Fizyka /

Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego | klasa 8

Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego | klasa 8

 Budowa
atomu
L> Atom zbudowany jest z jadva
G
i kvążących wokół niego elektronów
tworzgo powłoki elektronowe
↳> Wskład jadva atomowego
wcho

Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego | klasa 8

user profile picture

Justyna Kopeć

3 Followers

3

Udostępnij

Zapisz

podręcznik nowa era Spotkanie z fizyką

 

8

Egzamin pisemny

Budowa atomu L> Atom zbudowany jest z jadva G i kvążących wokół niego elektronów tworzgo powłoki elektronowe ↳> Wskład jadva atomowego wchodzy. - protony Colodatnie) p -neutrony (obojętne) n -elektrony Cujemnel - na ostatniej powvoce atomu (walencyjnej) e protony elektrony neutrony powloky Scanned With Scanner App Lite L> Wobojstnym elektrenie atomie liczba protonów = liczba elektronow povustających się wokół jadva L> Jednostka Tadunku elektrycznego w układzie SI to 1 KOLUMB (10) 10-6,24-1018 e L-> Ladunek elementavny to Tadunek elektryczny protonu e=1602-10-1⁹ C L> Jon powstaje gdy z powłoki walencyjnej zostajg oderwane elektrony L> Elektryzowanie to gromadzenie prece ciało tadunku elektrycznego (jednego enuku) - dzięki temu Protony nie mogy się przemieszczać L₂ Każdy Tadunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotn Cadunku elementarnego Scanned With Scanner App Lite

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Fizyka /

Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego | klasa 8

user profile picture

Justyna Kopeć

3 Followers

 Budowa
atomu
L> Atom zbudowany jest z jadva
G
i kvążących wokół niego elektronów
tworzgo powłoki elektronowe
↳> Wskład jadva atomowego
wcho

Otwórz

podręcznik nowa era Spotkanie z fizyką

Budowa atomu L> Atom zbudowany jest z jadva G i kvążących wokół niego elektronów tworzgo powłoki elektronowe ↳> Wskład jadva atomowego wchodzy. - protony Colodatnie) p -neutrony (obojętne) n -elektrony Cujemnel - na ostatniej powvoce atomu (walencyjnej) e protony elektrony neutrony powloky Scanned With Scanner App Lite L> Wobojstnym elektrenie atomie liczba protonów = liczba elektronow povustających się wokół jadva L> Jednostka Tadunku elektrycznego w układzie SI to 1 KOLUMB (10) 10-6,24-1018 e L-> Ladunek elementavny to Tadunek elektryczny protonu e=1602-10-1⁹ C L> Jon powstaje gdy z powłoki walencyjnej zostajg oderwane elektrony L> Elektryzowanie to gromadzenie prece ciało tadunku elektrycznego (jednego enuku) - dzięki temu Protony nie mogy się przemieszczać L₂ Każdy Tadunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotn Cadunku elementarnego Scanned With Scanner App Lite

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację