Geografia /

Mapa i skala

Mapa i skala

 6
(liczbowa) 1:300 000 10 R O wo
(
SKALM ( liniowa) 1 em 13km 1: 12 000 000 10m + 1 km
mianowara)
(-2 zera)
cm km (-5 zet)
X =
cm + m
1:2 0

Mapa i skala

user profile picture

Julia

13 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

Notatka Geografia Mapa I skala

 

5/6

Notatka

6 (liczbowa) 1:300 000 10 R O wo ( SKALM ( liniowa) 1 em 13km 1: 12 000 000 10m + 1 km mianowara) (-2 zera) cm km (-5 zet) X = cm + m 1:2 000 000} skala Linzbowa X= cm cm + 2 000 000 um 1 cm 20000m 1cm 2 km O لسيسيسبيا 10 20 np: 1cm 5km 8,4 cm x 1cm x = 8,4cm5km. phim nhưng biệt تقادات مسار 8,4cm 5 km 1cm & ZADANIA PRZYKŁA DOHE Z SKALA 1: 25000-1cm + 250m 1:130 0QQ-1 cm + 1300m, 1,3 km & 1:500pQ - 1m 45000 5kcm 1:1.125 000-1cm 11 150m, 11,25 km • 1:200000000-1'am + 200 000 m. 100km 1:1000-1cm + 10m 8, 4m 5km → 1 m A 5. 40 50km X -X 1.200,000 Skala mianowana mi 14-1 NA KRZYZ(X)le sini anlass of win XPCX- Aly EF hapobie WED i coxo0EN } skala liniowa (pochałka liniowa) pichbo wers site pasivnost po T 5 42,0 W al 2 (mrożymy liczby w licznitenchieliing pher 8.4.5km 42,0 X=428,4 420:1 20 1.5 02 2 30 40 60 kun DOOBIN 2 mianownik 0000 S it₂ F mienowana liniowa Y 4 3 14 Lamienianie skali Y 01:30000 = 1cm 1: 8000000 lam 1:50000000-1 2 1:7000000 13500 3 Zadania 1 41: 48000 580 5cm → 15 km 1cm 3km 1:300000 1:30000 3cm 900m 1cm 300m 6cm360m 11cm + 60m 1:6000 35 70 z Skala CUST 1cm 411cm 1:41 000 00 300 m 1cm 80 000m, 1cm 80km cm 500 000 m اسيسا O V O Uszeregowanie skali (od najmniejszej do majevicleszly) 1:8000 1:5000000, 1:4800, 156000 X 20 d Umum 35 70 O ~ Urzeneguj skalę (od najwvększej do najmniejszej) Kind P4559 AMOJA! 1:3000, 1:200, 1:5000000 1:84000 2 1 70 140 210 280 360km ● 105 140 ● 960 480 4 mapa - 1750m 1440 1920 •tytul mapy 2400km 500 km er CU AK 4 A Elementy mapy: •xnak liniowy - to barwna linia, która odwierkedla np. prebieg drogi, linii kokejowej 3 ml model ZÃO OENEN- obraz powiezchni Ziemi lub je fragmentu ję widzianego z góry, przedstawiony na planczyznic w pomniejszeniu, czyli w skali ya D Skala -informuje, ile...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

razy pomniejszono na mapic neczywiste odległoś ·Legenda -zawiera wszystkie znaki kartograficzne oraz ich myjaśnienie - to nazwa przedstawionego obszaru lub ilustrowanego zjawiska Znak powierzchniowy-to barwna ploma, która przedstawia zasing. rorleg lego obiekru пр: lasui cmentana ● •Znak punktowy -to maly obrazek, którym obiekt EX zaznacza się pojedynczy np. samotne dnewo, budynek •Trisc mapy - twoną ja wszystkie ważne abiekty znajdujące się w terenie, predstawione za pomora znaków to ografianych karto graficnych

Geografia /

Mapa i skala

user profile picture

Julia

13 Followers

 6
(liczbowa) 1:300 000 10 R O wo
(
SKALM ( liniowa) 1 em 13km 1: 12 000 000 10m + 1 km
mianowara)
(-2 zera)
cm km (-5 zet)
X =
cm + m
1:2 0

Otwórz

Notatka Geografia Mapa I skala

6 (liczbowa) 1:300 000 10 R O wo ( SKALM ( liniowa) 1 em 13km 1: 12 000 000 10m + 1 km mianowara) (-2 zera) cm km (-5 zet) X = cm + m 1:2 000 000} skala Linzbowa X= cm cm + 2 000 000 um 1 cm 20000m 1cm 2 km O لسيسيسبيا 10 20 np: 1cm 5km 8,4 cm x 1cm x = 8,4cm5km. phim nhưng biệt تقادات مسار 8,4cm 5 km 1cm & ZADANIA PRZYKŁA DOHE Z SKALA 1: 25000-1cm + 250m 1:130 0QQ-1 cm + 1300m, 1,3 km & 1:500pQ - 1m 45000 5kcm 1:1.125 000-1cm 11 150m, 11,25 km • 1:200000000-1'am + 200 000 m. 100km 1:1000-1cm + 10m 8, 4m 5km → 1 m A 5. 40 50km X -X 1.200,000 Skala mianowana mi 14-1 NA KRZYZ(X)le sini anlass of win XPCX- Aly EF hapobie WED i coxo0EN } skala liniowa (pochałka liniowa) pichbo wers site pasivnost po T 5 42,0 W al 2 (mrożymy liczby w licznitenchieliing pher 8.4.5km 42,0 X=428,4 420:1 20 1.5 02 2 30 40 60 kun DOOBIN 2 mianownik 0000 S it₂ F mienowana liniowa Y 4 3 14 Lamienianie skali Y 01:30000 = 1cm 1: 8000000 lam 1:50000000-1 2 1:7000000 13500 3 Zadania 1 41: 48000 580 5cm → 15 km 1cm 3km 1:300000 1:30000 3cm 900m 1cm 300m 6cm360m 11cm + 60m 1:6000 35 70 z Skala CUST 1cm 411cm 1:41 000 00 300 m 1cm 80 000m, 1cm 80km cm 500 000 m اسيسا O V O Uszeregowanie skali (od najmniejszej do majevicleszly) 1:8000 1:5000000, 1:4800, 156000 X 20 d Umum 35 70 O ~ Urzeneguj skalę (od najwvększej do najmniejszej) Kind P4559 AMOJA! 1:3000, 1:200, 1:5000000 1:84000 2 1 70 140 210 280 360km ● 105 140 ● 960 480 4 mapa - 1750m 1440 1920 •tytul mapy 2400km 500 km er CU AK 4 A Elementy mapy: •xnak liniowy - to barwna linia, która odwierkedla np. prebieg drogi, linii kokejowej 3 ml model ZÃO OENEN- obraz powiezchni Ziemi lub je fragmentu ję widzianego z góry, przedstawiony na planczyznic w pomniejszeniu, czyli w skali ya D Skala -informuje, ile...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

razy pomniejszono na mapic neczywiste odległoś ·Legenda -zawiera wszystkie znaki kartograficzne oraz ich myjaśnienie - to nazwa przedstawionego obszaru lub ilustrowanego zjawiska Znak powierzchniowy-to barwna ploma, która przedstawia zasing. rorleg lego obiekru пр: lasui cmentana ● •Znak punktowy -to maly obrazek, którym obiekt EX zaznacza się pojedynczy np. samotne dnewo, budynek •Trisc mapy - twoną ja wszystkie ważne abiekty znajdujące się w terenie, predstawione za pomora znaków to ografianych karto graficnych