Geografia /

Procesy Egzogeniczne

Procesy Egzogeniczne

 -Procesy Wernetrene
Litosfera - zewnętrzna powłoka Ziemli obejmująca skvorupę ziemską
warstwę perydotydową ( górna część płaszcza ziemskieg

Procesy Egzogeniczne

J

Julia Roś

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

12

 

1/2

Notatka

Notatki do całego działu pt. Procesy Egzogeniczne z geografii rozszerzonej podręcznik do klasy 1

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

-Procesy Wernetrene Litosfera - zewnętrzna powłoka Ziemli obejmująca skvorupę ziemską warstwę perydotydową ( górna część płaszcza ziemskiego) Skorupa Ziemska (5-80km) Grubość jest zróżnicowana w zależności od jej położenia. Jej dolną granicą jest powierzchnia nieciągłości Moho jądro wewnętrzne warstwa perydotytowa astenosfera skorupa ziemska plaszcz górny płaszcz dolny jądro zewnętrzne powierzchnia nieciągłości Moho płaszcz ziemski jądro powierzchnia nieciągłości Wiecherta-Gutenberga ? Na podstawie dostępnych źróde od jakiej głębokos we wnętrzu Ziemi występują prądy konwekcyjne. Jądro Zewnętrzne - 15100 lem występuje w stanie ciekłym bądź gazowym (żelazo i nikvel) Wavstwa Pevydotytowa – dolna warstwa litosfe Stanowi górną warstwę płaszcza ziemskiego, jest. zbudowana z perydotytu (magmowa, głębinowa) Astenosfera - ( 150-350km) po niej poruszają płyty litosfery. Jest półplastyczna i mało wytnymata. Płaszcz Ziemski -(2900km) charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem budowy Wyróżniamy dwie części: Płaszcz Górny i Doln. Zbudowane a w. SI 2 knemianów żelaza i Igdno Weinętrine - (6340 (en) wykazuje cechy ciała stałego, ma temperature 6000°c głównie magnez dolnej warstwie występuje również chrom i nikie Budowa ustal Ci Budowa skorupy ziemskiej Skorupa ziemska jest zbudowana głównie ze związków krzemu i glinu. Tworzą ją skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Grubość skorupy ziemskiej nie jest we wszystkich miejscach jednakowa. Wynosi ona od kilku kilometrów na obszarach oceanicznych do kilkudziesięciu kilometrów na obszarach kontynentów (maksy- malną grubość - ok. 80 km - osiąga pod Himalajami). To między innymi dlatego wydziela się skorupę oceaniczną oraz skorupę kontynentalną. skorupa kontynentalna skorupa oceaniczna warstwa skał granitowych skorupy ziemskiej warstwa skał bazaltowych warstwa skał osadowych powierzchnia nieciągłości Moho I I I I I I warstwa skał warstwa skał osadowych bazaltowych astenosfera warstwa skał osadowych oraz bazaltowych warstwa perydotytowa Badania Sejsmiczne – dzięki nim możemy określić rodzaj i gęstość skał znajdujących się na badanym poziomie głębokości kuli ziemskiej Lajmują...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się nimi sejsmolodzy. Polegają na rejestrowaniu fal sejsmicznych. STOPIEN GEOTERMICZNY Wraz ze wzrostem głębokości. we wnątrz ziemic wzrasta również temperatura. Stopień Geotermiczny odpowiada liabie metrów, o którą należy się przesunąć w głąb ziemi aby temperatura podniosła się o 1 °C Dla całej skorupy ziemskiej przyjmujemy średnio 1°C/33m MAGMOWE Głębinowe: budova jawnokrystaliczna. • powstają prez knepnięcie i krystalizację magmy · GRANIT GAOQRO - DIORYT SJENIT Wylewne: budowa slevytokrystaliczna powstają przez krzepnięcie na powierzchni ziemii · Lawy. BAZALT. ANDEZYT (G. porfirowa) PORFIR BUDOWA PORFIROWA duże kryształy spojone uryłokrystalicznym ciastem skalnym powstają z magmy i lawy powstają na powierzchni i pod powierzchnią ziemi OSADOWE Okruchowe: • powstają przez osadzanie się okruchów skalnych PIASEK ląd lub woda ziarna lewarcu. WIR okruchy skalne i kwarc PIASKOWIEC piasel - ziarna kwavcil ZLEPIENIEC 2wir -LESS •pylaste ziarenka kwarcu Organiczne: • powstają ze seczątków voślinnych i zwierzęcych zazwyczaj w zbiorniku morskim WAPLENIE - WĘGIEL KAMIENNY Chemiczne: • powstają w zbiornikach morskich przez wytrącenie 2 rostworu. GIPS SÓL KAMIENNA - DOLOMIT METAMORFICZNE Pod wpływem warunków w głębi ziemi dochodzi do preobraženia skał magmowych i osadowych GNEJS • granit MARMUR wapień 2 nowopowstałym kryształami kalcytu EKLOGIT składa się głównie 2. kryształów pivoksenu i czerwonego granatu HORNFELS powstaje prez skał kontakt innych mp. ilastych lub mułowych z intruzją magma KWARCYT • kwarc Tektonika plyt litosfery... prady konwekcyjne • strumienie gorącej materii docierają 2 wnętrza ziemil do litosfery voedcielają się i płyną w preciwnych kierukach prez dniżenie temperatury opadają głąb ziemi W SPREDING • rozciąganie (strefa vyftu). obszary leżące na płytach litosfery Strefy spredingu i subdukcji Cykl powstawania i niszczenia skorupy oceanicznej rozpoczyna się w strefie spredingu, a kończy się w strefie subdukcji. 194 Gdzie prądy konwekcyjne rozchodą się dochodzi do vozerwania litosfery. W oceanie powstają vyfty. Przez nie wydostaje się lawa, która wypełnia je i knepnie. Zjawisko spredingu - powstaje nowe dno oceaniczne kierunek ruchu płyty oceanicznej strefa spredingu grzbiet śródoceaniczny ACYFICZNA dolina ryftowa PG prądy konwekcyjne 66 34 płyta oceaniczna PK SPOLNOONOAMERYKANSKA, PŁYTA NAZCA PLYTA POKUDNIOWOAMERYKAŃSKA PŁYTA YAN tips pass PetTA EURAZJATYCKA rów oceaniczny RYKAN ATARKT PLYTA RANSKA PEYTA ARABSK strefa subdukcji 40 PŁYTA wulkan NO... SOMALIJSKA PLYTA INDY SKA Ryfty powstają w miejscach, gdzie prądy konwelecyjne się rozchodzą. W litosfene powstają wąskie, długie i głębokie pęknięcia czyli vyfty. 41 CZNA góry faldowe PŁYTA ognisko magmawe 1 plyta kontynentalna Votes PEYTA PACYFIC 66 34 PLYTA FILIPINSKA ↑ SUBDUKCJA podsuwanie obszary gdzie płyty się spotykają AU Gdy plyty litosfery napievają na siebi i dochodzi do subdukcji, czyli płyta Oceaniczna (większa gęstość) podsuwa się po płytę kontynentalną (mniejsza gęstość) PB 160 PS AUSTRALIJSKA Ruchy Górotwórcze Orogenezy- procesy tektoniczne prez, które wypiętnają się tańcuchy górskie NAJWAŻNIEJSZE OROGENEZY KALEDOŃSKA Kaledonidy góry kaledońskie Grampiany Góry Skandynawskie Altaj Tienszan Sajany W polsce: fragmenty gór stołowych część Suoletów Zachodnich Typy genetyczne gór: fałdowe zrębowe • wulkaniczne ● HERCYŃSKA Hercynidy Wogezy Ardeny Rudawy Masyw Czeski W Polsce: części gór świętoknyskich części Sudetów ALPEJSKA Alpidy Himalaje. Karakorum Korolyliery Andy. Kaukaz Lagros Alpy. W Polsce: • Karpaty

Geografia /

Procesy Egzogeniczne

J

Julia Roś  

Obserwuj

0 Followers

 -Procesy Wernetrene
Litosfera - zewnętrzna powłoka Ziemli obejmująca skvorupę ziemską
warstwę perydotydową ( górna część płaszcza ziemskieg

Otwórz aplikację

Notatki do całego działu pt. Procesy Egzogeniczne z geografii rozszerzonej podręcznik do klasy 1

Podobne notatki

user profile picture

19

litosfera

Know litosfera thumbnail

54

 

1/2/3

user profile picture

2

Wnętrze ziemi

Know Wnętrze ziemi  thumbnail

99

 

1/2/3

user profile picture

4

ruchy plyt litosfery

Know ruchy plyt litosfery  thumbnail

222

 

1/2/3

user profile picture

4

Budowa litosfery

Know Budowa litosfery thumbnail

16

 

1/2/3

-Procesy Wernetrene Litosfera - zewnętrzna powłoka Ziemli obejmująca skvorupę ziemską warstwę perydotydową ( górna część płaszcza ziemskiego) Skorupa Ziemska (5-80km) Grubość jest zróżnicowana w zależności od jej położenia. Jej dolną granicą jest powierzchnia nieciągłości Moho jądro wewnętrzne warstwa perydotytowa astenosfera skorupa ziemska plaszcz górny płaszcz dolny jądro zewnętrzne powierzchnia nieciągłości Moho płaszcz ziemski jądro powierzchnia nieciągłości Wiecherta-Gutenberga ? Na podstawie dostępnych źróde od jakiej głębokos we wnętrzu Ziemi występują prądy konwekcyjne. Jądro Zewnętrzne - 15100 lem występuje w stanie ciekłym bądź gazowym (żelazo i nikvel) Wavstwa Pevydotytowa – dolna warstwa litosfe Stanowi górną warstwę płaszcza ziemskiego, jest. zbudowana z perydotytu (magmowa, głębinowa) Astenosfera - ( 150-350km) po niej poruszają płyty litosfery. Jest półplastyczna i mało wytnymata. Płaszcz Ziemski -(2900km) charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem budowy Wyróżniamy dwie części: Płaszcz Górny i Doln. Zbudowane a w. SI 2 knemianów żelaza i Igdno Weinętrine - (6340 (en) wykazuje cechy ciała stałego, ma temperature 6000°c głównie magnez dolnej warstwie występuje również chrom i nikie Budowa ustal Ci Budowa skorupy ziemskiej Skorupa ziemska jest zbudowana głównie ze związków krzemu i glinu. Tworzą ją skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Grubość skorupy ziemskiej nie jest we wszystkich miejscach jednakowa. Wynosi ona od kilku kilometrów na obszarach oceanicznych do kilkudziesięciu kilometrów na obszarach kontynentów (maksy- malną grubość - ok. 80 km - osiąga pod Himalajami). To między innymi dlatego wydziela się skorupę oceaniczną oraz skorupę kontynentalną. skorupa kontynentalna skorupa oceaniczna warstwa skał granitowych skorupy ziemskiej warstwa skał bazaltowych warstwa skał osadowych powierzchnia nieciągłości Moho I I I I I I warstwa skał warstwa skał osadowych bazaltowych astenosfera warstwa skał osadowych oraz bazaltowych warstwa perydotytowa Badania Sejsmiczne – dzięki nim możemy określić rodzaj i gęstość skał znajdujących się na badanym poziomie głębokości kuli ziemskiej Lajmują...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

się nimi sejsmolodzy. Polegają na rejestrowaniu fal sejsmicznych. STOPIEN GEOTERMICZNY Wraz ze wzrostem głębokości. we wnątrz ziemic wzrasta również temperatura. Stopień Geotermiczny odpowiada liabie metrów, o którą należy się przesunąć w głąb ziemi aby temperatura podniosła się o 1 °C Dla całej skorupy ziemskiej przyjmujemy średnio 1°C/33m MAGMOWE Głębinowe: budova jawnokrystaliczna. • powstają prez knepnięcie i krystalizację magmy · GRANIT GAOQRO - DIORYT SJENIT Wylewne: budowa slevytokrystaliczna powstają przez krzepnięcie na powierzchni ziemii · Lawy. BAZALT. ANDEZYT (G. porfirowa) PORFIR BUDOWA PORFIROWA duże kryształy spojone uryłokrystalicznym ciastem skalnym powstają z magmy i lawy powstają na powierzchni i pod powierzchnią ziemi OSADOWE Okruchowe: • powstają przez osadzanie się okruchów skalnych PIASEK ląd lub woda ziarna lewarcu. WIR okruchy skalne i kwarc PIASKOWIEC piasel - ziarna kwavcil ZLEPIENIEC 2wir -LESS •pylaste ziarenka kwarcu Organiczne: • powstają ze seczątków voślinnych i zwierzęcych zazwyczaj w zbiorniku morskim WAPLENIE - WĘGIEL KAMIENNY Chemiczne: • powstają w zbiornikach morskich przez wytrącenie 2 rostworu. GIPS SÓL KAMIENNA - DOLOMIT METAMORFICZNE Pod wpływem warunków w głębi ziemi dochodzi do preobraženia skał magmowych i osadowych GNEJS • granit MARMUR wapień 2 nowopowstałym kryształami kalcytu EKLOGIT składa się głównie 2. kryształów pivoksenu i czerwonego granatu HORNFELS powstaje prez skał kontakt innych mp. ilastych lub mułowych z intruzją magma KWARCYT • kwarc Tektonika plyt litosfery... prady konwekcyjne • strumienie gorącej materii docierają 2 wnętrza ziemil do litosfery voedcielają się i płyną w preciwnych kierukach prez dniżenie temperatury opadają głąb ziemi W SPREDING • rozciąganie (strefa vyftu). obszary leżące na płytach litosfery Strefy spredingu i subdukcji Cykl powstawania i niszczenia skorupy oceanicznej rozpoczyna się w strefie spredingu, a kończy się w strefie subdukcji. 194 Gdzie prądy konwekcyjne rozchodą się dochodzi do vozerwania litosfery. W oceanie powstają vyfty. Przez nie wydostaje się lawa, która wypełnia je i knepnie. Zjawisko spredingu - powstaje nowe dno oceaniczne kierunek ruchu płyty oceanicznej strefa spredingu grzbiet śródoceaniczny ACYFICZNA dolina ryftowa PG prądy konwekcyjne 66 34 płyta oceaniczna PK SPOLNOONOAMERYKANSKA, PŁYTA NAZCA PLYTA POKUDNIOWOAMERYKAŃSKA PŁYTA YAN tips pass PetTA EURAZJATYCKA rów oceaniczny RYKAN ATARKT PLYTA RANSKA PEYTA ARABSK strefa subdukcji 40 PŁYTA wulkan NO... SOMALIJSKA PLYTA INDY SKA Ryfty powstają w miejscach, gdzie prądy konwelecyjne się rozchodzą. W litosfene powstają wąskie, długie i głębokie pęknięcia czyli vyfty. 41 CZNA góry faldowe PŁYTA ognisko magmawe 1 plyta kontynentalna Votes PEYTA PACYFIC 66 34 PLYTA FILIPINSKA ↑ SUBDUKCJA podsuwanie obszary gdzie płyty się spotykają AU Gdy plyty litosfery napievają na siebi i dochodzi do subdukcji, czyli płyta Oceaniczna (większa gęstość) podsuwa się po płytę kontynentalną (mniejsza gęstość) PB 160 PS AUSTRALIJSKA Ruchy Górotwórcze Orogenezy- procesy tektoniczne prez, które wypiętnają się tańcuchy górskie NAJWAŻNIEJSZE OROGENEZY KALEDOŃSKA Kaledonidy góry kaledońskie Grampiany Góry Skandynawskie Altaj Tienszan Sajany W polsce: fragmenty gór stołowych część Suoletów Zachodnich Typy genetyczne gór: fałdowe zrębowe • wulkaniczne ● HERCYŃSKA Hercynidy Wogezy Ardeny Rudawy Masyw Czeski W Polsce: części gór świętoknyskich części Sudetów ALPEJSKA Alpidy Himalaje. Karakorum Korolyliery Andy. Kaukaz Lagros Alpy. W Polsce: • Karpaty