Geografia /

Metody prezentowania informacji na mapach

Metody prezentowania informacji na mapach

 GEOGRZALF A
Metody prezentowania informay; na mapach
1
Metoda izolinii.
• Wanoszenie na mapy linii (zorących punkty
o takich samych wartośc

Metody prezentowania informacji na mapach

user profile picture

Natalia Maj

8 Followers

Udostępnij

Zapisz

6

 

1

Notatka

Metody ilościowe i jakościowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

GEOGRZALF A Metody prezentowania informay; na mapach 1 Metoda izolinii. • Wanoszenie na mapy linii (zorących punkty o takich samych wartościach przedstawianeso zjawiska, nazywanych izoliniam.. W W Metode izolini pozwala na ukazywanie zjawisk zmieniających się w praestrien, w sposób ciągły. Temperatura powietrza stycznia: ILOŚCIOWE! -5-4-3-2-10 Gdań! Cotc Locatun Gorz Byd. Wiel. Poznań Rich Góra P Wruc. todź Warszaw 11. Góra Opole hicke Kat.. Kral. Rzesz Metoda krophona: Jest to sposób prezentayi pozwalający na określenie wielkości chanego zjawiskra za pomoce, kropek umieszczanych w miejscu jazo występowania. Im większe zagęszczenie kropek, tym większe. hatężenie danczo zjawiska. Stosuje się ją często na mapach przedstawiających rozmieszczenie ludności, hodowle zwierząt correue railin Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców • - 50 000 - 200 000 200 000 - 500 000 500000-1 000.000 powyżej 1000000 Metoda kartogramu: Ta metoda polega na przedstawianiu natężenia okres Conego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą skali barw objasnionej w legendzie. Obrazuje wskaźniki takie jak przyrost naturality ludności, stopa bezrobociae ; (lesistość. Metoda Kartodiagramu: ten sposób prezentay, polegar noz przedstawienia wieckisch, a nickiedy tez struktury przebiegu zjawiskąd za pomocą diagramów naniesionych na mapa. JAKOSCIONE? lub wykresów i Metodo sygnaturowa. • Metoda to sinzy do obrazowania rozmieszczenica dañazo zjawiska za umownych znaków Wyróżnia się sygnatury punktowe i liniowe. ротосит G Metoder nasięgows linii W metodzie tej zazwyczaj lub barw oznacza się obszar danego zjawiska, albo określonych obiektów np. wybranych gatunków roślin, zwierząt пр. Metoda powierzchniowa: za pomocą występowania ротоса • Te metodę stosuje się do oznaczania barwami powierzchi, na które został podzielong większy obszar ze względu na jedna okreslona cechę. IL

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Geografia /

Metody prezentowania informacji na mapach

Metody prezentowania informacji na mapach

user profile picture

Natalia Maj

8 Followers
 

1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 GEOGRZALF A
Metody prezentowania informay; na mapach
1
Metoda izolinii.
• Wanoszenie na mapy linii (zorących punkty
o takich samych wartośc

Otwórz aplikację

Metody ilościowe i jakościowe

GEOGRZALF A Metody prezentowania informay; na mapach 1 Metoda izolinii. • Wanoszenie na mapy linii (zorących punkty o takich samych wartościach przedstawianeso zjawiska, nazywanych izoliniam.. W W Metode izolini pozwala na ukazywanie zjawisk zmieniających się w praestrien, w sposób ciągły. Temperatura powietrza stycznia: ILOŚCIOWE! -5-4-3-2-10 Gdań! Cotc Locatun Gorz Byd. Wiel. Poznań Rich Góra P Wruc. todź Warszaw 11. Góra Opole hicke Kat.. Kral. Rzesz Metoda krophona: Jest to sposób prezentayi pozwalający na określenie wielkości chanego zjawiskra za pomoce, kropek umieszczanych w miejscu jazo występowania. Im większe zagęszczenie kropek, tym większe. hatężenie danczo zjawiska. Stosuje się ją często na mapach przedstawiających rozmieszczenie ludności, hodowle zwierząt correue railin Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców • - 50 000 - 200 000 200 000 - 500 000 500000-1 000.000 powyżej 1000000 Metoda kartogramu: Ta metoda polega na przedstawianiu natężenia okres Conego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą skali barw objasnionej w legendzie. Obrazuje wskaźniki takie jak przyrost naturality ludności, stopa bezrobociae ; (lesistość. Metoda Kartodiagramu: ten sposób prezentay, polegar noz przedstawienia wieckisch, a nickiedy tez struktury przebiegu zjawiskąd za pomocą diagramów naniesionych na mapa. JAKOSCIONE? lub wykresów i Metodo sygnaturowa. • Metoda to sinzy do obrazowania rozmieszczenica dañazo zjawiska za umownych znaków Wyróżnia się sygnatury punktowe i liniowe. ротосит G Metoder nasięgows linii W metodzie tej zazwyczaj lub barw oznacza się obszar danego zjawiska, albo określonych obiektów np. wybranych gatunków roślin, zwierząt пр. Metoda powierzchniowa: za pomocą występowania ротоса • Te metodę stosuje się do oznaczania barwami powierzchi, na które został podzielong większy obszar ze względu na jedna okreslona cechę. IL

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację