Fizyka /

doświadczenia i pomiary ( niepewność pomiarowa)

doświadczenia i pomiary ( niepewność pomiarowa)

 d
OSWIADCZENIA I POMIARY
oświadczenia
Doświadczenia pomiary"
Czasami sprawdzamy czy dane zjawiska w ogóle zachodzą. Podczas
niektórych dośw

doświadczenia i pomiary ( niepewność pomiarowa)

user profile picture

airwaves

20 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

co to jest i jak oblicza się niepewność pomiarową

 

1

Notatka

d OSWIADCZENIA I POMIARY oświadczenia Doświadczenia pomiary" Czasami sprawdzamy czy dane zjawiska w ogóle zachodzą. Podczas niektórych doświadzeń fizycy dokonują konkretnych pomiarów w warunkach laboratoryjnych. Podstawowe jednostki układu Sl: - metr m - kilogram →→ kg - - sekunda-S - amper A - kelwin K -mol-mol - kandela cd nie pewność Niepewność pomiarowa ✓ Į statystyczna (seria pomiarów) X-> mierzona wielkość x₁1x21x31., Xn Xv = x₁+x₂+...+Xn Xmax - Xmin 2 и Ax x = (xsvt Ax) wynik systematyczna T= 34,15°C AT = 0,01°C T = (34,15 +0,01)°C żaden pomiav nie jest idealnie dokładny dlatego podaje się pewien przedział pokazujący dopuszczalne odchylenie wyniku. To jest niepewność pomiarowa.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Fizyka /

doświadczenia i pomiary ( niepewność pomiarowa)

user profile picture

airwaves

20 Followers

 d
OSWIADCZENIA I POMIARY
oświadczenia
Doświadczenia pomiary"
Czasami sprawdzamy czy dane zjawiska w ogóle zachodzą. Podczas
niektórych dośw

Otwórz

co to jest i jak oblicza się niepewność pomiarową

d OSWIADCZENIA I POMIARY oświadczenia Doświadczenia pomiary" Czasami sprawdzamy czy dane zjawiska w ogóle zachodzą. Podczas niektórych doświadzeń fizycy dokonują konkretnych pomiarów w warunkach laboratoryjnych. Podstawowe jednostki układu Sl: - metr m - kilogram →→ kg - - sekunda-S - amper A - kelwin K -mol-mol - kandela cd nie pewność Niepewność pomiarowa ✓ Į statystyczna (seria pomiarów) X-> mierzona wielkość x₁1x21x31., Xn Xv = x₁+x₂+...+Xn Xmax - Xmin 2 и Ax x = (xsvt Ax) wynik systematyczna T= 34,15°C AT = 0,01°C T = (34,15 +0,01)°C żaden pomiav nie jest idealnie dokładny dlatego podaje się pewien przedział pokazujący dopuszczalne odchylenie wyniku. To jest niepewność pomiarowa.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację