Geografia /

Mapa i skala

Mapa i skala

 Mapa i skala
Mapa - definicja
Mapa to obraz
powierzchni Ziemi lub jej
fragmentu widzianego z
góry przedstawiony na
płaszczyźnie w
pomniejsz

Mapa i skala

user profile picture

Natsese

251 Followers

48

Udostępnij

Zapisz

Wytłumaczenie czym jest mapa, skala, znaki kartograficzne, jakie są elementy mapy oraz jak przekształcić skalę. Zawiera informacje i zdjęcia z internetu.

 

5/6

Notatka

Mapa i skala Mapa - definicja Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) Znaki kartograficzne • liniowe ● powierzchniowe punktowe 10 000 m = O O m 9pm. All Chan DONEZJA Brow Por ELEMENTY MAPY treść mapy → informacje dotyczące np. ukształtowania powierzchni, sieci wodnej czy rozmieszczenia miejscowości legenda → objaśnienia wszystkich sygnatur* użytych na mapie siatka kartograficzna → układ południków** i równoleżników***, który umożliwia wyznaczanie współrzędnych geograficznych** dowolnych obiektów 11 skala → informacja o stopniu pomniejszenia obrazu powierzchni Ziemi przedstawionego na mapie. 1 Kupang sygnatura* - użyty na mapie umowny znak graficzny, który informuje o lokalizacji oraz rodzaju danego obiektu lub zjawiska południki** - linie na mapie, wskazujące kierunki północ i południe, opisane w ramce mapy stopniami i minutami równoleżniki*** - linie na mapie, wskazujące kierunki wschód i zachód, opisane w ramce mapy stopniami i minutami współrzędne geograficzne**** - szerokość geograficzna i długość geograficzna Adhumore 10 km Wartore 9200 400 600 800 1000 km MORZE TIMOR Deby AMBERLA LATKAR Thi Wielka Danny Pastysla Plaszcza Pistynia Gibso U S A Australia Zachodnia Wielka MORZE RATURA Zima Arnhema RARATY Terytorium Polno ne M Pustynia Wiktori M( TR Zatoka Karpentaria SULLIRRO the car de A ht Australia ARTEZYJSKI Coo Poluabiowa Wielka Zatoka Australijska Queensland WIELKI LI SEN Adelaide Du # Nowa ANOWA Skala mianowana ma zatem postać: 1 cm - 10 km Melbourne Mein Hass V 66 Zamień wartość podaną w cm na km, a następnie zapisz skalę mianowaną. 1 000 000 cm = 10 000 m Dolce Am Tasmania Hobart Joone Cur Finke neston lania Rodzaje skali • liczbowa • mianowana • liniowa 1 MORZE KORALOWE Rockhampto GWINEA WYSPY SALOMONA Wyspy Morza Koralowego them blowcas Sydney locati Jak przekształcać skalę? Brisbane Gold Coast bruton MAP/ MORZE TASMANA 0 Londo Nowa ledonia C Narysuj linię i zaznacz na niej jednocentymetrowe odcinki (pięć lub więcej). 1 AUSTRALIA objaśnienia mapy 9200 400 600 800 1000 km masta powyżej 1 000 000 mieszkańców masta od 500 000 do 1 000 000 mieszkańców masta...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

od 100 000 do 500 000 mieszkańców masta od 50 000 do 100 000 mieszkańców masta ponizej 50 000 mieszkańców drogi granice past granice jednostek administracyjnych jeziora jeziora slone okresowe sotniska aty koralowe punkty wysokościowe magm 3000 2 Odcinek pierwszy od lewej (odcinek wsteczny podziałki liniowej) podziel na 10 jednomilimetrowych części. 10 ‒‒‒‒ 1:10000 1cm-3km **** 0 Opisz linię w sposób, który wynika ze skali mianowanej: 1 cm 10 km. W ten sposób uzyskasz podziałkę liniową. 3 Przykład Przedstaw skalę 1:1 000 000 w postaci mianowanej oraz w formie podziałki liniowej 10 4 km 20 30 40 km

Geografia /

Mapa i skala

user profile picture

Natsese

251 Followers

 Mapa i skala
Mapa - definicja
Mapa to obraz
powierzchni Ziemi lub jej
fragmentu widzianego z
góry przedstawiony na
płaszczyźnie w
pomniejsz

Otwórz

Wytłumaczenie czym jest mapa, skala, znaki kartograficzne, jakie są elementy mapy oraz jak przekształcić skalę. Zawiera informacje i zdjęcia z internetu.

Mapa i skala Mapa - definicja Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) Znaki kartograficzne • liniowe ● powierzchniowe punktowe 10 000 m = O O m 9pm. All Chan DONEZJA Brow Por ELEMENTY MAPY treść mapy → informacje dotyczące np. ukształtowania powierzchni, sieci wodnej czy rozmieszczenia miejscowości legenda → objaśnienia wszystkich sygnatur* użytych na mapie siatka kartograficzna → układ południków** i równoleżników***, który umożliwia wyznaczanie współrzędnych geograficznych** dowolnych obiektów 11 skala → informacja o stopniu pomniejszenia obrazu powierzchni Ziemi przedstawionego na mapie. 1 Kupang sygnatura* - użyty na mapie umowny znak graficzny, który informuje o lokalizacji oraz rodzaju danego obiektu lub zjawiska południki** - linie na mapie, wskazujące kierunki północ i południe, opisane w ramce mapy stopniami i minutami równoleżniki*** - linie na mapie, wskazujące kierunki wschód i zachód, opisane w ramce mapy stopniami i minutami współrzędne geograficzne**** - szerokość geograficzna i długość geograficzna Adhumore 10 km Wartore 9200 400 600 800 1000 km MORZE TIMOR Deby AMBERLA LATKAR Thi Wielka Danny Pastysla Plaszcza Pistynia Gibso U S A Australia Zachodnia Wielka MORZE RATURA Zima Arnhema RARATY Terytorium Polno ne M Pustynia Wiktori M( TR Zatoka Karpentaria SULLIRRO the car de A ht Australia ARTEZYJSKI Coo Poluabiowa Wielka Zatoka Australijska Queensland WIELKI LI SEN Adelaide Du # Nowa ANOWA Skala mianowana ma zatem postać: 1 cm - 10 km Melbourne Mein Hass V 66 Zamień wartość podaną w cm na km, a następnie zapisz skalę mianowaną. 1 000 000 cm = 10 000 m Dolce Am Tasmania Hobart Joone Cur Finke neston lania Rodzaje skali • liczbowa • mianowana • liniowa 1 MORZE KORALOWE Rockhampto GWINEA WYSPY SALOMONA Wyspy Morza Koralowego them blowcas Sydney locati Jak przekształcać skalę? Brisbane Gold Coast bruton MAP/ MORZE TASMANA 0 Londo Nowa ledonia C Narysuj linię i zaznacz na niej jednocentymetrowe odcinki (pięć lub więcej). 1 AUSTRALIA objaśnienia mapy 9200 400 600 800 1000 km masta powyżej 1 000 000 mieszkańców masta od 500 000 do 1 000 000 mieszkańców masta...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

od 100 000 do 500 000 mieszkańców masta od 50 000 do 100 000 mieszkańców masta ponizej 50 000 mieszkańców drogi granice past granice jednostek administracyjnych jeziora jeziora slone okresowe sotniska aty koralowe punkty wysokościowe magm 3000 2 Odcinek pierwszy od lewej (odcinek wsteczny podziałki liniowej) podziel na 10 jednomilimetrowych części. 10 ‒‒‒‒ 1:10000 1cm-3km **** 0 Opisz linię w sposób, który wynika ze skali mianowanej: 1 cm 10 km. W ten sposób uzyskasz podziałkę liniową. 3 Przykład Przedstaw skalę 1:1 000 000 w postaci mianowanej oraz w formie podziałki liniowej 10 4 km 20 30 40 km