Chemia /

Proces dysocjacji jonowej kwasów

Proces dysocjacji jonowej kwasów

 Proces dysocjacji jonowej kwasów
Dysocjacja jonowa - rozpad elektrolitów na jony dodatnie (kationy)
• jony ujemne (anonyl pod wpływem cząst

Proces dysocjacji jonowej kwasów

user profile picture

Paweł Włodarczyk

9 Followers

38

Udostępnij

Zapisz

Notatka dla klas 8

 

8

Streszczenie

Proces dysocjacji jonowej kwasów Dysocjacja jonowa - rozpad elektrolitów na jony dodatnie (kationy) • jony ujemne (anonyl pod wpływem cząsteczek wody. Wszystkie poznane kwasy są elektrolitami, ponieważ ich wodne roztwory przewodzą prąd Cząsteczka każdego kwasu zawiera: • jeden lub więce; atomów wodoru • resztę kwasową Co to są kwasy Kwasy - Substancje które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru I aniony reszty kwasowej. i Dysocjacja: I stopień Hico, H₂O₂ H+ + HCO₂ anion wodorowęglanowy H.CO 2 kwas weglowy kation wodoru 1 Stopień HCO ₂ H+ + CO3²- H₂O₂ anion kation wodorowęglanowy wodovu kwas chlorowodorowy anion węglanowy kwas chlorowodorowy Н2О, HCI H² +CL kation anion loodon стакошу kwas Siarkowy (IV) Kwas fosforowy (1) H₂O, H₂PO + H₂O₂ H₂S H₁ - HS + kwas fosforony (V) Odczyn kwasowy - skola pH I stopień H₂S kwas si arkowodorowy anion wodoro siarczkowy 1 Stopied 2- HS¯¯ H₂ H+ + S²- kation anion Siarczkowy Ik was siarkowy (VII). H₂SO₂ → 2H + 50.² 2- 2 kaliony wodovú 3H+ + PO 3 kation anion wodon fosforony kation wodoru wodoru anion wodoro siarczkowy anion Siarczanowy (VI)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Proces dysocjacji jonowej kwasów

user profile picture

Paweł Włodarczyk

9 Followers

 Proces dysocjacji jonowej kwasów
Dysocjacja jonowa - rozpad elektrolitów na jony dodatnie (kationy)
• jony ujemne (anonyl pod wpływem cząst

Otwórz

Notatka dla klas 8

Podobne notatki
Know Wodorotlenki thumbnail

23

337

Wodorotlenki

Wszystko co trzeba wiedzieć o wodorotlenkach do matury;

Know Kwasy  thumbnail

13

185

Kwasy

Wszystko co trzeba wiedzieć o kwasach do matury;

Know Wyższe kwasy karboksylowe thumbnail

22

511

Wyższe kwasy karboksylowe

Właściwości, jak odróżnić kwasy nienasycone od nasyconych, reakcje chemiczne WKK, podział mydeł, zastosowanie

Know dysocjacja jonowa thumbnail

4

151

dysocjacja jonowa

dysocjacja

Know KWASY thumbnail

7

108

KWASY

kwasy, podział kwasów, wskaźnik, skala pH, otrzymywanie kwasów, reakcja ksantoproteinowa,

Know Dysocjacja jonowa zasad thumbnail

16

352

Dysocjacja jonowa zasad

notatka, dysocjacja jonowa zasad klasa 8

Proces dysocjacji jonowej kwasów Dysocjacja jonowa - rozpad elektrolitów na jony dodatnie (kationy) • jony ujemne (anonyl pod wpływem cząsteczek wody. Wszystkie poznane kwasy są elektrolitami, ponieważ ich wodne roztwory przewodzą prąd Cząsteczka każdego kwasu zawiera: • jeden lub więce; atomów wodoru • resztę kwasową Co to są kwasy Kwasy - Substancje które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru I aniony reszty kwasowej. i Dysocjacja: I stopień Hico, H₂O₂ H+ + HCO₂ anion wodorowęglanowy H.CO 2 kwas weglowy kation wodoru 1 Stopień HCO ₂ H+ + CO3²- H₂O₂ anion kation wodorowęglanowy wodovu kwas chlorowodorowy anion węglanowy kwas chlorowodorowy Н2О, HCI H² +CL kation anion loodon стакошу kwas Siarkowy (IV) Kwas fosforowy (1) H₂O, H₂PO + H₂O₂ H₂S H₁ - HS + kwas fosforony (V) Odczyn kwasowy - skola pH I stopień H₂S kwas si arkowodorowy anion wodoro siarczkowy 1 Stopied 2- HS¯¯ H₂ H+ + S²- kation anion Siarczkowy Ik was siarkowy (VII). H₂SO₂ → 2H + 50.² 2- 2 kaliony wodovú 3H+ + PO 3 kation anion wodon fosforony kation wodoru wodoru anion wodoro siarczkowy anion Siarczanowy (VI)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację