Ewakuacja

 Ewakuacja
Ewakuacja - przemieszczanie się ludności z rejonów zagrożonych
w miejsca bardziej bezpieczne lub całkowicie pozbawione
zagrożeń.

Ewakuacja

user profile picture

Roxie 🎧

6 Followers

43

Udostępnij

Zapisz

Notatka z działu 2: Postępowanie w sytuacjach zagrożeń. Z tematu 3: Ewakuacja. Stworzyłam ją z myślą odpowiedzi ustniej, kartkówki lub przygotowaniem do sprawdzianu.

 

8

Notatka

Ewakuacja Ewakuacja - przemieszczanie się ludności z rejonów zagrożonych w miejsca bardziej bezpieczne lub całkowicie pozbawione zagrożeń. I stopnia prowadzona jest po wystąpieniu miejscowego zagrożenia np. pożaru budynku EWAKUACJA III stopnia II stopnia podejmowana jest w związku z prowadzona w związku z zagrożeniami wystąpieniem tzw. militarnymi szczególnie wielkoobszarowych wojną np. planowanym starciem wojsk własnych z siłami przeciwnika (bitwą) zagrożeń (obejmujących gminę, powiat, województwo, region ) np. powódź Ewakuacja zorganizowana (planowana) - polega na podporządkowaniu się poleceniom władz i służb profesjonalnych. Najczęściej wyznacza się wówczas termin, godzinę i miejsce zbiórki, które mają zostać ewakuowane. Ewakuacja doraźna - wymaga natychmiastowego opuszczenia miejsc (obiektów) dotkniętych nagłym i niespodziewanym zdarzeniem stanowiącym poważne zagrożenie. Ewakuacja spontaniczna (samoewakuacja) - polega na podjęciu samemu kolejnych kroków ratowniczych między innymi decyzji co zabrać, jak się zorganizować i dokąd przemieszczać. Oznacza to samodzielne opuszczenie zagrożonych obiektów lub terenów. Ewakuacja zwierząt - ewakuowane zwierzęta gospodarskie załadowuję się na przystosowane do tego celu środki transportu i wywozi w bezpieczne miejsce. Zwierzęta, które nie są kolczykowane, organizator ewakuacji może trwale oznakować np. farbą. Umożliwi to oddanie zwierząt ich właścicielom. Ewakuacja z budynku: • podporządkuj się poleceniom • zachowaj spokój • chroń swoje drogi oddechowe • utrzymuj kontakt z grupą • udzielaj wsparcia ● • otocz opieką potrzebujących Po ogłoszeniu ewakuacji zabierz ze sobą: • dowód tożsamości kartę ewakuacji, jeżeli została wydana indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry telefon komórkowy niezbędne leki oraz apteczkę pierwszej pomocy bieliznę, obuwie i ubranie na zmianę • żywność i wodę na 3-4 dni

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

user profile picture

Roxie 🎧

6 Followers

 Ewakuacja
Ewakuacja - przemieszczanie się ludności z rejonów zagrożonych
w miejsca bardziej bezpieczne lub całkowicie pozbawione
zagrożeń.

Otwórz

Notatka z działu 2: Postępowanie w sytuacjach zagrożeń. Z tematu 3: Ewakuacja. Stworzyłam ją z myślą odpowiedzi ustniej, kartkówki lub przygotowaniem do sprawdzianu.

Podobne notatki
Know ewakuacja  thumbnail

57

789

ewakuacja

notatka edb ewakuacja

Know pożary  thumbnail

15

326

pożary

przyczyny, sprzęt gaśniczy , środki gaśnicze , ewakuacja , pożar definicja , podział pożarów

Know EDB-postepowanie w sytuacjach zagrożeń thumbnail

19

361

EDB-postepowanie w sytuacjach zagrożeń

notatka z edb na temat postepowania w sytuacjach zagrozen

Know Zagrożenia pożarowe - EDB thumbnail

2

30

Zagrożenia pożarowe - EDB

Notatka temat 19, dział 4 WSiP

Know EDB- Zagrożenia terrorystyczne thumbnail

12

343

EDB- Zagrożenia terrorystyczne

......

Know 1. podstawy pierwszej pomocy thumbnail

30

527

1. podstawy pierwszej pomocy

postępowanie na miejscu zdarzenia, pomoc osobie nieprzytomnej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ciało obce w organizmie, tamowanie krwotoków, oparzenia i odmrożenia, inne groźne przypadki

Ewakuacja Ewakuacja - przemieszczanie się ludności z rejonów zagrożonych w miejsca bardziej bezpieczne lub całkowicie pozbawione zagrożeń. I stopnia prowadzona jest po wystąpieniu miejscowego zagrożenia np. pożaru budynku EWAKUACJA III stopnia II stopnia podejmowana jest w związku z prowadzona w związku z zagrożeniami wystąpieniem tzw. militarnymi szczególnie wielkoobszarowych wojną np. planowanym starciem wojsk własnych z siłami przeciwnika (bitwą) zagrożeń (obejmujących gminę, powiat, województwo, region ) np. powódź Ewakuacja zorganizowana (planowana) - polega na podporządkowaniu się poleceniom władz i służb profesjonalnych. Najczęściej wyznacza się wówczas termin, godzinę i miejsce zbiórki, które mają zostać ewakuowane. Ewakuacja doraźna - wymaga natychmiastowego opuszczenia miejsc (obiektów) dotkniętych nagłym i niespodziewanym zdarzeniem stanowiącym poważne zagrożenie. Ewakuacja spontaniczna (samoewakuacja) - polega na podjęciu samemu kolejnych kroków ratowniczych między innymi decyzji co zabrać, jak się zorganizować i dokąd przemieszczać. Oznacza to samodzielne opuszczenie zagrożonych obiektów lub terenów. Ewakuacja zwierząt - ewakuowane zwierzęta gospodarskie załadowuję się na przystosowane do tego celu środki transportu i wywozi w bezpieczne miejsce. Zwierzęta, które nie są kolczykowane, organizator ewakuacji może trwale oznakować np. farbą. Umożliwi to oddanie zwierząt ich właścicielom. Ewakuacja z budynku: • podporządkuj się poleceniom • zachowaj spokój • chroń swoje drogi oddechowe • utrzymuj kontakt z grupą • udzielaj wsparcia ● • otocz opieką potrzebujących Po ogłoszeniu ewakuacji zabierz ze sobą: • dowód tożsamości kartę ewakuacji, jeżeli została wydana indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry telefon komórkowy niezbędne leki oraz apteczkę pierwszej pomocy bieliznę, obuwie i ubranie na zmianę • żywność i wodę na 3-4 dni

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację