Zagrożenia

 ŹRÓDŁA
ZAGROŻEŃ.
Zagrożenie - sytuacja wb stan, który komuś zagraża
lub w
których ktoś czuje się zagrożony.
- to jawisko wywotune działanie

Zagrożenia

user profile picture

marta :)

495 Obserwujących

38

Udostępnij

Zapisz

 

8

Notatka

ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ. Zagrożenie - sytuacja wb stan, który komuś zagraża lub w których ktoś czuje się zagrożony. - to jawisko wywotune działaniem sit na- tury bądź człowieka, które powoduje, że po- czucie bezpieczeństwa maleje lub znika, Zagrożenia naturalne - gradobicia, - lawing, - mgły, -epidemie chorób, 21.09.2021 wybuchy wulkanów, - traby powietrzne, Zagrożenia spowodowane przez człowiska: -awarie, (zaktudy premystowe, linie energetyczne) -skażenie toksycznymi środkami, - katastrofy komunikacyjne, -wavost promieniowania wody, gleby i powietna, wzrost natężenia UV, -eagrożenia ekonomiczne, (wysoka inflacja, upadające syste my bankowe, gietolowe) Ragrożenia społeczne: socjalne, ( bezrobocie, ubóstwo, bezdomność) psychospoteczne, (narkomania, alkoholizm) demograficzne, (peelvolnienie, masowe migracjel - terroryzm, -przestępczość zorganizowana, - korupcja, Preciwdziałanie zagrożeniom: Instytucje państwowe i lokalne podejmują okziałania zapobiegawcze i ochronne w cew ochronne w cew aminimalizowania strat wśróol wolzi oraz w mieniu: -zajmują się gromadzeniem zasobów (maseczki, rękawice), I zajmują się szkoleniem specjalistów i ratowników, -zajmują się działaniem wyspecjalizowanych służb, poolm- iotów (policja, straż pożarna, pogotowie); - - Krajowe... - Punstwowe -w wyjątkowych sytuacjach włączane są pozostate stuaby: OSP-ochotnicza straż pożarna. - GOPR- górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, -TOPR-tatrańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, - WOPR- wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, •Ratownictwo chemicane, I - • Pogotowie gazowe, Pogotowie energetyczne, 1 • Wojake, • Grupy matownictwa ZHP, PCK ● G ou

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację