Chemia /

Objętość molowa gazów

Objętość molowa gazów

 OBJETOSC MOLOWA GAZOW
Na gęstość gazów będzie wpływać temperatura i ciśnienie dlatego gęstość określa się dla warunków normalnych które
wyn

Objętość molowa gazów

user profile picture

kuba_study

5941 Obserwujących

46

Udostępnij

Zapisz

Chemia Objętość molowa gazów

 

1/2

Notatka

OBJETOSC MOLOWA GAZOW Na gęstość gazów będzie wpływać temperatura i ciśnienie dlatego gęstość określa się dla warunków normalnych które wynoszą, temperatura = 273,15 K (0°C) i ciśnienie p = 1013,25 hPa. Gęstość bezwzględna to stosunek masy substancji do jej objętości. Objętość molowa gazów to objętość I mola w warunkach normalnych która wynosi 22,4 dm³. m M d= V= d d - gęstość m - masa V - objętość M masa I mola gazu Oblicz, jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych I mol tlenku węgla (II) 28 g dm³ mol Vco= 1,2499 mol PRAWO AVOGADRA. Prawo Avogadra mówi że jednakowe objętości różnych gazów w takich samych warunkach ciśnienia i temperatury zawierają taką samą liczbę cząsteczek. Aby gaz był gazem „doskonałym” musi spełniać parę warunków, brak oddziaływania międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek, zderzenia te są doskonale sprężyste, cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu. Z kolei gazy rzeczywiste nie spełniają warunków gazu doskonałego ponieważ ich cząsteczki mają określoną objętość i istnieją między nimi siły wzajemnego oddziaływania. p - ciśnienie gazu V - objętość n - liczba moli gazu ROWNANTE CLAPEYRONA Gazy posiadają możliwość dyfuzji (samorzutne rozprzestrzenianie się w danej objętości). Do obliczania liczby moli gazu w określonych warunkach używa się równania stanu gazu doskonałego tzw. równanie Clapeyrona pxV=nxRxT hPaxdm³ molxk -=22,4. g dm³ Paxm³ molxk lub R-stała gazowa (83,1 T-temperatura Ile gramów tlenu znajduje się w 1,12 dm³ tlenku węgla (IV) odmierzonego w warunkach normalnych? 22,4 dm³-32g 0 1,12 dm³ - x X= 1,12 dm³x32 g 22,4...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dm³ =1,6 g