Biologia /

Układ ruchu (kostny + mięśniowy) -> dla 7 klasy SP/ 2lo podstawa

Układ ruchu (kostny + mięśniowy) -> dla 7 klasy SP/ 2lo podstawa

 Układ ruchu
Zagadnienia:
1) Budowa szkieletu człowieka
2) Kształty kości
3) Budowa kości
4)
Właściwości i funkcje szkieletu
5) Typy połącze

Układ ruchu (kostny + mięśniowy) -> dla 7 klasy SP/ 2lo podstawa

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

pełne opracowanie ;D

 

2/3

Streszczenie

Układ ruchu Zagadnienia: 1) Budowa szkieletu człowieka 2) Kształty kości 3) Budowa kości 4) Właściwości i funkcje szkieletu 5) Typy połączeń kości Typy stawów 6) 7) Budowa stawów 8) Szkielet osiowy 9) Czaszka 10) Kręgosłup 11) Klatka piersiowa 12) Kończyny 13) Budowa mięśni szkieletowych 14) Mechanizm skurczu mięśnia 15) Współpraca mięśni 16) Źródła energii dla mięśni Ciało człowieka zawiera wystarczająco dużo kości by zbudować kompletny ludzki szkielet Rozdział 3. Układ ruchu 3.1. Ogólna budowa i funkcje szkieletu 3.2. Rodzaje połączeń kości 3.3. Szkielet osiowy i szkielet kończyn 3.4. Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych 3.5. Higiena i choroby układu ruchu Podsumowanie Sprawdź, czy już umiesz! 6 50 58 58 68 70 72 Sok pomarańczowy jest lepszy Lepszy od jablkowego 46 53 63 73 tak mamo jestem u kolegi jestem u kolegi nie krzycz przepraszam ze nie powiedziałem 1. Budowa szkieletu człowieka czaszka mózgoczaszka obręcz barkowa łopatka obojczyk szkielet osiowy kręgosłup kręgi szyjne piersiowe lędźwiowe kość krzyżowa kość ogonowa szkielet kończyny górnej klatka piersiowa żebra mostek kręgi piersiowe kości kończyny górnej wolnej kość ramieniowa kości przedramienia kość łokciowa kość promieniowa kości ręki kości nadgarstka kości śródręcza kości palców obręcz miedniczna kość miedniczna szkielet kończyny dolnej Źródło: Anita Mowczan licencia: CC BY 30 2. Kształty kości Kości Długie (udowa) Płaskie kości nogi kości stopy kości stępu kości śródstopia kości palców kość udowa kości podudzia piszczel strzałka Krótkie Różnokształtne (stepu) (kręgi) 3. Budowa kości Tkanka kostna gąbczasta Płytka nasadowa Okostna Tkanka kostna zbita Jama szpikowa Tkanka kostna gąbczasta Tkanka kostna zbita Chrząstka stawowa Naczynia krwionośne Śródkostna Szpik kostny żółty Tkanka kostna zbita Okostna Naczynia krwionośne 1.Okostna - znajduje się na powierzchni kości, włóknista błona ochraniająca kość, odżywia kość, jest unerwiona i unaczyniona. 2. Pod okostną tkanka kostna zbita, twarda. Buduje trzony kości długich. Tkanka kostna gąbczasta o ażurowej budowie, występuje w nasadach kości (długich). 4. Kości są ze sobą połączone przez tkankę chrzęstną, chroni ona przed urazami i umożliwia wydłużanie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się kości. 5. Wewnątrz kości jama szpikowa z szpikiem kostnym. U dzieci występuje szpik kostny czerwony gdzie powstają komórki krwi, potem przekształca się w żółty (tkanka tłuszczowa). 4. Funkcje szkieletu ochronna dla narządów 20 1112 1757 1,54 rusztowanie ciała przyczep dla mięśni rola krwiotwórcza kształt i wzrost organizmu magazynowanie soli mineralnych || 40,08 Ca S [Ar]4s² Wapń 5. Rodzaje połączeń kości Więzozrosty połączenie za pomocą tkanki włóknistej, np. szwy - cienkie i mocne pasma tkanki twardość kości 15 30,97376 +III, IV, V 317,3(b) P 553(b) 1,82(b) S [Ne]3s²3p³ Fosfor Bigo elastyczność PREMIUM COLLAGEN 5000 Powdered marine colagen vitamin C Kościozrosty - połączenie ścisłe, poprzez tkankę kostną, nieruchome występują w kości krzyżowej Chrząstkozrosty - połączenie półścisłe, między dwoma zakończeniami kostnymi znajdują się krążki chrzęstne lub chrzęstno- włókniste. Połączenia ruchome: STAWY 100% FISH COLLAGEN 6. Typy stawów 1. Kulisty kość miedniczna kość udowa STAW 2. Eliptyczny Staw kulisty - umożliwia ruchy we wszystkich płaszczyznach, np. wymachy ramion i nóg. Ten rodzaj stawu znajduje się m.in. między kością miedniczną a kością udową. 3.Siodełkowy kość ramienna kość lokciowa 4.Zawiasowy 5.Obrotoa Staw zawiasowy - umożliwia zginanie i prostowanie koń- czyn oraz palców. Występuje np. między kością ramienną a kością łokciową oraz pomię- dzy paliczkami kości palców. kręg szczytowy Staw siodełkowy - umożliwia sze roki zakres ruchów podobnych do ruchów stawu kulistego. Taki staw znajduje się np. u nasady kciuka. Staw obrotowy - umożliwia ruchy obro- towe, np. głowy. Taki staw znajduje się między pierwszym a drugim kręgiem kręgosłupa. kręg obrotowy kość nadgarstka 7. Budowa stawu Torebka stawowa stabilizuje staw i zapobiega przemieszczaniu się kości w jego obrębie. Więzadło - stabilizuje kość w stawie. Powierzchnie stawowe - chronią kości przed uszkodzeniami podczas wykonywania ruchu. Są one pokryte chrząstką stawową, a między nimi występuje jama stawowa w której znajduje się maź stawowa zmniejszająca tarcie. Torebka stawowa - stabilizuje staw, zapobiega przemieszczaniu się kości w jego obrębie. Więzadło - stabilizuje kość w stawie. Powierzchnie stawowe - chronią kości przed uszkodzeniem podczas ruchu. 8. Szkielet osiowy - czaska+ kręgosłup + klatka piersiowa, chronią narz. wew. 9. Czaszka Budowa czaszki kość czołowa kość ciemieniowa kość skroniowa kość klinowa kość nosowa kość jarzmowa kość potyliczna połączone szwami Funkcje: • Ochrona narządów wew. • Modulacja głosu (zatoki) • Nawilżanie i ogrzewanie powietrza (zatoki) • Rozdrabnianie pokarmu (szczęka, żuchwa) szczęka (kość szczękowa) żuchwa kości m in 2 pa- 10. Kręgosłup • 33-34 kręgi Pomiędzy nimi krążki międzykręgowe (chrząstki), amortyzujące wstrząsy, dają giętkość 5 odcinków FUNKCJE 1) podpora ciała 2) Przyczep mięśni, żeber, miednicy 3) 4) Ochrona rdzenia Utrzymuje czaszkę kręgowego, nerwów rdzeniowych • LORDOZA - wygięcie kręgosłupa do przodu w odcinku szyjnym i lędźwiowym szyjny • KIFOZA - do tyłu ciała, piersiowy i krzyżowy 7 kręgów piersiowy 12 kręgów ledźwiowy 5 kręgów krzyżowy 5 kręgów guziczny 3-5 kręgów kręgosłup szyjny piersiowy ledźwiowy krzyzowy guziczny Otwór kręgowy. Otwory kręgowe wszys kręgów tworzą kanał kręgowy, wewnątrz którego znajduje się rdzeń kręgowy 11. Klatka piersiowa • Odcinek piersiowy kręgosłupa + mostek + 12 par żeber • Żebra prawdziwe - łączą się z mostkiem za pomocą chrząstek ● • Żebra rzekome - łączą się z mostkiem za pomocą chrząstki 7go żebra • Żebra wolne - nie łączą FUNKCJE 1) ochrania serce i płuca 2) Przyczep mięśni 3) Zmienia kształt więc wdechy i wydechy Budowa klatki piersiowej Kręgi piersiowe - stanowią miejsce przyczepu żeber. Zebra prawdziwe (7 par) - łączą się z mostkiem bezpo- średnio za pomocą chrząstek. Zebra rzekome (3 pary) - łączą się z mostkiem za po- średnictwem chrząst- ki siódmego żebra. Zebra wolne (2 pary) -nie są połączone z mostkiem. 2 ** Mostek - należy do kości plaskich. Stanowi miejsce przyczepu żeber i ochrania serce. Chrząstki żebrowe łączą żebra z mostkiem. 55 12. Kończyny Funkcja: ruchy + utrzymanie ciężaru ciała (dolne) Obojczyk- Łopatka Kość ramienna Kość promieniowa Kość łokciowa Nadgarstek Śródręcze Paliczki PRONATIO (położenie nawrócone) 35 Kośc nadgarstka Kości śródręcza Kości palców dioni Kość udowa Rzepka Miedrica Kość piszczelowa Kość strzałkowa Kości stępu Kości śródstopia Kości palców stopy 13. Budowa mięśni Budowa mięśnia szkieletowego Mięsień szkieletowy składa się z brzuśca, czyli części, która ma zdolność kurczenia się, oraz ścięgien, czyli pasm tkanki łącznej przymocowujących mięsień do kości. Przyglądając się bliżej, zauważymy, że brzusiec jest zbudowany z pęczków włókien mięśniowych. Każde włókno mięśniowe składa się z tysięcy miofibryli, które z kolei są zbudowane z białkowych włókien - aktyny i miozyny. Niektóre mięśnie o skomplikowanej budowie (np. mięsień dwugłowy ramienia) mają brzusiec podzielony na kilka części, które nazywamy głowami. Miofilament gruby - włókno białkowe zbudowane z miozyny. Miofilament cienki- włókno białkowe zbudo- wane z aktyny, brzusiec pęczek włókien mięśniowych ścięgno Włókno mięśniowe - ma wiele jąder i rozbudowaną siateczkę śród- plazmatyczną, Siateczka śródplazmatyczna (sarkoplazmatyczna) - gromadzi jony wapnia niezbędne podczas skurczu. Miofibryla-podstawowy element włókien mięśniowych, zbudowany z regularnie ułożonych włókien miozy- ny i aktyny, Składa się z brzuśca (to, co się kurczy) i ścięgien (to, co łączy z kościami). Brzusiec jest zbudowany z włókien, które są zbudowane z miofibryli, które są zbudowane z aktyny i miozyny. Sarkomer to jednostka kurczliwa mięśnia. 14. Mechanizm skurczu mięśnia • Następuje pod wpływem impulsu nerwowego • Potrzebne jony wapnia (umożliwiają połączenie aktyny z miozyną) i ATP (energia) SCHEMAT • ATP przyłącza się do głów miozyny, która łączy się z aktyną. • Potem rozpada się, powstaje ADP + P (reszta fosforanowa). To powoduje zmianę położenia głów miozyny. • Kolejne zmiany położenia głów miozynowych powodują przesunięcia włókien aktynowych = skrócenie sarkomeru. • Podczas skurczu w sarkomerach włókna aktyny wsuwają się w miozyny. Przez to skracają się sarkomery, miofibryla też, więc włókna też = skurcz. 15. Współpraca mięśni Mięśnie kurczą się, przez co podciągają ich kości. To powoduje jednokierunkowy ruch kończyny. Mięśnie działają antagonistycznie -> jeden działa w jednym kierunku, drugi w drugim. Niektóre współpracują - wszystkie w jednym. ● 16. Źródła energii dla mięśni • ATP, • Fosfokreatyna - odtwarza ATP Fosfokreatyna + ADP -> kreatyna + ATP • Glukoza Mioglobina Glikogen • Tłuszcze

Biologia /

Układ ruchu (kostny + mięśniowy) -> dla 7 klasy SP/ 2lo podstawa

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

 Układ ruchu
Zagadnienia:
1) Budowa szkieletu człowieka
2) Kształty kości
3) Budowa kości
4)
Właściwości i funkcje szkieletu
5) Typy połącze

Otwórz

pełne opracowanie ;D

Podobne notatki
Know układ kostny  thumbnail

130

1194

układ kostny

podstawa ale rozszerzeniu też się może przydać

Know układ szkieletowy szkielet człowieka człowiek biologia anatomia  thumbnail

142

1030

układ szkieletowy szkielet człowieka człowiek biologia anatomia

człowiek klasa 3

Know Ssaki thumbnail

274

1831

Ssaki

notatka z ssaków, porządnie i zrozumiale wykonana, zawiera najwazniejsze treści, o ktore pytają autorzy zadań maturalnych

Know Układ ruchu thumbnail

7

144

Układ ruchu

Notatki z każdego tematu z działu

Know Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego thumbnail

18

191

Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego

ttemat 5, dział 3, nowa era

Know układ mięśniowy  thumbnail

211

1961

układ mięśniowy

wyszło co muszisz wiedzieć o mięśniach

Układ ruchu Zagadnienia: 1) Budowa szkieletu człowieka 2) Kształty kości 3) Budowa kości 4) Właściwości i funkcje szkieletu 5) Typy połączeń kości Typy stawów 6) 7) Budowa stawów 8) Szkielet osiowy 9) Czaszka 10) Kręgosłup 11) Klatka piersiowa 12) Kończyny 13) Budowa mięśni szkieletowych 14) Mechanizm skurczu mięśnia 15) Współpraca mięśni 16) Źródła energii dla mięśni Ciało człowieka zawiera wystarczająco dużo kości by zbudować kompletny ludzki szkielet Rozdział 3. Układ ruchu 3.1. Ogólna budowa i funkcje szkieletu 3.2. Rodzaje połączeń kości 3.3. Szkielet osiowy i szkielet kończyn 3.4. Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych 3.5. Higiena i choroby układu ruchu Podsumowanie Sprawdź, czy już umiesz! 6 50 58 58 68 70 72 Sok pomarańczowy jest lepszy Lepszy od jablkowego 46 53 63 73 tak mamo jestem u kolegi jestem u kolegi nie krzycz przepraszam ze nie powiedziałem 1. Budowa szkieletu człowieka czaszka mózgoczaszka obręcz barkowa łopatka obojczyk szkielet osiowy kręgosłup kręgi szyjne piersiowe lędźwiowe kość krzyżowa kość ogonowa szkielet kończyny górnej klatka piersiowa żebra mostek kręgi piersiowe kości kończyny górnej wolnej kość ramieniowa kości przedramienia kość łokciowa kość promieniowa kości ręki kości nadgarstka kości śródręcza kości palców obręcz miedniczna kość miedniczna szkielet kończyny dolnej Źródło: Anita Mowczan licencia: CC BY 30 2. Kształty kości Kości Długie (udowa) Płaskie kości nogi kości stopy kości stępu kości śródstopia kości palców kość udowa kości podudzia piszczel strzałka Krótkie Różnokształtne (stepu) (kręgi) 3. Budowa kości Tkanka kostna gąbczasta Płytka nasadowa Okostna Tkanka kostna zbita Jama szpikowa Tkanka kostna gąbczasta Tkanka kostna zbita Chrząstka stawowa Naczynia krwionośne Śródkostna Szpik kostny żółty Tkanka kostna zbita Okostna Naczynia krwionośne 1.Okostna - znajduje się na powierzchni kości, włóknista błona ochraniająca kość, odżywia kość, jest unerwiona i unaczyniona. 2. Pod okostną tkanka kostna zbita, twarda. Buduje trzony kości długich. Tkanka kostna gąbczasta o ażurowej budowie, występuje w nasadach kości (długich). 4. Kości są ze sobą połączone przez tkankę chrzęstną, chroni ona przed urazami i umożliwia wydłużanie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

się kości. 5. Wewnątrz kości jama szpikowa z szpikiem kostnym. U dzieci występuje szpik kostny czerwony gdzie powstają komórki krwi, potem przekształca się w żółty (tkanka tłuszczowa). 4. Funkcje szkieletu ochronna dla narządów 20 1112 1757 1,54 rusztowanie ciała przyczep dla mięśni rola krwiotwórcza kształt i wzrost organizmu magazynowanie soli mineralnych || 40,08 Ca S [Ar]4s² Wapń 5. Rodzaje połączeń kości Więzozrosty połączenie za pomocą tkanki włóknistej, np. szwy - cienkie i mocne pasma tkanki twardość kości 15 30,97376 +III, IV, V 317,3(b) P 553(b) 1,82(b) S [Ne]3s²3p³ Fosfor Bigo elastyczność PREMIUM COLLAGEN 5000 Powdered marine colagen vitamin C Kościozrosty - połączenie ścisłe, poprzez tkankę kostną, nieruchome występują w kości krzyżowej Chrząstkozrosty - połączenie półścisłe, między dwoma zakończeniami kostnymi znajdują się krążki chrzęstne lub chrzęstno- włókniste. Połączenia ruchome: STAWY 100% FISH COLLAGEN 6. Typy stawów 1. Kulisty kość miedniczna kość udowa STAW 2. Eliptyczny Staw kulisty - umożliwia ruchy we wszystkich płaszczyznach, np. wymachy ramion i nóg. Ten rodzaj stawu znajduje się m.in. między kością miedniczną a kością udową. 3.Siodełkowy kość ramienna kość lokciowa 4.Zawiasowy 5.Obrotoa Staw zawiasowy - umożliwia zginanie i prostowanie koń- czyn oraz palców. Występuje np. między kością ramienną a kością łokciową oraz pomię- dzy paliczkami kości palców. kręg szczytowy Staw siodełkowy - umożliwia sze roki zakres ruchów podobnych do ruchów stawu kulistego. Taki staw znajduje się np. u nasady kciuka. Staw obrotowy - umożliwia ruchy obro- towe, np. głowy. Taki staw znajduje się między pierwszym a drugim kręgiem kręgosłupa. kręg obrotowy kość nadgarstka 7. Budowa stawu Torebka stawowa stabilizuje staw i zapobiega przemieszczaniu się kości w jego obrębie. Więzadło - stabilizuje kość w stawie. Powierzchnie stawowe - chronią kości przed uszkodzeniami podczas wykonywania ruchu. Są one pokryte chrząstką stawową, a między nimi występuje jama stawowa w której znajduje się maź stawowa zmniejszająca tarcie. Torebka stawowa - stabilizuje staw, zapobiega przemieszczaniu się kości w jego obrębie. Więzadło - stabilizuje kość w stawie. Powierzchnie stawowe - chronią kości przed uszkodzeniem podczas ruchu. 8. Szkielet osiowy - czaska+ kręgosłup + klatka piersiowa, chronią narz. wew. 9. Czaszka Budowa czaszki kość czołowa kość ciemieniowa kość skroniowa kość klinowa kość nosowa kość jarzmowa kość potyliczna połączone szwami Funkcje: • Ochrona narządów wew. • Modulacja głosu (zatoki) • Nawilżanie i ogrzewanie powietrza (zatoki) • Rozdrabnianie pokarmu (szczęka, żuchwa) szczęka (kość szczękowa) żuchwa kości m in 2 pa- 10. Kręgosłup • 33-34 kręgi Pomiędzy nimi krążki międzykręgowe (chrząstki), amortyzujące wstrząsy, dają giętkość 5 odcinków FUNKCJE 1) podpora ciała 2) Przyczep mięśni, żeber, miednicy 3) 4) Ochrona rdzenia Utrzymuje czaszkę kręgowego, nerwów rdzeniowych • LORDOZA - wygięcie kręgosłupa do przodu w odcinku szyjnym i lędźwiowym szyjny • KIFOZA - do tyłu ciała, piersiowy i krzyżowy 7 kręgów piersiowy 12 kręgów ledźwiowy 5 kręgów krzyżowy 5 kręgów guziczny 3-5 kręgów kręgosłup szyjny piersiowy ledźwiowy krzyzowy guziczny Otwór kręgowy. Otwory kręgowe wszys kręgów tworzą kanał kręgowy, wewnątrz którego znajduje się rdzeń kręgowy 11. Klatka piersiowa • Odcinek piersiowy kręgosłupa + mostek + 12 par żeber • Żebra prawdziwe - łączą się z mostkiem za pomocą chrząstek ● • Żebra rzekome - łączą się z mostkiem za pomocą chrząstki 7go żebra • Żebra wolne - nie łączą FUNKCJE 1) ochrania serce i płuca 2) Przyczep mięśni 3) Zmienia kształt więc wdechy i wydechy Budowa klatki piersiowej Kręgi piersiowe - stanowią miejsce przyczepu żeber. Zebra prawdziwe (7 par) - łączą się z mostkiem bezpo- średnio za pomocą chrząstek. Zebra rzekome (3 pary) - łączą się z mostkiem za po- średnictwem chrząst- ki siódmego żebra. Zebra wolne (2 pary) -nie są połączone z mostkiem. 2 ** Mostek - należy do kości plaskich. Stanowi miejsce przyczepu żeber i ochrania serce. Chrząstki żebrowe łączą żebra z mostkiem. 55 12. Kończyny Funkcja: ruchy + utrzymanie ciężaru ciała (dolne) Obojczyk- Łopatka Kość ramienna Kość promieniowa Kość łokciowa Nadgarstek Śródręcze Paliczki PRONATIO (położenie nawrócone) 35 Kośc nadgarstka Kości śródręcza Kości palców dioni Kość udowa Rzepka Miedrica Kość piszczelowa Kość strzałkowa Kości stępu Kości śródstopia Kości palców stopy 13. Budowa mięśni Budowa mięśnia szkieletowego Mięsień szkieletowy składa się z brzuśca, czyli części, która ma zdolność kurczenia się, oraz ścięgien, czyli pasm tkanki łącznej przymocowujących mięsień do kości. Przyglądając się bliżej, zauważymy, że brzusiec jest zbudowany z pęczków włókien mięśniowych. Każde włókno mięśniowe składa się z tysięcy miofibryli, które z kolei są zbudowane z białkowych włókien - aktyny i miozyny. Niektóre mięśnie o skomplikowanej budowie (np. mięsień dwugłowy ramienia) mają brzusiec podzielony na kilka części, które nazywamy głowami. Miofilament gruby - włókno białkowe zbudowane z miozyny. Miofilament cienki- włókno białkowe zbudo- wane z aktyny, brzusiec pęczek włókien mięśniowych ścięgno Włókno mięśniowe - ma wiele jąder i rozbudowaną siateczkę śród- plazmatyczną, Siateczka śródplazmatyczna (sarkoplazmatyczna) - gromadzi jony wapnia niezbędne podczas skurczu. Miofibryla-podstawowy element włókien mięśniowych, zbudowany z regularnie ułożonych włókien miozy- ny i aktyny, Składa się z brzuśca (to, co się kurczy) i ścięgien (to, co łączy z kościami). Brzusiec jest zbudowany z włókien, które są zbudowane z miofibryli, które są zbudowane z aktyny i miozyny. Sarkomer to jednostka kurczliwa mięśnia. 14. Mechanizm skurczu mięśnia • Następuje pod wpływem impulsu nerwowego • Potrzebne jony wapnia (umożliwiają połączenie aktyny z miozyną) i ATP (energia) SCHEMAT • ATP przyłącza się do głów miozyny, która łączy się z aktyną. • Potem rozpada się, powstaje ADP + P (reszta fosforanowa). To powoduje zmianę położenia głów miozyny. • Kolejne zmiany położenia głów miozynowych powodują przesunięcia włókien aktynowych = skrócenie sarkomeru. • Podczas skurczu w sarkomerach włókna aktyny wsuwają się w miozyny. Przez to skracają się sarkomery, miofibryla też, więc włókna też = skurcz. 15. Współpraca mięśni Mięśnie kurczą się, przez co podciągają ich kości. To powoduje jednokierunkowy ruch kończyny. Mięśnie działają antagonistycznie -> jeden działa w jednym kierunku, drugi w drugim. Niektóre współpracują - wszystkie w jednym. ● 16. Źródła energii dla mięśni • ATP, • Fosfokreatyna - odtwarza ATP Fosfokreatyna + ADP -> kreatyna + ATP • Glukoza Mioglobina Glikogen • Tłuszcze