Chemia /

Alkeny -otrzymywanie i rekacje charakterystyczne

Alkeny -otrzymywanie i rekacje charakterystyczne

 Ⓒ Eliminage waty:
O
alkohol
H
H-C
#
ALO₂
H
C-H
OH.
A1203
np:
alken. + modo.
1
लक
A2203
Al2O3
etanol
cyklalkond # aykwalken + wodą.
"CH-OH
C

Alkeny -otrzymywanie i rekacje charakterystyczne

E

Emidomi

5 Followers

Udostępnij

Zapisz

6

 

2/3

Notatka

Notatka zawiera informacje na temat otrzymywania alkanów, reguły Zajcewa i Markownikowej. Zawiera schematy addycji, polimeryzacji i innych rekacji wraz z przykładami.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Ⓒ Eliminage waty: O alkohol H H-C # ALO₂ H C-H OH. A1203 np: alken. + modo. 1 लक A2203 Al2O3 etanol cyklalkond # aykwalken + wodą. "CH-OH CH₂ C#₂ CH₂ CH₂ CH₂ cykloheksandr Fliminay's chlontiraladonio. Otmy my my wonic allonies ; cykloalkenów. алната і Педита Маусема! CH2CH, THEO eten DI ALOR + wodą M CH₂CHCH₂ + 1/1/₂0 wheksen + wada. monochlorowcgrochodne + ROH /NaOH но CƠCH,CN). eland 2 + temp. CH₂ CH₂OH CH₂ - C1-CH-CH3 + (2017) tempe²?² енз ROH) ка. A2₂03 CH ₂ -CH₂-CH-CH₂ Hat- OH на д alkenmeren y etawal potasi temperature + modo. 2-chloolutam + madowthemele patasu CH3CH₂OH CH₂ - CH₂ - CH-CH₂ + ROH temp? CH₂ - CH₂ - CH = CH3 + KU + 40. tempeato енз =енз (ei Ka 2-chlorobutan + wodorotlewer CH3 -CH=CH₂ CH3 + H₂0. grasy (produkt &H3-CH2-CH=C#2 тно meagodny 2 regis 4 np.. chlorch potasu CH ₂ -CH=CH-CH₂ + Kei + 4₂0. Produit fidomy againy 2 regrią енз ен =ен енз но я etanud 33 Doylelig, woda odigwany od at. B, któw damene więksto licugatonrid's H. but-2-en → chlorch potaon + moda. 1 hata laut-1-en + chiloveu peater but mode Prades who my 2 juce godny wodows theorg y Lapora wodle обидите бд adl a form медиа риб кто сути jest ich więter daugciye ng all-CH₂-) Ⓒ) Reakye polimeryzagi: BRAH PRODUKTÓW UBOCZNYCH ! e monomiel (24) Fliminay's chladwids! ● R₁ RIT chloroeten. Cckloven while готули) R²CH₂=CH²³ Pi el Kolt Kat elt₂ elt₂ - CH₂ - CH₂ (a) а a CH3 -CH-CH-CH3 +2n el el 2,2-dichlou butan + polima 17 1,4-dichlorobutorm + cynk но олнет + Демид чем писотданиему + dichtomowcoalkony + 2n B₂) sve O.. Jeveli atomy chlorcaid's CC₂, Br. maydys się przy są swednich atomach weghe, + CH ₂ -CH=CH-~³CH3 + 2n Cz staada się 2 mesdis mera супи pdidylovelewinylu (CH₂-CH+ MERTO: -CH₂-CH- CL el but-2-en. B. Joveli atomy dilovairów (02, Porz hie emaplup ove puy sąsuechich atomach węgie! się +2n R. 2 → CH₂ - CH₂ CH₂ - CH₂ W MER - najmostry powtamający się fragmen realyach depoluery zain ofmymyany: polichlon...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

bue coinylu.. chloweter + 2n ll2 + chlowell cynllu. супии случловином и свижи супи C 18 In pnyrąco dua atomos C, czterolwgzal by Rachana nalezy dopisac uigranie. podug me H H₁ C-C=C²-C - H A # 3 2 " CH ₂ -CH - CH₂ - CH₂ + 2ps +2m luz CH₂ Cen do 1,3-dichlorobouton + cyntio mete супи Ametybyllgempion chlorell cyntu + CH₂=CH₂ + 1 ₂ 16 Ⓒ. Reakyja addyÿji (anyiquania) a. wodomi каюлгани то → alken + H₂ (Ni, Pt). Ni eten + wodov r A + 1/₂ Cyldopropen + alkon. Realige charakterystyczne + modo Odla alkenow 1 Peltz-Altz. Detan.. katalizator, > cykloalken + Me (NiR) cykwalkidan Nip D p cykloalkenow. b. chlonowww → alken + Cl₂ - CH₂=CH₂ + Cl₂ CH₂ - CH₂ ér éi er eten + chlow 2-dichloroetan. 94 A e. chlomwawodanów (HCl, HB₂) Drawonach Monico prochwesthoe C17₂ - CH₂ + Hel → CH₂ - CH₂ C. aten + chloruwdon chloroetan сук D dichloroxocykloalken → cylchoallien Hellykhollkomm и Da -el dichtomaatioalkom → alken + HC HiBr cytwalken + el + Cl₂ Floheksen + chlow 77 Ou > 1,2 didilanocykloheksom. heksont chlorandor & Other (+ +Hel ayldopropan. Regis Morkownikidie - (dotyczy alkond's niesymmet mycznych np: CH ₂ -CH=CH₂ w reakyoch addyujh i wody. chlonayllohekson chlorideauadowow atom modonu e chlomwcowxtonu pnyłącza się do Otormu węglo połączonego muszaniem my atom mnigsia jesz almondade prysecue I się do atomu weghe - mythonym d. addyys wady Chatarrator (1804) H₂SO4 alkohol 17.804 alkohd R₁². alken tuoda nuessymethiny cury енз- ен = CH2 + alken sumetniczny мпон fudetowy но N PRZYPOMNIENIE HIT prop-1-en + mada H прі ен2 = Cl2 + но eten proper 2-d но впрокла propard-ol + wode 1804 alkohd. • p. H+D CH²₂ - CH₂ - CH HJ OH. prodhult growny CH3-CH-CH3 'Olt. 1+80 енз-ен 해. + moda 12804 etanol: 177 Mn 2t beabomony. BOD MnO₂ brunathy OFF 1. Reakys alkenów 2 KMnO 4 (roakupe chauakterystyene ។ odhamiajque al alando) MnOw² Bielony- ротопапиду 2- brg Oy Cr 0₁2- 27 е addyua непи 2 alken + 0₂ A "doity! Hemek alkenu 2₁ CH₂ ₂ = CH₂ + O₂ =P 9 CH₂ - CH₂ 2 No HP + 120 8. Odbarwanie brunatnego roztworn Br₂ 100) Вог CH₂ - CH₂ - C₁t=CH-C113 eux CH3-CH ₂ -CH-CH-CH₂ Віт, но если of CH ₂ -CH₂ elt 2 alken 1 1 OH OH. etano-1-2-did. B BN ) Obsemuaye! погриал в наши odbowun sig 5 CH₂=CH₂ + 2 KMnO4 +31₂ 80 +21₂0 → CH₂ - CH₂ 1 Olt OH fuulekane + 2 Mn You + K280M bezanino -Dest Diclono →→→3CH₂=CH₂ +2KPmOy + 420 +3CH₂ - CH₂ #2 Mn82₂ + 2 K 3H 011 funletoma ▷ briatny osad.

Chemia /

Alkeny -otrzymywanie i rekacje charakterystyczne

Alkeny -otrzymywanie i rekacje charakterystyczne

E

Emidomi

5 Followers
 

2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Ⓒ Eliminage waty:
O
alkohol
H
H-C
#
ALO₂
H
C-H
OH.
A1203
np:
alken. + modo.
1
लक
A2203
Al2O3
etanol
cyklalkond # aykwalken + wodą.
"CH-OH
C

Otwórz aplikację

Notatka zawiera informacje na temat otrzymywania alkanów, reguły Zajcewa i Markownikowej. Zawiera schematy addycji, polimeryzacji i innych rekacji wraz z przykładami.

Podobne notatki

user profile picture

7

Węglowodany

Know Węglowodany thumbnail

12

 

4/3

user profile picture

5

ALKANY, ALKENY, ALKINY

Know ALKANY, ALKENY, ALKINY thumbnail

67

 

4/1/2/3

user profile picture

5

Benzen

Know  Benzen thumbnail

94

 

2/3

user profile picture

1

Alkeny

Know Alkeny  thumbnail

1

 

8

Ⓒ Eliminage waty: O alkohol H H-C # ALO₂ H C-H OH. A1203 np: alken. + modo. 1 लक A2203 Al2O3 etanol cyklalkond # aykwalken + wodą. "CH-OH CH₂ C#₂ CH₂ CH₂ CH₂ cykloheksandr Fliminay's chlontiraladonio. Otmy my my wonic allonies ; cykloalkenów. алната і Педита Маусема! CH2CH, THEO eten DI ALOR + wodą M CH₂CHCH₂ + 1/1/₂0 wheksen + wada. monochlorowcgrochodne + ROH /NaOH но CƠCH,CN). eland 2 + temp. CH₂ CH₂OH CH₂ - C1-CH-CH3 + (2017) tempe²?² енз ROH) ка. A2₂03 CH ₂ -CH₂-CH-CH₂ Hat- OH на д alkenmeren y etawal potasi temperature + modo. 2-chloolutam + madowthemele patasu CH3CH₂OH CH₂ - CH₂ - CH-CH₂ + ROH temp? CH₂ - CH₂ - CH = CH3 + KU + 40. tempeato енз =енз (ei Ka 2-chlorobutan + wodorotlewer CH3 -CH=CH₂ CH3 + H₂0. grasy (produkt &H3-CH2-CH=C#2 тно meagodny 2 regis 4 np.. chlorch potasu CH ₂ -CH=CH-CH₂ + Kei + 4₂0. Produit fidomy againy 2 regrią енз ен =ен енз но я etanud 33 Doylelig, woda odigwany od at. B, któw damene więksto licugatonrid's H. but-2-en → chlorch potaon + moda. 1 hata laut-1-en + chiloveu peater but mode Prades who my 2 juce godny wodows theorg y Lapora wodle обидите бд adl a form медиа риб кто сути jest ich więter daugciye ng all-CH₂-) Ⓒ) Reakye polimeryzagi: BRAH PRODUKTÓW UBOCZNYCH ! e monomiel (24) Fliminay's chladwids! ● R₁ RIT chloroeten. Cckloven while готули) R²CH₂=CH²³ Pi el Kolt Kat elt₂ elt₂ - CH₂ - CH₂ (a) а a CH3 -CH-CH-CH3 +2n el el 2,2-dichlou butan + polima 17 1,4-dichlorobutorm + cynk но олнет + Демид чем писотданиему + dichtomowcoalkony + 2n B₂) sve O.. Jeveli atomy chlorcaid's CC₂, Br. maydys się przy są swednich atomach weghe, + CH ₂ -CH=CH-~³CH3 + 2n Cz staada się 2 mesdis mera супи pdidylovelewinylu (CH₂-CH+ MERTO: -CH₂-CH- CL el but-2-en. B. Joveli atomy dilovairów (02, Porz hie emaplup ove puy sąsuechich atomach węgie! się +2n R. 2 → CH₂ - CH₂ CH₂ - CH₂ W MER - najmostry powtamający się fragmen realyach depoluery zain ofmymyany: polichlon...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

bue coinylu.. chloweter + 2n ll2 + chlowell cynllu. супии случловином и свижи супи C 18 In pnyrąco dua atomos C, czterolwgzal by Rachana nalezy dopisac uigranie. podug me H H₁ C-C=C²-C - H A # 3 2 " CH ₂ -CH - CH₂ - CH₂ + 2ps +2m luz CH₂ Cen do 1,3-dichlorobouton + cyntio mete супи Ametybyllgempion chlorell cyntu + CH₂=CH₂ + 1 ₂ 16 Ⓒ. Reakyja addyÿji (anyiquania) a. wodomi каюлгани то → alken + H₂ (Ni, Pt). Ni eten + wodov r A + 1/₂ Cyldopropen + alkon. Realige charakterystyczne + modo Odla alkenow 1 Peltz-Altz. Detan.. katalizator, > cykloalken + Me (NiR) cykwalkidan Nip D p cykloalkenow. b. chlonowww → alken + Cl₂ - CH₂=CH₂ + Cl₂ CH₂ - CH₂ ér éi er eten + chlow 2-dichloroetan. 94 A e. chlomwawodanów (HCl, HB₂) Drawonach Monico prochwesthoe C17₂ - CH₂ + Hel → CH₂ - CH₂ C. aten + chloruwdon chloroetan сук D dichloroxocykloalken → cylchoallien Hellykhollkomm и Da -el dichtomaatioalkom → alken + HC HiBr cytwalken + el + Cl₂ Floheksen + chlow 77 Ou > 1,2 didilanocykloheksom. heksont chlorandor & Other (+ +Hel ayldopropan. Regis Morkownikidie - (dotyczy alkond's niesymmet mycznych np: CH ₂ -CH=CH₂ w reakyoch addyujh i wody. chlonayllohekson chlorideauadowow atom modonu e chlomwcowxtonu pnyłącza się do Otormu węglo połączonego muszaniem my atom mnigsia jesz almondade prysecue I się do atomu weghe - mythonym d. addyys wady Chatarrator (1804) H₂SO4 alkohol 17.804 alkohd R₁². alken tuoda nuessymethiny cury енз- ен = CH2 + alken sumetniczny мпон fudetowy но N PRZYPOMNIENIE HIT prop-1-en + mada H прі ен2 = Cl2 + но eten proper 2-d но впрокла propard-ol + wode 1804 alkohd. • p. H+D CH²₂ - CH₂ - CH HJ OH. prodhult growny CH3-CH-CH3 'Olt. 1+80 енз-ен 해. + moda 12804 etanol: 177 Mn 2t beabomony. BOD MnO₂ brunathy OFF 1. Reakys alkenów 2 KMnO 4 (roakupe chauakterystyene ។ odhamiajque al alando) MnOw² Bielony- ротопапиду 2- brg Oy Cr 0₁2- 27 е addyua непи 2 alken + 0₂ A "doity! Hemek alkenu 2₁ CH₂ ₂ = CH₂ + O₂ =P 9 CH₂ - CH₂ 2 No HP + 120 8. Odbarwanie brunatnego roztworn Br₂ 100) Вог CH₂ - CH₂ - C₁t=CH-C113 eux CH3-CH ₂ -CH-CH-CH₂ Віт, но если of CH ₂ -CH₂ elt 2 alken 1 1 OH OH. etano-1-2-did. B BN ) Obsemuaye! погриал в наши odbowun sig 5 CH₂=CH₂ + 2 KMnO4 +31₂ 80 +21₂0 → CH₂ - CH₂ 1 Olt OH fuulekane + 2 Mn You + K280M bezanino -Dest Diclono →→→3CH₂=CH₂ +2KPmOy + 420 +3CH₂ - CH₂ #2 Mn82₂ + 2 K 3H 011 funletoma ▷ briatny osad.