Geografia /

przemysł na świecie

przemysł na świecie

 przemyst
czynniki lokalizacji.
• warunki i motywy. Oddziały-.
wujace na funkgonowanie
zakładu. Przemysłowego. W
danym mieis.co.
-
czynniki

przemysł na świecie

user profile picture

Ida

4 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

krótka notatka na temat przemysłu ^^

 

2

Notatka

przemyst czynniki lokalizacji. • warunki i motywy. Oddziały-. wujace na funkgonowanie zakładu. Przemysłowego. W danym mieis.co. - czynniki przyrodnicze. baza. surowcowa, dostęp do wody,. czynniki ekologiczne, właściwOŚCI terenu oraz warunki. klimatyczne. - czynniki pozapky hodnicze. na swiecie Sektor gospodarki obejmujacy. eksploatację zasobów naturalnych oraz ich przetwarzanie na produkty STudace potrebom. człowieka. jak 1 na produkcje energil a) czynniki. techniczno-ekonomiczne - rynek zbytu, zasoby pracy, kapitał ludaki, zaplecze. naukowo-badawcze b) 16) czynniki społeczno-polityczne. - polityka paristwa,. infrastruktura społeczna 1. czynniki strategiczne.. czynniki behawioralne. wyróżnia się lokalizację przymusową, związaną. 1. swobodną. polega na przenoszeniu zakładów a terenów zurbanizowanych na obszary. Wiejskie technopolie okregi przemysłowe w których. .zakłady produkcyine w. powiązaniu. 2. jednostkam! naulcowo-badawczym! I Uniwersytetami wytwarzaja Zaawansowane technologicznie produkty inclustrovizacje .(upremysłowienie) proces szybszego W stosunku do innych sektorów gospodarki rozwoju. przemysłu oraz wzrostu. lego verziału w. strukturze zatrudnienia. I.W. tworzenly produktu krajowego. brutto doinderstrializacja proces trwałego zanikania działalności przemysłowej oraz przemian. prowadzących do zmniejszenia jej znaczenia, malele verział. przemysłu w strukturze zatrudnienia, PKB., eksportu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Geografia /

przemysł na świecie

user profile picture

Ida

4 Followers

 przemyst
czynniki lokalizacji.
• warunki i motywy. Oddziały-.
wujace na funkgonowanie
zakładu. Przemysłowego. W
danym mieis.co.
-
czynniki

Otwórz

krótka notatka na temat przemysłu ^^

przemyst czynniki lokalizacji. • warunki i motywy. Oddziały-. wujace na funkgonowanie zakładu. Przemysłowego. W danym mieis.co. - czynniki przyrodnicze. baza. surowcowa, dostęp do wody,. czynniki ekologiczne, właściwOŚCI terenu oraz warunki. klimatyczne. - czynniki pozapky hodnicze. na swiecie Sektor gospodarki obejmujacy. eksploatację zasobów naturalnych oraz ich przetwarzanie na produkty STudace potrebom. człowieka. jak 1 na produkcje energil a) czynniki. techniczno-ekonomiczne - rynek zbytu, zasoby pracy, kapitał ludaki, zaplecze. naukowo-badawcze b) 16) czynniki społeczno-polityczne. - polityka paristwa,. infrastruktura społeczna 1. czynniki strategiczne.. czynniki behawioralne. wyróżnia się lokalizację przymusową, związaną. 1. swobodną. polega na przenoszeniu zakładów a terenów zurbanizowanych na obszary. Wiejskie technopolie okregi przemysłowe w których. .zakłady produkcyine w. powiązaniu. 2. jednostkam! naulcowo-badawczym! I Uniwersytetami wytwarzaja Zaawansowane technologicznie produkty inclustrovizacje .(upremysłowienie) proces szybszego W stosunku do innych sektorów gospodarki rozwoju. przemysłu oraz wzrostu. lego verziału w. strukturze zatrudnienia. I.W. tworzenly produktu krajowego. brutto doinderstrializacja proces trwałego zanikania działalności przemysłowej oraz przemian. prowadzących do zmniejszenia jej znaczenia, malele verział. przemysłu w strukturze zatrudnienia, PKB., eksportu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację