Chemia /

Hydroksykwasy

Hydroksykwasy

 HYDROKSYKWASY
(OH) mR (COOH)
d
CH3-CH
I
OH
- COOH
kwas 2-hydroksy propanowy
KWAS MLEKOWY
OTRZYMYWANIE:
Z KWASÓW KARBOKSYLOWY CH
.
E1 CH₂ -

Hydroksykwasy

user profile picture

Jakub Kwiatkowski

25 Followers

Udostępnij

Zapisz

36

 

4

Notatka

Hydroksykwasy - matura

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

HYDROKSYKWASY (OH) mR (COOH) d CH3-CH I OH - COOH kwas 2-hydroksy propanowy KWAS MLEKOWY OTRZYMYWANIE: Z KWASÓW KARBOKSYLOWY CH . E1 CH₂ - CH₂ - COOH + E2: WŁAŚCIWOŚCI: Z FENOLANÓW (2 ETAPY): ONa E1 : : E3 CH3 - CH - COONa + HCl -> I OH E2 : CH₂ - CH - COOH + 2NaOH → ú OH + CO₂ •COONa FERMENTACJA MLEKOWA: P.T. (3 ETAPY) : Cl₂ → + NAZEWNICTWO: OL OH C₁2H22O11+ H₂O laktaza lahtora balt. michowe CcH ₁2 06 H₂SO4 →2 2 CH3-C I OH CONG enzym> C6H₁2O6 glukoza -CH-COOH OH 3 CH3 CH3-CH- CH₂ - CH - COONa + NaCl + H₂O 2-hydroksypropanian sodu I OH CH3 -CH-COOH + Nall OH bezbarwne, lepkie lub stałe, rozpuszczalne w wodzie a 2 -CH-COOH 1 I OH kw. 2-hydroksypropanowy OH COOH kw. salicylowy 5 kw. 2-hydroksybenzenokarboksylowy. kw. 2-hydroksypropanowy COOH - COOH + + На 2-hydroksybenzoesan sodu + C6H12O6 galaktoza kw. 2-chloropropanowy Na₂SO4 kw. 2-hydroksybenzoesowy wysokie temp. topnienia i wrzenia (w. wodorowe) REAKCJE: COOH •● ● ● OH H ESTRYFIKACJI: CH₂ - CH - COOH + CH₂-OH T OH OH DEKARBOKSYLACJI: CH3-CH-COOH • SOLE SŁABYCH KWASÓW: OH METALE AKTYWNE: CH₂ - CH - COOH + Na OH TLENKI METALI: 2 CH ₂ -CH-COOH + Na₂O OH OH I ZASADY: CH3-CH-COOH + KOH-> CH3-CH-COOK METALAMI AKTYWNYMI : BEZWODNIK KWASOWY: INNE OH CH3-CH-COOH H3C ODWODNIENIE HI O=C₁ CH NITROWANIE: ODWODNIENIE α-HYDROKSYKWASÓW: OH + CH3 - COOH ESTRYFIKACJI: ° UTLENIANIA: 5 CH₂ - CH - COOH + 2 KMnO₂ + 3 H₂SO4 → 5 CH3 - C-COOH + 2MnSO4 + K₂SO4 + 8H₂O OH propan- -2-on kwas pirogronowy. OH A12031T ODWODNIENIA: CH3-CH- - COOH + OH DIMERYZACJA: 2CH3 -CH- OH CH3-CH-COOH + Na₂CO3 OH OH O но —С — СН3 HYDROKSYKWASÓW: COOH HO J- OH H3C- CH - CH₂ - CH₂ - COOH- NOOH, COOH CH-COOH OH POLIKONDENSACJA: CH3-CH-COOH HNO3 OH CH3-CH - CO - CH3 + H2O OH CH3-CH2 + CO2 > CH₂=CH-COOH + H₂O ONA OH CH3-CH-COOH + 2 Na> CH3 - CH - Coo Na OCO CH3 H3PO4 COOH + (CH3CO) 20 H3C он →> 2 CH ₂ -CH - COONa + H₂O H₂SO4 (sr) OH CH-CH- COONa + H H+ T C-CH C O CH3 CH3-CH-COOH OH OH +...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

H₂O NO₂ CH3 OCO-CH 3 -CH-COOH CH3- LAKTYDY H₂C₂ OH − 2 CHI - CH - COONG + CO2 + H2O COOH LAKTONY H-C [0-04-20 I CH3 3=0 + n + H₂O CH 3 'H 2-hydroksypropanian metylu + etanol H₂0 kw. acetylo mlekowy + - laktyd kwasu michowego 2-hydroksypropanian sodu 2-hydroksypropanian sodu. 2-hydroksypropanian potasu CH3COOH (kw. 2-acetoksybenzoesowy) (aspiryna) (dimeryzacja) cykliczny ester lakton kw. 4-hydroksopentanowego kw. prop-2-enowy / akrylowy 2-hydroksy propanian disodu kw. auctylo salicylowy. H₂O laktyd kw. mlekowego kw. 2-hydrokso-5-nitrobenzoesowy

Chemia /

Hydroksykwasy

user profile picture

Jakub Kwiatkowski  

Obserwuj

25 Followers

 HYDROKSYKWASY
(OH) mR (COOH)
d
CH3-CH
I
OH
- COOH
kwas 2-hydroksy propanowy
KWAS MLEKOWY
OTRZYMYWANIE:
Z KWASÓW KARBOKSYLOWY CH
.
E1 CH₂ -

Otwórz aplikację

Hydroksykwasy - matura

HYDROKSYKWASY (OH) mR (COOH) d CH3-CH I OH - COOH kwas 2-hydroksy propanowy KWAS MLEKOWY OTRZYMYWANIE: Z KWASÓW KARBOKSYLOWY CH . E1 CH₂ - CH₂ - COOH + E2: WŁAŚCIWOŚCI: Z FENOLANÓW (2 ETAPY): ONa E1 : : E3 CH3 - CH - COONa + HCl -> I OH E2 : CH₂ - CH - COOH + 2NaOH → ú OH + CO₂ •COONa FERMENTACJA MLEKOWA: P.T. (3 ETAPY) : Cl₂ → + NAZEWNICTWO: OL OH C₁2H22O11+ H₂O laktaza lahtora balt. michowe CcH ₁2 06 H₂SO4 →2 2 CH3-C I OH CONG enzym> C6H₁2O6 glukoza -CH-COOH OH 3 CH3 CH3-CH- CH₂ - CH - COONa + NaCl + H₂O 2-hydroksypropanian sodu I OH CH3 -CH-COOH + Nall OH bezbarwne, lepkie lub stałe, rozpuszczalne w wodzie a 2 -CH-COOH 1 I OH kw. 2-hydroksypropanowy OH COOH kw. salicylowy 5 kw. 2-hydroksybenzenokarboksylowy. kw. 2-hydroksypropanowy COOH - COOH + + На 2-hydroksybenzoesan sodu + C6H12O6 galaktoza kw. 2-chloropropanowy Na₂SO4 kw. 2-hydroksybenzoesowy wysokie temp. topnienia i wrzenia (w. wodorowe) REAKCJE: COOH •● ● ● OH H ESTRYFIKACJI: CH₂ - CH - COOH + CH₂-OH T OH OH DEKARBOKSYLACJI: CH3-CH-COOH • SOLE SŁABYCH KWASÓW: OH METALE AKTYWNE: CH₂ - CH - COOH + Na OH TLENKI METALI: 2 CH ₂ -CH-COOH + Na₂O OH OH I ZASADY: CH3-CH-COOH + KOH-> CH3-CH-COOK METALAMI AKTYWNYMI : BEZWODNIK KWASOWY: INNE OH CH3-CH-COOH H3C ODWODNIENIE HI O=C₁ CH NITROWANIE: ODWODNIENIE α-HYDROKSYKWASÓW: OH + CH3 - COOH ESTRYFIKACJI: ° UTLENIANIA: 5 CH₂ - CH - COOH + 2 KMnO₂ + 3 H₂SO4 → 5 CH3 - C-COOH + 2MnSO4 + K₂SO4 + 8H₂O OH propan- -2-on kwas pirogronowy. OH A12031T ODWODNIENIA: CH3-CH- - COOH + OH DIMERYZACJA: 2CH3 -CH- OH CH3-CH-COOH + Na₂CO3 OH OH O но —С — СН3 HYDROKSYKWASÓW: COOH HO J- OH H3C- CH - CH₂ - CH₂ - COOH- NOOH, COOH CH-COOH OH POLIKONDENSACJA: CH3-CH-COOH HNO3 OH CH3-CH - CO - CH3 + H2O OH CH3-CH2 + CO2 > CH₂=CH-COOH + H₂O ONA OH CH3-CH-COOH + 2 Na> CH3 - CH - Coo Na OCO CH3 H3PO4 COOH + (CH3CO) 20 H3C он →> 2 CH ₂ -CH - COONa + H₂O H₂SO4 (sr) OH CH-CH- COONa + H H+ T C-CH C O CH3 CH3-CH-COOH OH OH +...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

H₂O NO₂ CH3 OCO-CH 3 -CH-COOH CH3- LAKTYDY H₂C₂ OH − 2 CHI - CH - COONG + CO2 + H2O COOH LAKTONY H-C [0-04-20 I CH3 3=0 + n + H₂O CH 3 'H 2-hydroksypropanian metylu + etanol H₂0 kw. acetylo mlekowy + - laktyd kwasu michowego 2-hydroksypropanian sodu 2-hydroksypropanian sodu. 2-hydroksypropanian potasu CH3COOH (kw. 2-acetoksybenzoesowy) (aspiryna) (dimeryzacja) cykliczny ester lakton kw. 4-hydroksopentanowego kw. prop-2-enowy / akrylowy 2-hydroksy propanian disodu kw. auctylo salicylowy. H₂O laktyd kw. mlekowego kw. 2-hydrokso-5-nitrobenzoesowy