Biologia /

wiroidy i priony

wiroidy i priony

 "Wiriony i protiony - czynniki infekcyjne
"nie mają budowy komórkowej i nie przejawiają samodzielnej aktywności metabolicznej. namnażanie z

wiroidy i priony

user profile picture

study marysia

499 Followers

93

Udostępnij

Zapisz

.

 

4/5

Notatka

"Wiriony i protiony - czynniki infekcyjne "nie mają budowy komórkowej i nie przejawiają samodzielnej aktywności metabolicznej. namnażanie zach- odzi tylko w kom. gos. ↳ nietypowa budowa pojedyńcze cząsteczki związków chemicznych Wireidy i priony Wirioidy ↳>Wirloidy - czynniki zakaźne zbudowane wyłącznie z kwasu nukleinowego- RNA- bez otoczki białkowej ↳ Cząsteczki RNA są: jednoniciowe, zamknięte, zbudowane z kilkuset nukleotydów (od 246 do 600) Występują w nich fragmęty dwuniciowe, powstałe na skutek łączenia się komplementarnych nukleotydów jednej nici ↳ Wszystkie znane wimoidy są pasożytami roślin, zdolnymi do repli - kacji wyłącznie w kom.gos. ↳ Genom winoidów nie koduje żadnych białek - proces replikacji jest uzależniony od enzymów obecnych w kom. zaa- takowanej rośliny. ↳ Mechanizm chorobotwórczy nie został poznany, ↳ Przypuszcza się z RNA oddziałuje bezpośrednio z różnymi składnikamı komórki gospodarza, m.in. z białka- mi lub kwasami nukleinowymi. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia metabolizmu komórki i rozwoju choroby Podobieństwa i różnice między wirusami a wiroidami mają białkowy kapsyd materialem genetycznym <-Wirusy- jest DNA lub RNA ✓ atakują wszystkie organizmy Są czynnikami zakaźnymi mają budowę bezkomórkową RNA- w przypadku wirionów białka - w przypadku pronów namnażają się wyłącznie w organizmie gospodarza pętle jednoniciowe Omowom odcinki dwuniciowe Wiriody-> Struktura wiroidu nie mają kapsydu materiatem genetycznym jest RNA atakują rośliny Priony "Priony (proteinowe cząsteczki infekcyjne) - składają się wyłącznie z białka, są jedynymi czynnikami zakaźnymi które nie mają w swojej strukturze kwasów nukleinowych ↳ Biatka prionowe oznacza się symbolem Prpsc, są chorobotwórczymi formami białka Prp, kodowanego przez gen prp ( prnp). Gen ten znajduje się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w genomach wielu organizmów, wykryto go u zwierząt min. ssaków, ptaków i niektórych owadów oraz w kom. drożdży "Prawidłowa forma białka Prp - Prp² - nie jest chorobotwórcza. Jej funkcja nie jest jeszcze poznana. Ma zdolność do samoistego przekształcenia się w Prpsc Przemiana polega na zmianie konfrontacji przestrzennej białka "W prawidłowym białku dominuje struktura a-helisy, w chorobotwórczym ß-harmonijki ↳ Pojawienie się w komórce chorobotwórczej białka prionowego przyśpiesza przemianę kolejnych prawidłowych cząsteczek białka w cząsteczki chorobotwórcze ↳ Biatka proteinowe wywołują szereg chorób ośrodkowego układu nerwowego, określanych wspólnie jako zakaźne gąbczaste zapalenie mózgu (TSE) choroby prionowe występujące u zwierząt hodowlanych należą m. in ↳gąbczasta encefalopatia byata , choroba szalonych krów". ↳ choroba scrapie - zapadają na nią owce ↳ choroby u ludzi ↳ choroba Creutzfelata -Jakoba ↳ kuru ↳ nieuleczalna rodzinna bezsenność ↳ Nieopracowano jeszcze leczenia chorób prionowych ↳ Profilaktyka jest znacznie utrudniona ↳> białka prionowe są odporne na wysokie temperatury, większość środków chemicznych oraz promie- niowanie jonizujące ↳ Przeciwdziałanie epidemiom ↳monitorowanie bydła ↳> wprowadzono przepisy prawne zakazujące obrotu produktami zwierzęcymi, stosowanymi do karmi- enia zwierząt domowych. Choroba Creutzfelda - Jackoba Występuje u osób powyżej 50. r. życia ↳ Przenoszona drogą pokarmową, przez zanieczyszczone narzędzia medyczne lub w wyniku przeszczepu zakażonej tkanki ↳>Podobnie jak inne ancefalopatie gąbczaste charakteryzuje się występowaniem w neuronach licznych wakuol oraz włókien zawierających tzw. amloid - duże aregaty białka. ↳ Typowe objawy Białko Białko prawidłowe chorobotwórcze 15 ACCESOR > utrata kontroli nad mięśniami, drżenie ciata ↳zanık koordynacji ruchowej ↳otępienie 47 w przebiegu choroby nie występują stany zapalne, ↳ Nie pojawia się także naturalna reakcja odpornościowa organizmu ↳ śmierć następuje w ciągu roku od wystąpienia pierwszych objawów. Tkanka mózgowa ze zmianami gąbczastymi.

Biologia /

wiroidy i priony

user profile picture

study marysia

499 Followers

 "Wiriony i protiony - czynniki infekcyjne
"nie mają budowy komórkowej i nie przejawiają samodzielnej aktywności metabolicznej. namnażanie z

Otwórz

.

Podobne notatki
Know wiroidy i priony  thumbnail

36

486

wiroidy i priony

wiroidy, priony

Know Wiroidy i priony thumbnail

55

594

Wiroidy i priony

notatka, biologia klasa 2, zakres rozszerzony

Know Choroby zakaźne i pasożytnicze thumbnail

4

116

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Know wirusy thumbnail

3

42

wirusy

molekularne pasożyty

Know Budowa i działanie enzymów  thumbnail

24

283

Budowa i działanie enzymów

Biologia rozszerzona dział metabolizm

Know wiroidy i priony thumbnail

6

100

wiroidy i priony

wiroidy i priony

"Wiriony i protiony - czynniki infekcyjne "nie mają budowy komórkowej i nie przejawiają samodzielnej aktywności metabolicznej. namnażanie zach- odzi tylko w kom. gos. ↳ nietypowa budowa pojedyńcze cząsteczki związków chemicznych Wireidy i priony Wirioidy ↳>Wirloidy - czynniki zakaźne zbudowane wyłącznie z kwasu nukleinowego- RNA- bez otoczki białkowej ↳ Cząsteczki RNA są: jednoniciowe, zamknięte, zbudowane z kilkuset nukleotydów (od 246 do 600) Występują w nich fragmęty dwuniciowe, powstałe na skutek łączenia się komplementarnych nukleotydów jednej nici ↳ Wszystkie znane wimoidy są pasożytami roślin, zdolnymi do repli - kacji wyłącznie w kom.gos. ↳ Genom winoidów nie koduje żadnych białek - proces replikacji jest uzależniony od enzymów obecnych w kom. zaa- takowanej rośliny. ↳ Mechanizm chorobotwórczy nie został poznany, ↳ Przypuszcza się z RNA oddziałuje bezpośrednio z różnymi składnikamı komórki gospodarza, m.in. z białka- mi lub kwasami nukleinowymi. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia metabolizmu komórki i rozwoju choroby Podobieństwa i różnice między wirusami a wiroidami mają białkowy kapsyd materialem genetycznym <-Wirusy- jest DNA lub RNA ✓ atakują wszystkie organizmy Są czynnikami zakaźnymi mają budowę bezkomórkową RNA- w przypadku wirionów białka - w przypadku pronów namnażają się wyłącznie w organizmie gospodarza pętle jednoniciowe Omowom odcinki dwuniciowe Wiriody-> Struktura wiroidu nie mają kapsydu materiatem genetycznym jest RNA atakują rośliny Priony "Priony (proteinowe cząsteczki infekcyjne) - składają się wyłącznie z białka, są jedynymi czynnikami zakaźnymi które nie mają w swojej strukturze kwasów nukleinowych ↳ Biatka prionowe oznacza się symbolem Prpsc, są chorobotwórczymi formami białka Prp, kodowanego przez gen prp ( prnp). Gen ten znajduje się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w genomach wielu organizmów, wykryto go u zwierząt min. ssaków, ptaków i niektórych owadów oraz w kom. drożdży "Prawidłowa forma białka Prp - Prp² - nie jest chorobotwórcza. Jej funkcja nie jest jeszcze poznana. Ma zdolność do samoistego przekształcenia się w Prpsc Przemiana polega na zmianie konfrontacji przestrzennej białka "W prawidłowym białku dominuje struktura a-helisy, w chorobotwórczym ß-harmonijki ↳ Pojawienie się w komórce chorobotwórczej białka prionowego przyśpiesza przemianę kolejnych prawidłowych cząsteczek białka w cząsteczki chorobotwórcze ↳ Biatka proteinowe wywołują szereg chorób ośrodkowego układu nerwowego, określanych wspólnie jako zakaźne gąbczaste zapalenie mózgu (TSE) choroby prionowe występujące u zwierząt hodowlanych należą m. in ↳gąbczasta encefalopatia byata , choroba szalonych krów". ↳ choroba scrapie - zapadają na nią owce ↳ choroby u ludzi ↳ choroba Creutzfelata -Jakoba ↳ kuru ↳ nieuleczalna rodzinna bezsenność ↳ Nieopracowano jeszcze leczenia chorób prionowych ↳ Profilaktyka jest znacznie utrudniona ↳> białka prionowe są odporne na wysokie temperatury, większość środków chemicznych oraz promie- niowanie jonizujące ↳ Przeciwdziałanie epidemiom ↳monitorowanie bydła ↳> wprowadzono przepisy prawne zakazujące obrotu produktami zwierzęcymi, stosowanymi do karmi- enia zwierząt domowych. Choroba Creutzfelda - Jackoba Występuje u osób powyżej 50. r. życia ↳ Przenoszona drogą pokarmową, przez zanieczyszczone narzędzia medyczne lub w wyniku przeszczepu zakażonej tkanki ↳>Podobnie jak inne ancefalopatie gąbczaste charakteryzuje się występowaniem w neuronach licznych wakuol oraz włókien zawierających tzw. amloid - duże aregaty białka. ↳ Typowe objawy Białko Białko prawidłowe chorobotwórcze 15 ACCESOR > utrata kontroli nad mięśniami, drżenie ciata ↳zanık koordynacji ruchowej ↳otępienie 47 w przebiegu choroby nie występują stany zapalne, ↳ Nie pojawia się także naturalna reakcja odpornościowa organizmu ↳ śmierć następuje w ciągu roku od wystąpienia pierwszych objawów. Tkanka mózgowa ze zmianami gąbczastymi.