Fizyka /

Dział elektrostatyka

Dział elektrostatyka

 fizyka VIII
-elektrysowanie ciał
/10
1. Definicje:
elektrysowanie ciał to przekazywanie ładunku (za wyjątkiem elektryzowania
przez indulge)

Dział elektrostatyka

user profile picture

Filip Kalista

1 Followers

15

Udostępnij

Zapisz

Hej! Mam dla was notatki z całego działu „Elektrostatyka” oprócz elektryzowania przez indukcję. Zapraszam na ig: @naukomag_

 

8

Notatka

fizyka VIII -elektrysowanie ciał /10 1. Definicje: elektrysowanie ciał to przekazywanie ładunku (za wyjątkiem elektryzowania przez indulge), elektrysowanie polega na dodanin lub odebraniu elektronow 1 tego ciała elektrostatyka - partia wiedzy o elektryczności, ktora dotyczy oddziaływań i właściwości Tadunków elektrycznych w spoczynku. 20 •Ciata naelektrysowane oddziały a de sobą: * Tadunkami jednoimiennymi odpychają się * Tadunkami roanoimiennymi przyciągają się ²4 + dział 1 ← — →→ 1ładunek elektryczny to cecha ciała ujawniająca się podczas jego elektryzowania (pocierania) - dzięki temu ciała zaczynają oddziaływać ze sobą na odległość jednoimienne róanoimienne 2. Firyka wokół nas: 1 Oddziaływanie elektrostatycznę znalazły zastosowanie m.in w Kryminilasty w takich temnikach Śledczych jak dakyloskopia - przy zbieramy linci papilar. nych fizyka VIII •budowa atomu jednostka Tadunku elektrycznego. Ⓒ) (+* 1. Definicje: Atom jest zbudowamy 2 fądra i krążących wokol niego elektronow 1 - Clektron Lj neutron 3 - jądro 4- protion ilość Alem jest elektrycznie obojętny, poniewa³ ma taką samą protondi i elektronow, neutron jest elektrycznie obojętny powietrze, Skóra, szkoła włosy Jeshi atom nie jest elektrycznie obojętny - fest jonem kationy - Jon dodatni, anion - Son ujemny Ladunek elementarny = Tadunek dodatni Każdy Tadunek zgromadzony na maelektryzowanym wiele jest wielokrotnością Tadunku elementarnego. Podczas elektryzowania między ciałami mogą prœcemieszczać się jedynie elektrony. Protony nie mogą przemieszczać się 2 1 ciała na 2 SZEREG Xi TRYBOELEKTRYCZNY /\\\ eboniti metale teflon, dział 1 guma, tworzy wo sztuczne 2. Waory: * e = + 1,602 10-¹9 C (kulomb) Tadunek elektrycarry atomu of protomi-e * q elektromu = -e = -1,602·10-19 C *q=n·e-² cadunek elementarny ? tadunek zgromadzony ilość elektronow / protonow نوردی fixyka VIII elektry rowanie przez...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dotyk 1. Definicje Ukiad izolowany. układ przex, który pozwala tadienkom swobodnie przepływać z 1 ciała na drupie. elektrycznym Wizolowanym układzie ciał ilość ładunków nie ulega zmianie. Elektroskop - przymiąd, ktory pozwala sprawasić czy ciało jest naelektryzowave. Najczęściej stosowanym typem tego przyrządu jest elektrometr wskazówkowy. Gdy pręł i wskazówka urządzema są naładowave - odpychają się, im większy tadwick, tym większe odchyleine wskazówk.. Elektryzowanie przez dotyk - metoda polega na dotking in ciała elektrycznie obojętnego ciałem maelektryzowanym. Ciało dotychczas obojętne elektryzuje się tadinikiem o takim znaku jak zmak tadiniku zgromadzonego wa do kniętym ciele. Aby elektroskop me hishaxy wat naelektryzowania trzeba go nozładować. Są na to 2 sposoby: * zobojętricine - gdy ciało na elektryzowake otrzynia ładurzek o przewonnej wartoś *usiemnienie - ртертую таблички miedry cаtеm a ziemiar

Fizyka /

Dział elektrostatyka

user profile picture

Filip Kalista

1 Followers

 fizyka VIII
-elektrysowanie ciał
/10
1. Definicje:
elektrysowanie ciał to przekazywanie ładunku (za wyjątkiem elektryzowania
przez indulge)

Otwórz

Hej! Mam dla was notatki z całego działu „Elektrostatyka” oprócz elektryzowania przez indukcję. Zapraszam na ig: @naukomag_

fizyka VIII -elektrysowanie ciał /10 1. Definicje: elektrysowanie ciał to przekazywanie ładunku (za wyjątkiem elektryzowania przez indulge), elektrysowanie polega na dodanin lub odebraniu elektronow 1 tego ciała elektrostatyka - partia wiedzy o elektryczności, ktora dotyczy oddziaływań i właściwości Tadunków elektrycznych w spoczynku. 20 •Ciata naelektrysowane oddziały a de sobą: * Tadunkami jednoimiennymi odpychają się * Tadunkami roanoimiennymi przyciągają się ²4 + dział 1 ← — →→ 1ładunek elektryczny to cecha ciała ujawniająca się podczas jego elektryzowania (pocierania) - dzięki temu ciała zaczynają oddziaływać ze sobą na odległość jednoimienne róanoimienne 2. Firyka wokół nas: 1 Oddziaływanie elektrostatycznę znalazły zastosowanie m.in w Kryminilasty w takich temnikach Śledczych jak dakyloskopia - przy zbieramy linci papilar. nych fizyka VIII •budowa atomu jednostka Tadunku elektrycznego. Ⓒ) (+* 1. Definicje: Atom jest zbudowamy 2 fądra i krążących wokol niego elektronow 1 - Clektron Lj neutron 3 - jądro 4- protion ilość Alem jest elektrycznie obojętny, poniewa³ ma taką samą protondi i elektronow, neutron jest elektrycznie obojętny powietrze, Skóra, szkoła włosy Jeshi atom nie jest elektrycznie obojętny - fest jonem kationy - Jon dodatni, anion - Son ujemny Ladunek elementarny = Tadunek dodatni Każdy Tadunek zgromadzony na maelektryzowanym wiele jest wielokrotnością Tadunku elementarnego. Podczas elektryzowania między ciałami mogą prœcemieszczać się jedynie elektrony. Protony nie mogą przemieszczać się 2 1 ciała na 2 SZEREG Xi TRYBOELEKTRYCZNY /\\\ eboniti metale teflon, dział 1 guma, tworzy wo sztuczne 2. Waory: * e = + 1,602 10-¹9 C (kulomb) Tadunek elektrycarry atomu of protomi-e * q elektromu = -e = -1,602·10-19 C *q=n·e-² cadunek elementarny ? tadunek zgromadzony ilość elektronow / protonow نوردی fixyka VIII elektry rowanie przez...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dotyk 1. Definicje Ukiad izolowany. układ przex, który pozwala tadienkom swobodnie przepływać z 1 ciała na drupie. elektrycznym Wizolowanym układzie ciał ilość ładunków nie ulega zmianie. Elektroskop - przymiąd, ktory pozwala sprawasić czy ciało jest naelektryzowave. Najczęściej stosowanym typem tego przyrządu jest elektrometr wskazówkowy. Gdy pręł i wskazówka urządzema są naładowave - odpychają się, im większy tadwick, tym większe odchyleine wskazówk.. Elektryzowanie przez dotyk - metoda polega na dotking in ciała elektrycznie obojętnego ciałem maelektryzowanym. Ciało dotychczas obojętne elektryzuje się tadinikiem o takim znaku jak zmak tadiniku zgromadzonego wa do kniętym ciele. Aby elektroskop me hishaxy wat naelektryzowania trzeba go nozładować. Są na to 2 sposoby: * zobojętricine - gdy ciało na elektryzowake otrzynia ładurzek o przewonnej wartoś *usiemnienie - ртертую таблички miedry cаtеm a ziemiar