Chemia /

Zjawisko izomerii

Zjawisko izomerii

 Zjawisko izomerii
1. Czym jest izomeria?
Izomeria - zjawisko występowania związków chemicznych o takim samym
składzie chemicznym (wzorze su

Zjawisko izomerii

user profile picture

Jakub Bugnacki

6 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

Informacje o tworzeniu izomerów i ich nazewnictwo

 

4/3

Notatka

Zjawisko izomerii 1. Czym jest izomeria? Izomeria - zjawisko występowania związków chemicznych o takim samym składzie chemicznym (wzorze sumarycznym), lecz różnej budowie cząsteczek (różnych wzorach strukturalnych). 2. Izomeria: a. Konstytucyjna (strukturalna) Izomery różnią się strukturą, czyli kolejnością i sposobem powiązania atomów w cząsteczce • Szkieletowa Cząsteczki różnią się budową szkieletu węglowego • Położenia * Podstawników * Wiązania wielokrotnego • Funkcyjna (metameria) b. Przestrzenna (stereoizomeria) • Geometryczna (Cis-trans) • Optyczna 3. Podział alkanów ze względu na budowę łańcucha węglowego: a. Alkany rozgałęzione, b. Alkany nierozgałęzione, 4. Czym są izomery Izomery - związki chemiczne o takim samym składzie, ale różnej budowie cząsteczki. Oznacza to, że rodzaje i liczby atomów wchodzących w skład tych związków chemicznych są takie same, natomiast atomy w cząsteczkach są ze sobą połączone w odmienny sposób. W szeregu homologicznym alkanów pierwszym związkiem chemicznym, który ma izomery jest butan. 5. Wpływ kształtu łańcucha węglowego na właściwości chemiczne i fizyczne Dla alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce temperatura wrzenia obniża się wraz ze zwiększeniem się stopnia rozgałęzienia łańcucha węglowego. 6. Co to jest grupa alkilowa Grupa alkilowa – fragment cząsteczki alkanu, który powstaje w wyniku odłączenia atomu wodoru od tej cząsteczki. Grupa alkilowa nazywana jest potocznie alkilem. Wzory i nazwy wybranych alkilów: Sumaryczny i nazwa alkanu CHA metan C₂H6 etan C3H8 propan C4H10 butan Strukturalny Strukturalny alkanu alkilu H H-C-H 1 H HH H-C-C-H HH Η Η Η H-Ċ-Ċ-Ċ-H HHH HHHH Wzór H-C-C C-H Η Η Η Η H CH3 I H H-C- I H HH II H-C-C- Η Η I-O-I =__= I-Ó-I Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η H-C-C-C- HHHH CH3-C-CH₂-CH3 I CH3 Sumaryczny i nazwa alkilu 7. Ustalanie nazwy systematycznej izomerów (na przykładzie alkanu) 1. Znajdź i zaznacz najdłuższy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

łańcuch węglowy. Nazwę alkanu odpowiadającego najdłuższemu łańcuchowi (w tym przypadku 4 atomy węgla, czyli butan) przyjmij za podstawę tworzonej nazwy. Jeśli jest kilka łańcuchów tej samej długości, należy wybrać ten, który ma najwięcej podstawników (jest najbardziej rozgałęziony). CH3 - grupa metylowa (metyl) C₂H5 - grupa etylowa (etyl) C3H7 - grupa propylowa (propyl) C4H₂ CH3 CH₂-C³CH₂CH₂ CH3 - grupa butylowa (butyl) 2. Ponumeruj atomy węgla w łańcuchu głównym. Numerowanie rozpoczyna się od atomu skrajnego, położonego jak najbliżej pierwszego rozgałęzienia łańcucha. Lokanty, czyli liczby wskazujące położenie podstawnika, powinny być jak najmniejsze. 3. Zaznacz podstawniki i ustal ich nazwy. Jeżeli przy jednym atomie węgla są dwa podstawniki, każdemu z nich przypisuje się ten sam lokant. Liczbę identycznych podstawników w cząsteczce związku chemicznego oznacza się przedrostkami: di - przy dwóch; tri - przy trzech; tetra – przy czterech itd. podstawniki metylowe CH3 CH₂2C-³CH₂CH₂ 1. CH3 4. Napisz nazwę izomeru. W pierwszej kolejności podaje się lokanty, liczbę i rodzaj (nazwy) podstawników wymienionych w kolejności alfabetycznej. Następnie zapisuje się nazwę węglowodoru pochodzącą od najdłuższego łańcucha węglowego w cząsteczce. Nazwa tego izomeru alkanu to: 2,2-dimetylobutan. Pojęcia: Łańcuch główny - najdłuższy i najbardziej rozgałęziony łańcuch węglowy w cząsteczce węglowodoru. Podstawniki - atomy lub grupy atomów związane z łańcuchem głównym. Lokant - numer tego atomu węgla łańcucha głównego, do którego przyłączony jest podstawnik. 8. Rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru Aby ustalić rzędowość danego atomu węgla należy sprawdzić, z iloma atomami węgla jest on połączony. Jeśli atom węgla jest połączony tylko z jednym atomem węgla to mówimy o nim, że jest pierwszorzędowy (1°). Analogicznie atom węgla połączony z dwoma atomami węgla jest drugorzędowy (2°), z trzema atomami węgla - trzeciorzędowy (3°), a z czterema atomami węgla - czwartorzędowy (4°).

Chemia /

Zjawisko izomerii

user profile picture

Jakub Bugnacki

6 Followers

 Zjawisko izomerii
1. Czym jest izomeria?
Izomeria - zjawisko występowania związków chemicznych o takim samym
składzie chemicznym (wzorze su

Otwórz

Informacje o tworzeniu izomerów i ich nazewnictwo

Podobne notatki
Know ALKANY thumbnail

10

226

ALKANY

Nazwy i wzory sumaryczne alkanów

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

322

4548

alkohole monohydroksylowe

nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości

Know Węglowodory alifatyczne i aromatyczne thumbnail

129

1899

Węglowodory alifatyczne i aromatyczne

alkany, metan, cykloalkany, alkeny, cykloalkeny, alkiny, areny, benzen, toluen, styren, alkadieny

Know ALKANY thumbnail

324

5232

ALKANY

Alkany - reakcje i

Know alkany,alkeny i alkiny thumbnail

677

11679

alkany,alkeny i alkiny

szereg homologiczny alkanów, alkenow i Alkinow

Know Ketony thumbnail

9

213

Ketony

nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje, próba jodoformowq

Zjawisko izomerii 1. Czym jest izomeria? Izomeria - zjawisko występowania związków chemicznych o takim samym składzie chemicznym (wzorze sumarycznym), lecz różnej budowie cząsteczek (różnych wzorach strukturalnych). 2. Izomeria: a. Konstytucyjna (strukturalna) Izomery różnią się strukturą, czyli kolejnością i sposobem powiązania atomów w cząsteczce • Szkieletowa Cząsteczki różnią się budową szkieletu węglowego • Położenia * Podstawników * Wiązania wielokrotnego • Funkcyjna (metameria) b. Przestrzenna (stereoizomeria) • Geometryczna (Cis-trans) • Optyczna 3. Podział alkanów ze względu na budowę łańcucha węglowego: a. Alkany rozgałęzione, b. Alkany nierozgałęzione, 4. Czym są izomery Izomery - związki chemiczne o takim samym składzie, ale różnej budowie cząsteczki. Oznacza to, że rodzaje i liczby atomów wchodzących w skład tych związków chemicznych są takie same, natomiast atomy w cząsteczkach są ze sobą połączone w odmienny sposób. W szeregu homologicznym alkanów pierwszym związkiem chemicznym, który ma izomery jest butan. 5. Wpływ kształtu łańcucha węglowego na właściwości chemiczne i fizyczne Dla alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce temperatura wrzenia obniża się wraz ze zwiększeniem się stopnia rozgałęzienia łańcucha węglowego. 6. Co to jest grupa alkilowa Grupa alkilowa – fragment cząsteczki alkanu, który powstaje w wyniku odłączenia atomu wodoru od tej cząsteczki. Grupa alkilowa nazywana jest potocznie alkilem. Wzory i nazwy wybranych alkilów: Sumaryczny i nazwa alkanu CHA metan C₂H6 etan C3H8 propan C4H10 butan Strukturalny Strukturalny alkanu alkilu H H-C-H 1 H HH H-C-C-H HH Η Η Η H-Ċ-Ċ-Ċ-H HHH HHHH Wzór H-C-C C-H Η Η Η Η H CH3 I H H-C- I H HH II H-C-C- Η Η I-O-I =__= I-Ó-I Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η H-C-C-C- HHHH CH3-C-CH₂-CH3 I CH3 Sumaryczny i nazwa alkilu 7. Ustalanie nazwy systematycznej izomerów (na przykładzie alkanu) 1. Znajdź i zaznacz najdłuższy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

łańcuch węglowy. Nazwę alkanu odpowiadającego najdłuższemu łańcuchowi (w tym przypadku 4 atomy węgla, czyli butan) przyjmij za podstawę tworzonej nazwy. Jeśli jest kilka łańcuchów tej samej długości, należy wybrać ten, który ma najwięcej podstawników (jest najbardziej rozgałęziony). CH3 - grupa metylowa (metyl) C₂H5 - grupa etylowa (etyl) C3H7 - grupa propylowa (propyl) C4H₂ CH3 CH₂-C³CH₂CH₂ CH3 - grupa butylowa (butyl) 2. Ponumeruj atomy węgla w łańcuchu głównym. Numerowanie rozpoczyna się od atomu skrajnego, położonego jak najbliżej pierwszego rozgałęzienia łańcucha. Lokanty, czyli liczby wskazujące położenie podstawnika, powinny być jak najmniejsze. 3. Zaznacz podstawniki i ustal ich nazwy. Jeżeli przy jednym atomie węgla są dwa podstawniki, każdemu z nich przypisuje się ten sam lokant. Liczbę identycznych podstawników w cząsteczce związku chemicznego oznacza się przedrostkami: di - przy dwóch; tri - przy trzech; tetra – przy czterech itd. podstawniki metylowe CH3 CH₂2C-³CH₂CH₂ 1. CH3 4. Napisz nazwę izomeru. W pierwszej kolejności podaje się lokanty, liczbę i rodzaj (nazwy) podstawników wymienionych w kolejności alfabetycznej. Następnie zapisuje się nazwę węglowodoru pochodzącą od najdłuższego łańcucha węglowego w cząsteczce. Nazwa tego izomeru alkanu to: 2,2-dimetylobutan. Pojęcia: Łańcuch główny - najdłuższy i najbardziej rozgałęziony łańcuch węglowy w cząsteczce węglowodoru. Podstawniki - atomy lub grupy atomów związane z łańcuchem głównym. Lokant - numer tego atomu węgla łańcucha głównego, do którego przyłączony jest podstawnik. 8. Rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru Aby ustalić rzędowość danego atomu węgla należy sprawdzić, z iloma atomami węgla jest on połączony. Jeśli atom węgla jest połączony tylko z jednym atomem węgla to mówimy o nim, że jest pierwszorzędowy (1°). Analogicznie atom węgla połączony z dwoma atomami węgla jest drugorzędowy (2°), z trzema atomami węgla - trzeciorzędowy (3°), a z czterema atomami węgla - czwartorzędowy (4°).