Chemia /

Korozja

Korozja

 +. Korszja
chemiczne milrobiologiczna
elettrochemiczna
KOROZJA CHEMICZNA
stopniowy proces
• zachodzi między metalem (lub innym ciasem)
i ot

Korozja

user profile picture

Carmen🫶

0 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

notatka o korozji z działu- elektrochemia.

 

4/1

Notatka

+. Korszja chemiczne milrobiologiczna elettrochemiczna KOROZJA CHEMICZNA stopniowy proces • zachodzi między metalem (lub innym ciasem) i otaczającym środowiskiem fizyczna • pod wpływem suchych gazów [ poniemne: O₂ zaniemysuZENIA:CO₂, 50₂, 502, SMOG, N₂0₂, №₂05 •W Warunkach mylduczających możliwość kondensayi par no powieńchni metali • W cienach NIEPRZEWODZĄCYCH prądu elektrycznego (np. w/T Tuszorach) KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA * równomierna *Nterowa I • W Środowiskach pnewodzących prąd elektry any • ZAWSZE JAK BĘDZIE WODA mit elettrolity wody, ziemia, wilgotne guzy * atmosferyczna -> woda w powietru / środowiska korozjić * morska → woda * ziemska -> woda w ziemi } * międhybrystaliana * Kontraktowa " * Selelitynna * naprezeniowa * Stężeniowa objawy korozj: róznica potencjału *KOROZJA zelaza -> dwustopniowa 12 Fe + 0₂ 22 FeD FeD+ H₂0-> Fe(OH)₂ Fe(OH)2 + 0₂ -> Fe(OH)3 Fe(OH)₂ + H₂O -> Fe(OH)3 ! Skład RDZY jest nieznany (zależny od składy) Fe O Гезон FezDy Fe₂O3 mieszanina tych związków Czynniki pryspieszająue horozje; • kontalt 2 powietnem podryzszona temp. / niska temp. Lub duze róznice (skraine) f • 8 D s01 kuchennu Kontakt z warshia twonywa szturnego wilgotność powietna opady: deszay, śniegu. kontakt metalu z glebą kwaśne deszne • kwasy i zasady • Zaliwasione wody - solne, Siarkowe kontakt metalu z innymi materiałami np. metalami, betonem | smary premystowe Zapobieganie korozj; elentrochemicznej odpowiedni dobór moteriatów dopasowanie materiarów bez szczelin np. bez • Stosowanie poniok ochronnych. zaną dranie korozją konserwacja 58

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Korozja

user profile picture

Carmen🫶

0 Followers

 +. Korszja
chemiczne milrobiologiczna
elettrochemiczna
KOROZJA CHEMICZNA
stopniowy proces
• zachodzi między metalem (lub innym ciasem)
i ot

Otwórz

notatka o korozji z działu- elektrochemia.

+. Korszja chemiczne milrobiologiczna elettrochemiczna KOROZJA CHEMICZNA stopniowy proces • zachodzi między metalem (lub innym ciasem) i otaczającym środowiskiem fizyczna • pod wpływem suchych gazów [ poniemne: O₂ zaniemysuZENIA:CO₂, 50₂, 502, SMOG, N₂0₂, №₂05 •W Warunkach mylduczających możliwość kondensayi par no powieńchni metali • W cienach NIEPRZEWODZĄCYCH prądu elektrycznego (np. w/T Tuszorach) KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA * równomierna *Nterowa I • W Środowiskach pnewodzących prąd elektry any • ZAWSZE JAK BĘDZIE WODA mit elettrolity wody, ziemia, wilgotne guzy * atmosferyczna -> woda w powietru / środowiska korozjić * morska → woda * ziemska -> woda w ziemi } * międhybrystaliana * Kontraktowa " * Selelitynna * naprezeniowa * Stężeniowa objawy korozj: róznica potencjału *KOROZJA zelaza -> dwustopniowa 12 Fe + 0₂ 22 FeD FeD+ H₂0-> Fe(OH)₂ Fe(OH)2 + 0₂ -> Fe(OH)3 Fe(OH)₂ + H₂O -> Fe(OH)3 ! Skład RDZY jest nieznany (zależny od składy) Fe O Гезон FezDy Fe₂O3 mieszanina tych związków Czynniki pryspieszająue horozje; • kontalt 2 powietnem podryzszona temp. / niska temp. Lub duze róznice (skraine) f • 8 D s01 kuchennu Kontakt z warshia twonywa szturnego wilgotność powietna opady: deszay, śniegu. kontakt metalu z glebą kwaśne deszne • kwasy i zasady • Zaliwasione wody - solne, Siarkowe kontakt metalu z innymi materiałami np. metalami, betonem | smary premystowe Zapobieganie korozj; elentrochemicznej odpowiedni dobór moteriatów dopasowanie materiarów bez szczelin np. bez • Stosowanie poniok ochronnych. zaną dranie korozją konserwacja 58

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację