Azja - Geografia

20

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 •Congrafia.","
A
3
1st to konty majwiększym kontymentem świata
geograficambych kontrastów, Azja jest
kilku
granday
harake się dorg aktywnoś
 •Congrafia.","
A
3
1st to konty majwiększym kontymentem świata
geograficambych kontrastów, Azja jest
kilku
granday
harake się dorg aktywnoś
 •Congrafia.","
A
3
1st to konty majwiększym kontymentem świata
geograficambych kontrastów, Azja jest
kilku
granday
harake się dorg aktywnoś
 •Congrafia.","
A
3
1st to konty majwiększym kontymentem świata
geograficambych kontrastów, Azja jest
kilku
granday
harake się dorg aktywnoś
 •Congrafia.","
A
3
1st to konty majwiększym kontymentem świata
geograficambych kontrastów, Azja jest
kilku
granday
harake się dorg aktywnoś

•Congrafia."," A 3 1st to konty majwiększym kontymentem świata geograficambych kontrastów, Azja jest kilku granday harake się dorg aktywnośug seismicing górotwarcza wielkie nowy oceaniczne. W niej werstępują wszystkie ~Jej sąsiedztwie powstały strefy klimaty crime. Potozonie matemat gerne. N-Pryl. Geluski 77°N, 105°E 5 - Pryl Piai 2°N, 104°E E - Pryl. Dzieżnowa 66°N, 169°W W - Pryl. Baba 38°N, 26°E Rozciągłość południkowa i równoleżnika 1540 # 26⁰€ 180-26-45411650 750 ²2 = {T -2°C - azja 77°C-2°C 15°C Najwyższe/Największe: gory: Himalaye Karakorum Hindkusz depresia: Wylomere Mona Martwego szczyt: Mount Everest (8848 m n.p.m) połwysep: Połwysep Arabski - archipelag: Archipelag Malajsku wyzyma: Tybetańska joritmo: Bajkat • Wyspa: Borce Powoduje ja roinica w Joku ciągu klimat → hi - porazenic geogra. i wielkość kontynentu - myynno-górska, nenda terenu cyrkulay a monsuntowa ceple i zimne prądy morskie - 169°W 180-163=11 - 2 Dlaczego powstała, Cyrkulaga Monsumowa "e magnewanui lądów i wód Stredy klimatyczne: Klimat zwrotnikowy, odmiana monsunowa południowa i południowo-wschodnia część Azji • Klimat zwrotnikowy suchy. południowo-zachodna Azja umiarkowany ciepty kontynentalny suchy • Klimat środkowa Azja • Klimat umiarkowany chłodny kontynentalny większa cresc Syberi Klimat okołobiegumowy północna Azja . 4 Ognisty Pierscień Pacyfikn na dochodzi do forestych wybneżach wybuchow wook mego, gdzie siemi, 31%- tresionia semi, 33%-crupyje wulkanów. i Rowy oceaniczne - poustay a wtedy, gdy 1 2 płyt litosfery podsuwa się pod druga. Największym rowem jest Wulkanızm - wulkany występują na styku płyt litosfery. Magma 2 wme in a ziome wielostaje się na powien dand wulkanu crylic crupyi w postau lawy. W ten spostb dochodzi do wybuchu 2 kratoru wydobywa się lawa. wulkany czynne (aktywne) dnomique wygasło (obserwowana aktywnośu świadczą je dawno temu) jedynic geologiorme pozostałosd; (sach płyt Inesienia ziemi - powstajya pher ruche Glitosferry (Gdy płyty ocieroja się o siebie na siebie odczugalne nie I porwalaja im na dalszy ruch)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

Fale sesmierne to drganiayo wimą sy Hipocentrum - ognisko wstrasów, dociery do powierzchni Zemi sa, a nad nomi znajduje się epicentrum miejsce w what nu 2 W site thesień. Do seniory rejestray, i pomiar mienimy thesień używa się sejsmagra- się SKOTKI zjawisk will anicznych. tresion viemi straty materialne dane wysp. skalnych zmiany klimatu tsunami Warunki wzwoju rolnictwa w Azji -Bardro konystne warunki: Indlie, Wschodnia część Chim I Połwysep Indochiński Nowoczesne rolnictwo: Japonia i krael - Azjatycy rekondriści Chiny MONSUN i Indie - DAPOBIEGANIE • monitorowanie aktywnośu wulkanirny i sejsmiczny Letni primosi opady deszizu inad occanch nad igd Zimowy 2mad lądu w kierunku oceanów nad obszarami Tądowymi jest sucho Ryz na świeve jest kilke aysięcy odmian na sposoby uprawy 2 Quż mokru ( Do jego wysokim • Eye duchy ( potreblje dużej wilgotnośu powietna) ponad 20 gatunków oraz Wyróżniamy ze względu ryzy ryżu. temperatury grawg potheba 2yzmych gleb. POLDERY - zamknięta zatoka morska, osuszona wykorzystywana rotmicro 1 MARI KULTURA - hodowla ryb skorupiaków immych owoców mona w naturalnych zbiomikach wodnych na obszane og ogrodzonym Stolica: Tokio i Powieńchnia 377,9 tys km² [Jussonia •Japonia Mery Try na Occanic Spokojnym u wschodnich 1 urba ludnosu: 126,3 mln (2015) wybnery Azji, nalery do najgęścici paristul świdta, mieszkańcy Japané na świecie (średnia 8,4,5 keku) i jest jedną największych poleg gosp. W ● ● Swiata thesienia ziemi Ksunamy zenia: ayklony tropikalne i wulkaniczne kluczowe role w gospodarce Japonil odgrywa przemysł zaawansowanych tecschologii Imp. Gorodukya una droń elektrycznych i optycznych oraz wyhod fama to grommy. Watch na rozwój gospodarki Japanii marudowe mieszkarsdów (pracowitość, dyscypleda, makłady na na wytrwałość, lojalność i honor) . zaludniony in zyją najottury Wars: TRADYCJE- ubranie kimana (w20masto, jedwabne, prepasame Shinkansen Dinkaku ji długimi pastumi Swanymi obi) W japońskiej firmie may warniejszymi elementami so: waljemne zaufanie i szacunek współpraca w dążenie do celu Florarchiczność i ściste wykonywanie polecen pretozonych transport: świątynia: spont: sumo rolnictwo jest wydayme, nowoczesne So wysokie plony, a uprawia się ryż i też jedrenie: sushi G przede wszystkim pszenice jermichia I swove cytrusowe omar rybołówstwo Jupowa G - limatyczne brak Wady Zalety -tsunami, tręsienia Ziemi I położenie na wyspoch (rozw. gosp.m.) połozenic na wyspach (mosty)) - Walory obronne O 3 chin Pekin Chiny to mieszkań ng ludnicisze państwo świata. Około 95% e w Bowmier to 2912 jego wschodnig częśu. gospodarczo krajów i druga największe gospodarka na 2 jedisch ● inawy polityka jednego dziecka polityka 2 1 potomkiem mogły uczyć na a roching 2 większą liczbą drień byly prewidziane kary finansowe PROBLEMY DEMOGRAFICZNE - duża nadwyżka mężczyzn mad liczbą kobiet Stamenie się społeczeństwa - Pazienchnia : 3,6 mlm km Pavienchnia 9,6 mln km² Vorba ludnosu. 1397, 7 min (2019) stolica: C2Ym rézmi Tybetansim, się N. CHINSKA OD Tagodny klimi, ciepło, zyzna gleba, mało normaty teren 1 • Do szybkiego wzrostu gospodarczego przyczemily się reformy gospodarcze, prywatyzagă, dure inwestycje Jimm 20granicznych Do rozwijania nowoczesnych technologií sprzyja: wyksztatieni ludzie, dobre szkoły, zmaj ormość Hakiad na edukację i prernderent dring. środków na edukagę i na lekarstwa. chinslei przemysi: bogate złoża wielu surowców mineralnych -produkya środków transportów onemysĩ zaawansowanych technologii cljiisleic rwlijiety o - CHINM U - ) 2 chin pochodzi 1/4 światowych zbiorów ryzu pszenica, kukurydza, soi, bataty, ziemniaki owoce 1 - baidny nepak, tmany cukrowy, tytom, herbata bydła, owce i konic drobić 1 Chiny są najwiekszym światowym eksporterem ustag. kung-fu Mur Chiński TRADYCJE Chińskie maki famiracy smok ·mdie Powieńchnia 3, 17 min km², lizba ludnosu ma świewe. 1366, 4 min, stolica Nowe Delhi Indie. Teża w południowej częśce. Azi, mad Occanom Indyskim, pod wzglę dom powierzchni Indic scy maja 2 mejsce & Azji i 7 migjsie Myjmują wymaja I miejsce na świecie pod względem tudnosa ( Wedling prognoz ekspertów pod koniec bb 20. XXI wieku Indie staną się najludniejszym państwem na Ziemi ). Indie to kncy wielkich kontrastow etniczny on, społecznych gospodarczych liczby PROBLEMY, DEMOGRAFICZNE - szybko rosnąca liczba ludnosu - ubostwo System hastowy brami Kszatrijoure Wajisjowie Studrowie Harianic PL e Rozwoj indlysluej gespectarlei • ogromny rynck zbytu, rosnąca liczbę rak do pracy, taria, wykształcona, anglojęzycena kadra pracownicza nowaresne uslugi, reformy gospodarcze Indyjskie whyeyo - zieloma rewoluya - ryz, herbata, khuna ukrowa, bawełna, tyfon prosa, banan Religia w indiach to hinduim ALFABETV2M - sytuaya kiedy osoba powyżej 15 roku żyua uch obliczen nie potrafe, pisac Puzytaci wykonywać Tadz Mahal [ miTość uwieczniona w marmune) TRADYCJE -7 Tradyy'a pogretowa (udekorowane ciała zmarłych sa spalane a prochy 2mariego wnuca się do wody) Bollywood -indy ska Jabryka snów Bliskei 1school do bliskiego wschodu malery: Arabia Saudyjska, Temen Orhan Zjednoczone Emiraty Arabskic Katar, Bahrajn Kuwet, trak, Iran, Tanga, Syria, /liban, brad, Jordania, Egipt, Palestyra Paristwa Bliskiego Wschodu stanowią wyznawcy islamu czyli murutmanie, ale na dzisiejszego bradla narodrily się 2 inne wielkie religie: judavim chneścijaństwo WPTYW RELIGII NA ŻYCIE MUZUŁMANÓW 9 Ta religia opiera sie na systemie nakazów sakazeh zapisanych w świętej księdze murulmanów Muruimanic moja obowiązek! •modlitwa 2 twang zwrokona ku Mekig Koranie o zakar spożywanza wiep nowiny denie stroju, który odlogcie raz w życiu pielonymki do Melkki Islam makaruje kobietom zakrywa ich date dlaczego milyeto 1. Aralslove sty yata Wody Syr- darci i Amurdari, w wynille or jerto Laosierna. zaczęto docierać coraz mniej wody, kiska OPEC - organizaya państw eksportyjacych rope naftowa Bliski wschod to najważniejszy obszar wydobycia ropy maltowej na świecie. Eksplotadia tego surovica pepernia dinamicing wzmasio gospodarczy brajów regionu Bliski Wschod to region licznych konfliktów abro much.