Biologia /

tkanki roślinne

tkanki roślinne

 1. tkanka
zbiór komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie
i funkyi
2. kryteria podziału tkanek
O zdolność komórek do dzielenia się
o

tkanki roślinne

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

45

Udostępnij

Zapisz

podział, budowa i funkcje tkanek roślinnych

 

2

Notatka

1. tkanka zbiór komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie i funkyi 2. kryteria podziału tkanek O zdolność komórek do dzielenia się obecność komórek żywych (żywe i martwe) poziom zróżnicowania komórek (jednorodne i niejednorodne 3. Hanki twórcze merystemy O Podział budowa i funkcje tkanek roślinnych O O decydują o weroście roslin. O • dyfuzyjny ograniczony owoce O zlokalizowany mieograniczony sоdуда, cechy komórek merystematycznych 0 duże jadra mate wakuole cienkie ściany O konoń merystemy wierzchołkowe znajdują się na szczytach todyg i. tweeni, zapewniają, przyrost na ditugość merystem wstawowy twony wstawki ponad nasadam liści. zapewnia przyrost na długość Imerystemy boczne zapewniają przyrost na grubość kambium powoduje wtórny peyrast obv organów na grubość Pelogen wytwana utóma Hankę okrywającą (korkowice) merystem pryranny tworzy się w miejscach zranienia rośliny (zabliźnia to miejsce) merystem zarodnikotworory twory zarodniki podczas podziaxv merystemy pierwotne .merystemy wtórne wierechotkowe tkanki roślinne twórcze merystemy. wstawowy boczne przyranne interkalarny. kalus. kambium miazga felogen state zarodnikotwórcze archesporialny 1. skórka pierwotna jest tkankou żywą zbudowana z warstwy ściśle utożonych komórek, która dzieli się na: ↳ O pozbawiona chloroplastów O • posiada warstwę kutykuli O włoski i kolce aparaty separkoле O O epiderma nadziemna O O O O O O O -zgrubiate ściany komórkowe O schloroplasty O aparat szparkowy reguluje transpirację (parowanie) pobiera Hen do wymiany gazowej. asymilacja CO₂ ↳ asymilacja - proces przemiany substancji i materiałów pobranych z otoczenia na substancje dla potrzeb własnego organizmu. 2. korkowica wtórna peryderma obejmuje martwy korek (felem), w jej skład wchodzi felogen, feloderma i felem feloderma -miękisz odkladany do wnętrza rośliny ma dużo warstw pretchlinka umożliwia wymianę gazową. i transpiracje. TKANKI STALE tkanka okrywająca ryzoderma podziemna przykładowe zadanie wykaż zwiazek budowy z funkcją, odkladanie się suberyny. powoduje korkowacenie włośniki – zwiększają powierzchnię chionna State ↓ okrywające skórka epiderma ryzoderma FOTOSYNTEZA 6CO₂ + 6H₂O korkowica C6H₁2O6 glukoza + 60₂ ODDYCHANIE TLENOWE -C6H₁2O6 + 60₂ * 6H2O + CO2 + ATP FUNKCJE: występują, na powierzchni wszystkich organów roślinnych. zabezpieczają roślinę...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przed zmiana, skladu chemicznego, urazami mechanicznymi oraz wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. 1. miękise zasadniczy wypelnia puste presteenie w roślinie jest najmniej wyspecjalizowany ponieważ najłatwiej jest mu wrócić do postaci embrionalnej. 2. miękisz asymilacyjny O O rodzaje miękiszu asymilacyjnego palisadowy górna część blaszki liściowej, mają podłużną budowę gabczasty dolna część blaszki, są luźno ułożone żeby tworzyć przestrzeń dla O₂ i CO₂ wieloramienny występuje w igłach deew 3. miękisz powietrzny. arenchyma O 0 O O O 4. miękisz spichrowy roślina gromadzi w nim substancje zawiera leukoplasty magazynujące substancje. zapasowe organella miękisz wodny (jedna z odmian) O zawiera liczne chloroplasty dlatego zachodzi fotosynteza O ↳ składa się z kanatów powietenych występuje u roślin wodnych pozwala im na oddychanie i unoszenie się w toni magazyn wody w lodygach lub liściach sukulentów sukulenty- rośliny, które przystosowaty się do życia w warunkach o ograniczonej dostępności wody. twórcze merystemy TKANKI ROŚLINNE asymilacyjny • gąbczasty • palisadowy 。 wieloramienny tkanka miękiszowa state ↓ miękisz ziarna Skrobl zasadniczy spichkowy mak powieteny miękisz palisadowy miękisz gąbczasty przestrzeń międzykomórkowa nazwa O kolenchyma sklerenchyma kryterium kolenchyma kolenchyma katona sklerenchyma typy komórek O funkcje forma komórki o zgrubiatych ścianach tkanka wzmacniająca długie wlukna i komórki kamienne komórki kamienne sklereidy włókna sklevenchymatyczne kolenchyma platoua umożliwiają funkcjonowanie roślin w warunkach o matej gęstości powietrea chronia, rośliny przed złamaniem, zgnieceniem lub rozerwaniem budulec ściany miejsce występowania typ tkanki komórkowej celuloza żywa lignina części obwodowe organów rosnących części centralne organów wyrośniętych martwa 1. drewno (ksylem) tkanka martwa przewodki wodę i sole mineralne jamti O budowa drewna (w roślinach, okrytozalążkowym) O 2. O tyko Hanka żywa przewodzi produkty fotosyntezy i asymilaty budowa tyka (w roślinach, okrytozalążkowym) miękisz deewny powstały na skutek zaniknięcia naczynia rurka sitowa phytka O u roślin ewolucyjnie starszych elementami drewna sa cewki (paprotniki, rośliny nagozalążkowe) sitowa O O O włókna drewne 4. (floem) 3. typy wiązek przewodzących komórka przyrórkowa L ↳ u roślin ewolucyjnie starszych elementami tyka sa, komórki sitowe ·wtukna tykowe "miękisz лукону proste występują w korzeniach złożone utwory koncentryczna naprzeciwlegia zamknięta naprzeciwlegia otwarta 08₂₂ pola Sitowe - луко napreemianlegia -drewno drewno -lyko ·tyko -drewno _xyko -kambium -drewno tkanka przewodząca rośliny okrytozalążkowe tkanki wydzielniczej zewnętrzne -wydzielają, na zewnąte miodniki, hydatody. wewnętrzne - wydzielajo do wnętrza rośliny rury mlecznne, kanaty żywiczne jednoliścienne locienne dwuliścienne

Biologia /

tkanki roślinne

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

 1. tkanka
zbiór komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie
i funkyi
2. kryteria podziału tkanek
O zdolność komórek do dzielenia się
o

Otwórz

podział, budowa i funkcje tkanek roślinnych

Podobne notatki
Know Tkanki roślinne  thumbnail

12

88

Tkanki roślinne

Notatka z tkanek roślinnych

Know tkanki i organy roślinne  thumbnail

19

287

tkanki i organy roślinne

najważniejsze informacje, co to jest, budowa, funkcje

Know Tkanki Roślinne thumbnail

4

95

Tkanki Roślinne

Tkanki roślinne, biologia, zakres rozszerzony, mapa myśli, Bardzo przepraszam za literówki jak coś

Know Tkanki roślinne thumbnail

263

3363

Tkanki roślinne

tkanki roślinne dokładne notatki

Know Tkanki roślinne thumbnail

359

3592

Tkanki roślinne

Notatka na podstawie podręcznika z nowej ery, repetytoriow oraz kursu z biologii.

Know Korzeń- Budowa i funkcje  thumbnail

9

207

Korzeń- Budowa i funkcje

Budowa i funkcje korzenia,modyfikacje, przekrój poprzeczny , budowa wtórna i pierwotna matura poziom rozszerzony

1. tkanka zbiór komórek o wspólnym pochodzeniu, podobnej budowie i funkyi 2. kryteria podziału tkanek O zdolność komórek do dzielenia się obecność komórek żywych (żywe i martwe) poziom zróżnicowania komórek (jednorodne i niejednorodne 3. Hanki twórcze merystemy O Podział budowa i funkcje tkanek roślinnych O O decydują o weroście roslin. O • dyfuzyjny ograniczony owoce O zlokalizowany mieograniczony sоdуда, cechy komórek merystematycznych 0 duże jadra mate wakuole cienkie ściany O konoń merystemy wierzchołkowe znajdują się na szczytach todyg i. tweeni, zapewniają, przyrost na ditugość merystem wstawowy twony wstawki ponad nasadam liści. zapewnia przyrost na długość Imerystemy boczne zapewniają przyrost na grubość kambium powoduje wtórny peyrast obv organów na grubość Pelogen wytwana utóma Hankę okrywającą (korkowice) merystem pryranny tworzy się w miejscach zranienia rośliny (zabliźnia to miejsce) merystem zarodnikotworory twory zarodniki podczas podziaxv merystemy pierwotne .merystemy wtórne wierechotkowe tkanki roślinne twórcze merystemy. wstawowy boczne przyranne interkalarny. kalus. kambium miazga felogen state zarodnikotwórcze archesporialny 1. skórka pierwotna jest tkankou żywą zbudowana z warstwy ściśle utożonych komórek, która dzieli się na: ↳ O pozbawiona chloroplastów O • posiada warstwę kutykuli O włoski i kolce aparaty separkoле O O epiderma nadziemna O O O O O O O -zgrubiate ściany komórkowe O schloroplasty O aparat szparkowy reguluje transpirację (parowanie) pobiera Hen do wymiany gazowej. asymilacja CO₂ ↳ asymilacja - proces przemiany substancji i materiałów pobranych z otoczenia na substancje dla potrzeb własnego organizmu. 2. korkowica wtórna peryderma obejmuje martwy korek (felem), w jej skład wchodzi felogen, feloderma i felem feloderma -miękisz odkladany do wnętrza rośliny ma dużo warstw pretchlinka umożliwia wymianę gazową. i transpiracje. TKANKI STALE tkanka okrywająca ryzoderma podziemna przykładowe zadanie wykaż zwiazek budowy z funkcją, odkladanie się suberyny. powoduje korkowacenie włośniki – zwiększają powierzchnię chionna State ↓ okrywające skórka epiderma ryzoderma FOTOSYNTEZA 6CO₂ + 6H₂O korkowica C6H₁2O6 glukoza + 60₂ ODDYCHANIE TLENOWE -C6H₁2O6 + 60₂ * 6H2O + CO2 + ATP FUNKCJE: występują, na powierzchni wszystkich organów roślinnych. zabezpieczają roślinę...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przed zmiana, skladu chemicznego, urazami mechanicznymi oraz wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. 1. miękise zasadniczy wypelnia puste presteenie w roślinie jest najmniej wyspecjalizowany ponieważ najłatwiej jest mu wrócić do postaci embrionalnej. 2. miękisz asymilacyjny O O rodzaje miękiszu asymilacyjnego palisadowy górna część blaszki liściowej, mają podłużną budowę gabczasty dolna część blaszki, są luźno ułożone żeby tworzyć przestrzeń dla O₂ i CO₂ wieloramienny występuje w igłach deew 3. miękisz powietrzny. arenchyma O 0 O O O 4. miękisz spichrowy roślina gromadzi w nim substancje zawiera leukoplasty magazynujące substancje. zapasowe organella miękisz wodny (jedna z odmian) O zawiera liczne chloroplasty dlatego zachodzi fotosynteza O ↳ składa się z kanatów powietenych występuje u roślin wodnych pozwala im na oddychanie i unoszenie się w toni magazyn wody w lodygach lub liściach sukulentów sukulenty- rośliny, które przystosowaty się do życia w warunkach o ograniczonej dostępności wody. twórcze merystemy TKANKI ROŚLINNE asymilacyjny • gąbczasty • palisadowy 。 wieloramienny tkanka miękiszowa state ↓ miękisz ziarna Skrobl zasadniczy spichkowy mak powieteny miękisz palisadowy miękisz gąbczasty przestrzeń międzykomórkowa nazwa O kolenchyma sklerenchyma kryterium kolenchyma kolenchyma katona sklerenchyma typy komórek O funkcje forma komórki o zgrubiatych ścianach tkanka wzmacniająca długie wlukna i komórki kamienne komórki kamienne sklereidy włókna sklevenchymatyczne kolenchyma platoua umożliwiają funkcjonowanie roślin w warunkach o matej gęstości powietrea chronia, rośliny przed złamaniem, zgnieceniem lub rozerwaniem budulec ściany miejsce występowania typ tkanki komórkowej celuloza żywa lignina części obwodowe organów rosnących części centralne organów wyrośniętych martwa 1. drewno (ksylem) tkanka martwa przewodki wodę i sole mineralne jamti O budowa drewna (w roślinach, okrytozalążkowym) O 2. O tyko Hanka żywa przewodzi produkty fotosyntezy i asymilaty budowa tyka (w roślinach, okrytozalążkowym) miękisz deewny powstały na skutek zaniknięcia naczynia rurka sitowa phytka O u roślin ewolucyjnie starszych elementami drewna sa cewki (paprotniki, rośliny nagozalążkowe) sitowa O O O włókna drewne 4. (floem) 3. typy wiązek przewodzących komórka przyrórkowa L ↳ u roślin ewolucyjnie starszych elementami tyka sa, komórki sitowe ·wtukna tykowe "miękisz лукону proste występują w korzeniach złożone utwory koncentryczna naprzeciwlegia zamknięta naprzeciwlegia otwarta 08₂₂ pola Sitowe - луко napreemianlegia -drewno drewno -lyko ·tyko -drewno _xyko -kambium -drewno tkanka przewodząca rośliny okrytozalążkowe tkanki wydzielniczej zewnętrzne -wydzielają, na zewnąte miodniki, hydatody. wewnętrzne - wydzielajo do wnętrza rośliny rury mlecznne, kanaty żywiczne jednoliścienne locienne dwuliścienne