Zagrożenia

38

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 ŹRÓDŁA
ZAGROŻEŃ.
Zagrożenie - sytuacja wb stan, który komuś zagraża
lub w
których ktoś czuje się zagrożony.
- to jawisko wywotune działanie
 ŹRÓDŁA
ZAGROŻEŃ.
Zagrożenie - sytuacja wb stan, który komuś zagraża
lub w
których ktoś czuje się zagrożony.
- to jawisko wywotune działanie
 ŹRÓDŁA
ZAGROŻEŃ.
Zagrożenie - sytuacja wb stan, który komuś zagraża
lub w
których ktoś czuje się zagrożony.
- to jawisko wywotune działanie

ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ. Zagrożenie - sytuacja wb stan, który komuś zagraża lub w których ktoś czuje się zagrożony. - to jawisko wywotune działaniem sit na- tury bądź człowieka, które powoduje, że po- czucie bezpieczeństwa maleje lub znika, Zagrożenia naturalne - gradobicia, - lawing, - mgły, -epidemie chorób, 21.09.2021 wybuchy wulkanów, - traby powietrzne, Zagrożenia spowodowane przez człowiska: -awarie, (zaktudy premystowe, linie energetyczne) -skażenie toksycznymi środkami, - katastrofy komunikacyjne, -wavost promieniowania wody, gleby i powietna, wzrost natężenia UV, -eagrożenia ekonomiczne, (wysoka inflacja, upadające syste my bankowe, gietolowe) Ragrożenia społeczne: socjalne, ( bezrobocie, ubóstwo, bezdomność) psychospoteczne, (narkomania, alkoholizm) demograficzne, (peelvolnienie, masowe migracjel - terroryzm, -przestępczość zorganizowana, - korupcja, Preciwdziałanie zagrożeniom: Instytucje państwowe i lokalne podejmują okziałania zapobiegawcze i ochronne w cew ochronne w cew aminimalizowania strat wśróol wolzi oraz w mieniu: -zajmują się gromadzeniem zasobów (maseczki, rękawice), I zajmują się szkoleniem specjalistów i ratowników, -zajmują się działaniem wyspecjalizowanych służb, poolm- iotów (policja, straż pożarna, pogotowie); - - Krajowe... - Punstwowe -w wyjątkowych sytuacjach włączane są pozostate stuaby: OSP-ochotnicza straż pożarna. - GOPR- górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, -TOPR-tatrańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, - WOPR- wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, •Ratownictwo chemicane, I - • Pogotowie gazowe, Pogotowie energetyczne, 1 • Wojake, • Grupy matownictwa ZHP, PCK ● G ou

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.