Chemia /

Właściwości pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym

Właściwości pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym

 Uktad okresowy
Promień atomowy
-promień kowalencyjny
to połowa odległobu
między dwoma jadrame
atomowyme tego samego
pierwiastka w wiązanu.

Właściwości pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym

user profile picture

Aleksandra Holu

1611 Followers

57

Udostępnij

Zapisz

promień atomowy, aktywność metali i niemetali,energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, elektroujemnoś, pierwiastki zasadotwórcze i kwasotwórcze

 

1

Notatka

Uktad okresowy Promień atomowy -promień kowalencyjny to połowa odległobu między dwoma jadrame atomowyme tego samego pierwiastka w wiązanu. kowalencyjnym promen kontaktowy to ротона путтерьер йог- liwej odległości mędny. param atomów tego samego pierwiastka, które те за рошагаме шлагашет działają na me tylko sity Van der Waalsa -promver metaliczny to połowa odległości międny. jądrami сопер sien metali- Aktywność metali Metal Im łatwie oda- aje elektron tym ma więksur reaktywność Większy charakter meta- испу Metal о паз Większy realty- whosa I najwię- поуше kszym charaktere metalicznym 1 ₁H Wodór 1,01 3Li Lit 6,94 11 Na Sod 23,00 19K 39,10 37Rb Rubid 85,47 55Cs Cez 132,91 87Fr Frans H Wodór 1,01 4Be Beryl 9,01 12Mg Magnez 24,31 19K Potas 39,10 88Ra Rad 223,02 226,03 37Rb Rubid 85.47 3 20Ca 21Sc Skand 44,96 Waph 40,08 38Sr 39Y 87,62 Itr 88,91 2 3Li 4Be Beryl 9,01 Lit 56Ba 57La Lantan Bart 137,33 138,91 Na 12Mg Sód Magnez 24,31 23,00 WZROST *) **) 3 4 22 Ti Tytan 47,88 89Ac 104Rf 105Db 106Sg Aktyn Ruterford Dubn 227,03 261,11 263,11 Seaborg 265,12 38Sr 39Y Stront 87,62 88,91 40Zr 41 Nb Cyrkon 91,22 *) 58Ce Cer 140,12 90Th Tor 232,04 4 20Ca 21Sc 22 Ti Waph Skand Tytan 44,96 47,88 40,08 î 5 6 23 V 24Cr Wanad. Chrom 50,94 52,00 Niob Molibden 92,91 75Re 760s 72Hf 73 Ta 74 W 77 Ir Hafn Tantal Wolfram Ren Osm Iryd 178,49 180,95 183,84 186,21 190,23 192,22 87Fr 88Ra 89 Ac 104Rf Frans Rad Aktyn Ruterford 223,02 226,03 227,03 261,11 ATOMONEGO 91 Pa Protaktyn 231,04 N2ROST METALI 55CS 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Lantan Hafn Tantal 138,91 178,49 180,95 Cez 132,91 Bar 42Mo 43 TC Technet 95,94 97,91 59Pr 60 Nd 61 Pm Prazeodym Neodym Promet 140,91 144,24 144,91 5 23 V Wanad 50,94 40Zr 41Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 promen кошолепсургу 92 U 238,03 105Db Dubn 263,11 Układ okresowy pierwiastków 7 8 9 25Mn 26Fe 27Co Mangan 54,94 Żelazo Kobalt 55,85 58,93 Q 107Bh Bohr 264,10 6 PROMIENIA 74 W Wolfram 183,84 42Mo 43 C Molibden Techne 95,94 97,91 44Ru 45Rh 46Pd Ruten Rod Pallad 101,07 102,91 106,42 108Hs 109 Mt Has Meitner 269,10 268,10 62Sm 63 Eu Samar Europ 150,36 151,96 58Ce 59Pr 60 Nd 61 Pm Prazeodym Neodym Promet 140,12 140,91 144,91 Cer 144,24 10 28 Ni Nikiel 58,69 9 8 7 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28 Ni Chrom Mangan Zelazo Kobalt Nikiel 52,00 54,94 55,85 58,93 58,69 46Pd Pallad 106,42 11 29Cu Miedz 63,55 Uklad okresowy pierwiastków 10 44Ru 45Rh Ruten Rod 101,07 102,91 75Re 76Os 77lr Iryd 192,22 Ren 186.21 Osm 190.23 106Sg 107Bh 108 Hs 109 Mt 110Ds Seaborg Bohr Has Meitner Darmstadt 265,12 264,10 269,10 268,10 281.10 47Ag 48Cd Srebro Kadm 107,87 112,41 93 Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Berkel Kaliforn...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Einstein Pluton Ameryk Kiur Neptun 237,05 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 244,06 12 30Zn Cynk 65,39 актиwnosa 62Sm 63 Eu Samar Europ 150,36 151,96 157,25 64Gd Gadolin 66 Dy 67 Ho Gadolin Terb Dysproz Holm 158,93 162,50 164,93 64Gd 65 Th 157,25 11 13 14 $B Bor 10,81 13Al 14Si 15P Glin 26,98 31 Ga Gal 69,72 49 In Ind 114,82 12 65 Tb Terb 158,93 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh Darmstadt Ununun 281,10 280 79Au 80Hg 78 Pt 81 TI 82Pb 83Bi 84Po 85At Platyna Złoto Rięć Tal Olów Bizmut Polon Astat 195,08 196,97 200,59 204,38 207,20 208,98 208,98 209,99 15 6C 7N Węgiel Azot 12,01 14,01 $B Bor 10,81 Krzem 28,08 Glin 26,98 32Ge German 72,61 47Ag 48Cd 49 In Srebro Kadm Ind 107,87 112,41 114,82 Platyna 195,08 78Pt 79Au 80Hg 81 TI Złoto Rięć 196,97 200,59 16S Fosfor Siarka 32,07 30,97 33 AS Arsen 74,92 13 14 15 6C 7N Węgiel Azot 12,01 14,01 Tal 204.38 16 80 Tlen 16,00 117Uus 118 Uuo Ununbi Unutri Unankwad Ununpent Ununheks Ununsept Ununokt 285 284 289 288 292 294 promen kontaktowy 90 Th 92U 93Np 94Pu 91 Pa 96Cm 97Bk 98Cf Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn 232,04 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 34Se 35 Br Selen Brom 78,96 79,90 13Al 14Si 1SP 16S Krzem 28,08 Siarka 32,07 17 9F Fluor 19,00 68 Er 69Tm 70 Yb 71 Lu Erb Tul Iterb Lutet 167,26 168,93 173,04 174,97 100Fm 101 Md Ferm Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 259,10 262,11 102 No 103 Lr Fosfor 30.97 17C1 Chlor 35,45 50Sn $1Sb 52 Te sal 54Xe Cyna Antymon Tellur Jod Ksenon 118,71 121,76 127,60 126,90 131,29 16 $O Tlen 16,00 29Cu 30Zn 31Ga 32 Ge 33AS 34Se 35 Br Miedź Cynk Germar Arsen Selen 63,55 65,39 72,61 74,92 78,96 Gal 69,72 Brom 79,90 50Sn SISb 52 Te Cyna Antymor Tellur 118,71 121,76 127,60 68 Er 69Tm 70Yb 66Dy 67 Ho Dysproz Holm Erb Tul Iterb 162,50 164,93 167,26 168,93 173,04 17 9F Fluor 19,00 18 531 Jod 126,90 82Pb 83 Bi 84Po 85At Olów Bizmut Polon Astat 208,98 207,20 209,99 ₂He Hel 4,00 71 Lu Lutet 174,97 99Es 100Fm 101 Md 102N 103Lr Einstein Ferm Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 259,10 262,11 10 Ne Neon 20,18 18Ar Argon 39,95 36Kr Krypton 83,80 86Rn Radon 222,02 17C1 18Ar Chlor Argon 35,45 39,95 18 2He Hel 4,00 10Ne Neon 20,18 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Ununbi Ununun 280 Ununtri Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept Ununokt 285 284 289 288 292 294 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 86Rn Radon 222.02 Aktywność niemetali Aktywność memetale Warasta 2 wraz Warodem numere grupy, poniewar maja wiecej elektronow na powtole walencyver prez co musza mimes со ich dołączyć zeby oslig- gnoć oktet elektronowy. Navasta stem wrar не пно- okresu, numeru pomewar 2 mmejsia się liczba powłok, czyl sita phyciągania padra jest większa-Tathief phycago. elektrony Energia jonizacji Najmmersza pora evergu raha matery полегу dostarczy do pierwias. tha, aby oderwar od mego elektron. Najwyzsze energie pomiza- ji mają gary szlach etne, poniewaz posiadają oktet elektromowy Noym2sze energie ponizay moja utowce. 1 ₁H Wodór 1,01 Li Lit 6.94 Na Sod 23,00 19K Potas 39,10 55Cs Cez 132,91 1 37Rb 38Sr Rubid 85,47 Stront 87,62 H Wodór 1,01 3Li Lit 6,94 Na Sod 23,00 Be Beryl 9,01 37Rb Rubid 85,47 12Mg Magnez 24,31 X 3 20Ca 21Sc 22 Ti Waph Skand Tytan 40,08 44,96 47,88 56Ba 57La Bar 137.33 2 4Be Beryl 9,01 19K 20Ca Wapń Potas 39,10 40,08 12Mg Magnez 24,31 87Fr Frans Ruterford Dubn 223.02 226.03 227,03 261,11 263.11 265,12 88Ra 89 Ac Rad Aktyn 38Sr Stront 87,62 39Y 40Zr Cyrkon 91,22 88,91 Lantan 138.91 *) **) Uklad okresowy pierwiastków WZROST AKTYNNOŚ NIEMETALI 4 39 Y Itr 88,91 **) 5 23 V Wanad 50,94 Ie pon 41Nb Niob 92,91 58Ce Cer 140,12 72Hf 73 Ta 74 W Hafn Tantal Wolfram 178,49 180.95 183,84 6 3 4 5 21Sc 22 Ti 23 V Skand Tytan 44,96 47,88 Wanad 50,94 24Cr Chrom 52,00 59Pr 60 Nd Prazeodym Neodym 140,91 144,24 55Cs 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Cez Bar Lantan Hafn Tantal 132,91 137,33 138.91 178,49 180,95 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 40Zr 41 Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 92 U 93 Np 90 Th 91 Pa Tor Protaktyn Neptun 232,04 231.04 238,03 237,05 Uran 7 25Mn Mangan 54,94 90Th 91 Pa Tor Protaktyn 232,04 231,04 87Fr 88Ra 89Ac 104Rf 105Db 106Sg Frans Rad Aktyn Ruterford 223,02 226,03 227,03 261,11 Dubn 263,11 Seaborg 265.12 Ren 186.21 74 W Wolfram 183,84 61 Pm Promet 144.91 8 75Re 760s 77Ir Osm Iryd 190,23 192,22 9 26Fe 27Co Żelazo Kobalt 58,93 55,85 42 Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 92 U Uran 238,03 44Ru Ruten 101,07 JONIZACJI 6 7 8 24Cr 25Mn 26Fe Chrom Mangan Żelazo 52,00 54,94 55,85 45Rh Rod 102,91 Układ okresowy pierwiastków WZROST ENERGII 10 28 Ni Nikiel 58,69 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb Samar Gadolin Terb Europ 150,36 151.96 157,25 158,93 107Bh 108Hs Bohr 264,10 269,10 75Re 760s 77lr Ren Osm Iryd 186,21 190,23 192,22 Rod 102,91 11 46Pd 47Ag 48Cd Pallad Srebro Kadm 112,41 106,42 107,87 9 10 27Co 28 Ni Kobalt Nikiel 58,93 58,69 29Cu Miedź 63,55 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto 195.08 196.97 Rięć 200 59 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag Ruten 101,07 93 Np Neptun Pluton Ameryk 244,06 243,06 237,05 12 30Zn Cynk 65,39 94Pu 95 Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 11 29Cu Miedź 63,55 108Hs 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 109 Mt 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Seaborg Bohr Has Meitner Darmstadt Սուոսո 264.10 269.10 268,10 281.10 Ununbi 285 Ununtri 284 Ununkwad 289 Ununpent Ununheks 288 Ununsept Ununokt 280 292 294 66 Dy Dysproz 162.50 Kiur 247,07 •x²+ The jon 12 30Zn Cynk 65,39 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto 195,08 196.97 13 $B Bor 10,81 13Al Glin 26,98 Rięć 200.59 31 Ga Gal 69,72 49In Ind 114,82 13 48Cd 49 In Pallad Srebro Kadm Ind 106,42 107,87 112,41 114,82 81 TI Tal 82Pb Ołów 204,38 207,20 13Al Glin 26,98 14 31 Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 Krzem 28,08 94Pu osAm 96Cm 97Bk 98 Cf 99 Es 14Si 15P 165 Siarka 32,07 15 ₂N Azot 14,01 32Ge 33 AS German Arsen 72,61 74,92 Berkel Kaliforn Einstein 247,07 251.08 252,09 50Sn 51 Sb Cyna Antymon 118,71 121,76 67Ho 68 Er 69Tm 70 Yb Holm Erb Tul Iterb 164,93 167,26 168.93 173.04 Fosfor 30,97 14 $B 6C ₂N Bor Węgiel Azot 10,81 12,01 14,01 58Ce 59Pr 60 Nd 61Pm 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb 66 Dy 67H0 68 Er Cer Prazeodym Neodym Promet Samar Europ Gadolin Terb Dysproz 140,12 140,91 144,24 144,91 150,36 151,96 157,25 158,93 162.50 Holm Erb 164,93 167,26 16 80 Tlen 16,00 34Se Selen 78,96 15 52 Te Tellur 127,60 32Ge 33 As German Arsen 72,61 74,92 100Fm 101 Md 102 No 103 Lr Ferm Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 259,10 262,11 17 9F Fluor 19,00 16 80 Tlen 16,00 17CI 35,45 35Br Brom 79,90 83Bi 84Po 85At 86Rn Bizmut Polon Astat Radon 208.98 208,98 209,99 222,02 34Se Selen 78,96 50Sn SISb 52 Te Cyna Antymon Tellur 118,71 121,76 127,60 71 Lu Lutet 174.97 531 Jod 126,90 131,29 17 9F Fluor 19.00 35 Br 18 79,90 2He Hel 4,00 sal Jod 126,90 Ne Neon 20,18 14Si 15P 16S 17C1 18Ar Krzem Fosfor Siarka Chlor Argon 28,08 30,97 32,07 35,45 39,95 18 Ar Argon 39,95 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 69 Tm 70 Yb 71 Lu Tul Iterb 168,93 173,04 Lutet 174,97 100 Fm 101 Md 102 No 103Lr Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 Ferm 259,10 262,11 109 Mt 110Ds 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Meitner Darmstadt Ununun Usunbi Ununtri Unankwad Ununpent Ununheks Ununsept 268,10 281,10 280 Ununokt 294 285 284 289 288 292 18 2He Hel 4,00 86Rn 81 TI 82Pb 83Bi 84Po 85At Tal Olów Birmat Polon Astat Radon 204.38 207,20 208,98 208.98 209,99 222.02 10 Ne Neon 20,18 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 himbo Som prahom nemetal Elektoujemność Elektroujemmosi to 200 mosi atomów do phy- aggamo delitronów, noy bardny elektro ujemnym. pierwiastkiem jest fluor, poniewar jest najaktyw mejszym memetalem, nay. łatwiej phycurga elektrony Pierwiastha o charakte he elektrovjemnym Tatwo prejeść w amonu stan Perwiastke elektrododatnie mają mato elektronow walencyjnych, prez co tathrey twony! im jony naładoware dodatmo (kationy) prechodzą do trwały konfiguray eldet. ronowy / gaz szlachetny popredia- racy okres) "1 M Tale pierwiastly thymaga ew stabiej więc latwiej prejść w postać kation Im 1 H Wodór 1,01 Li Lit 6.94 Na Sod 23,00 19K Potas 39,10 37Rb Rubid 85,47 55Cs Cez 132.91 87Fr Frans 223,02 Najbardziej elektrododatne sa pierwiastier 1 grupy (typowe metale) H Wodór 1,01 2 4Be Beryl 9.01 3Li Lit 6,94 12Mg Magnez 24,31 20Ca 21Sc Waph Skand 44.96 40,08 3 38Sr 39Y Stront 87,62 88.91 88Ra 89 Ac Rad Aktyr 226,03 227,03 2 Be Beryl 9,01 Lantan 138.91 Na 12Mg Sód Magnez 23,00 24,31 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Bar 137,33 **) WZROST ELEKTROVJEMNOŚCI 13 <B Вот 10,81 4 Charakter elektrododatni 87Fr 88Ra 89Ac Frans Rad 223,02 226,03 22 Ti 23 V Tytan Wanad 47,88 50,94 40Zr Cyrkon 91,22 **) 41Nb Niob 92,91 Hafn Tantal 178,49 180,95 104Rf 105Db Ruterford Dubn 261,11 263,11 90Th Tor 232,04 3 19K 20Ca 21Sc 22 Ti Potas Wapń Skand Tytan 39,10 40,08 44,96 47,88 37Rb 38Sr 19 Y Rubid 85,47 Stront 87.62 Itr 88,91 24Cr Chrom 52.00 58Ce 59Pr 60Nd 61Pm Cer Prazeodym Neodym Promet 140,12 140,91 144,24 144,91 92 U 91 Pa Protaktyn Uran 231.04 238,03 5 23 V Wanad 50,94 40Zr 41 Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 74 W Wolfram 183,84 186,21 75Re Ren WZROST Układ okresowy pierwiastków 90Th 91 Pa Tor Protaktyn 232,04 231,04 25Mn 26Fe Mangan Zelazo Kobalt 54,94 55,85 58,93 27Co 106Sg 107Bh 108Hs Seaborg Bohr 265,12 264,10 Has 269,10 55Cs 56Ba 57La 72Hf 73 Ta 74 W Hafn Cez Bar Lantan Tantal 132,91 137,33 138,91 178,49 180,95 6 8 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 92 U Uran 238,03 58Ce 59Pr 60 Nd 61 Pm Cer Prazeodym Neodym Promet 140,12 140,91 144,24 144,91 9 760s 77Ir Osm 190,23 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag 48Cd Ruten Rod Pallad Srebro Kadm 101,07 102,91 106,42 107,87 112,41 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108 Hs Aktyn Ruterford Dubn Seaborg Bohr 227,03 261,11 263,11 265,12 264,10 93 Np Neptun 237,05 Iryd 192,22 ELEKTRODODATNIEGO 109 Mt Meitner 268,10 10 11 28Ni 29Cu Nikiel Miedź 58,69 63,55 44Ru Ruten 101.07 93 Np 94Pu 95 Am Neptun Pluton Ameryk Kiur 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 75Re 760s 77lr 183,84 186,21 Wolfram Osm 190,23 192,22 78Pt 79Au 80Hg Platyna Rięć 195,08 200.59 Złoto 196.97 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb Samar Europ Gadolin Terb 150,36 151,96 157,25 158,93 162,50 66 Dy Dysproz Układ okresowy pierwiastków 7 8 9 11 12 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28 Ni 29Cu 30Zn Chrom Mangan Zelazo Kobalt Nikiel Miedź Cynk 52,00 54,94 55,85 58,93 58,69 63,55 65,39 45Rh Rod 102,91 12 30Zn Cynk 65,39 10 13Al Glin 26,98 31 Ga 69,72 49In Ind 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Berkel Kaliforn Einstein 251,08 252,09 сна какте ки 13 67 Ho Holm 68 Er Erb 164,93 167,26 $B Вот 10,81 13Al Glin 26,98 14 50Sn 51Sb 52 Te Cyna Antymon Tellur 114,82 118,71 121,76 127,60 31 Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 46Pd 47Ag 48Cd 49 In Pallad Srebro Kadm 106,42 107,87 112,41 14Si Krzem 28,08 32Ge 33 AS German 72,61 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb 66 Dy Samar Europ Gadolin Terb Dysproz 150,36 151,96 157,25 158,93 162,50 164.93 67 Ho Holm 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo ուսուտ Ununtri Darmstadt 281,10 Ununbi 285 Ununkwad Ununpent Ununheks Ununse 289 288 292 Ununokt 280 284 294 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 15 7N Azot 14,01 1SP Fosfor 30,97 14 Arsen 74,92 6C Węgiel 12,01 81 TI Tal 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn Olów Bizmut Polon Astat Radon 204,38 207,20 208,98 208,98 209,99 222,02 28,08 16 80 Tlen 16,00 15 16S Siarka 32,07 7N Azot 14,01 14Si 15P 30,97 34Se Selen 78,96 100Fm 101 Md 102 No 103Lr Nobel Lawrans Ferm Mendelew 257,10 258,10 259,10 262,11 32 Ge 33 AS German 72,61 Arsen 74,92 17 F Fluor 19,00 69Tm 70 Yb 71 Lu Tul Iterb Lutet 168,93 173,04 174,97 17CI Chlor 35,45 35 Br Brom 79,90 531 126,90 16 80 Tlen 16,00 17 9F Fluor 19,00 18 ₂He Hel 4.00 50Sn 51 Sb 52 Te 531 Ind Cyna Antymon Tellur Jod 114,82 118,71 121,76 127,60 126,90 hoNe Neon 20,18 18 Ar Argon 39,95 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 69Tm 70Yb 71 Lu 68 Er Erb Tul Iterb Lutet 167,26 168,93 173,04 174,97 100Fm 101 Md 102 No 103Lr Ferm Mendelew Nobel Lawrans 262,11 257,10 258,10 259,10 18 2He Hel 4,00 17C1 18Ar 16S Siarka Chlor Argon 32,07 35,45 39,95 10Ne Neon 20,18 34Se 35Br 36Kr Selen 78,96 Brom Krypton 79,90 83,80 Platyna Złoto 195,08 196,97 78Pt 79Au 80Hg 81 TI 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn Rięć Olów Bizmut Polon Astat Radon 200,59 204,38 207,20 208,98 208.98 209,99 222.02 109 Mt 110Ds 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Has Meitner Darmstadt Ununun Ununbi Ununtri Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept 269,10 268,10 281.10 280 285 284 Ununokt 294 289 288 292 54Xe Ksenon 131,29 hvembinhan a Geltroujem nobu plerwiasten Powinowactwo elektronowe Powinowactwo elektronowe to efekt energetyczny towanyszący phytana. anu dodarallowego en W okresie warasta, bo malyje promien atomu, sita paylagania jest silmejsza pner wo tat- wly phyłączyć atomowi. elektron W gruple maleje , bo promien atomi warasta, elektrony walencyfre sa stabiej prycurgare. Charakter zasadotwórczy rosime metale Metale Wyjatek- grupa amonowa W stronę twoną zasady H Wodór 1,01 kwasotworery strong, memeball Niemetale twone kwasy тузани- опра атопопа 3Li Lit 6,94 Charakter rośnie Na Sod 23,00 19K Potas 39,10 55Cs Cez 132,91 37Rb 38Sr 39Y Rubid Stront 85,47 87,62 88,91 Pierwiastki zasadotwórcze H Wodór 1,01 Li Lit 6.94 Sod 23,00 4Be Beryl 9,01 55Cs Cez 132,91 12Mg Magnez 24,31 1 3 20Ca 21Sc Ti Waph Skand Tytan 40,08 44,96 47,88 Na 12M H Wodor 1,01 56Ba 57La Bar Lantan 137,33 138,91 87Fr SSRa 89Ac 104Rf 105Db 106Sg 107Bh Aktyn Ruterford Dubn Seaborg Bohr 227,03 261,11 263,11 265,12 264,10 Frans 223,02 226,03 Rad Pierwiastki kwasotwórcze Sod 23,00 2 4Be Beryl 9.01 Potas 39,10 19K 20Ca 21Sc Waph Skand 40,08 44,96 37Rb 38Sr 39Y 88,91 Rubid 85,47 Stront 87,62 Magnez 24,31 Rubid 85,47 87Fr 88Ra 89 Ac Frans Rad Aktyn 223,02 226,03 227,03 55Cs Cez 132,91 WZROST Li 4Be Lit 6,94 11 Na 12Mg Magnea 24,31 **) Beryl 9,01 Waph 40,08 3 Stront 87,62 *) 3 4 **) Itr 88,91 40Zr 41 Nb Cyrkon 91,22 Niob 92,91 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Lantan Hafn Tantal 178,49 180,95 137,33 138,91 ELEKTRONDWEGO 72Hf 73Ta 74 W Hafn Tantal Wolfram 178,49 180,95 183,84 3 5 6 7 23 V 24Cr 25Mn Wanad Chrom Mangan 50,94 52,00 54,94 58Ce 59Pr 60Nd Cer Prazeodym Neodym 140,12 140,91 144,24 4 22 Ti Tytan 47,88 4 19K 20Ca 21Sc 22 Ti Potas 39,10 Skand 44,96 47,88 58Ce Cer 140,12 WZROST 40Zr 41 Nb Cyrkon 91,22 23 V Wanad 50,94 Niob 92,91 104Rf 105Db Ruterford Dubn 261,11 263,11 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 90Th 91 Pa 92 U 93Np 94Pu 95 Am Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk 232,04 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 37Rb 38Sr 39Y 40Zr 41 Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 Uklad okresowy pierwiastków POWINOWACTWA 5 23 V Wanad 50,94 6 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Lantan Hafn Tantal 137,33 138,91 178,49 180,95 24Cr Chrom 52,00 59Pr 60 Nd Prazeodym Neodym 140,91 144,24 75Re 76Os Ren Osm 186,21 190,23 61 Pm Promet 144,91 7 8 9 26Fe 27Co 28 Ni Żelazo Kobalt Nikiel 55,85 58,93 58,69 44Ru Ruten Rod 101,07 102,91 Berylowce I gary szlachetne me elektronów Ipamiewar тара pryciągajer petha Konfigurays, elektronowa (dublet, oktet). Dlatego ich powinowactwo eleletro- nowe jest jest DODATNIE. 74 W Wolfram 183.84 61 Pm Promet 144,91 108 Hs 109 Mt 110DS Has Meitner Darmstadt 269,10 268,10 281,10 74 W 75Re 760s Wolfram Ren 183,84 186,21 8 106Sg 107Bh 108 Hs Seaborg Bohr Has 265,12 264,10 269,10 77Ir Iryd 192,22 42Mo 43 TC 44Ru 45Rh Molibden Technet Ruten Rod 95,94 97,91 101,07 102,91 45Rh 46Pd 47Ag Pallad 106,42 Srebro 107,87 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb Samar Europ Gadolin Terb 150,36 151,96 157,25 158,93 190,23 58Ce 59Pr 60 Nd 61 Pm Prazeodym Neodym Promet 140,91 144,24 144,91 Cer 140,12 10 11 25Mn 26Fe 27Co 28Ni 29Cu Mangan Zelazo Kobalt Nikiel Miedź 54,94 55,85 58,93 58,69 63,55 10 9 42Mo 43 TC Molibden Technet Ruten 95,94 97,91 101,07 75Re 76Os Ren Osm 186,21 190,23 11 Uklad okresowy pierwiastków 29Cu Miedź 63,55 109 Mt Meitner 268,10 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto Rięć 195,08 196,97 200.59 96Cm 97Bk Kiur Berkel 247,07 247,07 6 7 8 9 10 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28 Ni Chrom Mangan Żelazo Kobalt 52,00 54,94 55,85 58,93 Nikiel 58,69 87Fr 88Ra 89Ac 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109 Mt Aktyn Frans 223.02 Rad 226,03 Ruterford Dubn 261,11 263,11 227,03 Seaborg 265,12 Bohr 264,10 12 77lr Iryd 192,22 30Zn Cynk 65,39 48Cd. Kadm 112,41 66 Dy Dysproz 162,50 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto Rtec 192.22 195,08 196.97 200,59 77Ir Iryd 62Sm 63 Eu 66 Dy Samar Europ Dysproz 150,36 151,96 157,25 158,93 162,50 64Gd Gadolin 65 Tb Terb 46Pd 47Ag Pallad Srebro 106,42 107,87 112,41 48Cd Kadm 110Ds Has Meitner Darmstadt 269,10 268,10 281,10 12 30Zn Cynk 65,39 11 29Cu Miedź 63,55 13 98Cf 99 Es Kaliforn Einstein 251,08 252,09 $B Bor 10,81 13Al Glin 26,98 31 Ga Gal 69,72 12 30Zn Cynk 65,39 49In Ind 21ASADOTWÓRCZOŚCI 13 14 15 $B 6C 7N Bor Węgiel Azot 12,01 14,01 10,81 67Ho Holm 164,93 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb 66 Dy Samar Europ Gadolin Terb Dysproz 150.36 151,96 157,25 158,93 162,50 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94Pu 95Am 96Cm Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur 232,04 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 97Bk Berkel 98Cf Kaliforn 111Uuu 112Uub 113 Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Ununun Unubi 280 285 Ununokt Ununtri Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept 284 289 288 292 294 52 Te 50Sn 51Sb Cyna Antymon Tellur 114,82 118,71 121,76 127,60 Układ okresowy pierwiastków WZROST KWASOTWÓRCZOŚCI 31 Ga Gal 69,72 14 81 TI Tal 83Bi 84Po Bizmut Polon 204,38 207,20 208,98 208,98 49 In Ind 114,82 6C Węgiel 12,01 90Th 91 Pa 92 U 93 Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es 100Fm 101 Md Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein Ferm Mendelew 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 257,10 258,10 232,04 32Ge German 72,61 67 Ho Holm 164,93 14Si ISP 16S Krzem Fosfor Siarka 30,97 28,08 32,07 82Pb Ołów 13 15 7N Azot 14,01 $B Bor 10,81 68 Er Erb 167,26 13Al Krzem Fosfor Glin 26,98 28,08 30,97 78Pt 79Au 80Hg 81 TI Platyna Złoto Rięć Tal 195,08 196,97 200.59 204,38 33 As Arsen 74,92 31 Ga Gal 69,72 16 80 Tlen 16,00 100Fm 101 Md 102 No Ferm Mendelew 257,10 258,10 70 Yb 69Tm Tul 168,93 173,04 Iterb 34Se Selen 78,96 32Ge German Arsen 72,61 74,92 68 Er Erb Tul 167,26 168,93 Nobel 259,10 32Ge German 72,61 50Sn 51 Sb 52 Te Cyna Antymon Tellur 118,71 121,76 127,60 16 80 Tlen 16,00 Siarka 32,07 69Tm 70 Yb Arsen 74,92 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Darmstad Ununheks Ununsept Ununokt Ununun Ununbi Ununtri Ununkwad Ununpent 285 289 288 281,10 280 284 292 294 13Al 14Si 15P 168 Glin 26,98 Krzem Fosfor Siarka 28,08 30,97 32,07 17 9F Fluor 19,00 33 AS 34Se 35Br Selen 78,96 Iterb 173,04 14 15 16 6C 7N 80 Węgiel Azot Tlen 12,01 14,01 16,00 17CI Chlor 35,45 102 No Nobel 259,10 35 Br Brom 79,90 531 Jod 126,90 71 Lu Lutet 174,97 81 T1 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn Tal Ołów Bizmut Polon Astat Radon 204,38 207,20 208,98 208,98 209.99 222,02 103Lr Lawrans 262,11 85At 86Rn Radon Astat 209.99 222,02 67H0 68 Er 69Tm 70 Yb Holm Erb Tul Iterb 164,93 167,26 168,93 173,04 17 9F Fluor 19,00 Chlor 35,45 33 As 34Se 35Br Selen 78,96 Brom 79,90 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag 48Cd 49 In 50Sn $1Sb 52 Te sal Rod Pallad Srebro Kadm Ind Cyna Antymon Tellur Jod 102,91 106,42 107,87 112,41 114,82 118,71 121,76 127,60 126,90 71 Lu Lutet 174,97 2He Hel 4,00 103 Lr Lawrans 262,11 10Ne Neon 20,18 17 F Fluor 19,00 18 Ar Argon 39,95 17C1 Chlor 35,45 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 36Kr Brom Krypton 79,90 83.80 82Pb 83Bi 84Po 85At Ołów Bizmut Polon 207,20 208,98 531 54Xe Jod Ksenon 126,90 131,29 18 71 Lu Lutet 174,97 2He Hel 4.00 99 Es 100FM 101 Md 102 No 103 Lr Einstein Ferm Mendelev Nobel Lawrans 252,09 257,10 258,10 259,10 262,11 10Ne Neon 20,18 18 Ar Argon 39,95 18 ₂He Hel 4,00 10Ne Neon 20,18 18 Ar Argon 39,95 11Uuu 112Uub 113 Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Ununbi Ununtri 285 284 Ununun 280 Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept Ununokt 289 288 292 294 36Kr Kryptor 83,80 208,98 209,99 222,02 54Xe Ksenon 131,29 86Rn Radon med MOMOHON & huano brnichon

Chemia /

Właściwości pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym

user profile picture

Aleksandra Holu

1611 Followers

 Uktad okresowy
Promień atomowy
-promień kowalencyjny
to połowa odległobu
między dwoma jadrame
atomowyme tego samego
pierwiastka w wiązanu.

Otwórz

promień atomowy, aktywność metali i niemetali,energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, elektroujemnoś, pierwiastki zasadotwórcze i kwasotwórcze

Podobne notatki

Know wartościowość pierwiastków chemicznych  thumbnail

12

wartościowość pierwiastków chemicznych

względem tlenu i wodoru

Know Roztwory - chemia thumbnail

139

Roztwory - chemia

To jest chemia 1 Nowa Era zakres podstawowy

Know wartościowość pierwiastków.klasa 7 thumbnail

104

wartościowość pierwiastków.klasa 7

klasa 7.chemia.wartościowość.

Uktad okresowy Promień atomowy -promień kowalencyjny to połowa odległobu między dwoma jadrame atomowyme tego samego pierwiastka w wiązanu. kowalencyjnym promen kontaktowy to ротона путтерьер йог- liwej odległości mędny. param atomów tego samego pierwiastka, które те за рошагаме шлагашет działają na me tylko sity Van der Waalsa -promver metaliczny to połowa odległości międny. jądrami сопер sien metali- Aktywność metali Metal Im łatwie oda- aje elektron tym ma więksur reaktywność Większy charakter meta- испу Metal о паз Większy realty- whosa I najwię- поуше kszym charaktere metalicznym 1 ₁H Wodór 1,01 3Li Lit 6,94 11 Na Sod 23,00 19K 39,10 37Rb Rubid 85,47 55Cs Cez 132,91 87Fr Frans H Wodór 1,01 4Be Beryl 9,01 12Mg Magnez 24,31 19K Potas 39,10 88Ra Rad 223,02 226,03 37Rb Rubid 85.47 3 20Ca 21Sc Skand 44,96 Waph 40,08 38Sr 39Y 87,62 Itr 88,91 2 3Li 4Be Beryl 9,01 Lit 56Ba 57La Lantan Bart 137,33 138,91 Na 12Mg Sód Magnez 24,31 23,00 WZROST *) **) 3 4 22 Ti Tytan 47,88 89Ac 104Rf 105Db 106Sg Aktyn Ruterford Dubn 227,03 261,11 263,11 Seaborg 265,12 38Sr 39Y Stront 87,62 88,91 40Zr 41 Nb Cyrkon 91,22 *) 58Ce Cer 140,12 90Th Tor 232,04 4 20Ca 21Sc 22 Ti Waph Skand Tytan 44,96 47,88 40,08 î 5 6 23 V 24Cr Wanad. Chrom 50,94 52,00 Niob Molibden 92,91 75Re 760s 72Hf 73 Ta 74 W 77 Ir Hafn Tantal Wolfram Ren Osm Iryd 178,49 180,95 183,84 186,21 190,23 192,22 87Fr 88Ra 89 Ac 104Rf Frans Rad Aktyn Ruterford 223,02 226,03 227,03 261,11 ATOMONEGO 91 Pa Protaktyn 231,04 N2ROST METALI 55CS 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Lantan Hafn Tantal 138,91 178,49 180,95 Cez 132,91 Bar 42Mo 43 TC Technet 95,94 97,91 59Pr 60 Nd 61 Pm Prazeodym Neodym Promet 140,91 144,24 144,91 5 23 V Wanad 50,94 40Zr 41Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 promen кошолепсургу 92 U 238,03 105Db Dubn 263,11 Układ okresowy pierwiastków 7 8 9 25Mn 26Fe 27Co Mangan 54,94 Żelazo Kobalt 55,85 58,93 Q 107Bh Bohr 264,10 6 PROMIENIA 74 W Wolfram 183,84 42Mo 43 C Molibden Techne 95,94 97,91 44Ru 45Rh 46Pd Ruten Rod Pallad 101,07 102,91 106,42 108Hs 109 Mt Has Meitner 269,10 268,10 62Sm 63 Eu Samar Europ 150,36 151,96 58Ce 59Pr 60 Nd 61 Pm Prazeodym Neodym Promet 140,12 140,91 144,91 Cer 144,24 10 28 Ni Nikiel 58,69 9 8 7 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28 Ni Chrom Mangan Zelazo Kobalt Nikiel 52,00 54,94 55,85 58,93 58,69 46Pd Pallad 106,42 11 29Cu Miedz 63,55 Uklad okresowy pierwiastków 10 44Ru 45Rh Ruten Rod 101,07 102,91 75Re 76Os 77lr Iryd 192,22 Ren 186.21 Osm 190.23 106Sg 107Bh 108 Hs 109 Mt 110Ds Seaborg Bohr Has Meitner Darmstadt 265,12 264,10 269,10 268,10 281.10 47Ag 48Cd Srebro Kadm 107,87 112,41 93 Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Berkel Kaliforn...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Einstein Pluton Ameryk Kiur Neptun 237,05 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 244,06 12 30Zn Cynk 65,39 актиwnosa 62Sm 63 Eu Samar Europ 150,36 151,96 157,25 64Gd Gadolin 66 Dy 67 Ho Gadolin Terb Dysproz Holm 158,93 162,50 164,93 64Gd 65 Th 157,25 11 13 14 $B Bor 10,81 13Al 14Si 15P Glin 26,98 31 Ga Gal 69,72 49 In Ind 114,82 12 65 Tb Terb 158,93 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh Darmstadt Ununun 281,10 280 79Au 80Hg 78 Pt 81 TI 82Pb 83Bi 84Po 85At Platyna Złoto Rięć Tal Olów Bizmut Polon Astat 195,08 196,97 200,59 204,38 207,20 208,98 208,98 209,99 15 6C 7N Węgiel Azot 12,01 14,01 $B Bor 10,81 Krzem 28,08 Glin 26,98 32Ge German 72,61 47Ag 48Cd 49 In Srebro Kadm Ind 107,87 112,41 114,82 Platyna 195,08 78Pt 79Au 80Hg 81 TI Złoto Rięć 196,97 200,59 16S Fosfor Siarka 32,07 30,97 33 AS Arsen 74,92 13 14 15 6C 7N Węgiel Azot 12,01 14,01 Tal 204.38 16 80 Tlen 16,00 117Uus 118 Uuo Ununbi Unutri Unankwad Ununpent Ununheks Ununsept Ununokt 285 284 289 288 292 294 promen kontaktowy 90 Th 92U 93Np 94Pu 91 Pa 96Cm 97Bk 98Cf Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn 232,04 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 34Se 35 Br Selen Brom 78,96 79,90 13Al 14Si 1SP 16S Krzem 28,08 Siarka 32,07 17 9F Fluor 19,00 68 Er 69Tm 70 Yb 71 Lu Erb Tul Iterb Lutet 167,26 168,93 173,04 174,97 100Fm 101 Md Ferm Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 259,10 262,11 102 No 103 Lr Fosfor 30.97 17C1 Chlor 35,45 50Sn $1Sb 52 Te sal 54Xe Cyna Antymon Tellur Jod Ksenon 118,71 121,76 127,60 126,90 131,29 16 $O Tlen 16,00 29Cu 30Zn 31Ga 32 Ge 33AS 34Se 35 Br Miedź Cynk Germar Arsen Selen 63,55 65,39 72,61 74,92 78,96 Gal 69,72 Brom 79,90 50Sn SISb 52 Te Cyna Antymor Tellur 118,71 121,76 127,60 68 Er 69Tm 70Yb 66Dy 67 Ho Dysproz Holm Erb Tul Iterb 162,50 164,93 167,26 168,93 173,04 17 9F Fluor 19,00 18 531 Jod 126,90 82Pb 83 Bi 84Po 85At Olów Bizmut Polon Astat 208,98 207,20 209,99 ₂He Hel 4,00 71 Lu Lutet 174,97 99Es 100Fm 101 Md 102N 103Lr Einstein Ferm Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 259,10 262,11 10 Ne Neon 20,18 18Ar Argon 39,95 36Kr Krypton 83,80 86Rn Radon 222,02 17C1 18Ar Chlor Argon 35,45 39,95 18 2He Hel 4,00 10Ne Neon 20,18 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Ununbi Ununun 280 Ununtri Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept Ununokt 285 284 289 288 292 294 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 86Rn Radon 222.02 Aktywność niemetali Aktywność memetale Warasta 2 wraz Warodem numere grupy, poniewar maja wiecej elektronow na powtole walencyver prez co musza mimes со ich dołączyć zeby oslig- gnoć oktet elektronowy. Navasta stem wrar не пно- okresu, numeru pomewar 2 mmejsia się liczba powłok, czyl sita phyciągania padra jest większa-Tathief phycago. elektrony Energia jonizacji Najmmersza pora evergu raha matery полегу dostarczy do pierwias. tha, aby oderwar od mego elektron. Najwyzsze energie pomiza- ji mają gary szlach etne, poniewaz posiadają oktet elektromowy Noym2sze energie ponizay moja utowce. 1 ₁H Wodór 1,01 Li Lit 6.94 Na Sod 23,00 19K Potas 39,10 55Cs Cez 132,91 1 37Rb 38Sr Rubid 85,47 Stront 87,62 H Wodór 1,01 3Li Lit 6,94 Na Sod 23,00 Be Beryl 9,01 37Rb Rubid 85,47 12Mg Magnez 24,31 X 3 20Ca 21Sc 22 Ti Waph Skand Tytan 40,08 44,96 47,88 56Ba 57La Bar 137.33 2 4Be Beryl 9,01 19K 20Ca Wapń Potas 39,10 40,08 12Mg Magnez 24,31 87Fr Frans Ruterford Dubn 223.02 226.03 227,03 261,11 263.11 265,12 88Ra 89 Ac Rad Aktyn 38Sr Stront 87,62 39Y 40Zr Cyrkon 91,22 88,91 Lantan 138.91 *) **) Uklad okresowy pierwiastków WZROST AKTYNNOŚ NIEMETALI 4 39 Y Itr 88,91 **) 5 23 V Wanad 50,94 Ie pon 41Nb Niob 92,91 58Ce Cer 140,12 72Hf 73 Ta 74 W Hafn Tantal Wolfram 178,49 180.95 183,84 6 3 4 5 21Sc 22 Ti 23 V Skand Tytan 44,96 47,88 Wanad 50,94 24Cr Chrom 52,00 59Pr 60 Nd Prazeodym Neodym 140,91 144,24 55Cs 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Cez Bar Lantan Hafn Tantal 132,91 137,33 138.91 178,49 180,95 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 40Zr 41 Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 92 U 93 Np 90 Th 91 Pa Tor Protaktyn Neptun 232,04 231.04 238,03 237,05 Uran 7 25Mn Mangan 54,94 90Th 91 Pa Tor Protaktyn 232,04 231,04 87Fr 88Ra 89Ac 104Rf 105Db 106Sg Frans Rad Aktyn Ruterford 223,02 226,03 227,03 261,11 Dubn 263,11 Seaborg 265.12 Ren 186.21 74 W Wolfram 183,84 61 Pm Promet 144.91 8 75Re 760s 77Ir Osm Iryd 190,23 192,22 9 26Fe 27Co Żelazo Kobalt 58,93 55,85 42 Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 92 U Uran 238,03 44Ru Ruten 101,07 JONIZACJI 6 7 8 24Cr 25Mn 26Fe Chrom Mangan Żelazo 52,00 54,94 55,85 45Rh Rod 102,91 Układ okresowy pierwiastków WZROST ENERGII 10 28 Ni Nikiel 58,69 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb Samar Gadolin Terb Europ 150,36 151.96 157,25 158,93 107Bh 108Hs Bohr 264,10 269,10 75Re 760s 77lr Ren Osm Iryd 186,21 190,23 192,22 Rod 102,91 11 46Pd 47Ag 48Cd Pallad Srebro Kadm 112,41 106,42 107,87 9 10 27Co 28 Ni Kobalt Nikiel 58,93 58,69 29Cu Miedź 63,55 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto 195.08 196.97 Rięć 200 59 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag Ruten 101,07 93 Np Neptun Pluton Ameryk 244,06 243,06 237,05 12 30Zn Cynk 65,39 94Pu 95 Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 11 29Cu Miedź 63,55 108Hs 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 109 Mt 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Seaborg Bohr Has Meitner Darmstadt Սուոսո 264.10 269.10 268,10 281.10 Ununbi 285 Ununtri 284 Ununkwad 289 Ununpent Ununheks 288 Ununsept Ununokt 280 292 294 66 Dy Dysproz 162.50 Kiur 247,07 •x²+ The jon 12 30Zn Cynk 65,39 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto 195,08 196.97 13 $B Bor 10,81 13Al Glin 26,98 Rięć 200.59 31 Ga Gal 69,72 49In Ind 114,82 13 48Cd 49 In Pallad Srebro Kadm Ind 106,42 107,87 112,41 114,82 81 TI Tal 82Pb Ołów 204,38 207,20 13Al Glin 26,98 14 31 Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 Krzem 28,08 94Pu osAm 96Cm 97Bk 98 Cf 99 Es 14Si 15P 165 Siarka 32,07 15 ₂N Azot 14,01 32Ge 33 AS German Arsen 72,61 74,92 Berkel Kaliforn Einstein 247,07 251.08 252,09 50Sn 51 Sb Cyna Antymon 118,71 121,76 67Ho 68 Er 69Tm 70 Yb Holm Erb Tul Iterb 164,93 167,26 168.93 173.04 Fosfor 30,97 14 $B 6C ₂N Bor Węgiel Azot 10,81 12,01 14,01 58Ce 59Pr 60 Nd 61Pm 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb 66 Dy 67H0 68 Er Cer Prazeodym Neodym Promet Samar Europ Gadolin Terb Dysproz 140,12 140,91 144,24 144,91 150,36 151,96 157,25 158,93 162.50 Holm Erb 164,93 167,26 16 80 Tlen 16,00 34Se Selen 78,96 15 52 Te Tellur 127,60 32Ge 33 As German Arsen 72,61 74,92 100Fm 101 Md 102 No 103 Lr Ferm Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 259,10 262,11 17 9F Fluor 19,00 16 80 Tlen 16,00 17CI 35,45 35Br Brom 79,90 83Bi 84Po 85At 86Rn Bizmut Polon Astat Radon 208.98 208,98 209,99 222,02 34Se Selen 78,96 50Sn SISb 52 Te Cyna Antymon Tellur 118,71 121,76 127,60 71 Lu Lutet 174.97 531 Jod 126,90 131,29 17 9F Fluor 19.00 35 Br 18 79,90 2He Hel 4,00 sal Jod 126,90 Ne Neon 20,18 14Si 15P 16S 17C1 18Ar Krzem Fosfor Siarka Chlor Argon 28,08 30,97 32,07 35,45 39,95 18 Ar Argon 39,95 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 69 Tm 70 Yb 71 Lu Tul Iterb 168,93 173,04 Lutet 174,97 100 Fm 101 Md 102 No 103Lr Mendelew Nobel Lawrans 257,10 258,10 Ferm 259,10 262,11 109 Mt 110Ds 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Meitner Darmstadt Ununun Usunbi Ununtri Unankwad Ununpent Ununheks Ununsept 268,10 281,10 280 Ununokt 294 285 284 289 288 292 18 2He Hel 4,00 86Rn 81 TI 82Pb 83Bi 84Po 85At Tal Olów Birmat Polon Astat Radon 204.38 207,20 208,98 208.98 209,99 222.02 10 Ne Neon 20,18 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 himbo Som prahom nemetal Elektoujemność Elektroujemmosi to 200 mosi atomów do phy- aggamo delitronów, noy bardny elektro ujemnym. pierwiastkiem jest fluor, poniewar jest najaktyw mejszym memetalem, nay. łatwiej phycurga elektrony Pierwiastha o charakte he elektrovjemnym Tatwo prejeść w amonu stan Perwiastke elektrododatnie mają mato elektronow walencyjnych, prez co tathrey twony! im jony naładoware dodatmo (kationy) prechodzą do trwały konfiguray eldet. ronowy / gaz szlachetny popredia- racy okres) "1 M Tale pierwiastly thymaga ew stabiej więc latwiej prejść w postać kation Im 1 H Wodór 1,01 Li Lit 6.94 Na Sod 23,00 19K Potas 39,10 37Rb Rubid 85,47 55Cs Cez 132.91 87Fr Frans 223,02 Najbardziej elektrododatne sa pierwiastier 1 grupy (typowe metale) H Wodór 1,01 2 4Be Beryl 9.01 3Li Lit 6,94 12Mg Magnez 24,31 20Ca 21Sc Waph Skand 44.96 40,08 3 38Sr 39Y Stront 87,62 88.91 88Ra 89 Ac Rad Aktyr 226,03 227,03 2 Be Beryl 9,01 Lantan 138.91 Na 12Mg Sód Magnez 23,00 24,31 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Bar 137,33 **) WZROST ELEKTROVJEMNOŚCI 13 <B Вот 10,81 4 Charakter elektrododatni 87Fr 88Ra 89Ac Frans Rad 223,02 226,03 22 Ti 23 V Tytan Wanad 47,88 50,94 40Zr Cyrkon 91,22 **) 41Nb Niob 92,91 Hafn Tantal 178,49 180,95 104Rf 105Db Ruterford Dubn 261,11 263,11 90Th Tor 232,04 3 19K 20Ca 21Sc 22 Ti Potas Wapń Skand Tytan 39,10 40,08 44,96 47,88 37Rb 38Sr 19 Y Rubid 85,47 Stront 87.62 Itr 88,91 24Cr Chrom 52.00 58Ce 59Pr 60Nd 61Pm Cer Prazeodym Neodym Promet 140,12 140,91 144,24 144,91 92 U 91 Pa Protaktyn Uran 231.04 238,03 5 23 V Wanad 50,94 40Zr 41 Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 74 W Wolfram 183,84 186,21 75Re Ren WZROST Układ okresowy pierwiastków 90Th 91 Pa Tor Protaktyn 232,04 231,04 25Mn 26Fe Mangan Zelazo Kobalt 54,94 55,85 58,93 27Co 106Sg 107Bh 108Hs Seaborg Bohr 265,12 264,10 Has 269,10 55Cs 56Ba 57La 72Hf 73 Ta 74 W Hafn Cez Bar Lantan Tantal 132,91 137,33 138,91 178,49 180,95 6 8 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 92 U Uran 238,03 58Ce 59Pr 60 Nd 61 Pm Cer Prazeodym Neodym Promet 140,12 140,91 144,24 144,91 9 760s 77Ir Osm 190,23 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag 48Cd Ruten Rod Pallad Srebro Kadm 101,07 102,91 106,42 107,87 112,41 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108 Hs Aktyn Ruterford Dubn Seaborg Bohr 227,03 261,11 263,11 265,12 264,10 93 Np Neptun 237,05 Iryd 192,22 ELEKTRODODATNIEGO 109 Mt Meitner 268,10 10 11 28Ni 29Cu Nikiel Miedź 58,69 63,55 44Ru Ruten 101.07 93 Np 94Pu 95 Am Neptun Pluton Ameryk Kiur 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 75Re 760s 77lr 183,84 186,21 Wolfram Osm 190,23 192,22 78Pt 79Au 80Hg Platyna Rięć 195,08 200.59 Złoto 196.97 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb Samar Europ Gadolin Terb 150,36 151,96 157,25 158,93 162,50 66 Dy Dysproz Układ okresowy pierwiastków 7 8 9 11 12 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28 Ni 29Cu 30Zn Chrom Mangan Zelazo Kobalt Nikiel Miedź Cynk 52,00 54,94 55,85 58,93 58,69 63,55 65,39 45Rh Rod 102,91 12 30Zn Cynk 65,39 10 13Al Glin 26,98 31 Ga 69,72 49In Ind 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Berkel Kaliforn Einstein 251,08 252,09 сна какте ки 13 67 Ho Holm 68 Er Erb 164,93 167,26 $B Вот 10,81 13Al Glin 26,98 14 50Sn 51Sb 52 Te Cyna Antymon Tellur 114,82 118,71 121,76 127,60 31 Ga Gal 69,72 6C Węgiel 12,01 46Pd 47Ag 48Cd 49 In Pallad Srebro Kadm 106,42 107,87 112,41 14Si Krzem 28,08 32Ge 33 AS German 72,61 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb 66 Dy Samar Europ Gadolin Terb Dysproz 150,36 151,96 157,25 158,93 162,50 164.93 67 Ho Holm 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo ուսուտ Ununtri Darmstadt 281,10 Ununbi 285 Ununkwad Ununpent Ununheks Ununse 289 288 292 Ununokt 280 284 294 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 15 7N Azot 14,01 1SP Fosfor 30,97 14 Arsen 74,92 6C Węgiel 12,01 81 TI Tal 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn Olów Bizmut Polon Astat Radon 204,38 207,20 208,98 208,98 209,99 222,02 28,08 16 80 Tlen 16,00 15 16S Siarka 32,07 7N Azot 14,01 14Si 15P 30,97 34Se Selen 78,96 100Fm 101 Md 102 No 103Lr Nobel Lawrans Ferm Mendelew 257,10 258,10 259,10 262,11 32 Ge 33 AS German 72,61 Arsen 74,92 17 F Fluor 19,00 69Tm 70 Yb 71 Lu Tul Iterb Lutet 168,93 173,04 174,97 17CI Chlor 35,45 35 Br Brom 79,90 531 126,90 16 80 Tlen 16,00 17 9F Fluor 19,00 18 ₂He Hel 4.00 50Sn 51 Sb 52 Te 531 Ind Cyna Antymon Tellur Jod 114,82 118,71 121,76 127,60 126,90 hoNe Neon 20,18 18 Ar Argon 39,95 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 69Tm 70Yb 71 Lu 68 Er Erb Tul Iterb Lutet 167,26 168,93 173,04 174,97 100Fm 101 Md 102 No 103Lr Ferm Mendelew Nobel Lawrans 262,11 257,10 258,10 259,10 18 2He Hel 4,00 17C1 18Ar 16S Siarka Chlor Argon 32,07 35,45 39,95 10Ne Neon 20,18 34Se 35Br 36Kr Selen 78,96 Brom Krypton 79,90 83,80 Platyna Złoto 195,08 196,97 78Pt 79Au 80Hg 81 TI 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn Rięć Olów Bizmut Polon Astat Radon 200,59 204,38 207,20 208,98 208.98 209,99 222.02 109 Mt 110Ds 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Has Meitner Darmstadt Ununun Ununbi Ununtri Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept 269,10 268,10 281.10 280 285 284 Ununokt 294 289 288 292 54Xe Ksenon 131,29 hvembinhan a Geltroujem nobu plerwiasten Powinowactwo elektronowe Powinowactwo elektronowe to efekt energetyczny towanyszący phytana. anu dodarallowego en W okresie warasta, bo malyje promien atomu, sita paylagania jest silmejsza pner wo tat- wly phyłączyć atomowi. elektron W gruple maleje , bo promien atomi warasta, elektrony walencyfre sa stabiej prycurgare. Charakter zasadotwórczy rosime metale Metale Wyjatek- grupa amonowa W stronę twoną zasady H Wodór 1,01 kwasotworery strong, memeball Niemetale twone kwasy тузани- опра атопопа 3Li Lit 6,94 Charakter rośnie Na Sod 23,00 19K Potas 39,10 55Cs Cez 132,91 37Rb 38Sr 39Y Rubid Stront 85,47 87,62 88,91 Pierwiastki zasadotwórcze H Wodór 1,01 Li Lit 6.94 Sod 23,00 4Be Beryl 9,01 55Cs Cez 132,91 12Mg Magnez 24,31 1 3 20Ca 21Sc Ti Waph Skand Tytan 40,08 44,96 47,88 Na 12M H Wodor 1,01 56Ba 57La Bar Lantan 137,33 138,91 87Fr SSRa 89Ac 104Rf 105Db 106Sg 107Bh Aktyn Ruterford Dubn Seaborg Bohr 227,03 261,11 263,11 265,12 264,10 Frans 223,02 226,03 Rad Pierwiastki kwasotwórcze Sod 23,00 2 4Be Beryl 9.01 Potas 39,10 19K 20Ca 21Sc Waph Skand 40,08 44,96 37Rb 38Sr 39Y 88,91 Rubid 85,47 Stront 87,62 Magnez 24,31 Rubid 85,47 87Fr 88Ra 89 Ac Frans Rad Aktyn 223,02 226,03 227,03 55Cs Cez 132,91 WZROST Li 4Be Lit 6,94 11 Na 12Mg Magnea 24,31 **) Beryl 9,01 Waph 40,08 3 Stront 87,62 *) 3 4 **) Itr 88,91 40Zr 41 Nb Cyrkon 91,22 Niob 92,91 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Lantan Hafn Tantal 178,49 180,95 137,33 138,91 ELEKTRONDWEGO 72Hf 73Ta 74 W Hafn Tantal Wolfram 178,49 180,95 183,84 3 5 6 7 23 V 24Cr 25Mn Wanad Chrom Mangan 50,94 52,00 54,94 58Ce 59Pr 60Nd Cer Prazeodym Neodym 140,12 140,91 144,24 4 22 Ti Tytan 47,88 4 19K 20Ca 21Sc 22 Ti Potas 39,10 Skand 44,96 47,88 58Ce Cer 140,12 WZROST 40Zr 41 Nb Cyrkon 91,22 23 V Wanad 50,94 Niob 92,91 104Rf 105Db Ruterford Dubn 261,11 263,11 42Mo 43 TC Molibden Technet 95,94 97,91 90Th 91 Pa 92 U 93Np 94Pu 95 Am Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk 232,04 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 37Rb 38Sr 39Y 40Zr 41 Nb Cyrkon Niob 91,22 92,91 Uklad okresowy pierwiastków POWINOWACTWA 5 23 V Wanad 50,94 6 56Ba 57La 72Hf 73 Ta Lantan Hafn Tantal 137,33 138,91 178,49 180,95 24Cr Chrom 52,00 59Pr 60 Nd Prazeodym Neodym 140,91 144,24 75Re 76Os Ren Osm 186,21 190,23 61 Pm Promet 144,91 7 8 9 26Fe 27Co 28 Ni Żelazo Kobalt Nikiel 55,85 58,93 58,69 44Ru Ruten Rod 101,07 102,91 Berylowce I gary szlachetne me elektronów Ipamiewar тара pryciągajer petha Konfigurays, elektronowa (dublet, oktet). Dlatego ich powinowactwo eleletro- nowe jest jest DODATNIE. 74 W Wolfram 183.84 61 Pm Promet 144,91 108 Hs 109 Mt 110DS Has Meitner Darmstadt 269,10 268,10 281,10 74 W 75Re 760s Wolfram Ren 183,84 186,21 8 106Sg 107Bh 108 Hs Seaborg Bohr Has 265,12 264,10 269,10 77Ir Iryd 192,22 42Mo 43 TC 44Ru 45Rh Molibden Technet Ruten Rod 95,94 97,91 101,07 102,91 45Rh 46Pd 47Ag Pallad 106,42 Srebro 107,87 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb Samar Europ Gadolin Terb 150,36 151,96 157,25 158,93 190,23 58Ce 59Pr 60 Nd 61 Pm Prazeodym Neodym Promet 140,91 144,24 144,91 Cer 140,12 10 11 25Mn 26Fe 27Co 28Ni 29Cu Mangan Zelazo Kobalt Nikiel Miedź 54,94 55,85 58,93 58,69 63,55 10 9 42Mo 43 TC Molibden Technet Ruten 95,94 97,91 101,07 75Re 76Os Ren Osm 186,21 190,23 11 Uklad okresowy pierwiastków 29Cu Miedź 63,55 109 Mt Meitner 268,10 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto Rięć 195,08 196,97 200.59 96Cm 97Bk Kiur Berkel 247,07 247,07 6 7 8 9 10 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28 Ni Chrom Mangan Żelazo Kobalt 52,00 54,94 55,85 58,93 Nikiel 58,69 87Fr 88Ra 89Ac 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109 Mt Aktyn Frans 223.02 Rad 226,03 Ruterford Dubn 261,11 263,11 227,03 Seaborg 265,12 Bohr 264,10 12 77lr Iryd 192,22 30Zn Cynk 65,39 48Cd. Kadm 112,41 66 Dy Dysproz 162,50 78Pt 79Au 80Hg Platyna Złoto Rtec 192.22 195,08 196.97 200,59 77Ir Iryd 62Sm 63 Eu 66 Dy Samar Europ Dysproz 150,36 151,96 157,25 158,93 162,50 64Gd Gadolin 65 Tb Terb 46Pd 47Ag Pallad Srebro 106,42 107,87 112,41 48Cd Kadm 110Ds Has Meitner Darmstadt 269,10 268,10 281,10 12 30Zn Cynk 65,39 11 29Cu Miedź 63,55 13 98Cf 99 Es Kaliforn Einstein 251,08 252,09 $B Bor 10,81 13Al Glin 26,98 31 Ga Gal 69,72 12 30Zn Cynk 65,39 49In Ind 21ASADOTWÓRCZOŚCI 13 14 15 $B 6C 7N Bor Węgiel Azot 12,01 14,01 10,81 67Ho Holm 164,93 62Sm 63 Eu 64Gd 65 Tb 66 Dy Samar Europ Gadolin Terb Dysproz 150.36 151,96 157,25 158,93 162,50 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94Pu 95Am 96Cm Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur 232,04 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 97Bk Berkel 98Cf Kaliforn 111Uuu 112Uub 113 Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Ununun Unubi 280 285 Ununokt Ununtri Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept 284 289 288 292 294 52 Te 50Sn 51Sb Cyna Antymon Tellur 114,82 118,71 121,76 127,60 Układ okresowy pierwiastków WZROST KWASOTWÓRCZOŚCI 31 Ga Gal 69,72 14 81 TI Tal 83Bi 84Po Bizmut Polon 204,38 207,20 208,98 208,98 49 In Ind 114,82 6C Węgiel 12,01 90Th 91 Pa 92 U 93 Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99 Es 100Fm 101 Md Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein Ferm Mendelew 231,04 238,03 237,05 244,06 243,06 247,07 247,07 251,08 252,09 257,10 258,10 232,04 32Ge German 72,61 67 Ho Holm 164,93 14Si ISP 16S Krzem Fosfor Siarka 30,97 28,08 32,07 82Pb Ołów 13 15 7N Azot 14,01 $B Bor 10,81 68 Er Erb 167,26 13Al Krzem Fosfor Glin 26,98 28,08 30,97 78Pt 79Au 80Hg 81 TI Platyna Złoto Rięć Tal 195,08 196,97 200.59 204,38 33 As Arsen 74,92 31 Ga Gal 69,72 16 80 Tlen 16,00 100Fm 101 Md 102 No Ferm Mendelew 257,10 258,10 70 Yb 69Tm Tul 168,93 173,04 Iterb 34Se Selen 78,96 32Ge German Arsen 72,61 74,92 68 Er Erb Tul 167,26 168,93 Nobel 259,10 32Ge German 72,61 50Sn 51 Sb 52 Te Cyna Antymon Tellur 118,71 121,76 127,60 16 80 Tlen 16,00 Siarka 32,07 69Tm 70 Yb Arsen 74,92 110DS 111Uuu 112Uub 113Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Darmstad Ununheks Ununsept Ununokt Ununun Ununbi Ununtri Ununkwad Ununpent 285 289 288 281,10 280 284 292 294 13Al 14Si 15P 168 Glin 26,98 Krzem Fosfor Siarka 28,08 30,97 32,07 17 9F Fluor 19,00 33 AS 34Se 35Br Selen 78,96 Iterb 173,04 14 15 16 6C 7N 80 Węgiel Azot Tlen 12,01 14,01 16,00 17CI Chlor 35,45 102 No Nobel 259,10 35 Br Brom 79,90 531 Jod 126,90 71 Lu Lutet 174,97 81 T1 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn Tal Ołów Bizmut Polon Astat Radon 204,38 207,20 208,98 208,98 209.99 222,02 103Lr Lawrans 262,11 85At 86Rn Radon Astat 209.99 222,02 67H0 68 Er 69Tm 70 Yb Holm Erb Tul Iterb 164,93 167,26 168,93 173,04 17 9F Fluor 19,00 Chlor 35,45 33 As 34Se 35Br Selen 78,96 Brom 79,90 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag 48Cd 49 In 50Sn $1Sb 52 Te sal Rod Pallad Srebro Kadm Ind Cyna Antymon Tellur Jod 102,91 106,42 107,87 112,41 114,82 118,71 121,76 127,60 126,90 71 Lu Lutet 174,97 2He Hel 4,00 103 Lr Lawrans 262,11 10Ne Neon 20,18 17 F Fluor 19,00 18 Ar Argon 39,95 17C1 Chlor 35,45 36Kr Krypton 83,80 54Xe Ksenon 131,29 36Kr Brom Krypton 79,90 83.80 82Pb 83Bi 84Po 85At Ołów Bizmut Polon 207,20 208,98 531 54Xe Jod Ksenon 126,90 131,29 18 71 Lu Lutet 174,97 2He Hel 4.00 99 Es 100FM 101 Md 102 No 103 Lr Einstein Ferm Mendelev Nobel Lawrans 252,09 257,10 258,10 259,10 262,11 10Ne Neon 20,18 18 Ar Argon 39,95 18 ₂He Hel 4,00 10Ne Neon 20,18 18 Ar Argon 39,95 11Uuu 112Uub 113 Uut 114Uuq 115Uup 116Uuh 117Uus 118Uuo Ununbi Ununtri 285 284 Ununun 280 Ununkwad Ununpent Ununheks Ununsept Ununokt 289 288 292 294 36Kr Kryptor 83,80 208,98 209,99 222,02 54Xe Ksenon 131,29 86Rn Radon med MOMOHON & huano brnichon