Temat: erozja gleb i pustynnienie. Erozja gleb to proces niszczenia polegajacy na pszenoszeniu fragmentów pokrywy glebowej Naturalne przyczyny erozji: Spolkiwanie powierzchniowej warsty Wywiewanie materii glebowej Ruchy masowe Pustynnienie to proces polegajacy na powiekszaniu zasięgu pustyń wywołany przez klimaty i urbanizacje Skutki erozji Spadek produkcji rolniczej Głód Migracje Degradacj gleb Erozja Zasolenie Zmiany struktury Przyczyny Wylesianie Nadmierny wypas Niewlasciwa gospodarka rolna Przemysł i urbanizacja Przyczyny: Erozja gleb Zmiany klimatu. Czynniki sprzyjające degradacji Wylesienie Zmiany klimatu Skutki społeczno ekonomiczne Brak miejsc pracy Ubóstwo Pogorszenie warunków życia Pustynnienie Brak roślinności Utrata funkcji ekonomicznych Wzrost ryzyka burz piaskowych pylowych

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Geografia /

erozja gleb

user profile picture

Brysia

0 Followers

 Temat: erozja gleb i pustynnienie.
Erozja gleb to proces niszczenia
polegajacy na pszenoszeniu fragmentów
pokrywy glebowej
Naturalne przycz

Otwórz

erozja gleb, pustynnienie, degradacja

Temat: erozja gleb i pustynnienie. Erozja gleb to proces niszczenia polegajacy na pszenoszeniu fragmentów pokrywy glebowej Naturalne przyczyny erozji: Spolkiwanie powierzchniowej warsty Wywiewanie materii glebowej Ruchy masowe Pustynnienie to proces polegajacy na powiekszaniu zasięgu pustyń wywołany przez klimaty i urbanizacje Skutki erozji Spadek produkcji rolniczej Głód Migracje Degradacj gleb Erozja Zasolenie Zmiany struktury Przyczyny Wylesianie Nadmierny wypas Niewlasciwa gospodarka rolna Przemysł i urbanizacja Przyczyny: Erozja gleb Zmiany klimatu. Czynniki sprzyjające degradacji Wylesienie Zmiany klimatu Skutki społeczno ekonomiczne Brak miejsc pracy Ubóstwo Pogorszenie warunków życia Pustynnienie Brak roślinności Utrata funkcji ekonomicznych Wzrost ryzyka burz piaskowych pylowych

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację