Biologia /

Układ krążenia człowieka

Układ krążenia człowieka

 Układ krążenia slitada się 2:
。 ultładu krwionośnego
。 untadu limfatycznego
о
funkije układu krążenia to :
transport ( then, składniki odży

Układ krążenia człowieka

user profile picture

Asia Malinowska

0 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

notka z lekcji

 

1/2

Notatka

Układ krążenia slitada się 2: 。 ultładu krwionośnego 。 untadu limfatycznego о funkije układu krążenia to : transport ( then, składniki odżywize, hormony, produlity premiany matori). immu, (funlicja immunologicana) utsymanie homeostasy (stan równowagi środowiska wewnęt knego wynikający ze zdolności organismu do utzymania parametrów ustrojowych stałym poziomie). na utrymanie stałej temperatury, PH, stabilnego O Układ krazenia 0 obrona organizmu (funki ja O 0 ciśnienia osmoty arego komorek! O Untad Jest układem zamkniętym się do jam ciała. krew krąży H krwionośny Wład Ulutad krwionośny O o seria nawzyń krwionośnych (tętnice, zyły, nawzynia włosowate). Serce ♡ Połozone jest w śródpiersiu. Otasone jest osierdziem, utóre składa się 2 2 wars tur Tacano tkankowej. Warstwa zewnętona twory ) utóra błony luźny worek osierdziowy a wewnętona przylega bezpośrednio do mięśnia. Pomięday warstwami znajduje się jama osierdzia wypełniona jest płynem obniżającym tarcie. Ściany trójwarstwową : seria O со oznacza, że krew nigdy nie wylewa w samkniętym systemie nawyń krwionośnych. składa się 2 º 。 nasierdzie śródsierdzie wsierdzie - błona wyścielająca od wewnątr ) mają budowę prylega do serca i jest wewn. warstwą osierdzia. zbudowane ze specyficznej tkanki mięśniowej poprecenie prązuowanej. jamy nomor i predsiontww. O Aorta Żyła główna górna żyty płucne Przegroda międzyprzedsionkowa Prawy przedsionek Zastawka trójdzielna Żyła główna dolna Tętnica plucna Zastawka pnia płucnego krew utlenowana krew odtleniona żyty plucne -Lewy przedsionek -Zastawka dwudzielna -Zastawka aortalna Lewa komora Przegroda międzykomorowa Mięśnie brodawkowate Struny ścięgniste Prawa komora Serce jest namądem wymagającym wągłego zaopatzenia w then i substanje odżywise. Ye rolę spełnia : untad nawyń nawyn wieńcowych. Praia seria Serce pełni funluję pompy tłowącej knew w organizmie. Prava serca polega na wylionywaniu rytmicanych ruchów. Okres od początku jednego sliran do powąthu następnego nazywany jest cyllem pracy serca i trwa około 0,80. Slitada się 2 3 jas: • shuures predsiontiow 。 stures homór i jednoczesne zamknięcie zastawek poudsiontwwo nomorowych. Zamunięte zostawki uniemożliwiają...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

cofnięcie mię krwi do predsionka i krew sastaje wtłoczona do tętnic spowynek - pay jednoczesnym zamknięciu rastawek półksiężycowatych ściany komór predsionków są rozluźnione i knew 2 paedrioneve i komór zył napływa do Tępo pracy serca жином to 70-75 uderzeń na minutę. Podizas jednego мотому кної w obrębie serca. W sercu. Momory serea wtłaczają do tętric ciało 70 mililitrów krwi i jest to abjętość wy zutowa serca. Suures mięśnia sercowego wywoływany jest pres impuls powstający snajdują się odpo- wiednio zmodyfilowane komórlie mięśniowe mające zdolność wywoływania impulsu. Tworą one united prewodaący nasywany rozrusznikiem. Zdolność do samodzielnego wykonania nazywana jest automatyamem pracy serea skurczu serea. Automatyam serea polega na zdolności komórek линам mięśniowych do camo pobudzenia się i wywoływania sturen bez udziału ultadu nerwowego. Mięsień sercowy pranje weding zasady wszystko albo nic. ton. albo nic. ton. kazdy suurca jest slur sem cathowitym. ол Nauzynia krwionośne - ściany zył i tętnic mają budowę trojwarstwową & śródbłonek O Mtóry wyściela nowaynia od wewnąta • warstwa mięśniowd - mięśnie gładnie, zawierają włólina • błona zewnętrzna otawa noczynia od zewnąta Tętnice - to naczynia krwionośne Utóre prowadzą krew od serca do tkanek. Panuje w nich wysokie ciśnienie. Ich siiany muszą być mane i ell elastyczne. to na zyły naczynia krwionośne utóre prowadaq krew od thanek do seria. krew płynie w nich wolno i pod niewielkim ciśnieniem, dlatego ściany zył są cieńsze. Wewnąts sq zastawki, utóre zapobiegają cojaniu się krwi. - nawzynia włosowate tętnice i O drobne ich ścian. Ich zyły ściany warstwy komórek śródbłonka. Narsynia włosowate wnikają W głąb thanek, a press ich cienkie ścianki sacehodai wyshiana sub. międay homórkami ciała a krivią. ·> Krazenie krwi w organizmie krew u człowieka krąży w 2 hrwiobiegach : и Dużym nouzynia krwionośne, Mtóre łąuą są zbudowane tyllio 2 1 zabranie nym promiany materi. Droga następująco: zadaniem tego abiegu jest dostarczenie nowądom tlenu i substany i odżywrzych, węgla dwutlenku i innych w krwi w tym obiegu wygląda lewa homora дена naczynia włosowate -> pracoy predsionek serca. aorta гучні tętnica -> eyły - syły główne -> а -> tętnicali W dużym krivicabiegu krew płynąca tętnicami jest jasna. книг utlenowana jest krwią tętniczą. A knew odtlonowa krivią żylną. W duzym krivicobiegu krew zylna. 0 0 MAŁY ( obieg płucny) prawa komora sería -> włosowate płuc O w tętnicach jest knew tętnicza, a w zyłach jest 。 tętno (70-75 norma) 0 ciśnienie krwi -> 0 tetnica решпа zyłki i drabne zyły płune zyłach krew W małym obiegu w tętnicach znajduje się krew zylna tętnicza. Krew dochodząca do płuc jest uboga w then i rawiera duzo dwutlenku węgla, a wracająca 2 płuc zawiera duzo tlenu, a mato divutlenku węgla. Badania diagnostyczne uliładu krążenia. 0 -> -> tętnice i tętnicali płucne → nouzynia -> -> zyły płune - lewy przedsionek serca. 1 a ton seria (badanie pay pomoy stetoskopu) EKG (elektrokardiogram) - wyurywa impulsy utóre rozchodzą się w postai prądów elelitry canych seven w echo seria w Choroby układu krążenia Miazdzyca - choroba tętnic utóra polega na odliładaniu się w ich stonie wewnętanej cholesterolu i soli wapnia. Stopniowo zwęza się światło chorych nawzyń krwionośnych i ogranicza ilość płynącej krwi. Może dojść do sausopowania tętnicy i powstania martwicy. - Rozwojowi miażdzycy spayja : 。 Nadciśnienie tętnicne - jezeli mamy podwyzszone ciśnienie (160/95) powodowai to moze: - nieprouvidłowa dieta fajki stres mało ruchu ała dieta jajui stres nadwaga culezyla Suład i krwi Junuje knew jest rodzajem thanki łącnej płynnej, utórej istotę międzykomórkową stanowi asowe. Wszystkie nomórli krivi mają wspólne pochodzenie, powstają w czerwonym spilu Mostrym, czas zyla większości krwinell nie jest długi i dlatego ich ilość musi byi stale uzupełniana. Proces powstawania i dojzewania komóreli urevi nazywamy Hemopoczą 0 funtije огоска о transport sub odżywczych, hormonów, mocnika, dw. węgla • ut symuje state ciśnienie osmoty une кутије • biene udział w realljach odpornościowych uzestniczy w procesie kreprięcia krivi" 0 O 0 knew składa się 2 : Oroche - jest przezroczystą cicizą o leleto zółtawym zabarwieniu sutad : woda (92%) białka (7%) Choroby krivi Hemofilia to brde krzepnięcia krivi 。 Anemia to niedokrwistość - za mało erytrocytów • Anemia sierpowata to choroba dziedziczna Białaska to choroba nowotworowa szpiku kostnego 0 0 0 O inne związlei org. (11%) i nie org. limba leukocytów (WBC) norma od 6-8 typ ale poderas infeluji wzrasta powyżej 10 • licaba płytele krwi (PLT) od 200-400 400 tyś opad krwinek (OB) ESR tej świadwy a procesie zapalnym, Specjalistyczne badania urwi stosuje się pay cukrzycy, miazdayıy chorej wątroby. Badania labolatoryjne krivi Morfologia - Mematokryt (stosunele obj. krevinele do obj. krevi du. 40%) lickba erytrocytów (RPC od 4-5,5 min) wzrost mm /h norma de 10, wartości

Biologia /

Układ krążenia człowieka

user profile picture

Asia Malinowska

0 Followers

 Układ krążenia slitada się 2:
。 ultładu krwionośnego
。 untadu limfatycznego
о
funkije układu krążenia to :
transport ( then, składniki odży

Otwórz

notka z lekcji

Podobne notatki
Know Układ krwionośny  thumbnail

2

67

Układ krwionośny

-rola obiegu,budowa serca,położenie serca,dbanie o układ krwionośny, rodzaje krwotoków,układ limfatyczny,schemat krążenia limfy,porównanie dwóch układów, funkcje krwi, rodzaje naczyń krwionośnych

Know Budowa żył i tętnic - biologia  thumbnail

29

484

Budowa żył i tętnic - biologia

notatka zawiera: budowę żył i tętnic budowa i funkcje zastawki co to naczynia włosowate wygląd i opis krwiobiegu

Know Układ Krążenia  thumbnail

2

32

Układ Krążenia

notatka

Know Układ krążenia thumbnail

118

1376

Układ krążenia

Zakres podstawowy Zawiera tematy z podręcznika nowej ery: - skład i funkcje krwi - budowa i funkcje układu krwionośnego - układ limfatyczny - choroby układu krążenia Zawiera zdjęcia z internetu

Know Budowa I działanie Serca thumbnail

6

147

Budowa I działanie Serca

Notatka zawiera krótki schemat budowy serca, fazy pracy serca oraz wyjaśnienia pojęć (ciśnienie krwi, tętno, EKG)

Know budowa i funkcje układu krwionośnego thumbnail

60

790

budowa i funkcje układu krwionośnego

mam nadzieje, ze sie podoba😍😍😍

Układ krążenia slitada się 2: 。 ultładu krwionośnego 。 untadu limfatycznego о funkije układu krążenia to : transport ( then, składniki odżywize, hormony, produlity premiany matori). immu, (funlicja immunologicana) utsymanie homeostasy (stan równowagi środowiska wewnęt knego wynikający ze zdolności organismu do utzymania parametrów ustrojowych stałym poziomie). na utrymanie stałej temperatury, PH, stabilnego O Układ krazenia 0 obrona organizmu (funki ja O 0 ciśnienia osmoty arego komorek! O Untad Jest układem zamkniętym się do jam ciała. krew krąży H krwionośny Wład Ulutad krwionośny O o seria nawzyń krwionośnych (tętnice, zyły, nawzynia włosowate). Serce ♡ Połozone jest w śródpiersiu. Otasone jest osierdziem, utóre składa się 2 2 wars tur Tacano tkankowej. Warstwa zewnętona twory ) utóra błony luźny worek osierdziowy a wewnętona przylega bezpośrednio do mięśnia. Pomięday warstwami znajduje się jama osierdzia wypełniona jest płynem obniżającym tarcie. Ściany trójwarstwową : seria O со oznacza, że krew nigdy nie wylewa w samkniętym systemie nawyń krwionośnych. składa się 2 º 。 nasierdzie śródsierdzie wsierdzie - błona wyścielająca od wewnątr ) mają budowę prylega do serca i jest wewn. warstwą osierdzia. zbudowane ze specyficznej tkanki mięśniowej poprecenie prązuowanej. jamy nomor i predsiontww. O Aorta Żyła główna górna żyty płucne Przegroda międzyprzedsionkowa Prawy przedsionek Zastawka trójdzielna Żyła główna dolna Tętnica plucna Zastawka pnia płucnego krew utlenowana krew odtleniona żyty plucne -Lewy przedsionek -Zastawka dwudzielna -Zastawka aortalna Lewa komora Przegroda międzykomorowa Mięśnie brodawkowate Struny ścięgniste Prawa komora Serce jest namądem wymagającym wągłego zaopatzenia w then i substanje odżywise. Ye rolę spełnia : untad nawyń nawyn wieńcowych. Praia seria Serce pełni funluję pompy tłowącej knew w organizmie. Prava serca polega na wylionywaniu rytmicanych ruchów. Okres od początku jednego sliran do powąthu następnego nazywany jest cyllem pracy serca i trwa około 0,80. Slitada się 2 3 jas: • shuures predsiontiow 。 stures homór i jednoczesne zamknięcie zastawek poudsiontwwo nomorowych. Zamunięte zostawki uniemożliwiają...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

cofnięcie mię krwi do predsionka i krew sastaje wtłoczona do tętnic spowynek - pay jednoczesnym zamknięciu rastawek półksiężycowatych ściany komór predsionków są rozluźnione i knew 2 paedrioneve i komór zył napływa do Tępo pracy serca жином to 70-75 uderzeń na minutę. Podizas jednego мотому кної w obrębie serca. W sercu. Momory serea wtłaczają do tętric ciało 70 mililitrów krwi i jest to abjętość wy zutowa serca. Suures mięśnia sercowego wywoływany jest pres impuls powstający snajdują się odpo- wiednio zmodyfilowane komórlie mięśniowe mające zdolność wywoływania impulsu. Tworą one united prewodaący nasywany rozrusznikiem. Zdolność do samodzielnego wykonania nazywana jest automatyamem pracy serea skurczu serea. Automatyam serea polega na zdolności komórek линам mięśniowych do camo pobudzenia się i wywoływania sturen bez udziału ultadu nerwowego. Mięsień sercowy pranje weding zasady wszystko albo nic. ton. albo nic. ton. kazdy suurca jest slur sem cathowitym. ол Nauzynia krwionośne - ściany zył i tętnic mają budowę trojwarstwową & śródbłonek O Mtóry wyściela nowaynia od wewnąta • warstwa mięśniowd - mięśnie gładnie, zawierają włólina • błona zewnętrzna otawa noczynia od zewnąta Tętnice - to naczynia krwionośne Utóre prowadzą krew od serca do tkanek. Panuje w nich wysokie ciśnienie. Ich siiany muszą być mane i ell elastyczne. to na zyły naczynia krwionośne utóre prowadaq krew od thanek do seria. krew płynie w nich wolno i pod niewielkim ciśnieniem, dlatego ściany zył są cieńsze. Wewnąts sq zastawki, utóre zapobiegają cojaniu się krwi. - nawzynia włosowate tętnice i O drobne ich ścian. Ich zyły ściany warstwy komórek śródbłonka. Narsynia włosowate wnikają W głąb thanek, a press ich cienkie ścianki sacehodai wyshiana sub. międay homórkami ciała a krivią. ·> Krazenie krwi w organizmie krew u człowieka krąży w 2 hrwiobiegach : и Dużym nouzynia krwionośne, Mtóre łąuą są zbudowane tyllio 2 1 zabranie nym promiany materi. Droga następująco: zadaniem tego abiegu jest dostarczenie nowądom tlenu i substany i odżywrzych, węgla dwutlenku i innych w krwi w tym obiegu wygląda lewa homora дена naczynia włosowate -> pracoy predsionek serca. aorta гучні tętnica -> eyły - syły główne -> а -> tętnicali W dużym krivicabiegu krew płynąca tętnicami jest jasna. книг utlenowana jest krwią tętniczą. A knew odtlonowa krivią żylną. W duzym krivicobiegu krew zylna. 0 0 MAŁY ( obieg płucny) prawa komora sería -> włosowate płuc O w tętnicach jest knew tętnicza, a w zyłach jest 。 tętno (70-75 norma) 0 ciśnienie krwi -> 0 tetnica решпа zyłki i drabne zyły płune zyłach krew W małym obiegu w tętnicach znajduje się krew zylna tętnicza. Krew dochodząca do płuc jest uboga w then i rawiera duzo dwutlenku węgla, a wracająca 2 płuc zawiera duzo tlenu, a mato divutlenku węgla. Badania diagnostyczne uliładu krążenia. 0 -> -> tętnice i tętnicali płucne → nouzynia -> -> zyły płune - lewy przedsionek serca. 1 a ton seria (badanie pay pomoy stetoskopu) EKG (elektrokardiogram) - wyurywa impulsy utóre rozchodzą się w postai prądów elelitry canych seven w echo seria w Choroby układu krążenia Miazdzyca - choroba tętnic utóra polega na odliładaniu się w ich stonie wewnętanej cholesterolu i soli wapnia. Stopniowo zwęza się światło chorych nawzyń krwionośnych i ogranicza ilość płynącej krwi. Może dojść do sausopowania tętnicy i powstania martwicy. - Rozwojowi miażdzycy spayja : 。 Nadciśnienie tętnicne - jezeli mamy podwyzszone ciśnienie (160/95) powodowai to moze: - nieprouvidłowa dieta fajki stres mało ruchu ała dieta jajui stres nadwaga culezyla Suład i krwi Junuje knew jest rodzajem thanki łącnej płynnej, utórej istotę międzykomórkową stanowi asowe. Wszystkie nomórli krivi mają wspólne pochodzenie, powstają w czerwonym spilu Mostrym, czas zyla większości krwinell nie jest długi i dlatego ich ilość musi byi stale uzupełniana. Proces powstawania i dojzewania komóreli urevi nazywamy Hemopoczą 0 funtije огоска о transport sub odżywczych, hormonów, mocnika, dw. węgla • ut symuje state ciśnienie osmoty une кутије • biene udział w realljach odpornościowych uzestniczy w procesie kreprięcia krivi" 0 O 0 knew składa się 2 : Oroche - jest przezroczystą cicizą o leleto zółtawym zabarwieniu sutad : woda (92%) białka (7%) Choroby krivi Hemofilia to brde krzepnięcia krivi 。 Anemia to niedokrwistość - za mało erytrocytów • Anemia sierpowata to choroba dziedziczna Białaska to choroba nowotworowa szpiku kostnego 0 0 0 O inne związlei org. (11%) i nie org. limba leukocytów (WBC) norma od 6-8 typ ale poderas infeluji wzrasta powyżej 10 • licaba płytele krwi (PLT) od 200-400 400 tyś opad krwinek (OB) ESR tej świadwy a procesie zapalnym, Specjalistyczne badania urwi stosuje się pay cukrzycy, miazdayıy chorej wątroby. Badania labolatoryjne krivi Morfologia - Mematokryt (stosunele obj. krevinele do obj. krevi du. 40%) lickba erytrocytów (RPC od 4-5,5 min) wzrost mm /h norma de 10, wartości