna budoua anatomiczna -budowa fizjologiczna białka -budowa molekularno -DNA odzwierciedla filogenezę homologia wspólne pochodzenie, podobny plan budawy jednak 4. podział taksonów spełniają odmienne funkcje gdyż organizmy je posiadające żyją w odmiennych środowiskach, dowód ewolucji rozbierenej (dywergencji) takson monofiletyczny obejmuje wspólnego prodka i wszystkich jego potomków takson parafiletyczny wywodzi się od jednego peodka, ale nie obejmuje wszystkich jego potomków takson polifiletyczny wywodzi się od różnych przodków i obejmuje organizmy bardzo daleko ze soba, spokrewnione kladogram - graficzna interpretacja taksonbw monofiletycznych 5. gatunek podstawowa gategoria taksonomicena grupa podobnych organizmów, zdolnych do krzyżowania się i wydawania płodnego potomstwa gatunek rodzaj rodzina <ead < gromada < typ < królestwo < domena

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację