Filozofia /

Kim jest człowiek? notatka rozszerzony wos klasa 1 liceum

Kim jest człowiek? notatka rozszerzony wos klasa 1 liceum

 cel od początków filozofi → dotarcie do istoty rzeczywistości
i całościowe zrozumienie świata.
NATURA LUDZKA → xajmują się nią badania nad

Kim jest człowiek? notatka rozszerzony wos klasa 1 liceum

user profile picture

merata

2 Followers

Udostępnij

Zapisz

22

 

1

Notatka

Kim jest człowiek? monizm, dualizm, natura bytu, natura ludzka, filizoficzne koncepcje człowieka, obszary refleksji filozoficznrj o człowieku.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

cel od początków filozofi → dotarcie do istoty rzeczywistości i całościowe zrozumienie świata. NATURA LUDZKA → xajmują się nią badania nad ustotą duszy i ciava. ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA Max Scheler i Roman Ingarden. ↓ Człowick KIM JEST CZŁOWIEK? METAFIZYK A "filozofia "filozofia pierwsza podkreślali wyjątkowośc człowieka i wskazywali, ze jego życia nie powinno się redukować wyłącznie do stery biologicznej. NATURA BYTY - czyli tego co istnieje 11 skupia się na istocie istnienia poza przyrodą (spirytualizm, materializm) KOGNITYWISTYKA interdyscyplinarna wiedzy wykorzystująca badanie ludzkiego mózgu, aby zrozumieć jak działa rozum i zmysły. narna dziedzina ONTOLOGIA Bada strukturę bytu i jego właściwości MONIZM - "jeden, jedyny" - pogląd o jedności i jednolitości bytu. Zgodnie z nim wszystko, co istnieje, jest zbudowane x jednej substangi DUALIZM - byt to dwie substancje materia (ciało, substancja fizyczna) FILOZOFICZ NE duch (idea, SPIRYTU ALIZM MATERIALIZM - uznanie za naturę bytu materii. uznanie forma) za naturę bytu jedynie ducha KONCE PC JE CZŁOWIEKA: MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY - przedstawiciel: GEORGE BERKELEY Inie may weding niegov xadnej substanci materialny MONI2M MATERIALISTYCZNY - zakłada, że istniejącą formą bytu jest materia. Weding Karola Marksa materia jest jedynym i pierwotnym składnikiem bytu. DUALIZM SPIRYTUALISTYCZNY - weding jego twórców istnieją 2 substancje, materia i duch, jednak duch jest nadrzędny nad materią. Twórcy: Sw Tomasz z Akwinu, Platon a DUALIZM UMIARKOWANY - inaczej to psychofizyczna jedność duszy która nie może istnier be 2 ciała. Twory: Arystoteles, Mattrie PERSONALIZM - funkcjonuje w ramach filozofii chrześcijańskiej weding niej główne miejsce zajmuje osoba ludzka oraz przypisana do niej godność OSOBOWA. Kwestią to zajmował się Karol Wojtyła. obszary refleksji, filozoficznej o człowieku JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE: INDYWIDUALIZM - xgodnie 2 tym stanowiskiem cłowiek jest...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w stanie optymalnie i racionalnie kierowac swoim życiem przyjmuję, że najwyższym dobrem jest jednostka ludzka KOLEKTYWIJM: Człowiek powinien podporządkować interesom ogółu a najwyższym dobrem są zbiorowości spolecane 1 POZNANIE RZECZYWISłości: RACJONALIIM - poznanie poznanie popizez. popizez rozum czyli umysi i intelekt 11 od ogółu do szczegółu"! EMPIRY2M - poznanie świator za pomocą zmysłów od szczegółu do ogółu" 11 2 WYBIERANIE I DECYDOWANIE Woluntaryzm determinizm uczucia - decydowanie dzięki wolności własnej wali - odrzuca własną walę a ludzkie nie mapr wybory wpiywu na bieg powiązanych ze sobą zdarzeń To porządek świata decyduje, o tym jakie zachowania są dla człowieka możlike a jakie nie, емосте EMOCJONALIZM - uznaje uczucia za motyw wszelkich aktywności it człowiekov. wzruszenie" EMPATY2M - xakiada, że podstawą poznania w wymiane moralnym jest Naucie się w emoje człowieka współcanie" EMOTYNIZM - przekłador emocjonalny ogląd Rewzywistości nad poznanie racjonalne. Decyzje i wybory moralne jednostki wynikająr 2 subiektywnych motywayi, głównie a jej uczuć. (1 poruszony 2

Filozofia /

Kim jest człowiek? notatka rozszerzony wos klasa 1 liceum

user profile picture

merata  

Obserwuj

2 Followers

 cel od początków filozofi → dotarcie do istoty rzeczywistości
i całościowe zrozumienie świata.
NATURA LUDZKA → xajmują się nią badania nad

Otwórz aplikację

Kim jest człowiek? monizm, dualizm, natura bytu, natura ludzka, filizoficzne koncepcje człowieka, obszary refleksji filozoficznrj o człowieku.

Podobne notatki

user profile picture

2

Kim jest człowiek?

Know Kim jest człowiek?  thumbnail

14

 

1/2/3

user profile picture

2

Czym jest filozofia, dyscypliny filozoficzne, epikureizm i stoicyzm

Know Czym jest filozofia, dyscypliny filozoficzne, epikureizm i stoicyzm thumbnail

14

 

1

P

1

Czym jest filozofia?

Know Czym jest filozofia? thumbnail

3

 

1

user profile picture

1

Filozofia- Zenon z Elei, Demokryt

Know Filozofia- Zenon z Elei, Demokryt thumbnail

9

 

4/1/3

cel od początków filozofi → dotarcie do istoty rzeczywistości i całościowe zrozumienie świata. NATURA LUDZKA → xajmują się nią badania nad ustotą duszy i ciava. ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA Max Scheler i Roman Ingarden. ↓ Człowick KIM JEST CZŁOWIEK? METAFIZYK A "filozofia "filozofia pierwsza podkreślali wyjątkowośc człowieka i wskazywali, ze jego życia nie powinno się redukować wyłącznie do stery biologicznej. NATURA BYTY - czyli tego co istnieje 11 skupia się na istocie istnienia poza przyrodą (spirytualizm, materializm) KOGNITYWISTYKA interdyscyplinarna wiedzy wykorzystująca badanie ludzkiego mózgu, aby zrozumieć jak działa rozum i zmysły. narna dziedzina ONTOLOGIA Bada strukturę bytu i jego właściwości MONIZM - "jeden, jedyny" - pogląd o jedności i jednolitości bytu. Zgodnie z nim wszystko, co istnieje, jest zbudowane x jednej substangi DUALIZM - byt to dwie substancje materia (ciało, substancja fizyczna) FILOZOFICZ NE duch (idea, SPIRYTU ALIZM MATERIALIZM - uznanie za naturę bytu materii. uznanie forma) za naturę bytu jedynie ducha KONCE PC JE CZŁOWIEKA: MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY - przedstawiciel: GEORGE BERKELEY Inie may weding niegov xadnej substanci materialny MONI2M MATERIALISTYCZNY - zakłada, że istniejącą formą bytu jest materia. Weding Karola Marksa materia jest jedynym i pierwotnym składnikiem bytu. DUALIZM SPIRYTUALISTYCZNY - weding jego twórców istnieją 2 substancje, materia i duch, jednak duch jest nadrzędny nad materią. Twórcy: Sw Tomasz z Akwinu, Platon a DUALIZM UMIARKOWANY - inaczej to psychofizyczna jedność duszy która nie może istnier be 2 ciała. Twory: Arystoteles, Mattrie PERSONALIZM - funkcjonuje w ramach filozofii chrześcijańskiej weding niej główne miejsce zajmuje osoba ludzka oraz przypisana do niej godność OSOBOWA. Kwestią to zajmował się Karol Wojtyła. obszary refleksji, filozoficznej o człowieku JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE: INDYWIDUALIZM - xgodnie 2 tym stanowiskiem cłowiek jest...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w stanie optymalnie i racionalnie kierowac swoim życiem przyjmuję, że najwyższym dobrem jest jednostka ludzka KOLEKTYWIJM: Człowiek powinien podporządkować interesom ogółu a najwyższym dobrem są zbiorowości spolecane 1 POZNANIE RZECZYWISłości: RACJONALIIM - poznanie poznanie popizez. popizez rozum czyli umysi i intelekt 11 od ogółu do szczegółu"! EMPIRY2M - poznanie świator za pomocą zmysłów od szczegółu do ogółu" 11 2 WYBIERANIE I DECYDOWANIE Woluntaryzm determinizm uczucia - decydowanie dzięki wolności własnej wali - odrzuca własną walę a ludzkie nie mapr wybory wpiywu na bieg powiązanych ze sobą zdarzeń To porządek świata decyduje, o tym jakie zachowania są dla człowieka możlike a jakie nie, емосте EMOCJONALIZM - uznaje uczucia za motyw wszelkich aktywności it człowiekov. wzruszenie" EMPATY2M - xakiada, że podstawą poznania w wymiane moralnym jest Naucie się w emoje człowieka współcanie" EMOTYNIZM - przekłador emocjonalny ogląd Rewzywistości nad poznanie racjonalne. Decyzje i wybory moralne jednostki wynikająr 2 subiektywnych motywayi, głównie a jej uczuć. (1 poruszony 2