Fizyka /

Fizyka siła, masa, ciężar,3 zasada dynamiki Newtona

Fizyka siła, masa, ciężar,3 zasada dynamiki Newtona

 FIZYKA
Fizyka - zajmuje się zjawiskami fizycznymi
występującymi w pnyrodzie. Opisuje je i
podaje prowa, którym te zjawiská podlegają.
ча
Zj

Fizyka siła, masa, ciężar,3 zasada dynamiki Newtona

user profile picture

Maja Maj

33 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

W Notatce zawarte są głównie informacje o siłach i jak je obliczać, jednak znajdziesz tam również porównanie siły ciężkości i masy oraz informacje o 3 zasadzie dynamiki Newtona.

 

8/1

Notatka

FIZYKA Fizyka - zajmuje się zjawiskami fizycznymi występującymi w pnyrodzie. Opisuje je i podaje prowa, którym te zjawiská podlegają. ча Zjawiska te opisujemy za pomocą wielkości fizycznych - to jest własnose cat i zjawisk fizycznych, które możemy zmierzyć, czyli podać ich wartość w odpowiednich jednostkach. WIELKOŚCI FIZYCZNE liczbowe np masa, czas wartość liczbowa wektorowe up sita, prędkość kierunek, zwrot, punkt phylożenia, wartość Sita-jest miarą oddziaływania ciał. Sila jest wielkością wektorową, to znaczy, że możemy ją predstawić za pomocą wektora (stnałki) L np. V THE THIN Sily F₁, F2, F3, Fy punkt pryłożenia TUM TUS wartość mają zwrot (beny, prany, skośny Kierunek (poziomyj pionowy) > taki sam kierunek (poziomy) • Siły F₁ i Ę₂ oraz F₂ i fy mają taki sam zwrot Sity F₂ ify oraz fy i fy mają takie same wartości D . Oddziaływanie na siebie ciał jest wzajemne ! ZASADA DYNAMIKI NEWTON A Jeżeli ciało A, działa na ciało B FAB B Siła ciężkoścluężar) -to siła, z jaką ziemia przyciąga dane cisto o masie in Obliczamy ja ze wzoru: Fg = m. g А FBA Fg-siła ciężkości [N] m- masa ciała [kg] g-physpieszenie grawitacyjne no Ziemi g = 10 572 [1075] 3² Różnice między maso a ciężarem Cechy Sila ciężkości masa Co to jest? Siła z jaky Ziemia ilość substanyi phyciąga cioto. Symbol Fg (Fe) (Q) Jednostka |N-niuton silomien Phynąd pomiarowy Wzór vecha podstawowa M Kg-kilogramy шада m=d⋅V 4 Fg = m. g zmienia się wraz niezmienno, nie zależy ze zmianą, położenia od położenice geograficznego geograficznego Siła wypadkowa-jesto to sita, która zastępuje siły składowe i powoduje ten sam skutek w te sity. Rozważamy phypadki! 1 F₁=2N F₂=3N Fr Fw. --> Fw = F₁₂ + ( - F₁₂ ) = F₂ - F₁ = 3N-2N...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

= AN -siła wypadkowe пурядкоже L 2 Fr F₁₂₁₂ = £₁ + F₁₂₁₂=5N 3. F₁=2N Fw F₁₂=3N F₁ F₁ = 2N F₁ = ON 10 silach F₁ i F₂ mówimy, że równowaną się: F₂ D Fw F₂ 2 F₁² = F₁₂ ² + F₁₂² F₂=2N 2 7 1 + F₁ A C

Fizyka /

Fizyka siła, masa, ciężar,3 zasada dynamiki Newtona

user profile picture

Maja Maj

33 Followers

 FIZYKA
Fizyka - zajmuje się zjawiskami fizycznymi
występującymi w pnyrodzie. Opisuje je i
podaje prowa, którym te zjawiská podlegają.
ча
Zj

Otwórz

W Notatce zawarte są głównie informacje o siłach i jak je obliczać, jednak znajdziesz tam również porównanie siły ciężkości i masy oraz informacje o 3 zasadzie dynamiki Newtona.

FIZYKA Fizyka - zajmuje się zjawiskami fizycznymi występującymi w pnyrodzie. Opisuje je i podaje prowa, którym te zjawiská podlegają. ча Zjawiska te opisujemy za pomocą wielkości fizycznych - to jest własnose cat i zjawisk fizycznych, które możemy zmierzyć, czyli podać ich wartość w odpowiednich jednostkach. WIELKOŚCI FIZYCZNE liczbowe np masa, czas wartość liczbowa wektorowe up sita, prędkość kierunek, zwrot, punkt phylożenia, wartość Sita-jest miarą oddziaływania ciał. Sila jest wielkością wektorową, to znaczy, że możemy ją predstawić za pomocą wektora (stnałki) L np. V THE THIN Sily F₁, F2, F3, Fy punkt pryłożenia TUM TUS wartość mają zwrot (beny, prany, skośny Kierunek (poziomyj pionowy) > taki sam kierunek (poziomy) • Siły F₁ i Ę₂ oraz F₂ i fy mają taki sam zwrot Sity F₂ ify oraz fy i fy mają takie same wartości D . Oddziaływanie na siebie ciał jest wzajemne ! ZASADA DYNAMIKI NEWTON A Jeżeli ciało A, działa na ciało B FAB B Siła ciężkoścluężar) -to siła, z jaką ziemia przyciąga dane cisto o masie in Obliczamy ja ze wzoru: Fg = m. g А FBA Fg-siła ciężkości [N] m- masa ciała [kg] g-physpieszenie grawitacyjne no Ziemi g = 10 572 [1075] 3² Różnice między maso a ciężarem Cechy Sila ciężkości masa Co to jest? Siła z jaky Ziemia ilość substanyi phyciąga cioto. Symbol Fg (Fe) (Q) Jednostka |N-niuton silomien Phynąd pomiarowy Wzór vecha podstawowa M Kg-kilogramy шада m=d⋅V 4 Fg = m. g zmienia się wraz niezmienno, nie zależy ze zmianą, położenia od położenice geograficznego geograficznego Siła wypadkowa-jesto to sita, która zastępuje siły składowe i powoduje ten sam skutek w te sity. Rozważamy phypadki! 1 F₁=2N F₂=3N Fr Fw. --> Fw = F₁₂ + ( - F₁₂ ) = F₂ - F₁ = 3N-2N...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

= AN -siła wypadkowe пурядкоже L 2 Fr F₁₂₁₂ = £₁ + F₁₂₁₂=5N 3. F₁=2N Fw F₁₂=3N F₁ F₁ = 2N F₁ = ON 10 silach F₁ i F₂ mówimy, że równowaną się: F₂ D Fw F₂ 2 F₁² = F₁₂ ² + F₁₂² F₂=2N 2 7 1 + F₁ A C