Filozofia /

Arystoteles

Arystoteles

 ↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto
jest pierwszym poruszycielem:
Arystoteles określa go jako NIEPOR
 ↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto
jest pierwszym poruszycielem:
Arystoteles określa go jako NIEPOR
 ↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto
jest pierwszym poruszycielem:
Arystoteles określa go jako NIEPOR
 ↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto
jest pierwszym poruszycielem:
Arystoteles określa go jako NIEPOR

Arystoteles

user profile picture

Martyna Pecyna

21 Followers

Udostępnij

Zapisz

15

 

4/5/1

Notatka

arystoteles, filozofia, platon, sokrates, dusza, logika, metafizyka, etyka, złoty środek

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto jest pierwszym poruszycielem: Arystoteles określa go jako NIEPORUSZONEGO PORUSZYCIELA, . ↳ Arystotes zakłada, że nie wolno mowić ogolnikami, a wszystko jest jednostkowe, ↳ w przeciwieństwie do Platona, Arystoteles zakłada, że każda jednostka, aby zaistnieć musi być stworzona 2 materi, ważnym zagadnieniem w jego filozo fi jest ETYKA, ↳ZASADA ZŁOTEGO ŚRODKA- dewiza Arystotelesa • jest to metoda rozwiązywania problemow etycznych za pomocą kompromisu, • zachowania skrajne w obie strony są ate, a to co między nimi jest dobre · ● BAŁA GANIARSTWO < DBANIE O PORZĄDEK • według Arystotelesa stosowanie zasady złotego środka umożliwia dotarcie do CNOTY, czyli dobrego postępowania, ↳CNOTA (według Arystotelesa): trwała dyspozycja do wyboru czynow średniej miary (postępowanie nie jednorazowegle, (słusznych) ↳Jaki jest cel postępowania cnotliwego? Sokrates (on rownież cenit cnotę): aby być dobrym człowiekiem (idea dobra z triady), • Arystoteles: aby być szczęśliwym (szczęście jako najważniejsza etyczna wartość) ↳ rodzaje cnot według Arystotelesa: podriał ktorych można nancyć DIANOETYCZNE- intelektualne, rozumowe, nie można się ich nauczyć (np. mądrość, zdolność, pomyślność), są skutkiem doświadczenia, ETYCZNE- moralne, wzięte z życia praktycznego, można się ich nauczyc a nabywane (np. umiarkowanie, dobra przyjaźń), nic przyzwyczajeniem ↳ według Arystotelesa ludzie cnotliwi to ludzie dzielni etycznie, ↳EUDAJMONIA- cel ludzkiego życia, który polega na dążeniu do szczęśćia i osiągnięciu stanu ogolnego dobra. Zakłada szczęście jako najwyższą wartość ● nie zawsze uniwersalna aasada > PERFEKCJONIZM ↳ Warunki idealnej przyjaźni według Arystotelesa: dwukierunkowość (relacja obustronna), • zachodzi między bytami rozumnymi, rowność, życzliwość sąc...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wrodzone wspolne dążenie do cnot, osoby zaangażowane kodeks moralny i dzielą wartości, praktycznie ↳ PRAWDA (według Arystotelesa) - zgodność myśli z racczywistością • definicja to często nazywana jest klasyczną ↳ Arystoteles wprowadził podstawy logiki, wraz ↳ Rodzaje przyjaźni: •PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA- negatywna, przyjaźní dla korzyści jednostki- nie się inni, ważna jest przyjemność i szczęście jednostki, zachodzi sakole, . • PRZYJAŹŃ UTYLITARNA- negatywna, przyjaźń dla korzyści grupy kosztem jednostki, dążenie do przyjemności jak największej ilości osób, zachodzi np. w firmie, polityce • PRZYJAŹŃ DOSKONAŁA- pozytywna, spełnia warunki przyjaźni, zakłada w tą przyjazńí mają wspolny nie możliwa do zaistnienia np.w 2 liczą ↳ podział ustrojow politycznych idą paramis . • ustroje po lewej pragną dobra dla większości ludzi i państwa, a do korzyści dla właday DOBRY USTROJ ● filozofi Arystotelesa: 1) POLITEJA- wszyscy u władzy (rządzi lud), Rądy w interesie polis (państwa), aby żyło się w nim jak najlepiej. Jest to idealna forma demokratycznego kraju 2) ARYSTOKRACJA- grupa ludzi u władzy, kądy naj szlachetniejszych 2 urodzenia, prezencji czy wykształcenia 3) MONARCHIA- jedna osoba u władzy, dobre Rady i troska o poddanych, panuje monarcha idealny - dobry krol Arystotelewski podział duszy: •na 3 części, 1) DEMOKRACJA (populistyczna)- wszyscy u władzy, problemem jest to, ze nie zawsze większość ma racje, a opinia publiczna może ulega c manipulacji praca DEMAGOGOW te po prawej dążą ZŁY USTROJ 2) OLIGARCHIA- grupa ludzi u władzy, rządy ałych ludzi, którzy działają tylko w swoim interesie i chcą poszerzać władzę 3) TYRANIA- jedna osoba u władzy, złe rządy oparte na przemocy, zastraszaniu, tyran jako sto terrone i DUSZA ROZUMNA-2najduje się tylko w • za jej pomocą dokonujemy operacji rozumnych (myślenie, mowienie itp.) • swoim podziałem Arystoteles umieszcza człowieka w świecie rzeczywistym - w przeciwieństwie do Platona, ktory skupia się na dusza, która jest wyżej od ciała, człowieku, według Arystotelesa całowick to najbardziej rozbudowany byt, ponieważ posiada ai 3 dusze, ↳ filozof nie umieścił w żadnej kategori dusa grybow DUSZA ZMYSŁOWA- znajduje się w ludziach i zwierzętach, •pozwala na czucie, odbieranic bodźcow i uczuć (np. wspolna zabawa, stwierdzenie czy coś smakuje bądź nie) DUSZA WEGETATYWNA-znajduje się w ludziach, zwierzętach i roślinach, •pozwala na bytowanie i odpowiada za podstawowe czynności organizmow (np. krążenie krwi, oddychanie) uczeń Platona, Poetyki" (o dziełach literackich) czy "Retoryki" (o sztuce przemawiania), ↳zajmował się bardzo wieloma dziedzinami (20stawił po sobie mnóstwo drict) → dat podłoże do wielu nauk i długo słowa uznawano za prawdę, ale w poźniejszych wiekach jego słowa 20stały sprawdzone i podważone, ↳ nauczyciel i doradca Aleksandra Macedoniskiego (wspołpraca wybitnych postaci), ↳ kategoryzował wiele rzeczy (m.in. zwierzęta na gatunki → błędnie), ↳ Arystoteles jako pierwszy podzielił nauki i na tej podstawie nazywał swoje książki: • nauki teoretyczne (np. fizyka, biologia): dla samej wiedzy, zdobywania wiedzy, funkcjonowaniu społeczeństwie, • nauki praktyczne (np. retoryka, polityka): przydatne • nauki pojetyczne (np. matematyka, gramatyka): nauki o formułowaniu, konstruowaniu wiedzy, ↳ zajmował się intensywnie METAFIZYKĄ ("po fizyce"- cos ponad fizycznością) i uznawał to najważniejszą i pierwszą dziedzinę filozofi, ↳autor Arystoteles . . ↳w metafizyce BYT TO PODSTAWOWE POJĘCIE (dlatego Arystoteles się tym zajmował) Platon rownież zajmował się metafizyką (idealizm), ale nie wyjaśnił jak to zachodzi- Arystoteles rozszerza tą kwestię, • Arystoteles, podobnie jak Platon, wierzy w DUALIZM świata (np. kot → idea kota), HYLEMORFIZM- dwoistość substancji, podwojność bytu, arystotelewski sposob wyjaśnienia 11 dualizmu świata; 2godność Platona i Arystotelesa (dla niego, to nieukształtowana masa) MATERIA . . FORMA ↑ Arystoteles nadaje materi forme (te same funkcje co idee u Platona, ale to nie to samo!) لا = SUBSTANCJA ↳ Arystoteles wyjaśnia jak byt się staje i podaje jego dwa stany: • BYT W MOŻNOŚCI-może być, ale niekoniecznie, potencjalny, • BYT W AKTUALNOŚCI - byt istniejący byt ałożony, dwoisty, BYT HYLEMORFICZNY aktualność jest silniejsza od możności, a oba byty nie mogą byc na ↳dwa kroki powstawania bytu weding Arystotelesa: 1) mamy materię i mamy formę → takie połączenie istnieje w możności, nic nie jest pewne, byt to połączenie materi (nieukształtowanej masy) i formy →poki się nie łączą, są możliwe, a po połączeniu aktualne, raz 2) połączenie materi i formy → aktualnie istniejąca substancja ↳ Arystotes zakłada istnienie AKTU między krokiem 1. i 2; ktory sprawia, że materia i forma stają się substancją: • jest to coś, czego brakowało u Platona, akt sprawia, że coś staje się aktualne (substancja, byt ), akt utożsamiany jest 2 Bogiem (stworca, który dokonuje działania, aby pobudzić do życia), LOGIKA: ↳ uznawany jest za ojca logiki, ponieważ sformułował trzy podstawowe prawa logiki Ima dwie wartości - może klasycznej (dwuwartościowej → oznacza to, że każde zdanie być albo prawdą, albo fałszem) ↳ logika klasyczna to logika ZEROJEDYNKOWA, ↳ zdań zawierających terminy bezsensowne nie oceniamy (np. "komputer ebebe zielony") ↳ zdanie logiczne, według Arystotelesa to zdanie zawierające terminy (czyli fakty), Arystoteles wyrożnia dwa typy logiki: humanistyczna i matematyczna, PRAWA I ZASADY LOGIKI: (zakładamy, że p(₁1) to prawda a ↳- koniunkcja, czyli ";" → jest ona prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba człony zdania są prawdziwe • (1) ^ p (1) → załóżmy, że p (1) oznacza drzewo, a p (0) oznacea kwiat, wtedy np. drzewo i drewozdanie prawdziwe P (1) ^ p (0) drzewo i kwiat zdanie fałszywe ↳V-alternatywa, czyli "lub", "albo"→ jest ona prawdziwa, gdy conajmniej jeden człon jest prawdziwy np. p (0) v p(₁) kwiat lub dracwo →→ 2danie prawdziwe P (1) v v p (1) daewo lub drzewo →adanie prawdziwe p (0) v p (0) kwiat lub kwiat → zdanic fałszywe Arystoteles wyróżnia 3 prawa logiki: implikacja spetnience obu cagóci zdania • prawo tożsamości: p↔p, czyli "p zawsze i tylko wtedy kiedy p" np. śnieg jest biały, gdy jest biały prawo wyłączonego środka: • prawo niesprzeczności : ~ p(0) to fatsz) • prawo to służy do stwierdzania faktow P V~ Inic P, czyli "p mub nie P np. śnieg jest biały lub nie jest biały طيبا (1 coś jest albo czegoś nie ma → nie ma nic po środku (p^p), czyli "nic prawda, że i P nie p" np. nie prawda, ze śnieg jest biały i nie jest biały •służy do wykluczania sprzeczności według Arystotelesa logika miała usprawniać poznanie filozoficzne

Filozofia /

Arystoteles

Arystoteles

user profile picture

Martyna Pecyna

21 Followers
 

4/5/1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto
jest pierwszym poruszycielem:
Arystoteles określa go jako NIEPOR

Otwórz aplikację

arystoteles, filozofia, platon, sokrates, dusza, logika, metafizyka, etyka, złoty środek

Podobne notatki

↳REGRES W NIESKOŃCZONOŚĆ - kwestia tego, kto dokonał pierwszego aktu i kto jest pierwszym poruszycielem: Arystoteles określa go jako NIEPORUSZONEGO PORUSZYCIELA, . ↳ Arystotes zakłada, że nie wolno mowić ogolnikami, a wszystko jest jednostkowe, ↳ w przeciwieństwie do Platona, Arystoteles zakłada, że każda jednostka, aby zaistnieć musi być stworzona 2 materi, ważnym zagadnieniem w jego filozo fi jest ETYKA, ↳ZASADA ZŁOTEGO ŚRODKA- dewiza Arystotelesa • jest to metoda rozwiązywania problemow etycznych za pomocą kompromisu, • zachowania skrajne w obie strony są ate, a to co między nimi jest dobre · ● BAŁA GANIARSTWO < DBANIE O PORZĄDEK • według Arystotelesa stosowanie zasady złotego środka umożliwia dotarcie do CNOTY, czyli dobrego postępowania, ↳CNOTA (według Arystotelesa): trwała dyspozycja do wyboru czynow średniej miary (postępowanie nie jednorazowegle, (słusznych) ↳Jaki jest cel postępowania cnotliwego? Sokrates (on rownież cenit cnotę): aby być dobrym człowiekiem (idea dobra z triady), • Arystoteles: aby być szczęśliwym (szczęście jako najważniejsza etyczna wartość) ↳ rodzaje cnot według Arystotelesa: podriał ktorych można nancyć DIANOETYCZNE- intelektualne, rozumowe, nie można się ich nauczyć (np. mądrość, zdolność, pomyślność), są skutkiem doświadczenia, ETYCZNE- moralne, wzięte z życia praktycznego, można się ich nauczyc a nabywane (np. umiarkowanie, dobra przyjaźń), nic przyzwyczajeniem ↳ według Arystotelesa ludzie cnotliwi to ludzie dzielni etycznie, ↳EUDAJMONIA- cel ludzkiego życia, który polega na dążeniu do szczęśćia i osiągnięciu stanu ogolnego dobra. Zakłada szczęście jako najwyższą wartość ● nie zawsze uniwersalna aasada > PERFEKCJONIZM ↳ Warunki idealnej przyjaźni według Arystotelesa: dwukierunkowość (relacja obustronna), • zachodzi między bytami rozumnymi, rowność, życzliwość sąc...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wrodzone wspolne dążenie do cnot, osoby zaangażowane kodeks moralny i dzielą wartości, praktycznie ↳ PRAWDA (według Arystotelesa) - zgodność myśli z racczywistością • definicja to często nazywana jest klasyczną ↳ Arystoteles wprowadził podstawy logiki, wraz ↳ Rodzaje przyjaźni: •PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA- negatywna, przyjaźní dla korzyści jednostki- nie się inni, ważna jest przyjemność i szczęście jednostki, zachodzi sakole, . • PRZYJAŹŃ UTYLITARNA- negatywna, przyjaźń dla korzyści grupy kosztem jednostki, dążenie do przyjemności jak największej ilości osób, zachodzi np. w firmie, polityce • PRZYJAŹŃ DOSKONAŁA- pozytywna, spełnia warunki przyjaźni, zakłada w tą przyjazńí mają wspolny nie możliwa do zaistnienia np.w 2 liczą ↳ podział ustrojow politycznych idą paramis . • ustroje po lewej pragną dobra dla większości ludzi i państwa, a do korzyści dla właday DOBRY USTROJ ● filozofi Arystotelesa: 1) POLITEJA- wszyscy u władzy (rządzi lud), Rądy w interesie polis (państwa), aby żyło się w nim jak najlepiej. Jest to idealna forma demokratycznego kraju 2) ARYSTOKRACJA- grupa ludzi u władzy, kądy naj szlachetniejszych 2 urodzenia, prezencji czy wykształcenia 3) MONARCHIA- jedna osoba u władzy, dobre Rady i troska o poddanych, panuje monarcha idealny - dobry krol Arystotelewski podział duszy: •na 3 części, 1) DEMOKRACJA (populistyczna)- wszyscy u władzy, problemem jest to, ze nie zawsze większość ma racje, a opinia publiczna może ulega c manipulacji praca DEMAGOGOW te po prawej dążą ZŁY USTROJ 2) OLIGARCHIA- grupa ludzi u władzy, rządy ałych ludzi, którzy działają tylko w swoim interesie i chcą poszerzać władzę 3) TYRANIA- jedna osoba u władzy, złe rządy oparte na przemocy, zastraszaniu, tyran jako sto terrone i DUSZA ROZUMNA-2najduje się tylko w • za jej pomocą dokonujemy operacji rozumnych (myślenie, mowienie itp.) • swoim podziałem Arystoteles umieszcza człowieka w świecie rzeczywistym - w przeciwieństwie do Platona, ktory skupia się na dusza, która jest wyżej od ciała, człowieku, według Arystotelesa całowick to najbardziej rozbudowany byt, ponieważ posiada ai 3 dusze, ↳ filozof nie umieścił w żadnej kategori dusa grybow DUSZA ZMYSŁOWA- znajduje się w ludziach i zwierzętach, •pozwala na czucie, odbieranic bodźcow i uczuć (np. wspolna zabawa, stwierdzenie czy coś smakuje bądź nie) DUSZA WEGETATYWNA-znajduje się w ludziach, zwierzętach i roślinach, •pozwala na bytowanie i odpowiada za podstawowe czynności organizmow (np. krążenie krwi, oddychanie) uczeń Platona, Poetyki" (o dziełach literackich) czy "Retoryki" (o sztuce przemawiania), ↳zajmował się bardzo wieloma dziedzinami (20stawił po sobie mnóstwo drict) → dat podłoże do wielu nauk i długo słowa uznawano za prawdę, ale w poźniejszych wiekach jego słowa 20stały sprawdzone i podważone, ↳ nauczyciel i doradca Aleksandra Macedoniskiego (wspołpraca wybitnych postaci), ↳ kategoryzował wiele rzeczy (m.in. zwierzęta na gatunki → błędnie), ↳ Arystoteles jako pierwszy podzielił nauki i na tej podstawie nazywał swoje książki: • nauki teoretyczne (np. fizyka, biologia): dla samej wiedzy, zdobywania wiedzy, funkcjonowaniu społeczeństwie, • nauki praktyczne (np. retoryka, polityka): przydatne • nauki pojetyczne (np. matematyka, gramatyka): nauki o formułowaniu, konstruowaniu wiedzy, ↳ zajmował się intensywnie METAFIZYKĄ ("po fizyce"- cos ponad fizycznością) i uznawał to najważniejszą i pierwszą dziedzinę filozofi, ↳autor Arystoteles . . ↳w metafizyce BYT TO PODSTAWOWE POJĘCIE (dlatego Arystoteles się tym zajmował) Platon rownież zajmował się metafizyką (idealizm), ale nie wyjaśnił jak to zachodzi- Arystoteles rozszerza tą kwestię, • Arystoteles, podobnie jak Platon, wierzy w DUALIZM świata (np. kot → idea kota), HYLEMORFIZM- dwoistość substancji, podwojność bytu, arystotelewski sposob wyjaśnienia 11 dualizmu świata; 2godność Platona i Arystotelesa (dla niego, to nieukształtowana masa) MATERIA . . FORMA ↑ Arystoteles nadaje materi forme (te same funkcje co idee u Platona, ale to nie to samo!) لا = SUBSTANCJA ↳ Arystoteles wyjaśnia jak byt się staje i podaje jego dwa stany: • BYT W MOŻNOŚCI-może być, ale niekoniecznie, potencjalny, • BYT W AKTUALNOŚCI - byt istniejący byt ałożony, dwoisty, BYT HYLEMORFICZNY aktualność jest silniejsza od możności, a oba byty nie mogą byc na ↳dwa kroki powstawania bytu weding Arystotelesa: 1) mamy materię i mamy formę → takie połączenie istnieje w możności, nic nie jest pewne, byt to połączenie materi (nieukształtowanej masy) i formy →poki się nie łączą, są możliwe, a po połączeniu aktualne, raz 2) połączenie materi i formy → aktualnie istniejąca substancja ↳ Arystotes zakłada istnienie AKTU między krokiem 1. i 2; ktory sprawia, że materia i forma stają się substancją: • jest to coś, czego brakowało u Platona, akt sprawia, że coś staje się aktualne (substancja, byt ), akt utożsamiany jest 2 Bogiem (stworca, który dokonuje działania, aby pobudzić do życia), LOGIKA: ↳ uznawany jest za ojca logiki, ponieważ sformułował trzy podstawowe prawa logiki Ima dwie wartości - może klasycznej (dwuwartościowej → oznacza to, że każde zdanie być albo prawdą, albo fałszem) ↳ logika klasyczna to logika ZEROJEDYNKOWA, ↳ zdań zawierających terminy bezsensowne nie oceniamy (np. "komputer ebebe zielony") ↳ zdanie logiczne, według Arystotelesa to zdanie zawierające terminy (czyli fakty), Arystoteles wyrożnia dwa typy logiki: humanistyczna i matematyczna, PRAWA I ZASADY LOGIKI: (zakładamy, że p(₁1) to prawda a ↳- koniunkcja, czyli ";" → jest ona prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba człony zdania są prawdziwe • (1) ^ p (1) → załóżmy, że p (1) oznacza drzewo, a p (0) oznacea kwiat, wtedy np. drzewo i drewozdanie prawdziwe P (1) ^ p (0) drzewo i kwiat zdanie fałszywe ↳V-alternatywa, czyli "lub", "albo"→ jest ona prawdziwa, gdy conajmniej jeden człon jest prawdziwy np. p (0) v p(₁) kwiat lub dracwo →→ 2danie prawdziwe P (1) v v p (1) daewo lub drzewo →adanie prawdziwe p (0) v p (0) kwiat lub kwiat → zdanic fałszywe Arystoteles wyróżnia 3 prawa logiki: implikacja spetnience obu cagóci zdania • prawo tożsamości: p↔p, czyli "p zawsze i tylko wtedy kiedy p" np. śnieg jest biały, gdy jest biały prawo wyłączonego środka: • prawo niesprzeczności : ~ p(0) to fatsz) • prawo to służy do stwierdzania faktow P V~ Inic P, czyli "p mub nie P np. śnieg jest biały lub nie jest biały طيبا (1 coś jest albo czegoś nie ma → nie ma nic po środku (p^p), czyli "nic prawda, że i P nie p" np. nie prawda, ze śnieg jest biały i nie jest biały •służy do wykluczania sprzeczności według Arystotelesa logika miała usprawniać poznanie filozoficzne