Geografia /

Hydrosfera (rozszerzenie) - matura, 1LO

Hydrosfera (rozszerzenie) - matura, 1LO

 HYDROSFERA XD
Zagadnienia
1) Cykl hydrologiczny
2) Woda morska
3) Zasolenie
4) Pływy
5) Upwelling
6) Downwelling
7) Prądy
8) Enso
9) Falowa

Hydrosfera (rozszerzenie) - matura, 1LO

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

41

Udostępnij

Zapisz

opracowane na bazie podrecznika ,,oblicza geografii" nowej ery

 

4/1

Notatka

HYDROSFERA XD Zagadnienia 1) Cykl hydrologiczny 2) Woda morska 3) Zasolenie 4) Pływy 5) Upwelling 6) Downwelling 7) Prądy 8) Enso 9) Falowanie 10) El. Rzeki i typy 11) Ustrój rzeczny 12) Typy jezior 13) Rodzaje jezior 14) Powst. Lodowca 15) Ruch lodowca 16) Typy lodowców 17) Lądolody 18) Typy wód podz. 19) Aeracja/saturacja 20) Wody (sub)art. 21) Źródła 22) Gejzery Disnry PIXAR GDZIE JEST NEMO 6. just add water 300 x 450 O HYDROSFERA 1. Cykl hydrologiczny Energia słon. i F ciężkości powodują cykl hydrologiczny. Cykl hydrologiczny - ciągły ruch wody w przyrodzie. ● • Woda dostaje się do atmosfery poprzez parowanie z powierzchni zbiorników wody, +: a) ewaporacja - z gleby b) transpiracja - z pow. roślin c) ewapotranspiracja - oba • Przez ochładzanie wznoszącego się powietrza, woda ulega kondensacji/resublimacji (z gazu w stały). Wtedy też powstają ● opady. Gdy opad występuje nad lądem, następuje infiltracja (wsiąkanie w glebę). Retencja - zatrzymanie na pewien czas w obiegu, np. jako deszcz/ śnieg. • Bilans wodny - zestawienie przychodów (opady) i ubytków (parowanie) wody dla danego obszaru/ Ziemi. Duży obieg - zamknięty cykl krążenia między ziemią a oceanem/ atmo. • Mały obieg - między atm/ląd, atm/ocean. 2. Woda morska • Wszystko w niej jest, bo ma nieustanny kontakt z litosferą i rzekami. ● O2, H2, Cl2, Na, N2, CO2 • Sól morska - NaCl (chlorek sodu) • Im większa temp. I zasolenie, mniejsza rozp. gazów. 3. Zasolenie opady magazynowanie wody w formie lodu i śniegu Wysokie parowanie Brak rzek wody rzekami Przepływ magazynowanie w postaci wód gruntowych CYKL HYDROLOGICZNY Słaba wymiana wody z oceanem Brak opadów przenoszenie przez wiatr i parę wodną ewapotranspiracja (parowanie powierzchni...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lądów, wód oraz transpiracja wody z roślinności) woda magazynowana w jeziorach przesiąkanie magazynowanie wody w glebie • Średnio - 35 promili. Największe - na zwrotnikach - parowanie, brak opadów Najniższe - ok. bieguny, słabe parowanie, zamarzanie i topnienie lodu. • Rozkład zasolenia i C jest pionowy. Wpływ na temp mają: szerokość geo i prądy. Morze czerwone 42%% Bałtyk 7,5 %% }}) woda magazynowana w oceanach Zimne morze, słabe parowanie Wpływa bardzo dużo rzek Niewielki kontakt z M.Pół i O. Atl DYNAMIKA 4. Pływy • Przyczyna: siła odśrodkowa (przez ruch obrotowy). Pływy - cykliczne podnoszenie i obniżanie się poziomu morza. • Wartość i kierunek zależą od odległości od Słońca/ Księżyca. Są tam, gdzie są one największe. • 2 przypływy i 2 odpływy w ciągu doby. 5. Upwelling • Upwelling - powolne podnoszenie się na powierzchnię wody zimnych wód głębinowych. PRZYPŁYWY I ODPŁYWY PŁYWY NAJWIĘKSZE (SYZYGIJNE) występują, gdy grawitacja Słońca wzmaga efekt siły odśrodkowej Ziemi ● ● Grawitacja Księżyca Odkształcenie pływowe spowodowane grawitacją Księżyca PŁYWY MAŁE (KWADROWE) Orbita Ziemi 480 x 480 Orbita Księca PŁYWY MAŁE (KWADROWE) Grawitacja Słońca UPWELLING PRZYBRZEŻNY Najintensywniej wystepuje na zachodnich wyb. kont. z pasatami. • Przez pasaty ciepłe wody pow. Odpływają od wyb. I zastępują je głębinowe. (nu ocean) Księżyc Odkształcenie pływowe spowodowane grawitacją Słońca PŁYWY NAJWIĘKSZE (SYZYGIJNE) występują także, gdy grawitacja Słońca sumuje się z grawitacją Księżyca 7 UPWELLING RÓWNIKOWY Poprzez prąd N-i S - równikowy. Rozsuwają one pow. Warstwę wody, napływa głębinowa. 6. Downwelling Ziemia (napow) Odkształcenie pływowe spowodowane siłą odśrodkową Ziemi Występuje, gdy prądy przenoszą ciepłe wody pow. z niższych szer. do wyższych. Słońce • Wraz z ^ fi wody -Ci^g. • Potem lądują na głębokości. 7. Prądy morskie • Prąd morski - poziome ruchy wód wywołane różnicami gęstości i poziomów H20, stałymi wiatrami рош Cięply Igiębinowe /down- lup- DOWNWELL Flo Foto O Przdy. nung • Kierunki prądów nie zawsze poktywają się z kierunkami wiatrów, bo Coriolis, lądy i rzeźba oceanu 1986 cieply +C²-99 Zimny € - 99 8. ENSO • Na W wybrzeżu AmPoł co kilka lat cyrkulacja oceaniczno-atmo się zmienia, przez co sa zmiany w: a) W czasach normalnych nad Ameryka W (slonecznie i sucho) nad Australią niż (opady). b) w czasie El Niño (dzieciatko) c) upwelling ट Faza zimna - La Niña Podczas fazy La Niña (hiszp. dziewczynka) pasaty wieją silniej niż zwykle. Większa ilość wilgoci dociera nad zachodni Pacyfik, powodując powodzie. Jednocześnie na wschodzie brakuje opadów deszczu. Faza normalna Faza normalna to stan oceanu pośredni między La Niña i El Niño. Nie występują ekstremalne opady i susze. Zjawisko upwellingu zasila wody powierzchniowe u wybrzeży Ameryk w życiodajne substancje odżywcze. Faza ciepła - El Niño Podczas El Niño (hiszp. dzieciątko Jezus, chłopiec) wiatry spychają wilgotne powietrze na wschód, odbierając życiodajne opady południowo-wschodniej Azji i Australii. Ustaje także zjawisko upwellingu. RZEKI 10. Elementy rzeki obsa. bezod. dancl wodny POWODZIE 2lewisyo Australia Australia SUSZE Australia <dródło Toopłyur NIŻ WYŻ quiście główna wyspy Tahiti wiatry wyspy Tahiti równik równik wyspy Tahiti wiatry równik Zbew nja DORZE OKE WYŻ SUSZE Am. wyspy Pid. Galapagos upwelling wyspy Galapagos upwelling NIŻ Am. Pid. POWODZIE Am. wyspy Galapagos Pld. • System rzeczny -> rzeka głowna + dopływy • Dorzecze - obszar lądowy z odpływem wody do morza przez cieki naturalne • Zlewnia - dorzecze dopływu • Dział wodny - granica między 2 sąsiednimi dorzeczami • ZRÓŻNICOWANIE SIECI RZECZNEJ PRZYCZYNY a) klimat b) rzeźba terenu c) budowa geol. Gęsta sieć - dużo i częste opady, np. równik, obszary górskie • Słaba sieć - klimaty suche, kiepski bilans wodny Typy rely state okresowe (pora) Pepiz. 11. Ustrój rzeczny Ustrój rzeki -> ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji rytm wahań przepływów i stanów wody, związany z rodzajem zasilania Przepływ -> ilość wody przepłyniętej przez przekrój koryta • Niżówki i wezbrania • Stan wody -> wysokość zwieciadła wody w korycie względem poziomu odniesienia TYPY USTROJÓW RZECZNYCH 1) DESZCZOWY a) równikowy Wysoki stan wody przez cały rok, wzrost w okresie zenitalnym. Wywołany przez cyrkulację pasatową. b) podrównikowy duża amplituda stanów wody, wzrost w porze deszczowej, ubytek w suchą Afryka + Ameryka S c) monsunowy wywołany cyrkulacją monsunową, Ganges, Jangcy, wysokie amplitudy d) śródziemnomorski Wzrost stanu zimą, bo wysokie opady. Lato +Ci wysokie parowanie, więc mniej. tys. m'/s 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 tys. m'/s 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 700 600 500 400 300 200 100 0 tys. m/s 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 m'/s I I I ||| 111 KONGO V SENEGAL V V VII GANGES EBRO V VII IX VII IX VII IX IX Beografia24.e XI Beografia24.eu XI geografin24.eu XI WOLMAY'S Geografia24.eu XI e) oceaniczny duże przepływy przez cały rok, lato parowanie 2) ŚNIEŻNY wzrost wiosną, bo topnieje śnieg spadek na jesień Syberia, Północ 3) LODOWCOWY wzrost latem przez topnienie lodowców, Inn, Rodan 4) ZŁOŻONY polskie rzeki, np. deszczowo-śnieżny, Wiosna ^ przez śnieg Lato^ deszcze 600 500 400 300 200 100 0 tys. m'/s 9 8 7 6 5 4 3 2 1 m'/s 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 m³/s 500 400 300 200 I 100 I 1 III IV E ||| Sekwana JUKON III IV V VII RZEKA Z LODOWCA WERENSKIOLD V VII VIII IX X XI XII Wisła IX IX Beografia24.e XI geografla24.0 XI V VI VII VIII IX X XI XII JEZIORA 12) Туру jezior • Limnologia - nauka o jeziorach Przyczyny powstawania jezior a) procesy rzeźbotwórcze b) klimat c) skały State słodlie (wighs 2066) Jeziora ↓ dresowe Jeziora sonawe epizod slone Jezioro odpływ Zasila zeli d 9. раер. Jaj. zasila Piciel zasila op 요 J. bezod. O y. oligs entro aystor

Geografia /

Hydrosfera (rozszerzenie) - matura, 1LO

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

 HYDROSFERA XD
Zagadnienia
1) Cykl hydrologiczny
2) Woda morska
3) Zasolenie
4) Pływy
5) Upwelling
6) Downwelling
7) Prądy
8) Enso
9) Falowa

Otwórz

opracowane na bazie podrecznika ,,oblicza geografii" nowej ery

Podobne notatki
Know geografia - dział hydrosfera thumbnail

15

255

geografia - dział hydrosfera

notatki do działu hydrosfera dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej

Know Obieg wody w przyrodzie i zasoby wodne kuli ziemskiej thumbnail

11

293

Obieg wody w przyrodzie i zasoby wodne kuli ziemskiej

Hydrosfera, właściwości fizyczne i chemiczne wody, zasoby wodne Ziemi, cykl hydrologiczny, bilans wodny

Know Hydrosfera thumbnail

237

3008

Hydrosfera

notatka z lekcji geografii

Know Opady atmosferyczne thumbnail

42

640

Opady atmosferyczne

Know Nierównomierność opadów atmosferycznych - przyczyny thumbnail

1

35

Nierównomierność opadów atmosferycznych - przyczyny

matura geografia

Know Atmosłera thumbnail

13

241

Atmosłera

"Atmosfera" notatka oparta na podręczniku "Oblicza Geografii" wydawnictwa "Nowa Era" *posiada fragmenty i ilustracje z tej publikacji

HYDROSFERA XD Zagadnienia 1) Cykl hydrologiczny 2) Woda morska 3) Zasolenie 4) Pływy 5) Upwelling 6) Downwelling 7) Prądy 8) Enso 9) Falowanie 10) El. Rzeki i typy 11) Ustrój rzeczny 12) Typy jezior 13) Rodzaje jezior 14) Powst. Lodowca 15) Ruch lodowca 16) Typy lodowców 17) Lądolody 18) Typy wód podz. 19) Aeracja/saturacja 20) Wody (sub)art. 21) Źródła 22) Gejzery Disnry PIXAR GDZIE JEST NEMO 6. just add water 300 x 450 O HYDROSFERA 1. Cykl hydrologiczny Energia słon. i F ciężkości powodują cykl hydrologiczny. Cykl hydrologiczny - ciągły ruch wody w przyrodzie. ● • Woda dostaje się do atmosfery poprzez parowanie z powierzchni zbiorników wody, +: a) ewaporacja - z gleby b) transpiracja - z pow. roślin c) ewapotranspiracja - oba • Przez ochładzanie wznoszącego się powietrza, woda ulega kondensacji/resublimacji (z gazu w stały). Wtedy też powstają ● opady. Gdy opad występuje nad lądem, następuje infiltracja (wsiąkanie w glebę). Retencja - zatrzymanie na pewien czas w obiegu, np. jako deszcz/ śnieg. • Bilans wodny - zestawienie przychodów (opady) i ubytków (parowanie) wody dla danego obszaru/ Ziemi. Duży obieg - zamknięty cykl krążenia między ziemią a oceanem/ atmo. • Mały obieg - między atm/ląd, atm/ocean. 2. Woda morska • Wszystko w niej jest, bo ma nieustanny kontakt z litosferą i rzekami. ● O2, H2, Cl2, Na, N2, CO2 • Sól morska - NaCl (chlorek sodu) • Im większa temp. I zasolenie, mniejsza rozp. gazów. 3. Zasolenie opady magazynowanie wody w formie lodu i śniegu Wysokie parowanie Brak rzek wody rzekami Przepływ magazynowanie w postaci wód gruntowych CYKL HYDROLOGICZNY Słaba wymiana wody z oceanem Brak opadów przenoszenie przez wiatr i parę wodną ewapotranspiracja (parowanie powierzchni...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

lądów, wód oraz transpiracja wody z roślinności) woda magazynowana w jeziorach przesiąkanie magazynowanie wody w glebie • Średnio - 35 promili. Największe - na zwrotnikach - parowanie, brak opadów Najniższe - ok. bieguny, słabe parowanie, zamarzanie i topnienie lodu. • Rozkład zasolenia i C jest pionowy. Wpływ na temp mają: szerokość geo i prądy. Morze czerwone 42%% Bałtyk 7,5 %% }}) woda magazynowana w oceanach Zimne morze, słabe parowanie Wpływa bardzo dużo rzek Niewielki kontakt z M.Pół i O. Atl DYNAMIKA 4. Pływy • Przyczyna: siła odśrodkowa (przez ruch obrotowy). Pływy - cykliczne podnoszenie i obniżanie się poziomu morza. • Wartość i kierunek zależą od odległości od Słońca/ Księżyca. Są tam, gdzie są one największe. • 2 przypływy i 2 odpływy w ciągu doby. 5. Upwelling • Upwelling - powolne podnoszenie się na powierzchnię wody zimnych wód głębinowych. PRZYPŁYWY I ODPŁYWY PŁYWY NAJWIĘKSZE (SYZYGIJNE) występują, gdy grawitacja Słońca wzmaga efekt siły odśrodkowej Ziemi ● ● Grawitacja Księżyca Odkształcenie pływowe spowodowane grawitacją Księżyca PŁYWY MAŁE (KWADROWE) Orbita Ziemi 480 x 480 Orbita Księca PŁYWY MAŁE (KWADROWE) Grawitacja Słońca UPWELLING PRZYBRZEŻNY Najintensywniej wystepuje na zachodnich wyb. kont. z pasatami. • Przez pasaty ciepłe wody pow. Odpływają od wyb. I zastępują je głębinowe. (nu ocean) Księżyc Odkształcenie pływowe spowodowane grawitacją Słońca PŁYWY NAJWIĘKSZE (SYZYGIJNE) występują także, gdy grawitacja Słońca sumuje się z grawitacją Księżyca 7 UPWELLING RÓWNIKOWY Poprzez prąd N-i S - równikowy. Rozsuwają one pow. Warstwę wody, napływa głębinowa. 6. Downwelling Ziemia (napow) Odkształcenie pływowe spowodowane siłą odśrodkową Ziemi Występuje, gdy prądy przenoszą ciepłe wody pow. z niższych szer. do wyższych. Słońce • Wraz z ^ fi wody -Ci^g. • Potem lądują na głębokości. 7. Prądy morskie • Prąd morski - poziome ruchy wód wywołane różnicami gęstości i poziomów H20, stałymi wiatrami рош Cięply Igiębinowe /down- lup- DOWNWELL Flo Foto O Przdy. nung • Kierunki prądów nie zawsze poktywają się z kierunkami wiatrów, bo Coriolis, lądy i rzeźba oceanu 1986 cieply +C²-99 Zimny € - 99 8. ENSO • Na W wybrzeżu AmPoł co kilka lat cyrkulacja oceaniczno-atmo się zmienia, przez co sa zmiany w: a) W czasach normalnych nad Ameryka W (slonecznie i sucho) nad Australią niż (opady). b) w czasie El Niño (dzieciatko) c) upwelling ट Faza zimna - La Niña Podczas fazy La Niña (hiszp. dziewczynka) pasaty wieją silniej niż zwykle. Większa ilość wilgoci dociera nad zachodni Pacyfik, powodując powodzie. Jednocześnie na wschodzie brakuje opadów deszczu. Faza normalna Faza normalna to stan oceanu pośredni między La Niña i El Niño. Nie występują ekstremalne opady i susze. Zjawisko upwellingu zasila wody powierzchniowe u wybrzeży Ameryk w życiodajne substancje odżywcze. Faza ciepła - El Niño Podczas El Niño (hiszp. dzieciątko Jezus, chłopiec) wiatry spychają wilgotne powietrze na wschód, odbierając życiodajne opady południowo-wschodniej Azji i Australii. Ustaje także zjawisko upwellingu. RZEKI 10. Elementy rzeki obsa. bezod. dancl wodny POWODZIE 2lewisyo Australia Australia SUSZE Australia <dródło Toopłyur NIŻ WYŻ quiście główna wyspy Tahiti wiatry wyspy Tahiti równik równik wyspy Tahiti wiatry równik Zbew nja DORZE OKE WYŻ SUSZE Am. wyspy Pid. Galapagos upwelling wyspy Galapagos upwelling NIŻ Am. Pid. POWODZIE Am. wyspy Galapagos Pld. • System rzeczny -> rzeka głowna + dopływy • Dorzecze - obszar lądowy z odpływem wody do morza przez cieki naturalne • Zlewnia - dorzecze dopływu • Dział wodny - granica między 2 sąsiednimi dorzeczami • ZRÓŻNICOWANIE SIECI RZECZNEJ PRZYCZYNY a) klimat b) rzeźba terenu c) budowa geol. Gęsta sieć - dużo i częste opady, np. równik, obszary górskie • Słaba sieć - klimaty suche, kiepski bilans wodny Typy rely state okresowe (pora) Pepiz. 11. Ustrój rzeczny Ustrój rzeki -> ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji rytm wahań przepływów i stanów wody, związany z rodzajem zasilania Przepływ -> ilość wody przepłyniętej przez przekrój koryta • Niżówki i wezbrania • Stan wody -> wysokość zwieciadła wody w korycie względem poziomu odniesienia TYPY USTROJÓW RZECZNYCH 1) DESZCZOWY a) równikowy Wysoki stan wody przez cały rok, wzrost w okresie zenitalnym. Wywołany przez cyrkulację pasatową. b) podrównikowy duża amplituda stanów wody, wzrost w porze deszczowej, ubytek w suchą Afryka + Ameryka S c) monsunowy wywołany cyrkulacją monsunową, Ganges, Jangcy, wysokie amplitudy d) śródziemnomorski Wzrost stanu zimą, bo wysokie opady. Lato +Ci wysokie parowanie, więc mniej. tys. m'/s 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 tys. m'/s 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 700 600 500 400 300 200 100 0 tys. m/s 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 m'/s I I I ||| 111 KONGO V SENEGAL V V VII GANGES EBRO V VII IX VII IX VII IX IX Beografia24.e XI Beografia24.eu XI geografin24.eu XI WOLMAY'S Geografia24.eu XI e) oceaniczny duże przepływy przez cały rok, lato parowanie 2) ŚNIEŻNY wzrost wiosną, bo topnieje śnieg spadek na jesień Syberia, Północ 3) LODOWCOWY wzrost latem przez topnienie lodowców, Inn, Rodan 4) ZŁOŻONY polskie rzeki, np. deszczowo-śnieżny, Wiosna ^ przez śnieg Lato^ deszcze 600 500 400 300 200 100 0 tys. m'/s 9 8 7 6 5 4 3 2 1 m'/s 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 m³/s 500 400 300 200 I 100 I 1 III IV E ||| Sekwana JUKON III IV V VII RZEKA Z LODOWCA WERENSKIOLD V VII VIII IX X XI XII Wisła IX IX Beografia24.e XI geografla24.0 XI V VI VII VIII IX X XI XII JEZIORA 12) Туру jezior • Limnologia - nauka o jeziorach Przyczyny powstawania jezior a) procesy rzeźbotwórcze b) klimat c) skały State słodlie (wighs 2066) Jeziora ↓ dresowe Jeziora sonawe epizod slone Jezioro odpływ Zasila zeli d 9. раер. Jaj. zasila Piciel zasila op 요 J. bezod. O y. oligs entro aystor