Budowa materii Czy materia jest lita, ciągła, czy występują w niej puste przestrzenie? Materia nie jest liła. Występują w niej puste przestrzenie, dzięki nim może zachodzić zjawisko DYFUZJI. To zjawisko potwierdza, że materia jest zbudowana z niezmiernie małych ziaren tzw. drobiny. Drobiny są w nieustannym ruchu, przez co rozprzestrzeniają się, zderzają oraz mieszają. Czym różnią się gazy, ciecze i ciała state? Ciało stałe Ciała stałe: Ciecze: Ciecz Gazy: Ciała stałe mają określony kształt. Ich drobiny upakowane gęsto, w skutek czego silnie za sobą i wykonują drgania tylko wokół swojego otoczenia. O Dyfuzja to proces samoistnego mieszania się substancji, które stykają się ze sobą. Gaz Ciecze przyjmują kształt naczynia. Odległości pomiędzy drobinami są większe niż w ciałach stałych, przez to drobiny mocniej ze sobą oddziałują i przemieszczają się względem siebie wolniej niż w gazach. O Dyfuzja Gazy rozprzestrzeniają się w całej objętości, którą mają dostępną. Odległości pomiędzy drobinami są duże, dlatego słabo ze sobą oddziałują i poruszają się szybciej niż w cieczach.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Budowa materii

user profile picture

Basic2115

32 Followers

 Budowa materii
Czy materia jest lita, ciągła, czy występują w niej puste przestrzenie?
Materia nie jest liła. Występują w niej puste przest

Otwórz

Notatka z tematu „budowa materii” stworzona na podstawie podręcznika.

Budowa materii Czy materia jest lita, ciągła, czy występują w niej puste przestrzenie? Materia nie jest liła. Występują w niej puste przestrzenie, dzięki nim może zachodzić zjawisko DYFUZJI. To zjawisko potwierdza, że materia jest zbudowana z niezmiernie małych ziaren tzw. drobiny. Drobiny są w nieustannym ruchu, przez co rozprzestrzeniają się, zderzają oraz mieszają. Czym różnią się gazy, ciecze i ciała state? Ciało stałe Ciała stałe: Ciecze: Ciecz Gazy: Ciała stałe mają określony kształt. Ich drobiny upakowane gęsto, w skutek czego silnie za sobą i wykonują drgania tylko wokół swojego otoczenia. O Dyfuzja to proces samoistnego mieszania się substancji, które stykają się ze sobą. Gaz Ciecze przyjmują kształt naczynia. Odległości pomiędzy drobinami są większe niż w ciałach stałych, przez to drobiny mocniej ze sobą oddziałują i przemieszczają się względem siebie wolniej niż w gazach. O Dyfuzja Gazy rozprzestrzeniają się w całej objętości, którą mają dostępną. Odległości pomiędzy drobinami są duże, dlatego słabo ze sobą oddziałują i poruszają się szybciej niż w cieczach.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację