Chemia /

Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki

 Atomy i cząsteczki – składniki
materii Budowa materii
Substancje, z którymi spotykacie się na co dzień, np.
woda, metale sprawiają wrażenie

Atomy i cząsteczki

user profile picture

Lena Romińska

33 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

Atomy i czasteczki- składniki materii

 

7

Prezentacja

Atomy i cząsteczki – składniki materii Budowa materii Substancje, z którymi spotykacie się na co dzień, np. woda, metale sprawiają wrażenie, że ich budowa jest ciągła, nie widać w niej poszczególnych elementów. Jednak cała materia jest zbudowana z maleńkich cząstek będących w ciągłym ruchu. ruch cząsteczek - Bing images Świadczy to o ziarnistej budowie materii. Atom Pojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa "atomas" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć naukowych, które utworzyły pojęcie niepodzielnego atomu i ujawniły istnienie wewnętrznych składników atomu. Zatem termin "atom" ma znaczenie historyczne. W 1804 roku angielski uczony John Dalton opracował hipotezę o atomistyczno- cząsteczkowej teorii budowie materii. Następnie opracowanie to zostało udowodnione naukowo. W wersji współczesnej obowiązuje do dzisiaj. Założenia teorii atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii Johna Daltona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Najmniejszym elementem pierwiastka jest atom. Atomy mają kształt kulek. Atomy tego samego pierwiastka mają taką samą masę i średnicę. Atomy różnych pierwiastków różnią się między sobą masą i rozmiarem. Jeżeli połączą się identyczne atomy to powstaje cząsteczka pierwiastka chemicznego. Jeżeli połączą się ze sobą atomy różnych pierwiastków to powstaje cząsteczka związku chemicznego. Atomy łączą się w większe zespoły zwane cząsteczkami. Najmniejszym elementem związku chemicznego jest cząsteczka. icr Dyfuzja Dyfuzja - to samorzutne mieszanie się dwóch substancji będących w bezpośrednim kontakcie ze sobą. Najszybciej zachodzi w gazach, najwolniej w ciałach stałych gaz ciecz substancja stała Jak duże są atomy? Jeżeli atom miałby wielkość piłki tenisowej, to dłoń byłaby tak...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

duża, że mogłaby się w niej zmieścić kula ziemska. ik Jakie są rozmiary i masa atomów? Najbardziej charakterystycznymi cechami atomów danego pierwiastka chemicznego są masa i wielkość. w ołówkach znajduje się wkład grafitowy Nazwa pierwiastka chemicznego wodór węgiel tlen grafit jest odmianą węgla 1- Masa atomu g 0,167-10-23 1,99-10-23 2,66 10-23 1 nm zdjęcie atomów węgla na powierzchni grafitu wykonane skaningowym mikroskopem tunelowym 1 nm = 10-⁹ m Średnica atomu cm 0,000 000 008 0,000 000 015 0,000 000 013 model atomu węgla W jakich jednostkach wyraża się masę atomu? Masy atomów podaje się więc, używając jednostki odpowied- niej dla świata atomów. Jest nią jednostka masy atomowej u (ang. unit – jednostka) [czytaj: junit]: 1 lu= masy atomu węgla 1 u = 0,166. 10-23 g 12 Skoro 1 u - 0,166 · 10-23 g to xu-1g X = 1 glu -23 0,166 10 x = 6,02 · 10²³ u ● g 1 g = 6,02.1023 u

Chemia /

Atomy i cząsteczki

user profile picture

Lena Romińska

33 Followers

 Atomy i cząsteczki – składniki
materii Budowa materii
Substancje, z którymi spotykacie się na co dzień, np.
woda, metale sprawiają wrażenie

Otwórz

Atomy i czasteczki- składniki materii

Podobne notatki
Know Stechiometria thumbnail

98

955

Stechiometria

❗️Chemia zakres podstawowy❗️ spis treści: 🖤mol 🖤obliczanie masy molowej 🖤proporcje 🖤avogadra 🖤objętość molowa gazu

Know wewnętrzna budowa materii thumbnail

3

67

wewnętrzna budowa materii

notatka bazującą na podstawie programowej chemia klasa 7

Know Stechiometria thumbnail

7

68

Stechiometria

chemia nieorganiczna. Notatka z podręcznika z nowej ery z poziomu rozszerzonego

Know Masa atomowa i cząsteczkowa thumbnail

5

182

Masa atomowa i cząsteczkowa

Atom, masa atomowa, masa cząsteczkowa

Know Mole thumbnail

10

412

Mole

Notatka z moli

Know atom - liczba masowa, liczba atomowa thumbnail

497

5179

atom - liczba masowa, liczba atomowa

atom

Atomy i cząsteczki – składniki materii Budowa materii Substancje, z którymi spotykacie się na co dzień, np. woda, metale sprawiają wrażenie, że ich budowa jest ciągła, nie widać w niej poszczególnych elementów. Jednak cała materia jest zbudowana z maleńkich cząstek będących w ciągłym ruchu. ruch cząsteczek - Bing images Świadczy to o ziarnistej budowie materii. Atom Pojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa "atomas" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć naukowych, które utworzyły pojęcie niepodzielnego atomu i ujawniły istnienie wewnętrznych składników atomu. Zatem termin "atom" ma znaczenie historyczne. W 1804 roku angielski uczony John Dalton opracował hipotezę o atomistyczno- cząsteczkowej teorii budowie materii. Następnie opracowanie to zostało udowodnione naukowo. W wersji współczesnej obowiązuje do dzisiaj. Założenia teorii atomistyczno- cząsteczkowej budowy materii Johna Daltona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Najmniejszym elementem pierwiastka jest atom. Atomy mają kształt kulek. Atomy tego samego pierwiastka mają taką samą masę i średnicę. Atomy różnych pierwiastków różnią się między sobą masą i rozmiarem. Jeżeli połączą się identyczne atomy to powstaje cząsteczka pierwiastka chemicznego. Jeżeli połączą się ze sobą atomy różnych pierwiastków to powstaje cząsteczka związku chemicznego. Atomy łączą się w większe zespoły zwane cząsteczkami. Najmniejszym elementem związku chemicznego jest cząsteczka. icr Dyfuzja Dyfuzja - to samorzutne mieszanie się dwóch substancji będących w bezpośrednim kontakcie ze sobą. Najszybciej zachodzi w gazach, najwolniej w ciałach stałych gaz ciecz substancja stała Jak duże są atomy? Jeżeli atom miałby wielkość piłki tenisowej, to dłoń byłaby tak...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

duża, że mogłaby się w niej zmieścić kula ziemska. ik Jakie są rozmiary i masa atomów? Najbardziej charakterystycznymi cechami atomów danego pierwiastka chemicznego są masa i wielkość. w ołówkach znajduje się wkład grafitowy Nazwa pierwiastka chemicznego wodór węgiel tlen grafit jest odmianą węgla 1- Masa atomu g 0,167-10-23 1,99-10-23 2,66 10-23 1 nm zdjęcie atomów węgla na powierzchni grafitu wykonane skaningowym mikroskopem tunelowym 1 nm = 10-⁹ m Średnica atomu cm 0,000 000 008 0,000 000 015 0,000 000 013 model atomu węgla W jakich jednostkach wyraża się masę atomu? Masy atomów podaje się więc, używając jednostki odpowied- niej dla świata atomów. Jest nią jednostka masy atomowej u (ang. unit – jednostka) [czytaj: junit]: 1 lu= masy atomu węgla 1 u = 0,166. 10-23 g 12 Skoro 1 u - 0,166 · 10-23 g to xu-1g X = 1 glu -23 0,166 10 x = 6,02 · 10²³ u ● g 1 g = 6,02.1023 u