Biologia /

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne

 thanks wilinge
komórka jajowa
Komórka plemnikowa
tkanki stale pierwotne
(budują korzenie Codyg!
1 liście-budowa pierwotha)
●
ZYGOTA
meryste

Tkanki roślinne

user profile picture

Julia Pietrzak

134 Followers

265

Udostępnij

Zapisz

tkanki roślinne dokładne notatki

 

4/2

Notatka

thanks wilinge komórka jajowa Komórka plemnikowa tkanki stale pierwotne (budują korzenie Codyg! 1 liście-budowa pierwotha) ● ZYGOTA merystemy wtórne tkanki stale wtórne Imerystemy pierwotne: • stożki wzrostu korzenia i pędu. Imerystem wstawowy / interkalarny Tylko pierwotne drewno pierwotne prakambium ODRÓŻNICOWANIE KOMÓRKI TKANKI MIEKISZOWEJ ZARODEK ↓ merystemy zarodkowe merystemy Pierwotne ● ● Imerystem (tk. twórcza)- posiada drobne komórki o cienkościennych ścianach; centralnie położone jądro; Liczne drobne wakuole merystemy (ze względu na charakter) PIERWOTNE WIERZCHOŁKOWE • Kambium (miazga) merystemy (ze względu na lokalizacje) →skórki wzrostu korzenia i pędu (wzrost na długość) merystem wtórny: Tyko wtórne drewno wtórne Korek WTORNE BOCZNE kambium; fellogen (wzrost na grubość) } peryderma Kallus (tkanka przyranna) fellogenfelloderma (miazga korkotwórcza) okolnica (perycykl)- wytwarza korzenie boczne merystem archesporialny (ZARODNIKOTWÓRCZY) L może być pierwotny lub wtórny [ALE ZAWSZE JEGO KOMÓRKI DZIELĄ SIĘ MEJOTYCZNIE] TWÓRCZE • pierwotne wtórne ● thanki • jednorodne (okrywające; wzmacniające; miękiszowe) • niejednorodne (przewodzące) + wytwory wydzielnicze STAŁE EPIDERMA- Skórka pokrywająca łodygi i liście ↳ z reguły jest jednowarstwowa. Wielowarstwowa jest u sklerofitów. Ma komórki żywe, ściśle ułożone. Na zewnątrz pokryta kutikulą, która ogranicza parowanie wody z powierzchni. Brak kutikuli jest u roślin cieniolubnych i podwodnych. O - Kutyna powoduje odkrustrację ścian komórkowych, to ona tworzy kutikulę. Kutyna to hydrofobowa substancja o charakterze lipidowym. chroni roślinę dodatkowo przed wnikaniem drobnoustrojów oraz urazamı mechanicznymi. Czasami epiderma pokryta jest warstwą wosków; odbijają one światło sloneczne; zabezpieczając roślinę przed przegrzaniem. 0: - Komórki epidermy nie mają chloroplastów z wyjątkiem roślin cieniolubnych I podwodnych. - Aparaty szparkowe mają chloroplasty TYPY APARATÓW: Amarylis u dwuliściennych thanki okrywające PIERWOTNE (Skórka) Istnienie kutikuli ma pewne wady, ponieważ jako warstwa nieprzepuszczalna nie tylko dla wody, ale i dla CO₂ 0₂. Mogłaby doprowadzić do śmierci komórki. Dlatego epiderma musi mieć narządy wentylacyjne" czyli aparaty szparkowe 11 epiderma vyzoderma 0 Mnium u wątrobowców WTÓRNE Graminae u jednoliściennych - korek aparaty szparkowe- w większości...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

roślin są w dolnej skórce. ↳ U roślin; których liście pływają na powierzchni wody- w skórce górnej. u roślin podwodnych brak aparatów szparkowych. u sklerofitów aparaty siparkowe są głęboko osadzone w skórce. u roślin klimatów tropikalnych o dużej wilgotności aparaty szparkowe są wynicowane" na zewnątrz • WŁOSKI ŻYWE- zwiększają powierzchnię parowania • WŁOSKI MARTWE - ograniczają parowanie wody; mogą pernić funkcję ochronną lub, podporową. Geste martwe włoski tworzą kutner, który chroni roślinę przed promieniami świetlnymi I nadmiernym parowaniem. • MECHANICZNĄ OCHRONĘ przed roślinożercami; spełniają kolce- sztywne ostre wytwory skórki leżącego pod nią miękiszu 1 • Włoski CZEPNE I WŁOSKI PARZĄCE zwykle są żywe (wloski czepne - chmiel; włoski parzące - pokrzywy; gruczołowe - mięta) ryzoderma - jednowarstwowa skórka korzenia ↳ Komórki żywe ściśle ułożone w jedną warstwę. Bez kutikuli, bez chloroplastów. wielowarstwowa, ryzoderma tworzy welamen u epifitów, np. storczyków Wytworem ryzodermy są jednokomórkowe włośniki, które zwiększają powierzchnię korzenia, dzięki czemu korzeń pobiera więcej wody i soli mineralnych z gleby. hverek - wtórna tkanka okrywająca; zdrewniała część roślin. ↳KOREK + FELLOGEN + FELLODERMA = tworzy perydermę czyli korkowicę. Komórki korka są martwe, a ściany adkrustowane suberyną. Swoiste przerwy to przedtchlinki stale otwarte. Kovek utworzony jest z wielu warstw martwych komórek. Główną funkcją jest ochrona przed utratą wody; wachaniamı temperatury i uszkodzeniami mechanicznymi, LISC ROŚLINY OKRYTONASIENNEJ 7-8 aparat szparkowy aparaty Szparkowe ● kutykula ZASADNICZY (parenchyma) skórka miękisz palisadowy miękisz gąbczasty Skórka thanki mickiszowe ↳ Najstarsza tkanka o wielu funkcjach Jest wypelniaczem" organów roślinnych Petni wiele funkcji • W wyniku odróżnicowania jej komórek powstają merystemy wtórne Posiada żywe, cienkościenne komórki o dużych wakuolach ASYMILACYJNY (chlovenchyma) wieloramienny •buduje igry roślin nagonasiennych (sosny) ← wiązka przewodząca gabczasty palisadowy michisz ROŚLINA PODWODNA MIEKISZ SPICHRZOWY magazynuje skrobie lub np. wodę u sukulentów przestwory międzykomórkowe POWIETRZNY (aevenchyma) u bagiennych I podwodnych thanki wzmacniające ↳ umożliwiają funkcjonowanie roślin w warunkach o malej gęstości porywistych wichrów. • powietrza Chroni przed złamaniem; zgnieceniem; lub rozerwaniem ŻYWA KOELENCHYMA IZWARCICA •ma Komórki o zgrubieniach celulozowo- pektynowych; • Komórki mają chloroplasty Komórki Katowe Komórki pratowe Komórki są silnie uwodnione sa odporne na rozerwanie. Nadają elastyczności organom. tkanka naczyniowa (drewno; ksylem) przewodzi H₂OT EYKO 2) Kryterium ze względu na ułożenie drewna względem tyka TKANKO NIEJEDNORODNE ZBUDOWANE Z RÓŻNYCH TYPÓW KOMÓREK (elementów przewodzących; k. miękiszowych wrókien) thanki przewodzące nadrocentryczne Leptocentryczne KONCENTRYCZNE TWORZY WIĄZKI PRZEWODZĄCE Ł SKLERENCHYMA/TWARDZICA Komórki pozbawione protoplastu, Saany zdrewniale wysycone ligning. Dlatego roślina jest odporna na rozciąganie, ściskanie; zgniatanie. ģ D MARTWA włókna (stereidy) Codygi: len; konopia bambus tkanka Sitowa Kolateraine (tyko; floem) pnewodzi asymilaty t D Ł komórki kamienne (skleveidy) miękisz gruszy, Cupiny nasion 1) Kryterium podziału wiązek ze względu na obecność kambium - otwarte (jest kambium) - zamknięte (bez kambium) bikolateralne Połączenie kryterium 1) i 2) zamknięte są kolateralne; koncentryczne otwarte są - kolateraine; bikolateraine komórki budujące drewno i Tyko DREWNO naczynia (tracheje) • cewki (tracheidy) • miękisz drzewny wrókna drzewne tYKO rurki sitowe / kom. sitowe • kom. przyrurkоше miękisz Гукошу · włókna Tykowe ● u roślin: paprotników i nagonasiennych są tylko cewki i komórki sitowe u okrytonasiennych: naczynia, cewki, rurki sitowe, kom. przy rurkowe + miękisz + włókna naczynia - utworzone przez martwe człony rurek naczyniowych, które straciły jądro, protoplast mają zgrubiale ściany (voine typy) inkrustowane ligning. Mają małą średnicę. Brak ścian poprzecznych cewki starsze ewolucyjnie, kształt wrzecionowały; w ścianach jamki, ścianki zgrubiate. Towarzyszą naczyniom u okrytonasiennych Gdy drewno powstaje z prakambium to nazywa się - drewno pierwotne Gdy drewno powstaje ? kambium to nazywa się- drewno wtórne (krove ma stoje przyrostów rocznych) eurki sitowe - żywe, powstały przez połączenie członów rurek sitowych. Tracą jądro. Mają poprzeczne ściany, aw nich perforacja (pola sitowe) komórki sitowe- są u paprotników i nagonasiennych. Mają kształt wrzecionowaty z widocznymi polami sitowymi. komórki przyrurkowe- pomagają rurkom, odżywiają je. Maja jadro dlatego sterują metabolizmem czonu rurki sitowej. TKANKI TWÓRCZE ●●● Stożek wzrostu TKANKI OKRYWAJĄCE m komórki /epidermy epiderma TKANKI WZMACNIAJĄCE Kolenchyma pratowa TKANKI MIĘKISZOWE MISKISZ ZASADNICZY włoski epidermy D NA € 3 @ @ @ 3 (www Kolenchyma kątowa Es Ke ryzoderma MIEKISZ POWIETRZNY komórki miękiszu włośnik w ryzodermie kutikula sklerenchyma (komórki kamienne) Peryderma z gałązki czarnego bzu Lepiderma epiderma Korek fellogen felloderma włókna TKANKI PRZEWODZĄCE TKANKA SITOWA 60838 DE rurka sitowa perforacja włókno Komórka sitowa sklevenchymatyczne calon rurki sitowej czlon naczynia perforacja Komórki przyrurkowe zgrubienia obręczkowe y no on Spiralowe Siateczkowe 100000 2.00 000000 Tyko амонию! Kambium -drewno OO O O OO O

Biologia /

Tkanki roślinne

user profile picture

Julia Pietrzak

134 Followers

 thanks wilinge
komórka jajowa
Komórka plemnikowa
tkanki stale pierwotne
(budują korzenie Codyg!
1 liście-budowa pierwotha)
●
ZYGOTA
meryste

Otwórz

tkanki roślinne dokładne notatki

Podobne notatki

Know Tkanki roślinne  thumbnail

12

Tkanki roślinne

Notatka z tkanek roślinnych

Know tkanki i organy roślinne  thumbnail

20

tkanki i organy roślinne

najważniejsze informacje, co to jest, budowa, funkcje

Know organy wegetatywne- korzeń, łodyga, liść  thumbnail

4

organy wegetatywne- korzeń, łodyga, liść

korzeń,pęd,liście,

Know Korzeń- Budowa i funkcje  thumbnail

9

Korzeń- Budowa i funkcje

Budowa i funkcje korzenia,modyfikacje, przekrój poprzeczny , budowa wtórna i pierwotna matura poziom rozszerzony

Know Pęd. Budowa i funkcje łodygi thumbnail

15

Pęd. Budowa i funkcje łodygi

Notatka z łodygi

Know Tkanki roślinne thumbnail

363

Tkanki roślinne

Notatka na podstawie podręcznika z nowej ery, repetytoriow oraz kursu z biologii.

thanks wilinge komórka jajowa Komórka plemnikowa tkanki stale pierwotne (budują korzenie Codyg! 1 liście-budowa pierwotha) ● ZYGOTA merystemy wtórne tkanki stale wtórne Imerystemy pierwotne: • stożki wzrostu korzenia i pędu. Imerystem wstawowy / interkalarny Tylko pierwotne drewno pierwotne prakambium ODRÓŻNICOWANIE KOMÓRKI TKANKI MIEKISZOWEJ ZARODEK ↓ merystemy zarodkowe merystemy Pierwotne ● ● Imerystem (tk. twórcza)- posiada drobne komórki o cienkościennych ścianach; centralnie położone jądro; Liczne drobne wakuole merystemy (ze względu na charakter) PIERWOTNE WIERZCHOŁKOWE • Kambium (miazga) merystemy (ze względu na lokalizacje) →skórki wzrostu korzenia i pędu (wzrost na długość) merystem wtórny: Tyko wtórne drewno wtórne Korek WTORNE BOCZNE kambium; fellogen (wzrost na grubość) } peryderma Kallus (tkanka przyranna) fellogenfelloderma (miazga korkotwórcza) okolnica (perycykl)- wytwarza korzenie boczne merystem archesporialny (ZARODNIKOTWÓRCZY) L może być pierwotny lub wtórny [ALE ZAWSZE JEGO KOMÓRKI DZIELĄ SIĘ MEJOTYCZNIE] TWÓRCZE • pierwotne wtórne ● thanki • jednorodne (okrywające; wzmacniające; miękiszowe) • niejednorodne (przewodzące) + wytwory wydzielnicze STAŁE EPIDERMA- Skórka pokrywająca łodygi i liście ↳ z reguły jest jednowarstwowa. Wielowarstwowa jest u sklerofitów. Ma komórki żywe, ściśle ułożone. Na zewnątrz pokryta kutikulą, która ogranicza parowanie wody z powierzchni. Brak kutikuli jest u roślin cieniolubnych i podwodnych. O - Kutyna powoduje odkrustrację ścian komórkowych, to ona tworzy kutikulę. Kutyna to hydrofobowa substancja o charakterze lipidowym. chroni roślinę dodatkowo przed wnikaniem drobnoustrojów oraz urazamı mechanicznymi. Czasami epiderma pokryta jest warstwą wosków; odbijają one światło sloneczne; zabezpieczając roślinę przed przegrzaniem. 0: - Komórki epidermy nie mają chloroplastów z wyjątkiem roślin cieniolubnych I podwodnych. - Aparaty szparkowe mają chloroplasty TYPY APARATÓW: Amarylis u dwuliściennych thanki okrywające PIERWOTNE (Skórka) Istnienie kutikuli ma pewne wady, ponieważ jako warstwa nieprzepuszczalna nie tylko dla wody, ale i dla CO₂ 0₂. Mogłaby doprowadzić do śmierci komórki. Dlatego epiderma musi mieć narządy wentylacyjne" czyli aparaty szparkowe 11 epiderma vyzoderma 0 Mnium u wątrobowców WTÓRNE Graminae u jednoliściennych - korek aparaty szparkowe- w większości...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

roślin są w dolnej skórce. ↳ U roślin; których liście pływają na powierzchni wody- w skórce górnej. u roślin podwodnych brak aparatów szparkowych. u sklerofitów aparaty siparkowe są głęboko osadzone w skórce. u roślin klimatów tropikalnych o dużej wilgotności aparaty szparkowe są wynicowane" na zewnątrz • WŁOSKI ŻYWE- zwiększają powierzchnię parowania • WŁOSKI MARTWE - ograniczają parowanie wody; mogą pernić funkcję ochronną lub, podporową. Geste martwe włoski tworzą kutner, który chroni roślinę przed promieniami świetlnymi I nadmiernym parowaniem. • MECHANICZNĄ OCHRONĘ przed roślinożercami; spełniają kolce- sztywne ostre wytwory skórki leżącego pod nią miękiszu 1 • Włoski CZEPNE I WŁOSKI PARZĄCE zwykle są żywe (wloski czepne - chmiel; włoski parzące - pokrzywy; gruczołowe - mięta) ryzoderma - jednowarstwowa skórka korzenia ↳ Komórki żywe ściśle ułożone w jedną warstwę. Bez kutikuli, bez chloroplastów. wielowarstwowa, ryzoderma tworzy welamen u epifitów, np. storczyków Wytworem ryzodermy są jednokomórkowe włośniki, które zwiększają powierzchnię korzenia, dzięki czemu korzeń pobiera więcej wody i soli mineralnych z gleby. hverek - wtórna tkanka okrywająca; zdrewniała część roślin. ↳KOREK + FELLOGEN + FELLODERMA = tworzy perydermę czyli korkowicę. Komórki korka są martwe, a ściany adkrustowane suberyną. Swoiste przerwy to przedtchlinki stale otwarte. Kovek utworzony jest z wielu warstw martwych komórek. Główną funkcją jest ochrona przed utratą wody; wachaniamı temperatury i uszkodzeniami mechanicznymi, LISC ROŚLINY OKRYTONASIENNEJ 7-8 aparat szparkowy aparaty Szparkowe ● kutykula ZASADNICZY (parenchyma) skórka miękisz palisadowy miękisz gąbczasty Skórka thanki mickiszowe ↳ Najstarsza tkanka o wielu funkcjach Jest wypelniaczem" organów roślinnych Petni wiele funkcji • W wyniku odróżnicowania jej komórek powstają merystemy wtórne Posiada żywe, cienkościenne komórki o dużych wakuolach ASYMILACYJNY (chlovenchyma) wieloramienny •buduje igry roślin nagonasiennych (sosny) ← wiązka przewodząca gabczasty palisadowy michisz ROŚLINA PODWODNA MIEKISZ SPICHRZOWY magazynuje skrobie lub np. wodę u sukulentów przestwory międzykomórkowe POWIETRZNY (aevenchyma) u bagiennych I podwodnych thanki wzmacniające ↳ umożliwiają funkcjonowanie roślin w warunkach o malej gęstości porywistych wichrów. • powietrza Chroni przed złamaniem; zgnieceniem; lub rozerwaniem ŻYWA KOELENCHYMA IZWARCICA •ma Komórki o zgrubieniach celulozowo- pektynowych; • Komórki mają chloroplasty Komórki Katowe Komórki pratowe Komórki są silnie uwodnione sa odporne na rozerwanie. Nadają elastyczności organom. tkanka naczyniowa (drewno; ksylem) przewodzi H₂OT EYKO 2) Kryterium ze względu na ułożenie drewna względem tyka TKANKO NIEJEDNORODNE ZBUDOWANE Z RÓŻNYCH TYPÓW KOMÓREK (elementów przewodzących; k. miękiszowych wrókien) thanki przewodzące nadrocentryczne Leptocentryczne KONCENTRYCZNE TWORZY WIĄZKI PRZEWODZĄCE Ł SKLERENCHYMA/TWARDZICA Komórki pozbawione protoplastu, Saany zdrewniale wysycone ligning. Dlatego roślina jest odporna na rozciąganie, ściskanie; zgniatanie. ģ D MARTWA włókna (stereidy) Codygi: len; konopia bambus tkanka Sitowa Kolateraine (tyko; floem) pnewodzi asymilaty t D Ł komórki kamienne (skleveidy) miękisz gruszy, Cupiny nasion 1) Kryterium podziału wiązek ze względu na obecność kambium - otwarte (jest kambium) - zamknięte (bez kambium) bikolateralne Połączenie kryterium 1) i 2) zamknięte są kolateralne; koncentryczne otwarte są - kolateraine; bikolateraine komórki budujące drewno i Tyko DREWNO naczynia (tracheje) • cewki (tracheidy) • miękisz drzewny wrókna drzewne tYKO rurki sitowe / kom. sitowe • kom. przyrurkоше miękisz Гукошу · włókna Tykowe ● u roślin: paprotników i nagonasiennych są tylko cewki i komórki sitowe u okrytonasiennych: naczynia, cewki, rurki sitowe, kom. przy rurkowe + miękisz + włókna naczynia - utworzone przez martwe człony rurek naczyniowych, które straciły jądro, protoplast mają zgrubiale ściany (voine typy) inkrustowane ligning. Mają małą średnicę. Brak ścian poprzecznych cewki starsze ewolucyjnie, kształt wrzecionowały; w ścianach jamki, ścianki zgrubiate. Towarzyszą naczyniom u okrytonasiennych Gdy drewno powstaje z prakambium to nazywa się - drewno pierwotne Gdy drewno powstaje ? kambium to nazywa się- drewno wtórne (krove ma stoje przyrostów rocznych) eurki sitowe - żywe, powstały przez połączenie członów rurek sitowych. Tracą jądro. Mają poprzeczne ściany, aw nich perforacja (pola sitowe) komórki sitowe- są u paprotników i nagonasiennych. Mają kształt wrzecionowaty z widocznymi polami sitowymi. komórki przyrurkowe- pomagają rurkom, odżywiają je. Maja jadro dlatego sterują metabolizmem czonu rurki sitowej. TKANKI TWÓRCZE ●●● Stożek wzrostu TKANKI OKRYWAJĄCE m komórki /epidermy epiderma TKANKI WZMACNIAJĄCE Kolenchyma pratowa TKANKI MIĘKISZOWE MISKISZ ZASADNICZY włoski epidermy D NA € 3 @ @ @ 3 (www Kolenchyma kątowa Es Ke ryzoderma MIEKISZ POWIETRZNY komórki miękiszu włośnik w ryzodermie kutikula sklerenchyma (komórki kamienne) Peryderma z gałązki czarnego bzu Lepiderma epiderma Korek fellogen felloderma włókna TKANKI PRZEWODZĄCE TKANKA SITOWA 60838 DE rurka sitowa perforacja włókno Komórka sitowa sklevenchymatyczne calon rurki sitowej czlon naczynia perforacja Komórki przyrurkowe zgrubienia obręczkowe y no on Spiralowe Siateczkowe 100000 2.00 000000 Tyko амонию! Kambium -drewno OO O O OO O